FALSK VÄCKELSE

Skriven av :   Zac Poonen kategorier :   Religiösa eller andliga
Article Body: 

Jesus och hans apostlar varnade upprepade gånger för, att den yttersta tiden skulle kännetecknas av omfattande bedrägerier och en mängd falska profeter (Matt.24:3-5,11,24; 1 Tim.4:1). Vi har sett mycket sådant under de senaste decennierna.

Varför blir miljontals kristna bedragna av dessa falska profeter och oäkta "väckelser"? Och varför blir så många förkunnare offer för omoral och vinningslystnad?

Enligt min mening är huvudorsakerna följande:

1. De flesta kristna i vår tid känner inte till vad Nya Testamentet undervisar, eftersom de inte har studerat det grundligt; därför följer de sina ledares undervisning hellre än undervisningen i Nya Testamentet.

2. Mirakel (övernaturliga gåvor) har blivit viktigare för dem än deras karaktär (ett övernaturligt liv).

3. Materiellt välstånd har blivit viktigare för dem än andligt välstånd.

4. De klarar inte av att skilja själisk upprymdhet och psykologisk manipulering från en äkta beröring av Den Helige Ande - också det därför att Nya Testamentets lära ignoreras.

5. De klarar inte av att skilja mellan ett psykosomatiskt helande (som kommer genom att ha rätt inställning i tankelivet), och ett övernaturligt helande i Jesu Namn.

6. Emotionell spänning och underliga fysiska manifestasioner har blivit viktigare än en inre glädje i Herren.

7. För deras ledares del har betjäning av människor blivit viktigare än deras inre vandring med Gud.

8. Mänsklig bekräftelse har blivit viktigare för dessa ledare än Guds bekräftelse.

9. Antalet människor, som kommer till deras möten har blivit viktigare för dessa ledare, än att dessa människor verkligen blir helt överlåtna till Kristus.

10. Att bygga egna kungariken och egna finansiella imperier har blivit viktigare för dessa ledare, än att bygga en lokal kyrka och göra sig själv till tjänare i den kyrkan (Jer. 6:13).

Allt detta står i SKARP MOTSÄTTNING till det Jesus lärde. "Mot-Kristi-lära" är "Anti-Krists" lära enligt Nya Testamentet. Om kristna inte ser detta klart och tydligt, så kommer också de att blint acceptera Antikrist, när han visar sig på världsarenan med falska tecken och under (2 Tess. 2:3-10). För att ledas av Kristi Ande behövs därför en annan ande än den som nämnts i punkterna ovan.

(Läs Matt.5-7) Här kommer en omskrivning av Jesu ord i Matt.7:13-27:

"...Både porten och vägen till det EVIGA LIVET är mycket smala - som Jag just förklarade. Men falska profeter skall komma och berätta för dig att porten och vägen inte är smala utan lättvandrade och breda. Se upp med dem. Du kan lätt känna dem genom att observera frukten av deras karaktär: Är deras liv fritt från vrede, sexuell åtrå, pengakärlek och ett sökande efter materiellt välstånd - så som världens människor söker? Varnar också de för de ting jag här har varnat för? (Matt. 5:21-32 och 6:24-34). Dessa falska profeter kanske har många övernaturliga gåvor, utför mirakler och till och med helar människor i Mitt Namn, men jag kommer ändå att skicka varenda en av dem till helvetet på den yttersta dagen, eftersom de inte kände Mig som DEN HELIGE, och de slutade inte att synda i vardagslivet(Matt. 7:21-23). Om ni vill bygga en kyrka på en klippa, som aldrig i evighet skall skaka eller falla, se till att göra allt som jag nu har sagt (Matt. 5 t.o.m. 7), och lär också folket att göra allt, som Jag har befallt er. Då skall Jag alltid vara med er, och min auktoritet skall vara ert stöd (Matt. 28:20,18). Men om ni bara hör på det Jag säger men inte gör efter det, så kanske det ni bygger liknar en stor och imponerande kyrka i människors ögon, men den kommer garanterat att falla och bli till grus en dag.

~ 1 ~

Hur skall vi då bygga en kyrka som inte kan vackla i dessa sista tider?

1. Vi måste leva enligt bergspredikan (Matteus 5 till 7) och förkunna den oavbrutet.

2. Vi bör leva i det nya förbundet, inte i det gamla förbundet. Därför måste vi kunna skilja tydligt mellan de två förbunden (2 Kor. 3:6). Vi bör också förkunna det nya förbundet.

När vår tids förkunnare faller i allvarlig synd, rättfärdiggör de sig genom,och finner tröst i gammaltestamentliga exempel på heliga, som också föll i synd. Efter en paus återuppbygger de sin tjänst. De citerar David som exempel - han begick hor, och Elias- han blev deprimerad, men "Gud använde dem ändå!" säger man. Men de citerar inte exemplet Paulus, som levde segerrikt och rent hela sitt liv.

Vad dessa förkunnare och de flesta kristna inte har förstått är, att de heliga från gamla testamentet INTE är våra förebilder. Vi har mottagit mycket mera i nådens tidsålder och "av den som har fått mycket skall det krävas mycket" (Luk.12:48). Jesus är medlare i en nytt förbund, HAN är vårt exempel och vår tros upphovsman - det är inte David eller Elia. Hebreerbrevet 11 räknar upp en del gammaltestamentliga troshjältar. Skillnaden mellan dessa heliga och Jesus förklaras tydligt i Hebr. 12:1-4. Få lever ut denna realitet. Ytterst få har förstått att "Gud har gett oss något BÄTTRE" i det nya förbundet (Hebr.11:40).

Alla kan falla, så som många förkunnare har fallit. Det gäller att vara vaksam - Satan är en utspekulerad fiende. Tryggheten ligger i en kompromisslös lydnad för den nytestamentliga förkunnelsen och även i att vi underordnar oss ett gudagivet ledarskap. ( Och med gudagivet ledarskap menar jag sådana, som håller för prövning i de ovan nämnda tio punkterna). Om vi lär oss av andras misstag, kan vi undvika att göra samma misstag själva.

Låt oss därför alltid hålla våra ansikten i ödmjukhet inför Herren - det är där vi mottar andlig uppenbarelse, precis som Johannes i Upp.1:17. Om vi ödmjukar oss, kommer vi att få nåd till att segra (1 Petr.5:5). När Den Heliga Ande visar oss sanningen i Guds Ord och sanningen om oss själva, så låt oss vara fullständigt ärliga och "älska sanningen, och därmed bli frälsta" från all synd. På det sättet kommer Gud själv att bevara oss från all villfarelse (2 Tess. 2:10,11).

Amen.