Skriven av :   Zac Poonen kategorier :   Man
WFTW Body: 

I andra Samuelsboken, finner vi att David hade en stor önskan att föra Guds ark till Jerusalem. Själva önskan var god: men han gjorde det inte på det sätt som Gud hade befallt att göra i Sin Lag. Resultatet blev en katastrof - en av Davids trogna män dog. En gång, när filisteerna hade rövat bort arken, straffade Gud dem med sjukdom och de bestämde sig för att återlämna arken till Israel. Så de skickade tillbaka arken på en oxvagn. David hade hört om denna händelse. Han visste att Mose lag mycket tydligt sade att arken bara skulle bäras av Kehatiterna, Levis söner. Men David tänkte att denna metod var rätt för korta sträckor. Men eftersom detta var en lång resa, bestämde han att filisteernas metod var bättre och mer förnuftig. Så han satte arken på en oxvagn. Oxarna snubblade på de ojämna vägarna och arken började skaka. Ussa räckte ut sin hand för att stödja arken så att den inte skulle falla. Gud slog genast ner honom för hans bristande vördnad, och han dog.

Ussa gjorde det han gjorde, med ett bra motiv, en god tanke; men han bröt ändå Guds lag. Även om vårt syfte är gott så kommer vi att få lida om vi går emot Guds Ord. Att göra rätt sak med fel motiv är oacceptabelt för Gud. Men det är lika oacceptabelt för Honom om vi gör en fel sak med ett gott motiv. Slutet kan aldrig rättfärdiggöra metoderna. Här ser vi att Ussas slut var bra - att förhindra arken från att falla. Men Ussa kände också till Mose Lag som sade att ingen fick röra arken. Inte ens Kehatiterna var tillåtna att röra själva arken. De var tvungna att täcka över arken med tabernaklets förlåt innan de bar det, så att de egentligen inte rörde vid arken (4 Mos.4:15). Gud fastställde tydligt att straffet för den som rörde vid arken skulle vara döden.

Vi kan stå inför den här frågan, när vi väljer att evangelisera. Hur ska vi göra det - på Guds sätt eller människors sätt? Ska vi härma multinationella företags metoder när vi gör Guds arbete?

Idag säger många kristna att de behöver pengar för att evangelisera. Är du beroende av pengar eller av den helige Ande? Vad du borde säga är, "Vi behöver den helige Andes kraft för att evangelisera." Om du har den helige Andes kraft, vare sig du har pengar eller ej, kommer Guds arbete att bli utfört. Bara världsliga bolag och organisationer behöver pengar för att överleva. När även kyrkor kommer till det ställe när de säger, "Bara om vi har pengar kan vi gå vidare", måste vi säga att de också har sjunkit till nivån av dessa världsliga organisationer. I Apostlagärningarna nämns inget om pengar i samband med evangelisation eller Guds arbete. Då och då samlade de pengar för de fattiga troende, men aldrig för att betala ut lön till apostlarna! De bad aldrig till Gud för mer och mer pengar, som så många människor gör idag. De bad för den helige Andes kraft. Världens metoder (oxvagnen) har idag ersatt Guds metoder. På grund av detta är det andlig död. Vi behöver förstå vad Gud försöker säga oss här.

Senare för David arken till Jerusalem, på rätt sätt - på Leviternas axlar. Denna gång var han så fylld med glädje att han dansade inför Herren med all kraft (2 Sam.6:14). Det här var sättet de uttryckte sin tillbedjan och lovprisning till Gud. De använde musikaliska instrument, klappade händerna, jublade och dansade. David var tillbedjare. Men när han kom in i staden, såg hans fru Mikal (Sauls dotter) honom dansande och var mycket upprörd (v.16). Hon föraktade honom i sitt hjärta. Hon föraktade en smord Guds tjänare som tillbad på ett sätt som hon inte uppskattade. Det må finnas människor idag som tillber Gud på ett sätt som du inte tycker om. Du behöver inte härma dem; men du behöver heller inte förakta dem. Mikal behövde inte börja dansa som David; men hon skulle inte förakta sin man. Låt oss inte tänka att bara det sätt som vi tillber på är det rätta.

Nästan varje kristen grupp anser att enbart sättet de tillber på är det rätta; och de kräver att alla ska göra på deras vis. Under söndagsgudstjänsten hos några kristna grupper, sitter alla tysta som om det vore en begravningsgudstjänst. Det tilltalar inte mig, eftersom en gudstjänst inte ska vara som en begravningsgudstjänst. Det ska vara en tid av glädje, därför att vi firar sanningen att korset är tomt, att Jesus övervann graven och har uppstått från de död. Men dessa människor beter sig som om Jesus fortfarande vore död! Men det finns andra kristna grupper som går till den motsatta extremen. De anser att den helige Ande är närvarande bara när ljudnivån når en viss styrka - och därför höjder de sin röst och arbetar fram sina känslor, för att "medföra den helige Ande mitt ibland dem". Det här är också en villfarelse. Den helige Ande kommer inte när volymen höjs på ljudförstärkaren. Jag önskar att det vore så lätt, men det är det inte. Du måste ha ett rent samvete.

Jag vill inte förakta någon av dessa grupper. Men jag vill heller inte härma någon av dem. Jag är fri att tillbe Herren på mitt sätt. Förakta inte sättet en annan person tillber Herren, och tänk inte att sättet du tillber på är det enda rätta sättet. Ge andra frihet. Gud ser till hjärtat, och inte till det yttre uttryckssättet.