Skriven av :   Zac Poonen kategorier :   Hängivenhet till Kristus
WFTW Body: 

Vid bröllopet i Kana, när Jesus var närvarande, tog det gamla vinet slut. Det gamla vinet var gjort med mänsklig kraft, under flera års tid - med det kunde inte tillgodose behoven. Detta är en liknelse för livet under lagen, det gamla förbundet. Det gamla vinet tar slut; och Herren måste vänta tills det rinner ut innan Han kan ge oss det nya vinet. "För Herren Gud säger: bara genom att vänta på Mig ska ni bli räddade. ...men ni säger, Vi kommer att få vår hjälp från Egypten (mänsklig kraft)! Ni kommer att bli förföljda av era fiender. ...Men ändå väntar Herren på er (att komma till ett slut med er själva) och att ni ska komma till honom, så att han får bevisa er sin kärlek. Han vill erövra er för att få välsigna er. ... Välsignade är alla de som väntar på Honom för hans hjälp" (Jes. 30:15-18 Living Bible).

När du har försökt och försökt och försökt att leva i seger och misslyckats upprepade gånger, försöker Gud lära oss denna läxa: "Du kan inte ha seger i din egen kraft." Så länge du är under lagen, kommer synden att härska och regera över dig. Det huvudsakliga verket Gud söker att göra i var och en av Hans barn är att bryta ner självstyrkan (den egna kraften) fullständigt. Jesus väntade på att det gamla vinet skulle ta slut, i Kana, innan Han gjorde Sitt under. Nu väntar Han på att vår kraft ska komma till ett slut. Alla våra misslyckanden och nederlag är menade av Gud att föra oss till ett slut, för Han kan bara visa sin kraft fullständigt i vår svaghet (2 Kor. 12:9).

Vi kan se vår självstyrka i stunder av frestelser och provokationer, när vi reagerar med skarpa ord, ilskna uttryck, självrättfärdiganden, kritik och dömande av andra, oförlåtande attityder, roffande kärlek för materiella saker, kämpande för våra rättigheter och vårt rykte, sökande efter hämnd, etc. Dessa, och andra liknande attityder, visar hur stort egot ännu är i oss - det gamla vinet har ännu inte tagit slut; och Jesus väntar avsides utan att göra något för oss.

Har det gamla vinet tagit slut i våra personliga liv, vårt äktenskapsliv eller i vårt församlingsliv? Då är det på tiden att vi söker Herrens ansikte och ärligt erkänner vårt behov. Endast Han kan ge oss det nya vinet! Det nya vinet i Kana var inte gjort genom mänsklig kraft. Det var ett övernaturligt verk av Gud. Så kan det också vara i ditt liv. Han kommer att skriva Sina lagar i våra hjärtan och sinnen, som får oss att vilja och att göra Hans perfekta vilja (Heb. 8:10; Fil. 2:13). Han skall omskära våra hjärtan så att vi älskar Honom och får oss att följa Hans bud (5 Mos. 30:6; Hes 36:27). Detta kommer att vara lika mycket Hans arbete som det nya vinet gjort i Kana var Hans arbete. Det här är vad som menas med nåd. Vi kan inte producera Jesu liv - även om vi försöker under en hel livstid. Men om vi i vår kropp bär "Jesu död" (att ta upp korset dagligen, att dö från vårt ego, vår egen vilja och våra rättigheter samt rykte), lovar Gud att verka det nya vinet, Jesu liv, i oss.