01 Det ondas ursprung

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 01 The Origin Of Evil

Vi skall idag behandla en av de största mysterierna vi har i världen. Ett mysterium, som människor enträget försökt förstå. Det är det ondas mysterium. Hur började det onda i en värld, som är skapad av en fullkomligt god Gud, full av visdom.

Varför har Gud tillåtit ondskan att existera och att sprida ut sig så mycket?

Varför har ondskan övertaget i alla delar av världen?

Varför är det så mycket sjukdom fattigdom och sorg?

Är inte Gud intresserad av att hjälpa oss? Det finns ett svar på frågan, varför Gud har tillåtit ondskan att existera. Är svaret att Gud inte kan kontrollera den? Ofta ser vi hur människor lider på så många olika sätt över hela vår värld och våra hjärtan rörs. Hur är detta möjligt med en Gud som är full av medlidande?

Innan vi fortsätter måste vi inse att vårt mänskliga förstånd inte kan upplysa oss om hurdan Gud verkligen är. En hund t ex kan inte kan förstå en människa, eftersom människan är på en högre skapelsenivå. På samma sätt kan inte hellre vi förstå Gud.

Om en hund skall förstå en människa måste människa förklara sig för hunden, lära hunden genom befallningar. På samma sätt är det när vi använder vårt förstånd för att försöka förstå Gud. Det blir lika tokigt som när en hund försöker förstå en människa.

Vi måste låta Gud uppenbara sig själv för oss. Det sker när vi läser i bibeln.Gud uppenbarar sig själv för oss i bibeln. Där läser vi om en Gud som är intresserad av att ha en personlig relation med varje människa på jordens yta. Han är intensivt och djupt intresserad av allt i vårt liv.

Han är full av visdom och har all makt. Han vet allting. Han vet framtiden och han har total kontroll över hela universum, inte bara den här jorden, utan över hela universum med dess miljoner stjärnor. Han är obegränsad i renhet. Vi kan inte förstå hans renhet.

Han är också obegränsad i kärlek, full av kärlek full av godhet. Guds kärlek är totalt osjälvisk. Ofta är den kärlek vi ser på jorden en självisk kärlek. Sådan är inte Guds kärlek. Hans kärlek är totalt osjälvisk.

Ända från början, från det han skapade människan, ville Gud dela sin glädje med andra och med oss. Det var faktiskt därför han skapade levande varelser. Innan han skapade människan och den mänskliga rasen, läser vi i bibeln, att Gud skapade miljoner änglar. Han ville dela sin glädje och härlighet med alla dem. Detta var långt innan han skapade oss mänskliga varelser.

En viktig skillnad i skapelsen är, att när Gud skapade stjärnorna och planeterna skapade han dom inte med fri vilja, men änglar och människor fick en fri vilja.

Planeterna t ex roterar runt solen med en perfekt timing. Dom har aldrig felat. Dom har gjort detta sedan tidernas begynnelse. Dom har aldrig vägrat lyda de lagar, som Gud har lagt ner i dom. Alla stjärnor i universum följer den bana Gud har gjort för dem, rör sig kring sin egen axel i en perfekt bana i en perfekt lydnad för Guds befallning, som lades ner i dom i tidernas begynnelse.

Men när det gäller änglarna, och när det gäller den mänskliga rasen, så skapade Gud oss med en fri vilja, med andra ord så skapade Gud änglarna och människan med en frihet, en frihet att välja om vi ville lyda honom eller inte, till skillnad från planeterna och stjärnorna och växterna. Träden och plantor som du ser de växa, de lyder naturens lag, som Gud har lagt i dem. De har inte frihet att välja. Därför kan aldrig en stjärna bli ond. En planet kan aldrig bli ond.

Ett träd eller en växt kan aldrig bli ond. Varför kan dom aldrig bli onda? Därför att dom inte har någon frihet att välja. Fastän de kan göra oss en hel del gott, därför att Gud har skapat dom sådana, så kan dom inte göra gott av egen fri vilja.

En planet kan inte göra något gott av sig själv. Ett träd kan inte hellre göra det. Trädet växer i enlighet med den lag som är inbyggd i det. Det har inget val.

Därför kan vi säga att dessa delar av skapelsen; stjärnor, planeter, träd, inte kan göra varken gott eller ont. Det är som om du hade en robot en datoriserad robot i ditt hem. Du skulle kunna programmera den att ta upp dina tofflor och att göra många saker, hämta tidningen, kanske att brygga en kopp kaffe och flera andra saker.

Men en robot skulle inte ha några känslor. Den skulle aldrig vara olydig mot dig. Om du programmerade den rätt skulle den kunna göra varje liten sak precis som du ville att den skulle göra.

Gud kunde ha gjort människan sådan, så att vi aldrig gjorde någonting fel, så att vi automatiskt och blint och mållöst lydde Gud i allting. Men det ville aldrig Gud. En sådan skapelse skulle aldrig kunna vara hans barn. Robotar kan aldrig bli våra barn även om dom lyder oss. Varje far skulle säga, Jag vill hellre ha en elak olydig son, som är min egen än en lydig robot.

Så är det med Gud. Vet du varför mänskliga fäder känner på det sättet, varför robotar och maskiner inte ger någon glädje till ett föräldralöst par. Det är för att vi är skapade till Guds avbild. Vi har fått något av Guds natur i oss och vi längtar efter, gifta par längtar efter att få barn. De är aldrig lyckliga med maskiner, med lydiga maskiner. De vill ha barn. Här ser vi Guds hjärta. Gud är också intresserad av barn, och när vi tänker på barn, så kan dom ju visa sig vara olydiga. De kan också ge oss en massa hjärtesorger.

Nu förstår vi varför Gud skapade änglarna och människan med en fri vilja. Det är det första vi behöver förstå. Det första som är nödvändigt för att en person skall vara en moralisk varelse är fri vilja. Om vi inte har en fri vilja kan vi inte vara moraliska varelser.

Det andra som är nödvändigt är ett samvete, något som talar om för oss inombords vad som är rätt och vad som är fel. Fåglar och andra djur har också en fri vilja. De är på en högre skapelsenivå än träden och stjärnorna i det avseendet att de kan välja. En hund kan välja om den skall lyda dig eller inte, men den är fortfarande inte en moralisk varelse. Den har ingen känsla av moral, därför att den inte har något samvete fastän den har en fri vilja.

Det är därför dessa skapelser inte kan bli syndiga eller heliga. De har inte något samvete. De kan inte bli Guds barn. En hund kan inte bli Guds barn, därför att den inte har något samvete. Du kan träna en hund att lära sig att göra vissa saker och att inte göra vissa saker, men det är inte på grund av ett inbyggt samvete, utan det är ungefär som att träna en dator, att programmera den att göra vissa saker på ett visst sätt. Det är så vi tränar en hund.

När det gäller människosläktet så har vi ett samvete, och som jag sa tidigare, innan människosläktet skapades så skapades änglarna och det finns miljoner av dem. Gud skapade dem med en fri vilja.

Bland änglarna fanns en som var ledare. Hans namn var Lucifer. Bibeln säger i Hesekiels bok kapitel 28 vers 12-15 att han skapades fullkomlig i visdom och skönhet Han fick en hög position, men gradvis började han få tankar och ambitioner i sitt sinne, som inte var bra. Hur kunde detta hända? Jo därför att han hade en fri vilja.

Det var på detta sätt, som det onda först började i detta universum. Lucifers tankar var inte bara onda. De var stolta och rebelliska. Han var missnöjd med den lott som Gud hade tilldelat honom. Före den här händelsen var universum fullkomligt rent, men nu hade ondskan visat sitt ansikte i hjärtat på en person, som Gud hade skapat.

Det är på det här sättet som ondskan kom in i världen. Men den här ondskan, som var i hjärtat på Lucifer visade sig inte på utsidan från början på något sätt.

Ondskan börjar invärtes i hjärtat. Ett mord t ex planeras av en människa i hjärtat. Från hjärtat går den ut och blir handling. Så var det också med Lucifer. Men så snart ondskan uppstod i Lucifers hjärta kunde Gud se den. Gud kan se in i en persons hjärta, och Gud kastade ut Lucifer från sin närhet. Där lär vi oss något. Gud hatar det onda, men när han skapar en moralisk varelse så är han tvungen att ge denna varelse en fri vilja.

Detta min vän är det ondas ursprung. Vi kommer att fortsätta och betrakta detta för det finns den lösning, som Gud har gett oss genom Jesus Kristus. Vi kommer att ta upp den i kommande budskap.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)