69 Guds fullkomliga vilja (2)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 69 Proving God's Perfect Will (2)

Vi skall fortsätta att se på, hur vi kan finna Guds fullkomliga vilja för våra liv. Detta är så viktigt, för om vi finner Guds fullkomliga vilja, kan vi leva det mest användbara och hyttiga liv, som någon människa kan leva på denna jord. Om vi känner till Guds fullkomliga vilja, kan vi använda våra jordiska dagar för maximal vinst.


Människor som har besparingar vill få råd, för att veta hur dom bästa skall investera pengarna för att få maximal vinst. Man är så noga med att få maximal utdelning på sina besparingar, men man är inte så noga med att investerar sina liv så vinstgivande, som möjligt.


Detta är människans dårskap. Vi tycker att pengar är viktigare än våra liv. Är det verkligen så? Nej, långt ifrån! Om du är noga med att investera dina pengar, så att du får maximalt tillbaka, hur mycket viktigare är det då inte, om du får 70-80 år att leva , att du investerar dessa år, så att du får maximal utdelning. Den maximala utdelningen kan aldrig mätas i pengar. Den kan bara mätas i termer av nyttan för Guds rike, därför att endast detta kommer att vara evigt.


Vi behöver alltså veta, vad som är det bästa sättet att leva på denna jord, och detta har Gud gjort en plan för i varje människas liv, men du får aldrig veta den om du inte söker honom för att få veta det.


I vårt förra studium tog vi upp tolv frågor, som vi kan ställa till oss själva för att kunna förstå Guds perfekta vilja. Vi har redan behandlat två av dem. Vi tar ändå med dem här för helhetens skull.


Fråga 1. Är detta jag vill göra i kontrast till Jesu undervisning eller apostlarnas undervisning, eller är det i motsats till andan i nya testamentet, så långt jag känner till? Se förra studiet!


Fråga 2. Är detta något jag kan göra med ett rent samvete?

Frågan har behandlats i förra studiet, men låt mig tillägg något ifråga om samvetet. Det är ibland möjligt för oss att döva våra samveten. När samvetet förbjuder oss en sak, så säger vi till samvetet att hålla tyst, och så går vi och gör det förbjudna. Om du fortsätter att göra detta vid flera tillfällen, så kommer samvetet inte längre att störa dig, eftersom du har dödat det.


Fråga 3. Är detta något jag kan göra för att ära Gud?

I 1 Kor 10:31 uppmanas vi, "Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära". Gud har skapat oss till att ära honom, och vår frälsning ligger i att söka göra allting för att ära honom. Gud har ordnat det på det sättet, därför att det är det bästa för oss, annars skulle vi söka vår egen ära och förstöra oss själva.


I världen söker människor sin egen ära. Man strider med varandra och förstör för sig själva. Det händer tyvärr också bland kristna.


Föreställ dig att du vill förstå, rörande en viss handling, om det är något Gud vill att du skall göra eller inte, t ex att se ett visst teveprogram eller att gå till en viss plats. Då är det här en bra fråga att ställa sig själv. Kan jag titta på detta för att ära dig? Kan jag gå dit för att ära dig?


Om du finner att du inte kan det, så skippa det, även om det verkar oskyldigt. Om du inte ärligt kan säga, att du gör det till Guds ära, så låt bli att göra det.


Fråga 4. Kan jag göra detta tillsammans med Jesus?

Är detta något, som Jesus och jag kan vara tillsammans och göra? Är det rätt för en troende att röka en cigarett? Kan du erbjuda Jesus en cigarett och be honom röka tillsammans med dig? I så fall gör det, annars inte! Är det rätt för en troende att dricka alkohol, speciellt omåttligt drickande? Fråga dig själv, skulle Jesus delta i ett sådant drickande? Om han inte skulle göra det, så är det bäst, att du själv inte gör det.


Det kan gälla en viss film. Om Jesus skulle kunna se den tillsammans med dig, då kan du välja att se den. Gäller det ett visst program på tv, som du känner att Jesus kan se tillsammans med dig, så titta på det, annars låt bli.


Kan jag göra det tillsammans med Jesus? Bibeln säger i Kol 3:17. "Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom". Allt jag gör, skall jag kunna göra i gemenskap med Jesus Kristus.


Fråga 5. Kan jag be om Guds välsignelse, när jag gör denna speciella sak?

Du kanske tvivlar på om det är gott eller rätt eller om det är fel. Det är kanske ett gränsfall, och då är den här femte frågan bra att ställa till sig själv.


Bibeln säger i 2 Kor 9:8, "Gud förmår att ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver, och själva kan ge i överflöd till allt gott verk". Gud ger sin nåd och välsignelse till allt gott verk, så fråga dig själv, är detta jag gör, något som Gud kan ge sin välsignelse till? Om inte så låt det vara. Ditt samvete kommer att vägleda dig.


Fråga 6. Kommer det jag gör att trubba av min andliga skärpa på något sätt?

I 2 Tim 2:15 är det Paulus, som förmanar Timotheos och säger, "Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord".


Alltså, den här saken, som du överväger nu, även om den är god och bra på många sätt, kommer den att avtrubba din andliga skärpa? Kommer du att behålla din andliga skärpa, om du fortsätter att göra detta?


Det finns många legitima saker i världen som musik, sport, underhållning och bra teveprogram. Det är inget fel att engagera sig i dessa aktiviteter, men när dessa saker går till överdrift, då blir människan en slav under detta, och hon förlorar sin andliga skärpa. Satan har på detta sätt, gjort många troende totalt ineffektiva för Gud.


Fråga 7. Kommer det att vara till andlig nytta och uppbyggelse, så långt jag vet?

I 1 Kor 6:12 säger Paulus, "Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makt över mig". Allt är tillåtet för mig, men jag vill inte vara styrd av någonting. Han repeterar detta nästan med samma ord i i Kor.10:23, där han säger "Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allting bygger inte upp".


Det vi talar om här nu, är inte om något är tillåtet eller inte. Många kristna rör sig alltid på den nivån, "är det tillåtet eller inte, tillåter Gud det här? Jag talar inte om Guds tillåtande vilja i ditt liv. Jag talar om Guds fullkomliga vilja för ditt liv. Gud tillåter mycket, som inte är hans fullkomliga vilja.


Om du vill leva i Guds "tillåtande vilja" så behöver du bara fråga, är det här rätt eller fel? Gör ingenting orättfärdigt! Gör ingenting otillåtet! Om du däremot vill ha Guds fullkomliga vilja för ditt liv, så behöver du ställa fler frågor.


Är detta till fördel och uppbyggligt andligt sett? Är det här något, som hjälper mig andligt? Är det något, som uppbygger mig andligt? Hjälper det här mig att bli en bättre lärjunge till Jesus? Om du ställer frågor som dessa, kommer du att finna, att du får visshet i din ande.


När jag säger "andligt uppbyggligt och nyttigt", så missförstå mig inte. Jag säger inte att bara bibelstudier, bön och att gå på gudstjänst är andligt nyttigt och uppbyggligt. Vi är skapelser med en kropp. Vår kropp har vissa behov. Den behöver vila.


Det kan finnas tider, när det mest uppbyggliga och nyttiga, andligt sett, är att sova. Det kan även vara annan avkoppling eller underhållning, som vissa tider är bäst andligt sett, t ex att gå på picknick med barnen. Så tänk inte, att det bara är fasta och bön och bibelläsning, som är det mest andligt nyttiga och uppbyggliga.


Vi behöver avkoppling och vila i viss utsträckning. Vi behöver mat att äta. Det är inget fel med några av dessa saker. Vi är inte asketer. Jesus sov, och han åt god mat. Så bli inte fanatisk och extrem när du ställer dessa frågor.


Av de tolv frågorna vi listade från början, har vi behandlat fråga 1-2 i förra avsnittet, och i detta avsnitt frågorna 3-7 nedan;


3. Är det här något jag kan göra för att ära Gud?

4. Är det här något jag kan göra tillsammans med Jesus?

5. Kan jag be Gud välsigna mig när jag gör det?

6. Kommer det jag gör att trubba av min andliga skärpa på något sätt?

7. Kommer det att vara andligt nyttigt och uppbyggligt, så långt jag vet?


I nästa avsnitt tar vi upp frågorna 8-12.



(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)