42 Jesu kärlek i ett utgivande liv

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 42 Jesus’ Gentleness and Goodness

Vi skall här se lite närmare på betydelsen av ordet kärlek. Ordet kärlek har blivit så missförstått. Verklig kärlek får vi demonstrerad, när vi ser på Jesu liv. Vi kan lära oss hur vi kan få samma kärlek till människor, som han hade.


Kännetecknande för kärlek är mildhet och vänlighet. Jesus var vänlig mot alla människor, speciellt de som var nedslagna och besegrade av synd. Jesus älskade speciellt dem, som hade fallit djupt i synd. Han kom för att hjälpa sådana, eftersom de var föraktade av alla andra, t ex kvinnan som blev avslöjad i äktenskapsbrott och tjuven på korset.


De var föraktade lagbrytare. Jesus kom och lyfte upp och uppmuntrade dom. Han såg det goda i dessa svaga syndfulla människor. Han hoppades på det bästa i dem alla. Jesus var den typ av person, som alla önskade att få vara tillsamman med, eftersom han var så förstående, så omtänksam och vänlig.


Vet du vilka människor, som undvek Jesus? Det var de, som var stolta, de som var hycklare och som hade någon hemlig synd, som de var rädda för, att han skulle avslöja.


Bibeln säger i Matt 12:20 att Jesus inte skulle bryta av det knäckta strået eller utsläcka den rykande veken. Ett knäckt strå är svagt och eländigt, och de flesta människor skulle slänga bort det och plocka ett nytt, eftersom strån är ganska värdelösa. Jesus däremot skulle inte göra det.


Ett ljus som brinner dåligt skulle Jesus inte slänga bort utan blåsa på det, så att det brann bättre. Om du är som ett knäckt ynkligt strå, om det mesta i ditt liv har gått sönder så bryr sig Jesus om dig.


Han vill föra dig tillbaka till den perfekta plan, som han har för dig, även om livet håller på att slockna. Jesu kärlek var inte sentimental. Han hoppades på det bästa och såg den potential, som fanns hos var och en.


Jesus sökte alltid efter det bästa goda. Det var därför han tillrättavisade Petrus så skarpt. Du kan inte tillrättavisa människor skarpt, om du inte älskar dem. När Johannes och Jakob sökte efter hedersplatserna så tillrättavisade han dem.


När lärjungarna ville kalla ner eld från himlen över samarierna, gjorde han likadant. Han tillrättavisade dem också många gånger för deras otro. Varför gjorde han det? Jo, därför att han älskade dem.


Om han inte hade brytt sig om dem, hade han inte sagt något alls. Han hade inte brytt sig om huruvida dom gått till helvetet. Vi ser här att Jesus inte var rädd för att säga sanningen, även om det sårade människor. Han gjorde så, eftersom han älskade dem, och var bekymrad för deras eviga väl.


Han var inte rädd för, att ryktet om honom som en snäll och vänlig person skulle förstöras. Han älskade andra människor mer än han älskade sig själv, så han var villig att offra sitt goda rykte för att rädda andra.


Han sade sanningen på ett tydligt och fast sätt, eftersom han inte ville att människor skulle fördärvas för evigheten. Med en enda mening kan vi säga, människans eviga väl betydde mer för Jesus Kristus än deras åsikt om honom.


En sann kristen är sådan, när han har att göra med andra människor. Deras eviga väl betyder mer för honom än alla deras åsikter om honom. En gång när Petrus var i Kornelius´ hem och talade om hemligheten med Jesus för dem, så summerade han hela Jesu tjänst i en enda mening.


Han säger i Apg 10:38, att Jesus vandrade omkring och gjorde gott och botade alla, som var i djävulens våld. Ser du hur Jesu tjänst var. Han gjorde gott. Han predikade inte bara, sade inte bara fina ord, utan han gjorde också något. Han löste dem från den makt, som Satan hade över dem.


Jesus ville inte bara vinna själar. Han älskade hela människan. Han brydde sig om människans fysiska behov. En gång var det mer än 4000 människor, som hade varit tillsammans med honom i tre dagar utan att äta något. Du kan läsa om det i Matt 15.

Jesus ordnade genom ett under så att de fick mat att äta.


Jesus lärde oss att be "Ge oss idag vårt bröd för dagen". Varhelst Jesus befann sig så gjorde han gott inte bara för människors själar utan också för deras kroppar. Han brydde sig om människor, som var sjuka och lidande.


Jesus hade en sån stor omsorg om de värsta syndarna, att hans fiender sa om honom, att han var vän med syndare och skatteindrivare. Och det var precis vad han var. Han var vän med de mest föraktade människorna i samhället.


En äkta gudsman skall vara likadan. Du kan bli sådan. Vad är det som hindrar dig att älska människor, som är föraktade av andra, och som har en låg social ställning? Jo, det är din egen känsla av värdighet. Vill du vara lik Jesus eller vill du ha en respektabel sorts kristendom tillsammans med aktade människor?


Det är inte naturligt för en människa att gå omkring och bli vän med asociala människor, men Jesus gjorde det. Vi försöker bli vänner med dem, som ger någon fördel till oss själva. Vår kärlek är självisk. Jesu kärlek var osjälvisk. Hans kärlek var ren.


Det är inte genom någon kulturell förfining och vackra ord, som Jesu kärlek uppenbaras. Det är genom kärlek, som söker den andres bästa och som uppenbaras i att vara den andres tjänare. Jesus tvättade lärjungarnas fötter inte för att visa dem sin ödmjukhet, utan för att han älskade dem.


Alltid när Jesus gjorde något gott för någon annan, hade han inte den minsta tanke på, att han skulle fä något i gengäld. Han tog exemplet med solen. Solen lyser över både onda och goda, sa han i Matt 5:45. Vad förväntar sig solen att få tillbaka? Ingenting!


Likadant är det med regnet, som han också använde som illustration. Han sa, att regnet faller över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad förväntar sig regnet att få i gengäld? Ingenting!


Inte ens ett ord av tack förväntar sig solen och regnet. Ingen vänder sig till solen och säger, "tack för att du gick upp denna morgon och att du lyser över oss". Solen bryr sig inte om att ingen tackar den. Även om ingen tackar den, så går den upp varje morgon.


Jesus sa, var som er himmelske fader, som ger sitt solljus till onda och goda, vare sig dom tackar honom eller inte. Ingen vänder sig till Gud och säger, "tack för att du ger mig solljus denna morgon". Gud ger detta ändå.


Jesus var inte intresserad av att få något i gengäld. Guds natur är sådan att han vill ge och ge och ge. Det är lika naturligt för Gud som det är för solen att skina, och skina och skina.


Jesus kom till jorden för att visa oss denna Guds natur, som söker att göra gott, att tjäna, att hjälpa och att välsigna var han än gick fram oavsett om människor uppskattade det eller inte och oavsett om dom tackade honom eller inte. Det gjorde ingen skillnad för honom.


Nu är det inte lätt att visa upp denna kärlek. Mänsklig kärlek är så självisk. Om någon älskar mig tillbaka så fortsätter jag att älska honom. Så här kan vi se skillnad på mänsklig kärlek och gudomlig kärlek. Det är stor skillnad på dessa två. Den gudomliga kärleken ges oberoende av om den andre personen besvarar den eller inte. Du bara fortsätter att älska ändå.


Tänk också på hur Jesus använde sina pengar. I Joh 13:29 ser vi att Jesus använde sina pengar i huvudsak för två saker, dels att köpa det som behövdes och dels att ge till de fattiga. Jesus var ingen rik person, men han hade ändå pengar att ge till de fattiga.


Han lärde människorna, att det var en större välsignelse att ge än att få. Kärleken lärde honom, att vad Gud än gav honom att äga, så skulle det användas för att välsigna andra. Hur många av oss har förstått det?


Hur många av världens kristna har förstått, att Gud ger oss materiella saker för att vi skall välsigna andra, att använda dem för att ge andra människor fördel. Det här är kärlek, när vi lär oss att älska människor och använda saker för att välsigna människor.


Låt mig säga något mer om Jesu förkunnelse. Vi läser i Luk 19:41 att han grät över Jerusalem. Varför grät han över Jerusalem? Han använde så starka ord när han predikade. Lite senare läser vi i vers 45 i samma kapitel, att han använde en piska, men innan han gjorde bruk av piskan grät han.


Låt mig nämna en annan aspekt av Jesu kärlek. Man behövde inte beställa tid hos en sekreterare för att få träffa Jesus. Så är det ju i världen. För att få ett möte med en stor man, så måste du först träffa hans sekreterare. Nikodemus kom mitt i natten till Jesus och väckte honom, och Jesus var beredda att samtala med honom.


En gång var Jesus så upptagen med att hjälpa människor, läser vi i Mark 3:20-21 , att han inte ens hade tid att äta. Han hade ingen, som reglerade tillträdet till honom. När du blivit så upptagen att du inte har tid att träffa vanliga människor, då har du blivit mer upptagen än Jesus Kristus. När du behöver en sekreterare för att hindra människor från att träffa dig, är du inte längre en Guds tjänare. Du är bara en affärsman. Då driver du ett företag och inte en kristen kyrka.


Jesus tillät människor att ta så mycket av sin tid, på grund av att han älskade dem.

Alla hade fritt tillträde till Jesus. Vi läser i Luk 4:40, att man vid ett tillfälle tog sjuka till honom vid solnedgången, och att han sedan höll på hela kvällen till sent på natten med att be för dem, lägga händerna på dem och hela dem.


Jesus tänkte aldrig att han hade någon egen tid. Hans tid var till för alla andra. Han kom för att leva för att göra Guds vilja att välsigna människor. Han var villig att ha det obekvämt. Det var därför andens mäktiga gåvor, som manifesterades genom Jesus, bringade liv.


Mirakler är farliga saker om de inte genomförs med kärlek. Detta är Guds kärlek, som behöver flöda i våra hjärtan. Låt oss be Gud om denna kärlek, en kärlek som är verksam ända till vårt sista andetag, liksom Jesu kärlek var verksam när han hängde på korset och förde en tjuv in i Guds rike.


När människorna i världen ser denna kärlek dras dom till Jesus. Låt oss be Gud om att få denna kärlek.
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)