36 Jesus gjorde Guds vilja

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 36 Jesus Did God's Will

Vi skall i det här avsnittet ytterligare betrakta Jesus Kristus som vårt exempel i att leva ett heligt liv, så att du som kristen inte längre skall vara besegrad av synden.


Jesus gjorde ett överraskande uttalande inför sina lärjungar, natten innan han blev korsfäst. Han gjorde två konstateranden i Joh 14:12. Han sa "den som tror på mig" och det gäller alla troende "han skall utföra gärningar som jag"


Med andra ord sa Jesus, att du, lägg nu noga märke till detta, att du kan göra de gärningar Jesus gjorde. Är detta sant eller inte sant? Antingen talade Jesus sanning eller också ljög han. Jag tror att han talade sanning. Han ljög aldrig. Han lurar oss inte. Han menar det verkligen.


Sedan sa han "och ännu större gärningar, ty jag går till Fadern. Vad betyder det här? Vilka var de gärningar, som Jesus gjorde? Vi tänker genast på, när han uppväckte döda, mättade femtusen människor eller när han gick på vattnet.


Det här var en del av hans gärningar, men han gjorde många andra saker också, som att lägga armen om en leprasjuk, trösta och uppmuntra människor som var fångade i synd, förlåta kvinnan som begått äktenskapsbrott och förlåta dem som kallade honom Belsebul, djävulens son.


Dessa gärningar verkar inte så spekulativa, men det var ändå hans gärningar. Vad menar vi, när vi talar om Jesu gärningar. Kan man använda en enda fras för att summera alla hans gärningar? Jo, det kan man. Och den frasen är "han gjorde sin Faders vilja". Han var lydig sin Fader. Detta var de gärningar han gjorde.


Om Fadern ville, att han skulle gå på vattnet, så gick han på vattnet. Om Fadern ville, att han skulle lägga sin arm omkring en leprasjuk, så gjorde han det. Om Fadern ville, att han skulle förlåta en kvinna, som begått äktenskapsbrott, så gjorde han det. Om Fadern ville att han skulle tvätta lärjungarnas fötter, så gjorde han det.


Hans gärningar var gärningar utförda i lydnad till sin Fader, och dessa var inte enbart de mirakler, som han gjorde. När han sa, att vi skulle göra samma gärningar, vad menade han då? Jo, att vi också kan lyda vadhelst Faderns vilja är för oss. Om det inte är Faderns vilja för dig, att du skall uppväcka döda, då kan du inte göra det. Så enkelt är det.


Människan har varit på månen, men när Jesus var på jorden, for han inte till månen, eftersom det inte var Faderns vilja för honom. Han for inte ens till Rom. Så vi ser att det inte är fråga om speciella färdigheter eller aktiviteter hos oss. Om det är Faderns vilja för mig eller dig att mätta femtusen människor med två fiskar, då kan vi göra det. Frågan är, vad som är Faderns vilja för dig eller för mig.


Vad än Faderns vilja var för Jesus, så gjorde han den. Dom första trettio år före sin offentliga verksamhet, så mättade han inga femtusen, gick inte på vattnet, uppväckte ingen från det döda eller ens helade någon människa. Det var inte Faderns vilja för honom. Ändå gjorde han sin Faders vilja under dessa trettio år.


I ett nötskal kan vi säga, att de gärningar Jesus gjorde under de trettio åren var gärningar i lydnad för sin Fader. När han säger, att de gärningar han gör, kan du också göra, så betyder det; Lyssna noga! Varje enskild sak, som är Faderns vilja för dig kan bli gjord, och hur gjorde Jesus detta? Jo han gjorde det i den Helige Andes kraft.


När lärjungarna blev fyllda av den Helige Ande på pingstdagen, som vi läser om i Apg 2, så fick de kraft. Vad fick de kraft att göra? De fick kraft att i lydnad göra samma saker, som Jesus gjorde. Det är att göra Faderns vilja, och när Fadern ville att de skulle hela de sjuka, eller uppväcka döda så kunde de göra detta.


När den Helige Ande kom och fyllde dem, fick de kraft att göra de gärningar, som Jesus gjorde. Vad betyder det, när Jesus säger i Joh 12.14, "större gärningar skall de göra, ty jag går till Fadern?" Dessa större gärningar är, att det nu är möjligt att leda in fler människor i det liv och den enhet, som skulle bli en verklighet efter pingstdagen.


Jesus säger "ty jag går till Fadern". Vad skulle hända när Jesus gick till fadern? Jo, han skulle sända den Helige Ande, som nu efter pingstdagen skulle kunna ta sin boning i människor. Detta skulle göra det möjligt för människor, att komma in i detta nya liv.


Låt mig ge ett exempel. Efter att Jesus i tre och ett halvt år predikat för sina lärjungar, kunde han inte ens göra två av dem till ett. Han bad i Joh 17 att de skulle bli ett, såsom Fadern och Sonen var ett. Dom hade inte varit det tidigare. De strävade alla efter de främsta platserna. Alla undrade dom, vilken som var den störste. Om var och en av 12 personer undrar vem, som är störst av dem, är de helt säkert inte ett. Dom är tvärtom skilda från varandra.


Men idag finner vi, att vi kan predika på ett sätt, som gör att människor blir ett. Om bara två personer idag blir ett, genom att någon predikar, så är det en större gärning, än det Jesus gjorde under hela sitt liv på jorden. Det är inte för att vi är större än Jesus, långt ifrån.


Han säger, att han skall sända den Helige Ande, eftersom han går till Fadern. När Jesus var på jorden kunde inte den Helige Ande komma in i dessa lärjungars hjärtan. Om dom hade fått den Helige Ande i hjärtat hade dom varit ett.


Men efter pingstdagen har den Helige Ande kommit, och möjligheten att utföra större gärningar är vid handen. Så vi förstår att anledningen till att vi blivit fyllda av den Helige Ande är, att vi skall kunna utföra de gärningar som Jesus gjorde eller med andra ord göra Guds vilja.


Detta är det liv Gud erbjuder oss genom den Helige Andes kraft i detta nya förbund, som Gud gjort med människan. Jag skall ta med dig till Rom 8:3-4, detta underbara skriftställe, som talar om vad Gud kan göra för oss.


Det här är menat att vara praktiskt. Jag tror att hela bibeln har givits till oss, som ledning för ett praktiskt kristenliv. Guds Ord är inte i första hand till för teologiska studie utan för att praktiskt levas.


Vad läser vi i nämnda skriftställe? Jo, " Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud". Vad var det lagen inte kunde? Lagen kunde inte få mig ren på insidan. Lagen kunde inte få mig att besegra synden i mitt hjärta. Lagen kunde bara få mig att segra över den utvärtes synden.


Hur gjorde Gud detta? Han sände sin son "i syndigt kötts gestalt". Det menas - likt oss -, men utan synd. Gud sände honom i en gestalt, som liknade vår. Och som ett offer för synd gav han sin kropp på Golgata. Där dömde Gud vår synd i Jesu kropp läser vi Rom 8:3.


Varför gjorde Gud detta? För att lagens krav på rättfärdighet skulle kunna uppfyllas. Lagen säger, du skall inte ha begärelse. Motsatsen till, att du skall inte ha begär är att du skall älska. Detta lagens krav på rättfärdighet kan nu bli uppfyllt inom oss. Lagens krav på renhet och helighet kan nu uppfyllas inom oss, när vi vandrar i den Helige Ande. Detta är vad Jesus har gjort för oss. Jesus har kommit till jorden och dött för att sedan kunna ge oss den Helige Ande.


Gud har inte lovat att göra oss syndfria och fullkomliga på denna jord. Ingen på jorden har någonsin vandrat i syndfri fullkomlighet utom Jesus Kristus, inte Paulus, ingen, men bibeln säger, att vi skall sträcka oss mot fullkomlighet.


Jesus kom utan synd och levde därför ett syndfritt perfekt liv, men i oss finns det så mycket omedveten synd och korruption i vårt kött p g a att vi har levt så mycket i synd. Under vår livstid på jorden kommer vi aldrig att blir syndfria och perfekta.


Johannes säger, att om vi säger att vi är utan synd, så bedrar vi oss själva och ljuger, men vi kan stäva mot fullkomlighet, som det står i Heb 6:1 och bli mer och mer fullkomnad i helighet.


Ta t ex vårt tal. Jesu tal var fullkomligt rent. Inga smutsiga eller osanna ord lämnade någonsin hans läppar. Han talade alltid sanning. Det fanns ingen falskhet i hans mun. Man kunde inte engagera Jesus i onödiga samtal. Man kunde inte få Jesus engagerad i ont tal om andra människor.


Hans sinne var rent. Han gjorde bruk av det materiella, men han älskade inga saker. Hans helighet var invärtes. Han hade inte enbart en utvärtes helighet, som visade sig i matvanor, i speciella kläder eller genom att han umgicks med vissa människor.


Inte heller var han en asket, som levde ute i öknen. Nej han levde mitt ibland andra människor, arbetade som andra, åt och drack som dom, klädde sig på ett vanligt sätt. Han njöt också av det goda Gud gett människan och levde ändå i fullkomlig renhet.


Han var inte njutningslysten vad gäller mat. Han var inte modern vad gäller kläder. Han hade inte bara umgänge med religiösa människor utan också med syndare.


Detta var Jesu renhet. Han undvek inte bara synd, utan också det som var onödigt och bortkastat. I detta har han gett oss ett exempel på vad, som är sann helighet. Ju mer vi ser på Jesu liv desto mer kommer den Helige Ande att förvandla oss enligt det som sägs i 2 Kor 3:18, : "Och alla vi, som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Anden".


Ta detta till dig och be, "Herre, förvandla mig till likhet med Jesus. Fyll mig med den Helige Ande".


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)