68 Guds fullkomliga vilja 1

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 68 Proving God's Perfect Will (1)

I det här avsnittet skall vi se hur vi kan finna Guds fullkomliga vilja för våra liv. Det här är ett mycket angeläget ämne. Bibeln talar i Rom 12 om, hur man kan förstå Guds fullkomliga vilja.


Rom 12:2 säger, "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt".


Gud har en vilja, som är fullkomlig för ditt liv. Från den stund du blev född på nytt och till din sista bestämda dag på jorden, så har Gud gjort en perfekt plan för varje detalj av ditt liv; var du skall bo, vem du skall gifta dig med, vad du skall göra, vad ditt jordiska arbete skall vara, vilka olika prövningar du skall gå igenom, vilka frestelser du skall möta, och vilken funktion du skall ha i hans kropp. Allt detta ingår i Guds plan för ditt liv.


Du kommer inte att få veta den här planen eller fullfölja den, om du inte har en längtan efter att få se den fullbordas. Gud tvingar ingen att gå in i hans plan. Gud tvingar ju inte hellre någon att komma till himlen. Han hindrar inte människor från att gå till helvetet om dom vill gå till helvetet.


Gud lönar dem som uppriktigt söker honom. Den Helige Ande finns i världen och verkar för att vända människor till Gud, och för att förmå troende att gensvara på hans kallelse att överlåta sig och söka Guds fullkomliga vilja. Men om den Helige Ande finner att du inte tar på allvar att söka Guds fullkomliga vilja i ditt liv, så lämnar han dig ifred.


Han kommer inte att vara enträgen. Han kan försöka en eller ett par gånger, men om han finner att du inte är angelägen att göra Guds vilja, om du är mer angelägen att tjäna mycket pengar eller lyckas i världen, så lämnar han dig ifred.


Du kommer att få ångra dig mycket i evigheten, om du själv planerar ditt liv, eftersom du egentligen är totalt blind i fråga om din framtid. Du vet inte ens, vad som kommer att hända i morgon. Du är totalt okunnig om framtida faror och fällor, som orsakas av människor, och som planeras av Satan och hans demoner.


Det är som, när en blind människa försöker vandra genom okänd terräng. Är det inte bra att ha en guide, som har öppna ögon och som kan se på långt håll? Det är vad Gud vill göra för oss. Gud känner till hela framtiden.


Gud vet exakt vad, som är bra för dig. Han vet varje snara och fallgrop i framtiden, och han kan skydda dig från dem alla. Han kan leda dig på en bana, som du kommer att upptäcka är så perfekt, att du inte kunde ha gjort den bättre själv, när du en dag står inför Herren och ser tillbaka på ditt liv.


Jag ser det på det här sättet. Om jag kände till alla faktorer, som kunde påverka mig i framtiden, och om jag kände till precis vad, som skulle hända mig under olika delar av mitt liv, och vilka val jag skulle ställas inför, och om jag kände till alla aspekter av framtiden, och om jag kände mig själv, såsom Gud känner mig, mina förmågor min kapacitet och personlighet, då skulle min egen plan, om jag hade Guds vishet, bli exakt likadan, som Guds plan för mig.


Det skulle bli så, eftersom vi alla söker vårt eget bästa. Vi söker det som är bra för oss. Vet du att Gud också söker det, som är bra för dig? I Jer 29:11 säger Gud, "Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp".


Guds fullkomliga plan för oss är välgång, det som är allra bäst för oss. Om du är en helhjärtad lärjunge till Jesus, kommer du därför att söka Guds plan inom alla områden av ditt liv.


Du kommer att säga, Herre, jag vill inte bo på någon plats, där du inte vill att jag skall bo. Jag vill inte gifta mig med någon man eller kvinna, som du inte vill att jag skall gifta mig med. Det är din vilja, som skall vara viktigast i mitt liv. Jag vill använda mina pengar, som du vill, och jag vill använda min tid, som du vill att jag skall göra. Jag vill göra bara det du vill att jag skall göra på denna jord.


Om du är en sån person, vill jag nu dela några principer med dig, som är till hjälp för att avgöra, vad som är Guds vilja. Jag gör detta i form av tolv frågor, som vi ställer till oss själva. Ibland kan vi ställas inför en situation där vi inte är helt säkra. Är det här Guds vilja eller inte?


Om vi ställer dessa tolv frågor till oss själva och försöker svar ärligt på dem, så kommer det att bli mer och mer klart för oss vad, som är Guds vilja. Jag räknar upp frågorna först och sedan går vi igenom dem en efter en. När vi ser på dessa frågor en efter en så blir det mer och mer tydligt vad Guds vilja är på det aktuella området.1. Är den här saken, som jag överväger i kontrast till något av Jesu undervisning eller apostlarnas undervisning eller i motsats till Anden i nya testamentet, så långt jag vet?

Med andra ord är det här något som är förbjudet i Guds ord och speciellt i nya testamentet?

2. Är det något jag kan göra med ett rent samvete?

3. Är det här något jag kan göra för att ära Gud?

4. Är det här något jag kan göra tillsammans med Jesus?

5. Kan jag be Gud välsigna mig när jag gör det?

6. Kommer det jag gör att trubba av min andliga skärpa på något sätt?

7. Kommer det att vara till nytta och uppbyggligt så långt jag vet?

8. Skulle jag vara lycklig, om jag höll på med det den stund Jesus kom tillbaka till jorden?

9. Vad tycker andra kristna, som har större mognad och vishet om det jag överväger.

10. Kommer detta jag gör att vanära Gud och förstöra mitt personliga vittnesbörd, om andra kände till det?

11. Om jag gör detta, riskerar det att få andra att snubbla och falla om dom kände till det?

12. Känner jag mig fri i min ande att göra det?


Fråga 1. Om något är förbjudet i skriften, så behöver vi inte tänka på det mer än en gång. Ta t ex frågan, skall jag ljuga här? Säger skriften något om att ljuga? Ja, det gör den naturligtvis. En annan fråga, finns det någon ursäkt för mig, att inte förlåta den här personen? På dessa områden är skriften absolut klar. Vi måste alltid förlåta och vi måste alltid tala sanning.


Det finns många andra områden, där Guds ord är kristallklart, där vi inte behöver be och söka Gud för att få svar. Det kan också gälla en sak, där det inte finns ett specifikt bibelord, men det du överväger är i tydlig kontrast till andan i skriften.


Det är därför viktigt att veta vad skriften säger. I 2 Tim 3:16-17 sägs, "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som till tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar".


Här ser vi att skriften är given till oss för att korrigera oss och leda oss till ett rättfärdigt liv och utrusta oss, så att vi kan utföra olik goda gärningar. Om du inte är bekant med undervisningen i nya testamentet, så kan du möta situationer i ditt liv, där du inte vet vad Guds vilja är, och du kommer inte att få veta det, så länge du inte tar skriften på allvar och studerar den.


Det är därför det är så viktigt att ge tid till ett noggrant studium av nya testamentet för att finna Guds vilja inom de områden, där Guds vilja finns uttryckt i bibel. Då är det lättare för oss att förstå Guds vilja inom andra områden, som inte finns direkt uttalade i bibeln.


Exempel på sådana områden kan vara, vilket jobb du skall välja eller vem du skall gifta dig med. Detta sägs det ju inget om i skriften, men om du under ditt liv har följt Guds anvisningar inom andra områden, som du har sett i bibeln, så kommer Gud att se till att du inte missar hans vilja i sådana viktiga områden som äktenskap. Det är den fördel vi har av, att ha varit lydiga tidigare.


Fråga 2. Om du kan göra det du överväger med ett rent samvete. Samvetet är inte en perfekt guide, men den ger bra vägledning om hur vi skall välja. I 1 Joh 3:21 sägs, "Mina kära om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud."


Det här är en prövning, som ger dig tillförsikt och mod, när du finner en frihet i ditt samvete. Om däremot samvetet stör dig och säger, att det här inte är bra och inte något, som Jesus vill att du skall göra, då vet du att du skall låta bli.


Tänk på dessa två saker:

1. Är det jag överväger i enlighet med Guds ord?

2. Är det något jag kan göra med ett rent samvete?

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)