10 Guds Ord är vår mat

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 10 God's Word Is Our Food

Vi skall tala om Guds Ord. Det ger oss kraft att bli övervinnare i vår strid mot satan. Det ger oss styrka att möta varje situation i framtiden. Bibeln är Guds Ord. Bibeln skrevs av människor under inspiration av den Helige Ande. Den är mat för vår själ för en kristen, som kommit till tro på Kristus och blivit född på nytt. På samma sätt som en baby, som behöver mjölk så snart den fötts, så behöver en sann kristen maten Guds ord för att växa andligen.


Jag vill ta dig till en vers i 1Pet1:23. Där talas det om, vad Guds ord åstadkommer i oss. Där står: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. "


Många människor önskar, när dom ställt till det i sitt liv, att dom skulle kunna leva om sitt liv. Det är precis den möjligheten, som Gud erbjuder dig, när han säger, att du kan bli född på nytt. Tänk om du kunde starta om ditt liv igen, som en liten baby, utan dina tidigare misstag, att dessa skulle vara utsuddade.


Det är vad det betyder, att bli född på nytt. Ditt förgångna suddas ut, och du föds en andra gång. Din önskan att kunna starta om på nytt skulle uppfyllas. Gud säger, jag kan uppfylla denna din önskan. Det är vad som händer, när vi tar emot Kristus i våra liv. Det står i denna vers, att det sker på samma sätt, som din fysiska födelse skedde genom säden från din far.


På samma sätt sägs här, att Guds Ord är som en säd, som ger dig en ny födelse.

Hur sker det? Jo genom att du tror detta ord. Du ger respons till Guds ord, att Jesus dog för dina synder. Du accepterar Guds ord, att du är en syndare och omvänder dig. Du tror att Kristus uppväcktes från det döda, och att du föds på nytt, när du tar emot den Helige Ande i tro, därför att det är vad Gud lovar i sitt ord.


Genom detta ord har du kommit in i en ny gemenskap med Gud. Sen fortsätter det och säger; Samma Guds ord, som lik en säd såddes i dit hjärta och gav dig liv, blir nu som mjölk för den nyfödda baby du är. I 1.Pet.2:2 står det, "Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning".


Gud har inte tagit bort våra synd, bara för att han skall kunna ta oss till himlen. Han vill också att vi skall växa upp till frälsning, att vi successivt skall frälsas från den korruption, som finns i vår natur, som vi ärvt av Adam vår förste fader; Det gäller själviskheten, högmodet, bitterheten, avundsjukan, orenheten och ondskan. Vi måste bli frälsta från alla dessa saker. Dom försvinner inte det ögonblicket, när vi föds på nytt.


När vi fötts på nytt, så är det ett nytt liv, som kommit in i oss. Detta liv har potentialen att övervinna alla dessa onda vanor, men det livet måste få växa. Liksom en baby har potentialen att bli en stor vuxen. Detta blir dock inte verklighet om han inte dricker sin mjölk och äter sin mat. Han måste ges föda och han måste äta för att växa.


Det misstag många kristna gör är, att de tror, att om dom en gång blivit födda på nytt och tagit emot den Helige Ande, så är det allt, att det inte finns något mer. Men nej, det finns så mycket mer. Du har ju bara nyss blivit född. Man säger inte, att när en baby har fötts till världen, så är det allt, att det inte finns något mer för den babyn. Om du bara skulle lämna babyn på det sättet, så skulle den dö. I själva verket är det, det första en baby gör så fort den föds, så skriker den efter mjölk. Du har hört hur en baby skriker efter mjölk. En sann kristen skriker för att Gud skall ge föda genom sitt ord.


Om en baby inte skriker på det här sättet, kan vi säga att babyn är sjuk eller att den håller på att dö. Friska spädbarn skriker alltid efter mjölk hela tiden. En frisk kristen är en som är ivrig efter Guds ord för att bli mättad. Det står här, att babyn längtar efter mjölk. Det måste finnas en stark längtan hos oss efter Guds ord. Guds ord är mjölk som hjälper oss att växa upp till frälsning.


I början av bibeln ser vi en vacker bild av detta. I första Mosebok kapitel 1 läser vi om, att jorden var i ett kaotiskt tillstånd. Bibeln säger att jorden var formlös, tom och mörk. Det är också mänsklighetens tillstånd utan Gud, formlös, tom och mörk. Det var så det var, när vi levde i synd. Hur förändrade Gud denna kaotiska, formlösa, tomma och mörka jord och gjorde den till en så vacker värld, så att han i slutet av kapitlet kunde säga att det var mycket gott? Hur gjorde Gud detta?


Vi kan se två saker, som är viktiga att lägga märke till. I 1 Mos.1:2 står det först av allt att Guds Ande svävade över jorden. Allt Guds verk börjar med att Guds Helige Ande rör sig över ett kaotiskt tillstånd och försöker att återlösa det, försöker att lösa problemet. Men det är inte allt. Vi ser en andra sak. Guds ord gick ut, Gud talade och sade. Guds Ande rörde sig och Guds ord gick ut. Dessa två arbetar alltid tillsammans, Guds Ande och Guds ord.

Vad säger Guds ord? "Låt det bli ljus". Det var ett ord, och så fort detta ord gick ut från Guds mun, så kom ljuset. Sedan läser vi igen Guds ord som säger "Låt det mitt i vattnet bli ett fäste" och himlen skapades. Sedan sade Gud "Må det vatten, som är under himmelen samla sig till en särskild plats, så att det torra blir synligt", och jord och hav skapades.


Vi ser, att varje gång Guds ord gick ut; på den första dagen, den andra dagen, den tredje dagen så hände något. Någonting av kaoset förändrades. Hela världen förändrades inte på en gång. Det tog sex dagar. Inte för att Gud behövde tid. Han kunde ha förändrat allt i samma stund. Han kunde ha gjort världen vacker på en enda gång, med ett enda ord, men han försöker lära oss något i denna allra första del av bibeln.


Det är att Gud arbetar långsamt i våra liv, dag efter dag. Varje dag vill han göra något inom oss, för att ta bort kaoset, ta bort mörkret, ta bort flummigheten och det som är olikt Kristus i våra liv. I nya testamentet i 2Kor.4:16 sägs det "Även om min yttre människa bryts ner, så förnyas min inre människa dag för dag". Första dagen skall det bli en förändring, andra dagen skall det bli en förändring, tredje dagen o s v.


Under vår livstid vill Gud förändra oss lite i sänder, tills det kommer en dag, i slutet av vårt liv, när han kan säga, "Det är mycket gott. Jag har kunnat slutföra mitt verk i denna människa". Det sorgliga är, att hos många kristna händer inte detta, därför att de inte gensvarar till Gud. I Första Mosebok sägs det att när Guds ord gick ut så gensvarade världen och något hände.


Om du gensvarar till Guds ord, när det kommer till ditt hjärta, så kommer något definitivt att hända i ditt liv. Om du accepterar det ordet, om du tror det ordet, om du lyder det ordet kommer definitivt något att ske, precis som du läser i första Mosebok kapitel 1. Varje dag hände något, och Gud sa att det var gott.


Guds vilja för dig är, att du varje dag skall ta emot något ord från Gud i ditt hjärta, som skall skapa en förändring i ditt liv. Det är därför, som det viktigaste du skall göra varje dag, är att ta emot av Guds ord. Det är viktigare än mat.


Kommer du ihåg den första frestelse Jesus mötte i öknen? Han hade fastat i fyrtio dagar. Djävulen kom till Jesus och sa till honom, "Varför förvandlar du inte dessa stenar till bröd. Du är hungrig. Du kommer att dö om du inte äter". Det är sant. Om man inte har ätit på fyrtio dagar och fortsätter på det viset, är det troligt att man dör.


Jesus svarade satan och sade, att det var viktigare att tillgodogöra sig Guds ord än att äta mat. Han säger ordagrant i Matt.4:4 "Människan skall inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun". Vad han säger är, att det till och med är viktigare att ta emot Guds Ord än att äta mat. Hur många kristna är det, som tror det, som tänker;


Det är viktigare för mig, att varje dag tillgodogöra mig Guds ord för min själ och för min Ande än, att ta emot mat för min kropp.


Vi känner alla till värdet av mat för vår kropp. Vi kommer inte att växa utan mat, och vi tycker om god mat. Varför gillar inte många kristna Guds ord på samma sätt? Det är för att dom inte har förstått det här värdet av Guds ord.


Det är som med små barn ibland. Dom förstår inte matens värde. Vi säger åt dem att äta. Dom äter inte. Vi säger åt dom att dricka mjölk, men dom gör inte det. Ibland måste föräldrarna pressa dom till det. Så är det med många kristna.


Men den dag du förstår, att Guds ord är det, som kan få dig att växa, få dig stark, får dig att övervinna satan om du underordnar dig det, då kommer ditt liv att förvandlas från kaos till skönhet. Om du börjar med vanan att ta till dig Guds ord varje dag kan det kan förändra hela ditt liv.


Vill du idag ta ett beslut, att läsa Guds ord varje dag, tro det och lyda det?


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)