12 Guds Ord förnyar vårt sinne

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 12 God's Word Renews Our Mind

Skulle det inte vara underbart om vi kunde förstå Guds inställning till varje problem och även hans lösning för problemen. Vi skall gå till Guds Ord i Rom 12:2. Gud talar här i sitt Ord genom Den Helige Ande. Jag vill att du lyssnar väldigt noggrant nu, när Gud försöker att tala till ditt hjärta.


"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."


Vi ser här att Gud vill att vi skall förvandlas invärtes. Han talar här om en förvandling av vårt sinne. Vi har sett i ett tidigare studium, i första Mosebok kapitel 1, hur Guds Ord och den Helige Ande rörde sig över en kaotisk värld och skapade ordning, form, skönhet, ljus och alla goda saker, till dess Gud själv tillslut i vers 26 säger, att det här är utmärkt, det är mycket gott.


Det här är bara en förebild av vad Gud vill göra också i våra liv. Han vill ta vårt kaotiska, formlösa och mörka liv, och låta den Helige Ande arbeta med oss, och låta Guds Ord sjunka in i oss och förändra oss invärtes så mycket, att han till slut kan se på vårt liv och säga, utmärkt.


Med andra ord, vi som var sådana fördärvade, korrupta och syndiga skapelser, fulla av bitterhet och avundsjuka, och onda på så många sätt, nu är så radikalt förvandlade genom Guds Ord och den Helige Ande, att vi börjar visa upp Kristi egen natur. Detta är vad som menas med förnyelse av vårt sinne. Det innebär med andra ord att;


Gud vill få oss att tänka på det sätt han tänker. Det är vad som menas med att få vårt sinne förnyat.


Om inte vårt sinne blir förnyat, så fortsätter vi att tänka på det sätt som världens människor tänker, trots att vi är födda på nytt, och våra synder är förlåtna.

Tyvärr är detta sant om många troende, eftersom dom inte växer. Dom tänker precis som människor i världen angående pengar, vackra kvinnor, egendom, status, ära, sättet att se på sina fiender och många andra saker. Gud däremot ser på dessa saker på ett helt annorlunda sätt.


Vad innebär det att bli förvandlad, att bli förändrad till likhet med Kristus? Var sker denna förvandling? Det sker inte i vår fysiska kropp. Gud håller inte på att göra oss fysiskt lik Jesus. Det skulle inte vara någon mening med det. Han är intresserad av att förändra vårt livs inre karaktär till likhet med Kristus.


Hur sker detta? Han gör det genom att förnya vårt sinne. Det innebär vårt sätt att tänka. Han vill få oss att tänka på det sätt han tänker. Hur sker det? Jo, det sker genom Guds Ord. I bibeln kan vi se Guds sätt att tänka.


Om du vill veta, vad Gud tänker om synd, så läs bibeln. Om du vill veta vad Gud tänker om pengar, läs bibeln. Om du vill veta vad Gud tänker om äktenskapsbrott, stöld, eller att bedra andra eller om avundsjuka eller om själviskhet eller om osjälviskhet, ödmjukhet, stolthet. Om du vill veta vad Gud tycker om dessa och andra saker, så behöver du bara läsa bibeln. Svaret finns där.


Jesus kallades för ORDET, när han kom till jorden. Vi får veta att Ordet blev kött, vilket betyder, att om du vill veta, vad Gud tänker om något, så kan du se på Jesu liv, så har du svaret. Guds Ord är inte bara ett skrivet ord utan vi såg Ordet i funktion i mänsklig gestalt i Jesus.


Detta är skillnaden på det gamla och det nya testamentet. I det gamla testamentet hade dom Guds Ord i skriven form. Dom hade de tio budorden skrivna på tavlor av sten, och där fanns lagen skriven i många bokrullar. När Jesus kom, fick vi Guds Ord i mänsklig form. Det är mycket lättare att läsa Guds Ord i mänsklig form än på en bokrulle eller i en bok.


I dag vill Gud, att vi var och en skall vara Guds Ord skrivet i mänsklig form. Hur går det till? Jo, genom att Gud förnyar vårt sätt att tänka, så att vi börjar tänka, som han tänker, och när vi gör det, börjar vi agera som han skulle ha agerat. Vårt inre liv kontrollerar mer och mer vårt yttre beteende.


Därför står det i den här versen, som vi läste som inledning "anpassa er inte efter den här världen". Vi kan konstatera, att en nyfödd baby har inte något speciellt sätt att tänka. En nyfödd baby är inte världslig, därför att den inte har något världsligt tänkande, men efter hand den växer upp så utvecklar den ett världsligt tänkande.


Han ser i sin omgivning hur människor lever själviskt och orättfärdigt. Hans tankevärld formas av andra människors tänkande och tyckande. Nu för tiden har vi tidningar, TV och andra media som talar om vad vi skall tänka och tycka. Vi omges av människor som är omoraliska på många sätt, som ljuger, är otrogna och opålitliga. Allt detta skapar vårt sätt att tänka.


Den här lilla babyn blir i sitt tänkande, allt eftersom den växer upp, precis som alla andra i denna värld; självisk, sökande sitt eget, stolt, arrogant, avundsjuk på andra som har det bättre och liknande. Därför kommer han att skada och såra andra.


Men när Kristus kommer in i en människas liv, sker en pånyttfödelse. Det är som att en ny baby föds. Du föds en gång till. Jesus önskar att vi nu skall tillåta detta nya liv att utvecklas, och att ta över vårt sätt att tänka, så att vi nu börjar tänka, som Gud tänker. När vi nu låter vårt nya tänkande vårt nya mönster av tänkande att gradvis ta över, kommer vi att finna, när vi möter situationer i livet, att vi vet Guds lösning på olika problem.


När du möter en kris i ditt liv och säger; "åh Gud vad skall jag göra? Jag vill veta din vilja. Nu har jag kommit till en skiljeväg i mitt liv, och jag vet inte vad jag skall göra, om jag ska ta den här vägen eller den andra vägen?"


Här i Rom 12:2 säger Ordet hur vi skall få reda på Guds vilja i en sådan situation. Om du genom åren, innan du kom till denna skiljeväg i ditt liv, har låtit Guds Ord påverka ditt sätt att tänka, så kan du avgöra vad som är gott och välbehagligt inför Gud, vad som är hans perfekta vilja för ditt liv.


Men om du har varit en slarvig kristen, och inte tillåtit Gud att påverka ditt sätt att tänka, och du kommer till denna kris i ditt liv, och inte vet vad du skall göra. Vad händer då?


Då måste du gå till någon äldre visare broder i Herren, och fråga honom om råd. Kanske kan han ge dig ett gott råd. Men vet du? Detta är ett gammaltestamentligt förfarande. I gamla testamentet var det bara dom sanna profeterna som visste Guds vilja, och dom var mycket sällsynta.


Under flera århundraden fanns inga sanna profeter. Men om det fanns en sann profet att tillgå, så var man tvungen att gå till honom och rådfråga för en viss situation. Ja, till och med kungen var tvungen att gå till profeten. Då sökte profeten att finna Guds vilja.


I nya testamentet säger bibeln i Heb.8:11,

"Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste".

Ett av de privilegier vi har idag är att Gud själv genom den Helige Ande nu har kommit för att bo i våra hjärtan, och att vi nu inifrån kan veta Guds vilja utan att anlita en profet.


Du behöver inte gå till profeten eller pastorn eller en äldste för att få veta Guds vilja. Heb. 8:11 säger att du kan få veta Guds vilja utifrån din egen relation med Gud.

Detta är underbart. Du kan ha en direkt "hot line" med Gud. Du kan ha en direkt kommunikation med Gud själv.


Men det är mycket viktigt, att du inte väntar tills det blir kris, innan du börjar söka Gud. Vissa troende vänder sig till Gud, bara när det blir kris. När sedan allt går bra, så struntar dom i att vara nära Herren, tills nästa kris kommer. Då vänder dom sig på nytt till Gud. Sådana troende kommer inte att växa.


Om vi däremot, oavsett om det är kris eller inte, utvecklar en vana att förnya vårt sinne genom att låta Guds Ord influera oss, särskilt genom nya testamentet, så kan vi lära oss hur Gud tänker, och vad hans attityd är i förhållande till olik saker.


Bibeln säger att vi behöver meditera på Guds Ord. När vi ser på Jesu liv, så är det en demonstation av hur Guds Ord tar sig uttryck i människlig gestalt. När den Helige Ande i skriften visar oss skönheten och härligheten i Kristi liv, i det sätt han levde på jorden, då kan vi få en förståelse av hurdan Gud är.


Bibeln säger i Joh1:18 att ett av skälen till att Jesus kom till jorden var för att förklara Fadern för oss. Om vi ser på Jesus, kan vi förstå vem Fadern är. När vi läser skriften, så visar oss den Helige Ande hur Jesus levde, hur han reagerade i vissa situationer, och hur han betedde sig i olika omständigheter. På det här sättet får vi gradvis en insikt i vårt sinne, om hurdan Gud är. Den Helige Ande förändrar också vårt sätt att tänka, om vi överlåter oss till honom.


Vad är det nu som händer här? Jo, gradvis förändras den syndfulla person vi är, och vi börjar likna Kristus. En dag när vi möter en kris eller ett speciellt problem, så vet vi nästan direkt, hur Jesus skulle reagera, hur han skulle göra, vilket beslut Jesus skulle ta, och då gör vi likadant, och det blir rätt.


Jag råder dig att utveckla denna vana att öppna dig för Guds Ord, att börja meditera på Ordet, och låta den Helige Ande visa dig Jesu härlighet i skriften, så att du ser hur Jesus reagerade i olika situationer, hur han agerade gentemot sina fiender, och hur han uppförde sig mot människor. Säg till den Helige Ande, "förvandla mig så att jag blir lik Jesus".


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)