43 Att finna trygghet i Gud som en far

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 43 Finding Security In God As A Father

Vi skall se idag på orsaken till, att så många människor känner sig otrygga, samt på de problem som blir en följd av detta och även på lösningen av dessa problem.


När Jesus lämnade världen, sa han till sina lärjungar i Joh 14:18 natten innan han korsfästes "Jag skall inte lämna er faderlösa. Jag skall komma till er". Här förutsade Jesus händelsen på pingstdagen, när den Helige Ande kom.


Jesus talar om ett barn, som varken har far eller mor. Det är stor skillnad på ett sådant barn, och ett som har växt upp i ett hem och upplevt en far och mors kärlek. Kanske har barnet växt upp på ett barnhem eller hos släktingar, som försökt vara föräldrar.


Föräldralösa har en tendens att utveckla otrygghet, om de inte har upplevt kärlek under sin uppväxt. Otrygghet på grund av brist på kärlek tenderar att skapa en självförsvarsattityd hos barnet. De upplever att människor är emot dem och blir därför på sin vakt, inåtvända, osäkra och avundsjuka på dem som har mer än dom själva.


De blir också ofta dominerande i vänrelationer. De vill att människor skall älska bara dem och ingen annan. Vi kan inte döma dessa människor. De kan vara sådana, även när dom är i 50- eller 60årsåldern, eftersom dom i sin uppväxt aldrig fick uppleva en fars och mors kärlek.


Många av oss som har haft kärleksfulla föräldrar uppskattar inte värdet av detta. Det är sorgligt. Några av er barn som har föräldrar kanske inte uppskattar det tillräckligt. Ni behöver tacka Gud för er far och mor.


Nu vill jag applicera det här på det andliga. Vad menade Jesus, när han sa, att han inte skulle lämna oss faderlösa. Andligt talat kan vi säga att världen är full av faderlösa, eftersom de inte har upplevt, att Gud är deras fader. De har inte lärt känna Gud som far.


Därför kan du finna hos dessa alla de karaktärsdrag, som finns hos fysiskt föräldralösa barn. Världen är full av människor, som är osäkra och dominerande och som slåss och försvarar sig själva. Dom älskar också pengar, därför att de är otrygga. De har ingen himmelsk fader. De är ängsliga och oroliga.


Jesus sökte i sin jordiska tjänst att poängtera för sina lärjungar det faktum, att Gud var en älskande fader. Han lärde dem att be, "Vår fader." Ingen i det gamla förbundet kunde någonsin be på det viset, men Jesus sa, att när ni ber, då skall ni säga, "Vår fader..".


Efter sin uppståndelse, när Jesus visad sig för lärjungarna, sa han, min fader är er fader. Det finns en underbar vers i Joh 1:18 som säger, "Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss". Med andra ord, så har Jesus genom sitt liv och genom sin undervisning förklarat för oss hurdan Gud är.


Världen är full av människor, som inte har sett Gud. Ingen av oss har sett Gud står det i den här versen. Det är som en människa, som aldrig har sett en elefant.


Tänk dig, att du möter ett barn, som kanske har sett bilder av lejon och tigrar men aldrig har sett en bild av en elefant. Du frågar barnet, hur tror du att en elefant ser ut? Du ber sedan barnet att rita en elefant.


Tror du då, att något enda barn i världen tänker på att rita en lång snabel istället för en vanlig nos? Nej, för det finns inget annat djur, som ser ut så. Dom ritar antagligen ett djur, som ser ut som ett lejon eller en hund eller något annat, som dom känner till.


Ingen kommer att kunna rita en elefant utan att ha sett någon bild av en sådan. På samma sätt är det med Gud. Du kan inte föreställa dig honom utan att ha sett en bild av honom. Din bild skulle definitivt bli fel.


Det finns många förkunnare, som har predikat sin egen bild av Gud, och vad är resultatet? Jo, en massa olika religioner, var och en med olika bilder av hur Gud är.

Det är, som när tvåhundra människor försöker rita en elefant, utan att de sett någon. Vem har rätt? Ingen, alla bilder blir fel. Men den som har sett en elefant kan ge en rätt bild.


När Jesus kom från himlen, var han den ende, som kunde tala om för oss hurdan Gud är. Mångas bild av Gud är, att han är en väldigt strikt person lik en polis, som är ute efter att ta oss för något litet misstag vi gjort.


De tror att Gud är som en polis, som gömmer sig bakom ett gathörn för att se, om någon bryter en trafikregel. Många människor lever i en sån här fruktan för Gud, i en felaktig fruktan för Gud. De är rädda för att Gud skall straffa eller skada dem.


I varje religion finns det präster, lärare och förkunnare som utnyttjar den här rädslan. De säger, att du måste behaga denne Gud på ett eller annat sätt, annars straffar han dig.


I nästan alla religioner inklusive kristendomen säger man, att Gud blir nöjd med oss, när vi ger honom pengar. Därför offrar människor pengar, ger sig ut på långa pilgrimsfärder hit och dit och spenderar tusentals kronor.


En hel del av dessa pengar går direkt i fickorna på vissa präster, förkunnare och pastorer. Dom utnyttjar svagheten hos "faderlösa" människor, medvetna om att de bär på en känsla av skuld eller rädsla, vilket får dem att offra sina pengar. Det är ett stort bedrägeri.


Jesus kom för att ta bort den här uppfattningen om Gud. Han sa, Gud är en älskande fader. Gud är intresserad av dig inte av dina pengar. Han är intresserad av att hjälpa dig. Finns det någon far, som hela tiden är intresserad av att få pengar från sina små barn. En far försöker hellre att hjälpa sina barn, ge dom kläder, ge dom mat och utbilda dom. Han spenderar mycket pengar på dem och får ingenting tillbaka.


Jesus uppenbarade Gud som en fader. Om du upplever Gud som en chef någonstans högst upp i ett företag, som du aldrig träffar, då har du fått en felaktig bild av Gud, Du är då som en föräldralös. Resultatet blir en massa osäkerhet, ängslan, fruktan och spänning i ditt liv, som du inte behöver ha.


Jesus sa, "Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte in i lador".

Jag frågar, hur många döda fåglar har du hittat? Du har knappast hittat någon. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att de inte svälter ihjäl? Är det en massa människor som delar ut säd till fåglarna varje dag? Hur många gånger har du gjort det? Nej dom hittar själva mat. På ett eller annat sätt så föder deras himmelske fader dem. De är inte heller oroliga och ängsliga.


Jesus säger, "Är inte ni mycket mer värda än de?" Det finns en liten berättelse om två små fåglar, som sitter i ett träd. En fågel frågar den andre, "vad tror du, varför är människorna alltid så oroliga och ängsliga? Dom verkar alltid så spända". Den andre svarar då, "Jag tror inte att dom har någon himmelsk fader, som vi har, som tar hand om dom".


Vad tänker du min vän, när du hör dessa fåglar. Är det inte en skam, när kristna är ängsliga och oroliga? När vi är ängsliga och oroliga, gör det oss spända och irriterade, och det gör, att vi strider mot eller angriper människor, som vi tror skall angripa oss.


En person som är trygg i Gud blir inte störd, vad än människor säger. Föreställ dig att du går på en gata, och en hund skäller oupphörligen bakom en stängd grind på andra sidan gatan. Vad gör du? Går du dit och argumenterar med hunden och grälar på den och säger, varför skäller du på mig?


Det skulle vara lika tokigt, som att argumentera med någon som anklaga dig eller säger osanningar om dig. Vad skall du göra? Vad gör du när du ser en skällande hund på andra sidan gatan? Jo, du bryr dig inte om honom.


Men om du är osäker, som en "föräldralös" är du inte istånd att göra det. Du blir osäker, spänd och orolig och börjar strida mot den här personen. Så gör många människor. Dom börjar strida och argumentera med dem, som anklagar dem. När någon skriver ett anklagande brev till dem, så skriver de ett liknande brev tillbaka. Det är ett resultat av osäkerhet.


Men hur var det med Jesus, när människor t ex kallade honom djävulens son? Han bara gick sin väg. De anklagade honom och sade en massa osanna saker om honom, och han bara lämnade dem. Det oroade honom inte det minsta.


Alltså, det allra viktigaste för oss är att lära känna Gud som vår fader. Han är inte en polis. Han älskar dig. Han har omsorg om dig. Han vet om varje detalj i ditt liv, och om du har öppnat ditt Hjärta och låtit Jesus komma in i ditt liv, så har Gud blivit din far.


Det här är ditt eget val. Om du inte är säker på att Gud är din far, så kan du just nu bara öppna ditt hjärta och säga, " Herre Jesus, jag vill, att du skall komma in i mitt hjärta. Jag vill bli säker på att jag är ett Guds barn". Gud kommer nu att sända sin Helige Ande in i ditt hjärta, för att övertyga dig om att Gud är din far.


Om du redan är en kristen, så kan du bara be Gud att ge dig övertygelsen, att han är din far, som har omsorg om dig. Denna insikt kommer att göra en verklig skillnad i ditt liv.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)