45 Gud och pengar är motsatser

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 45 God And Money Are Opposites

I det här avsnittet skall vi se på något, som världen anser vara det viktigaste av allt. Det är pengar. Hur skall vår attityd till pengar vara, om vi vill leva för Gud.


Pengar är ett område, där det är lätt för oss att bli förledda. Världen är full av människor, som har lurat andra genom olika sluga knep, när det gäller pengar. Många har upptäckt olika smarta vägar för att lura oss, men det finns ingen, som har lurat människan så i fråga om pengar som Satan.


Satan har gett människan en fel uppfattning, vad avser pengars värde. Han har fått människor att tycka, att pengar är viktigare än Gud själv. Detta är ett större bedrägeri, än om någon lurar oss på hundratusentals kronor.


Jag skulle hellre bli lurad på hundratusentals kronor, än att bli lurad, att pengar betyder mer än Gud. Det är väldigt få människor, som kan se detta tydligt, att Satan lurar oss.


Jesus kom och gav himlens klara ljus i denna fråga. Låt oss gå till Luk 16:13. Det här är en revolutionerande vers. Jag tror inte att många kristna har läst den här versen rätt. Jag själv läste inte den här versen rätt under många år, åtminstone tjugo, sedan jag blev pånyttfödd. Vad är det, som sägs här? Jesus säger;


" Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."


Han talar om två herrar, och omedelbart tänker vi, att de två herrarna är Gud och Satan, men det är inte Gud och Satan, för alla i hela världen vet, att ingen kan tjäna Gud samtidigt med Satan.


Om jag skulle fråga dig, älskar du Satan? så skulle du svara nej och om jag frågade, äskar du Gud, så skulle du säga ja. Kan du älska Gud och Satan på samma gång? Nej, du vet helt klart, att det inte går. Kan du tjäna Gud och Satan på samma gång? Nej. Håller du dig till Gud eller du håller dig till Satan? Helt klart håller jag mig till Gud. Så du hatat Satan och har inget med honom att göra? Ja, svarar du på den frågan.


Nej, det är inte vad saken gäller här. Om de två herrarna vore Gud och Satan vore det inget att reagera speciellt över. Jesus säger att de två herrarna är Gud och mammon. Med mammon menas pengar och materiella saker.


Vad säger nu Jesus om relationen till dessa två herrar? Lyssna noga! Du måste hata den ene och älska den andre. Lyssna noga igen, för det här är Jesu ord, och Jesus kommer med ljuset från himlen över det här området, som avser Gud och pengar.


Jesus poängterar här att pengar är en herre, och att Gud är en herre, och att du inte kan tjäna två herrar. Båda herrarna har kallat dig att göra något. Gud har kallat dig att göra något och pengar har kallat dig att göra något. Du måste välja, vilken du skall lyda.


Det är så tydligt här, att du måste bryta med en av dessa herrar. Du måste besluta, vilken av dem du skall tjäna. Vi talar inte om bruket av pengar. Pengar är en bra tjänare men en förskräcklig, herre kom ihåg det. Det är som med eld. Eld är en bra tjänare men en förskräcklig herre.


Vi använder eld, men vi har den under kontroll, när vi grillar utomhus eller tänder levande ljus. Det är ok, men om du mister kontrollen över elden, vad händer? Hela skogen eller hela huset brinner upp.


Om du kan använda pengar på det viset, att hålla dem under kontroll på samma sätt som du kontrollerar en grillning utomhus, så är det underbart. Pengar är en användbar tjänare. Hur skulle du kunna leva i världen utan pengar?


Pengar är användbara för mat, kläder, bostad mm. Ja, dom används också för Guds verk. Pengar krävs för Guds verk. Pengar kan hjälpa de fattiga, men när pengar tar över en persons liv, är det som när huset står i brand. Elden förstör hela huset.


Vi är inte emot pengar på samma sätt, som vi inte är emot eld, men vi säger, var försiktig när du handskas med eld. Eld är väldigt farligt. Var inte oförsiktig när du handskas med eld. Många människor har blivit innebrända p g a oförsiktighet med t ex levande ljus.


Ännu fler har dött, för att de varit oförsiktiga med pengar. Är du lika försiktig när du handskas med pengar, som när du handskas med eld? Du skall egentligen vara ännu noggrannare. Pengar är farligare än eld.


Vi behöver förstå detta ur ett rätt perspektiv och med rätt balans. Vi predikar inte något sorts eremitliv eller klosterliv, där du skall leva fattigt. Jag talar om att leva ett vanligt liv, tjäna sitt uppehälle i det yrke man har, tjäna pengar och för all del så mycket man kan utan att förstöra själen eller missköta sin familj men i allt detta sätta Guds rike främst.


När du har tjänat pengarna tänk på, att det du tjänat är som eld. Håll det under kontroll. Ha pengarna som din tjänare. Låt mig ge ytterligare en illustration. Tänk dig att du har en tjänare i ditt hem, och att tjänaren börjar styra i hemmet, som om han var herre där, och du blir som en tjänare.


Tjänaren blir som en arbetsledare, som säger; sitt här! gå dit! gör det där! Tjänaren har totalt tagit över huset. Vilken tragedi! Tjänaren som kom för att hjälpa till i huset har blivit herre i huset.


Det här är exakt, vad som hänt med många kristna. Pengarna har inte fått vara på sin plats som tjänare. Det finns många orealistiska attityder till pengar hos kristna. Många har skapat förutsättningar, som är omöjliga och orealistiska att leva med.


Gud har inte kallat alla att bli asketer. Gud har inte heller kallat alla att bli heltidsarbetande i församlingen, d v s att ge upp sina vanliga jobb. Det gäller bara en på tusen. Övriga niohundranittionio måste ha ett sekulärt arbete, men de måste veta hur man handskas med pengar. För att förstå vilken relationen skall vara till pengar och till Gud, låt oss ta en illustration till, vad jag sa tidigare.


Det finns en man i huset och en tjänare, som arbetar som trädgårdsmästare. Det är bra att ha den här tjänaren i huset, men om börjar frun börjar älska trädgårdsmästaren mer än sin man, då har något gått fel.


Det här är problemet med många troende. Pengar är helt ok när dom hålls på sin plats, men här har man börjat älska tjänaren och glömt maken. Det är som när en fru gifter sig med tjänaren och totalt glömmer sin man. Det här är en alldeles riktig bild av det, som sker med många kristna.


De förstör sina liv. De skiljer sig från sin relation till Gud. Vad vill jag säga här, gör dig av med tjänaren? Nej, men håll tjänaren på plats, så blir du hängiven maken. Var hängiven Gud. Bli så hängiven Jesus Kristus, så att pengar blir utan värde för dig annat än som tjänare. Du och din man går ut tillsammans, och tjänaren finns inte alls med i bilden. Han kanske arbetar i trädgården för dig och kommer inte alls på fråga, när du och din man gör något tillsammans.


Det är vad Jesus säger här. Du måste hata den ene och älska den andre. Kan du säga att din relation till pengar och till Gud är sådan, att du hatar den ene men älskar den andre. Du älskar Gud så mycket att ditt intresse för pengar kan jämföras med hat. Jesus säger att du måste hålla dig till den ene och avsky den andre.


Det betyder, att du värderar din man så mycket, att du inte bryr dig om den där tjänaren, som arbetar i trädgården, d.v.s. din kärlek till Jesus är så stor, att pengar inte alls har något värde för dig.


Många har inte tagit den här versen på allvar. Många så kallade kristna inser inte, att de hatar Gud, och att de avskyr honom i enlighet med den här versen. Ja, det är sant. Tänk på fariséerna.


Vi läser i Matt 23:3, att Jesus säger till dem, att deras doktriner var helt rätt. De var extremt religiösa, men vi läser i Luk. 16:14 att de älskade pengar, vilket bevisar att de hatade Gud. De var religiösa, men de älskade pengar. Du ser, att man inte kan ha en neutral attityd till pengar, lika lite som man kan ha en neutral attityd till Satan.


Du måste antingen älska Satan eller hata honom. Du måste antingen älska pengar eller hata pengar. Antingen håller du dig till pengar eller avskyr dem. Gud och mammon är som två poler på en magnet. Om du dras till en pol så stöts du bort av den andra polen.


Hur skall vi nu lära oss att hata pengar på det sätt, om Jesus säger. Jesus använde en hel del starka ord. Han sa t ex att vi kulle hata far och mor, hustru och barn. Vad menade han? Här säger han att du måste hata pengar. Vi måste förstå vad han menar.


Han sa inte att vi skulle skaffa bort far och mor, hustru och barn från huset. Det var inte det han menade. Inte heller sa han att du måste göra dig av med alla dina pengar och bli en eremit och enstöring eller en obetald pastor eller gå och ge alla dina pengar till kristet arbete, barnhem eller något sådant.


Nej, det är inte vägen. Låt mig ge ett exempel. Om du ser på Jesu liv. Han är det perfekta exemplet på hur man handskas med pengar. Han arbetade som snickare. Han tjänade sitt uppehälle, men han var inte bunden till det. Det är svaret.


Se på Jesus och säg, Herre jag vill ha samma attityd som du hade till materiella saker. Det är svaret. Vi har mer att säga om det här med pengar. Fortsättning följer i nästa avsnitt.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)