63 Otro

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 63 Unbelief

Vi skall fortsätta att se närmare på de allvarliga onda ting, som ödelägger vårt inre liv, och som vi ofta inte ens är medvetna om. Guds ord är som en dataskanner, som visar oss hur vårt inre ser ut.


Vi skall gå till Mark 4, och se när Jesus färdades med båt tillsammans med sina lärjungar. Vi läser i vers 37, att det kom en häftig stormby, och vågorna slog in i båten, så att den var nära att sjunka.


Lärjungarna blev rädda. Jesus låg och sov i båten, och lärjungarna väckte honom. Jesus hutade åt vinden, och det blev stilla. Lärjungarna var rädda, att de skulle gå under och sa, bryr du dig inte om att vi går under. Då svarade Jesus, "varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro?"


När vi ser på hur Jesus tillrättavisade sina lärjungar, finner vi att han reserverade den starkaste tillrättavisningen för en av synderna, och det var otro. Vi har sett på de synder, som Jesus hatade mest, synder som inte betraktas som sådana av de flesta människorna i världen: hyckleri, stolthet, själviskhet, hat och nu den femte synden otro.


Otro är definitivt inte betraktad som någon synd av människor i världen. Det sorgliga är, att kanske 99 procent av alla pånyttfödda troende inte heller betraktar otro som någon synd. De betraktar otro, som en svaghet. Det är som att inte orka lyfta si eller så många kilo.


Jesus behandlade otro, som en synd. Det är i själva verket en så allvarlig synd, att Heb 3:12 varnar, "Se till bröder att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta. Han säger bröder, så här vänder han sig till troende människor.


Det kan alltså i den troende finnas ett trolöst hjärta. Vad kallas ett trolöst hjärta? Det kallas ont trolöst hjärta, ett ont otroget hjärta. Jesus menar att den som inte litar till och på Gud, har ett otroende dvs ett trolöst hjärta. Jesus talar också om en ont och trolöst släkte i Matt 16. Vi kan också tala om ett ont mordiskt hjärta. Ett själviskt hjärta är också ett ont hjärta och likaså ett stolt hjärta.


Vi kanske har fått så mycket ljus, att vi ser, att också ett hycklande hjärta är ett ont hjärta liksom ett hatiskt hjärta. Men hur många är det av dem, som har ljus över allt detta, som också inser att även ett trolöst hjärta är ett ont hjärta. Det är vad som sägs här i Heb 3:12.


Ett trolöst hjärta kan få dig att helt och hållet avfalla från den levande Guden. Det är därför det är så allvarligt. Vi förstår att detta är ytterligare en synd, som vi också måste ta mycket allvarlig. Sju gånger tillrättavisade Jesus sina lärjungar för otro.


Till och med efter sin uppståndelse påtalade Jesus deras otro. Det var bara den synden han påtalade, även om det säkert fanns många andra synder, som lärjungarna inte hade besegrat. Dom ville ju alla gärna var den främste t ex och mycket annat var fel i deras liv, men Jesus tillrättavisade dem först och främst för just otro.


Otro är en synd, eftersom det är en förolämpning mot Gud. När Gud har sagt något, och du inte tror det, så är det en förolämpning. Föreställ dig att du studerar på annan ort, och din far skickar dig ett brev där han säger, jag har satt in två tusen kronor på ditt bankkonto, så att du kan köpa kurslitteratur.


Du tänker då, det kan jag inte vara säker på att han har gjort. Han kanske bara bluffar. Tycker du inte, att detta är en förolämpning mot din far? Jo, det är det verkligen. Hur mycket större förolämpning är det då inte, att misstro det Gud har sagt.


Den som säger, "jag tror inte att bibeln är Guds ord", förolämpar inte Gud, eftersom den personen inte vet, vad Gud har sagt. Det finns många, som inte tror att bibeln är Guds ord. Dom tror att det bara är människor, som uttrycker vissa åsikter, som har skrivit bibeln.


Det är bara den, som är kristen och säger att bibeln är Guds ord men ändå inte tror, som förolämpar Gud. Det är den personen, som har ett ont otroshjärta.


Tror du när Gud säger i Heb 13:5 "Jag skall aldrig överge dig aldrig svika dig" att han verkligen menar det, att han aldrig skall överge dig och aldrig svika dig? Tror du det, som står i Rom 8:28, att Gud låter varje enskild sak, liten eller stor, som inträffar i ditt liv, samverka till det bästa för dig?


Tror du det? Om du trodde det, så skulle det förändra hela din attityd i livet. Du skulle inte hata den människa, som gjorde detta onda mot dig, eftersom detta onda kan samverka med annat, för att du skall nå det goda. Allt beror på tron. Om du har tro, så finner du, att du kan besegra många andra synder. Bibeln säger att detta är den seger, som övervinner världen, vår tro.


Varför är så många troende rädda för djävulen? Det är inte i första hand för att djävulen är så ofantligt stark, utan för att vi inte tror på, att han besegrades totalt på Golgata kors. Enligt Guds ord i Heb 2:14, så gjorde Jesus djävulen maktlös, när han dog på Golgata kors. Han dödade inte satan. Jesus gjorde honom maktlös, står det. Det innebär, att djävulen inte har någon makt alls över ett Guds barn.


Om du tror detta, behöver du aldrig mer vara rädd för djävulen. Du behöver inte heller vara rädd för magi, häxkraft eller något liknande. Och allt beror på tro. Tro och fruktan är motsatser. Du kan inte ha både tro och fruktan boende i samma hjärta. Det måste vara en av dessa två. När tro kommer in, så går fruktan ut. Det är som med ljus. När ljuset tänds försvinner mörkret ur rummet. Det är omöjligt för ljus och mörker att existera tillsammans. Om du stänger av ljuset, då tar mörkret över i rummet.


På samma sätt måste tro försvinna, för att fruktan skall kunna komma in. Varför blev lärjungarna rädda? De tänkte, vi kommer att dö. Båten sjunker. Du kan befinna dig i situationer, när det ser ut som om du verkligen kommer att sjunka, och det verkar som om Jesus sover, och du undrar, Jesus bryr du dig inte?


Det här är tankar, som ofta kommer i människors hjärtan. Herre bryr du dig inte om oss? Förstår du inte vad vi går igenom? Jag vill säga dig, att det gör han helt visst. I Jobs bok 23:10 kan man läsa i en parafras, att Gud vet varje detalj, som händer mig. Tror du det, att varje litet problem du möter i ditt liv känner Gud till i detalj? Jo, det gör han verkligen.


Jesus försökte uppamma tro hos sina lärjungar i Matt 10:31, när han sa, " var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar" och i vers 29-30, "Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade."


Ingen mänsklig varelse kan någonsin räkna antalet hårstrån på sitt huvud. Det är omöjligt, även om dom är väldigt få. Bibeln säger att er fader i himlen vet det exakta antalet hårstrån på ditt huvud, och när du inte litar på honom blir han förolämpad. Det är därför, som otro är en sådan hemsk synd.


Om du tror att Gud vill skada dig istället för att ha omsorg om dig och beskydda dig, så är det en förolämpning mot Gud. Tänk dig, att du går in i din fyraåriga pojkes rum mitt i natten, och han sitter upprätt i sängen och skriker skräckslaget, och du frågar vad det är för fel. Han svarar, att han var rädd att du skulle komma in och döda honom. Hur skulle du som far känna det då? Hur tror du Gud känner det, som far, när du tänker, att han vill skada dig, och att han inte vill beskydda dig? Skall en son ha sådan otro?


Otro är en förolämpning mot Gud. Tro ärar Gud. Bibeln säger, att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Otro är en synd. Jesus kom för att frälsa och befria oss från synd.


Låt oss komma ihåg dessa synder: hyckleri, stolthet, själviskhet, hat och otro, och be Jesus att befria oss från alla fem, eftersom det från dessa fem kommer många andra synder.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)