54 Be inte med meningslös upprepning

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 54 Not Praying With Meaningless Repetition

Ett av det allra viktigaste i en kristens liv är, att tala med Gud. Har du någonsin tänkt på det? Ett av de största privilegierna vi har är, att vi kan tala med Gud på samma sätt, som vi talar med en människa, och vi kan också höra honom tala till oss.


Vi skall fortsätta, att se på vad Jesus lärde sina lärjungar i fråga om att tala med Gud, det vi kallar bön, att kommunicera med honom. I vårt förra avsnitt såg vi, att det viktigaste med bön var inte orden, utan vårt hjärtas attityd när vi närmar oss honom.


Det viktigast Jesus lärde i detta avseende, var att vi inte skall be för att bli uppmärksammade av människor. Om du t ex låter människor få veta, att du är en stor bedjare och alltid låter folk få veta, hur lång tid du använder till bön, hur många timmar och dagar du fastar och liknande, då söker du ära hos människor.


Risken är att du inte får något svar på dina böner, om du gör så. Vet du det? Du kan be och fasta i dagar och inte få något svar på någon av dessa böner, om du gjorde det för att visa upp din fromhet för människorna, om du talar med människor om det efteråt och säger, vet du, jag har bett och fastat i tre dagar.


Vet du vad Jesus säger om såna människor i Matt 6:5? Jo han säger, "Sannerligen, de har redan fått ut sin lön". Vad är deras belöning? Jo, de får ära från människor. De vill visa, att de är mycket andliga. De får också detta rykte bland människorna. Man börjar tänka på dem, som mycket gudfruktiga och andliga personer. Jesus sa, att det var vad dom ville ha, och det var också det dom fick. De får lön av människor men kommer inte att få något från Gud. De har bett och fastat i onödan.


Å andra sidan har vi en annan person, som inte låter någon annan veta något om sitt böneliv. Det är helt i hemlighet. Han stänger sin dörr och gör sitt bästa för att ingen skall märka att han beder.


Möjligen vet hans hustru eller barn om det, men han försöker dölja det för så många som möjligt. Han talar aldrig om sitt böneliv med någon. Han ber till fadern i hemlighet. Han får ingen belöning från människor, för ingen vet något, men han få full belöning från Gud, för Gud ser honom.


Min fråga är käre vän, vilken av dessa två typer av människor vill du vara? Vill du ha belöning från människor och få ett rykte, som en andlig person som är en verklig bönekvinna/man, eller vill du att Gud skall godkänna ditt liv och svara på dina böner och välsigna dig? Människor kommer att se att Guds välsignelse är med dig och förstå att du är en människa, som i hemlighet ber till Gud, och att Gud belönar dig.


Det första Jesus sa i samband med bön var alltså, hur vi inte skulle be. Om nu Jesus tog upp detta, som fara nummer ett vid bön, så kan vi vara helt säkra på att detta är vad vi mest av allt skall ta i akt.


Människan är ju i grunden religiös, och mest av allt önskar hon att visa andra det, för att få ett rykte om sig att vara mycket andlig och helig. Ett sätt att få människor att tro det, är att berätta hur mycket vi ber, hur mycket vi fastar, hur mycket pengar vi ger till Guds verk eller vilka uppoffringar vi har gjort för Herren e t c. Jesus sa, var noggrann med att inte tala om för andra något av dessa saker. Låt Gud se det. Det är tillräckligt.


Det andra som Jesus sa i Matt 6, som vi inte skulle göra finns i vers sju. Där sa han, att vi inte skall använda meningslösa upprepningar, som hedningarna gör och tror, att dom kommer att bli hörda för sina många ords skull.


Det här är det andra misstaget, som människor gör när dom ber. De tror att Gud hör dem, om de använder många ord och fortsätter att repetera samma sak om och om igen, som om Gud vore döv, så att han inte kan höra, om man säger det bara en gång.


Vissa tror att orsaken till att Gud hör en bedjare är, för att han/hon ber så lång tid, och att Gud inte hör dem som ber kort tid. Det är ett annat hedniskt koncept. Man tror, att om man ber i en timme så hör säkert Gud, men inte om man ber bara en minut. Varifrån kommer den idén?


När Petrus gick på vattnet och vände bort blicken från Jesus och började sjunka, då vände han åter blicken mot Jesus och ropade, rädda mig! Det var en bön på en eller två sekunder och Jesus svarade honom.


Hur lång måste din bön vara för att Gud skall svara på den? Petrus bön var mindre än två sekunder. Det är alltså inte en fråga om hur lång tid, eller en fråga om upprepning, speciellt inte meningslös upprepning.


Vi läser om, att Jesus repeterade en bön tre gånger i Getsemane trädgård, men det var inte en meningslös bön. Den kom från hjärtat. Ibland när man har en börda i sitt hjärta, så tar man den till Gud, och man gör det om och om igen tills bördan lättar.


Det är inte den sortens upprepning Jesus menar när han i Matt:6:7 säger att vi inte skall "rabbla tomma ord". I en annan liknelse gällande bön berättar Jesus i Luk 18:1-7 om en änka, som gick till en domare och fortsatte att gång på gång begära en och samma sak. Hon sa, "Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till".


Slutligen hörde domaren henne. Jesus säger, att det är så här, vi skall be. Han säger, "Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt?


I en annan liknelse i Luk:11:5 talar Jesus om en man, som gick till sin granne och sa, en gäst har kommit till mitt hus, och jag har ingen mat att ge honom. Kan du ge mig lite mat. Grannen ville inte öppna dörren, men mannen fortsatte att knacka, tills grannen öppnade dörren.


Här är det samma lektion igen. Vi skall vara uthålliga i att begära samma sak åter och åter igen. När Jesus varnar för upprepning, så gäller det alltså inte den här typen av upprepning, som Jesus själv uppmuntrade.


Nu talar Jesus om meningslös upprepning. Efter den här uppmaningen till lärjungarna om hur dom inte skall be, så undervisar Jesus om hur dom ska be. Han säger i Matt 6:9, "Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen " o s v.


Man kan be bönen Fader vår, och upprepa den utan mening inför Gud. Man läser den om och om igen bara som en massa fraser. Tänk dig att du upprepar den tjugo gånger. Kommer Gud att lyssna på dig? En annan person upprepar den femtio gånger. Kommer Gud att lyssna mer på honom?


Nej, inte alls! En del människor har den uppfattningen, att om dom fortsätter att upprepa bönen trettio fyrtio gånger, så kommer Gud att lyssna mer på dom. Jesus säger här i vers sju väldigt tydligt, att detta är hedniska idéer. Det är bedjarens hjärta, som avgör vad Gud hör. Om det inte kommer från hjärtat utan bara är ett rabblande av tomma ord från din mun, så har bönen inget värde alls. Tro inte att Gud kommer att höra dig, bara för att du använder många ord.


Jesus har alltså gett oss två allvarliga varningar när vi ber:

1. Att inte söka få uppskattning av människor och inte agera för att verka heliga.

2. Att inte rabbla tomma ord.


Han har också gett oss en tredje viktig sak att tänka på nämligen;

3. Jesus säger om hedningarna i vers 8 "Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver, redan innan ni har bett honom om det". Det här är viktigt att komma ihåg. Om du ber Gud om något, som du behöver, så informerar du inte Gud om något, som han inte känner till.


Om du ringer upp någon på telefonen och säger, att den och den är sjuk, eller att någon behöver det och det, då kan det vara information, som den personen inte känner till, men om du säger samma sak till Gud, så vet han redan allt om detta. Det finns absolut ingenting, som Gud inte känner till.


Tänk på det när du ber, att det inte är frågan om att informera Gud om något, som han inte vet. Ändå är det så, som många människor ber, eller också tror de, att bön är ett sätt att tvinga Gud att ha medlidande med någon, som Gud skulle tänkas vara hårdhjärtad mot.


Det är ju bara komiskt. Gud har större medlidande med alla i världen, än vad du och jag någonsin kan ha, och han vet allt som händer, långt innan du och jag ens har hört talas om det. Han känner till våra behov, långt innan vi ber till honom. Alla dom här sakerna är inte anledningen till att vi ber.


Vi ber, som uttryck för vårt beroende av Gud och i tro som ett vittnesbörd om, att han är den som fyller alla våra behov.


När alla dessa felaktigheter om bön, som Jesus talat om, och som vi begrundat här, är ur vägen kan vi be, som Gud vill.


Märk att det är först efter denna viktiga introduktion, som Jesus säger, att nu skall jag lära er hur ni skall be. Sedan följer Herrens bön "Fader vår" i nästa vers.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)