16 Att hålla det tionde budet

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 16 Keeping The Tenth Commandment

Vi skall fortsätta med, att se på skillnaden mellan att vara religiös och att vara andlig, som vi behandlat i våra tre senaste avsnitt. Vi skall se på det lite djupare, så att vi kan vara på det klara med detta viktiga ämne.


De flesta av oss, tro jag, är bekanta med de tio budorden, som Gud gav Moses. Jag vill göra dig uppmärksam på något i dessa bud, som du kanske inte har lagt märke till tidigare.


När vi förstår det här, så kan vi inse något av orsaken till att Gud gav lagen, även om han förstod att lagen inte skulle kunna leda någon till att bli andlig eller till att leva ett gudomligt liv. I själva verket ser vi tydligt när vi läser Heb.8:6-7 och 13, att det gamla förbundet var bristfälligt. Bristfälligt eller föråldrat är de ord, som används i Heb.8. Det gamla förbundet, lagen var bristfällig. Gav Gud något, som var bristfälligt? Gjorde han ett misstag ?


Nej inte alls. Han visste slutet redan från början. Han gav lagen med avsikt att hjälpa oss, för att vi skulle se våra behov. Lagen gavs för att avslöja synd. Vi kan också säga att lagen gavs för att pröva människan, för att se vilka, som skulle vara tillfredsställda med en utvärtes rättfärdighet, som uppskattades av människor, och för att se vilka, som skulle söka Gud för att få en inre renhet, som uppskattades av Gud.


När Jesus talade med fariséerna, sa han till dom; Ni är människor, som bara gör ren utsidan av bägaren, men Gud ser era hjärtan. Han vill ha insidan av bägaren ren. Ni är människor, som gör allt rätt på utsidan, så att människor blir imponerade. Men Gud, som ser allt söker efter inre renhet i motiven.


Man kan säga att fariséerna var som Adam. Dom skylde sig med fikonlöv. Över det finns en förbannelse. Det var därför, som Jesus var i en ständig konflikt med fariséerna. Fariséerna höll lagens bokstav in i minsta detalj och hade så korrekta doktriner, att vi kan läsa i Matt 23:3, att Jesus sa till sina lärjungar att följa fariséernas undervisning. Har du lagt märke till det?


Jesus menade att fariséernas undervisning var rätt, men deras sätt att leva var fel. Därför sa Jesus också till sina lärjungar, att inte följa deras exempel i sättet att leva, eftersom dom inte praktiserade vad dom lärde ut. Det var alltså inget fel i deras doktriner.


Det fanns också en annan grupp, som kallades sadducéerna. De hade fel doktriner. Jesus uppmanade aldrig lärjungarna att följa deras undervisning, eftersom dom inte trodde på änglar och på andevärlden och på uppståndelsen. Dom var i själva verket vända till det jordiska. Dom tänkte inte alls mycket på det framtida livet. Deras doktriner var fel men det var inte fariséernas. Fariséerna var människor, som hade riktiga principer.


En person kan ha alla sina doktriner rätt. Hans doktriner kan vara verkligt evangeliska, men han kan ändå vara religiös i det att han bara bryr sig om det som är utvändigt. Tänk på de tio budorden.


Gud sade: Du skall inte ha några andra gudar, du skall inte göra dig några avgudar, du skall inte missbruka mitt namn, du skall hålla sabbaten helig, du skall hedra din fader och moder, du skall inte döda, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd.


Detta är nio av dom tio budorden. Det är möjligt för vem som helst att hålla dessa nio utan hjälp av den Helige Ande. Beviset för detta är att många i gamla testamentet höll dessa bud utan Den Helige Ande.


Dom i gamla förbundet hade inte som vi Den helige Ande inneboende. Paulus kunde därför säga i Apg 23:1 "Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till i dag." När Jesus visade på budorden för den rike unge mannen sa mannen;


"Jag har hållit allt detta sedan min barndom". Det var möjligt för en gudfruktig person att hålla de nio första buden utan hjälp av Den Helige Ande bara genom sin egen kraft. Människan har nämligen en viss styrka, att i utvärtes måtto leva ett moraliskt liv.


När vi nu kommer till det tionde budet, ser vi att det inte har att göra med något, som syns utvärtes utan med något invärtes. Budet lyder, du skall inte ha begärelse, en stark önskan efter din nästas hus, din nästas hustru eller din nästas tjänare eller efter något annat, som din nästa äger. Det tionde budet handlade om det inre livet. Det fanns ingen möjlighet för någon att veta om du höll det eller inte. Det var omöjligt.


Paulus var en person, som var mycket ärlig. Han berättar för oss i Fil 3:6, att han i förhållande till lagen var oklanderlig. Han hade hållit lagen oklanderligt. Vad betyder det? Betyder det att han hållit alla de tio budorden? Nej det hade han säkert inte. Han höll bara nio. Det var allt som krävdes. Ingen kunde hålla det tionde budet. Ingen kunde säga, jag har inte haft begärelse efter någon annans kvinna eller någon annans ägodelar.


Det finns ingen i hela världen, som kan säga, att han aldrig någonsin haft en stark önskan efter något, som tillhört någon annan. Inte ens aposteln Paulus kunde säga det. Han säger mycket ärligt i Rom 7:7-8 … Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär.* 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig.


Här hänvisar han till det tionde budordet "Du skall inte ha begär". Han säger att han upptäckte alla sorters begär i sitt hjärta. Han var ärlig. Han trodde att han behagade Gud, innan detta bud visade honom syndens korruption i sitt liv, och han insåg, att han var andligt död i Guds ögon. Han fann alla slag av lusta, begär och starka önskningar i sitt liv. Varför gav Gud oss den här typen av bud, när han visste att ingen kunde hålla det utan hjälp av Den Helige Ande?


Här är svaret. Gud gav det, för att se vilka, som skulle vara ärliga och erkänna att

dom hade misslyckats på det här området. Vet du min vän, att det första steget till att bli andlig är ärlighet. Gud ber oss inte att bli heliga. Ingen kan vara helig. Han begär inte heller att vi skall vara kärleksfulla, ödmjuka eller någonting annat, därför att allt detta tar tid, men är en sak kan du vara idag, och det är att vara ärlig. Det är första steget till verklig andlighet.


Paulus var ärlig. Han sa; Det är sant. Jag har funnit alla sorters begär i mitt hjärta. Jag är en syndare. Jag trodde att jag hade liv, men i själva verket är jag död. Jag är död i synd. En man som höll varje utvändigt bud erkände att han var totalt död i sin synd, därför att han upptäckte alla sorters begär i sitt hjärta.


Hur finner du detta i ditt eget hjärta? Du behöver bara vara ärlig. Om du är ärlig, kommer Gud att leda dig vidare. Men om du är oärlig och låtsas att du inte har några sådana begär, och att du är ren och rättfärdig, som fariséerna låtsades vara, då kommer Jesus att säga med sarkasm till dig liksom han sa till fariséerna;


Jag har inte kommit för er religiösa människor. Jag har kommit för att kalla syndare till omvändelse. Han kommer att gå förbi alla, som inte är ärliga. De kommer att missa Herren totalt, liksom fariséerna missade honom. Varför missade de honom? Varför lämnade Jesus dom i fred. Han sa, Ni är friska. Jag kom för sjuka människor.Sjuka människor behöver en läkare. Varför behöver ni mig, ni är ju friska?


Tror du, att dom var friska? Långtifrån! Dessa fariséer var dom sjukaste i Israel. Varför sa Jesus, ni är friska? Han var sarkastisk. Han försökte visa dom, att dom var hycklare och, att han inte hade för avsikt att hjälpa dom som inte var ärliga. Du ser, hur enkelt det är att komma till Herren. Du behöver bara vara ärlig om synden i ditt hjärta och säga; Jag har alla sorts begär i mitt hjärta.


Det var för att Paulus var ärlig, som han fick uppleva, hur Den Helige Ande hjälpte honom att hålla även det tionde budet, hur Den Helige Andes kraft kunde befria honom från begär i hjärtat. Jesu blod renade honom från tidigare misslyckanden, och Den Helige Andes kraft befriade honom. Han sa i Rom.8:2, att Andens lag hade satt honom fri från döden och syndens lag.


Vill du få denna erfarenhet? Vill du komma in i ett liv där Andens lag gör dig fri från slaveriet att ha begärelse i ditt hjärta? Var då ärlig! Säg till Herren, att du har misslyckats, och att du har synd i ditt hjärta.


Be honom att förlåta dig och rena dig i sitt blod och säg, Herre jag vill inte vara oärlig mer. Be honom att fylla dig med Den Helige Ande, så att du får styrka inom dig att förbli ren.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)