66 Tro inte Satans lögner

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 66 Don't Believe Satan's Lies

Vi skall i det här avsnittet se närmare på Satans förförelse och bedrägeri. I vårt förra avsnitt behandlade vi lögnen, och förförelsen är nära relaterad till lögnen. Vi kan bli bevarade från många problem i våra liv, om vi kan identifiera Satans förförelser.


Låt oss gå till 2 Tess 2:9. Här läser vi om en världshärskare, som kommer att uppstå i de sista dagarna. Han kommer att vara ett instrument i Satans hand. Han kommer att ha övernaturliga krafter från Satan. Vi läser här, att många människor kommer att bli bedragna.


2 Tess 2:9 ff " Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot kärleken till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten".


Här ser vi, hur Satan kommer att bedra människor i de sista dagarna. I en annan vers i 1 Tim 4:1 står det, "Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror".


Varför tillåter Gud andar som bedrar, att komma in mitt ibland sitt folk, så att några skall avfalla från tron, som det står här? Vi behöver förstå anledningen till detta. Himlen är en plats av total sanning. Jesus är sanningen. Anden är sanningens Ande. Gud är sanningens Gud.


Gud måste, bland dem som menar sig vara hans barn, skilja ut dem som talar sanningen från dem, som talar lögn. För att separera dessa grupper från varandra använder sig Gud av olika omständigheter och situationer och även av bedrägliga andar.


Det finns så kallade troende, som använder lögnen, när dom kan få ut någon fördel och vinst för sin egen del, och det finns troende, som under inga som helst omständigheter skulle ljuga, vilket pris dom än måste betala.


Dessa två kategorier av människor kan inte bli placerade tillsammans. Dom sitter tillsammans i våra kyrkolokaler idag, men de kommer inte att sitta tillsammans i himlen. Gud kommer att skilja dem som älskar sanningen från dem, som inte älskar sanningen.


Man skulle kunna tänka sig att alla, som menar sig vara kristna skulle älska sanningen, men det är inte så. Bara den person, som är sanningsenlig, som älskar sanningen, som söker att vara sann i varje område av sitt liv kommer att bli beskyddad från bedrägeriet från lögnaren Satan.


Ett av de första områdena där Satan försöker att bedra människor gäller frälsningen. Han försöker förhindra människor att få en övertygelse om sin frälsning. För mig själv tog det flera år, innan jag fick en övertygelse om att jag verkligen var frälst.


Jag hade tagit emot Jesus som min frälsare och bett honom komma in i mitt hjärta. Det gjorde jag kanske hundra gånger när jag var 18-19 årsåldern. Jag vet inte när Jesus verkligen kom in. Jag vet inte vilken dag det hände. Jag var alltid osäker. Är jag frälst eller inte.


Så en dag läste jag en vers i Joh 6:37 där Jesus säger, "den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort". Versen blev levande för mig, och jag kunde säga, ja Herre jag har verkligen kommit till dig minst hundra gånger om inte mer, och idag skall jag tro på dig, att du inte kastar ut mig.


Detta var förmodligen sant långt innan denna dag, men jag började tro det först den dagen, och då fick jag en övertygelse om frälsning. Sen dess har denna övertygelse inte lämnat mig. Det är nu 39 år sedan.


Guds ord är sanningen. Om jag tror Guds ord, kommer det att befria mig från Satans alla lögner. Satan försökte under lång tid intala mig, att jag inte var Guds barn, men Guds ord tillsammans med Andens vittnesbörd i mitt hjärta övertygade mig om, att jag var Guds barn.


En annan lögn som Satan försöker intala de troende är, att Gud inte har förlåtit alla deras tidigare synder. Satan säger, Gud har förlåtit de flesta av dina synder, men några av de verkligt allvarliga synderna har han inte förlåtit. Det finns många troende, som lever under fördömelse, därför att de tror denna lögn. Tro honom inte! Han är en lögnare!


Bibeln säger i 1 Joh 1:7, att om vi vandrar i ljuset, d v s är ärliga inför Gud, så renar Jesu blod oss från all synd. Varje synd är borttvättad, när vi kommer in i ljuset och erkänner våra fel och våra synder.


En annan sak Satan försöker bedra oss med är att säga, att även om Gud har förlåtit dig, så kommer han ständigt ihåg dessa förskräckliga saker du gjort mot honom varje gång han ser på dig. Det är en lögn. Du skall inte tro Satan. Han är en lögnare. I Heb 8:12 säger Herren, "Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg".


Åtminstone ett par år efter det jag blivit övertygad om, att jag var frälst, hade jag problem med hur Gud såg på mig. Jag tänkte, javisst jag är säker på, att Gud har förlåtit mig, men jag är osäker på huruvida han fortfarande kommer ihåg, det jag gjort mig skyldig till. Kanske har han fortfarande detta emot mig.


En dag blev den här versen i Heb 8:12 levande för mig, "deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg". Jag sa, jag tror vad du säger Herre, att du inte kommer ihåg en enda synd jag begått i mitt liv. Det är sant. Gud kommer inte ihåg en enda av dina synder. När han ser på dig, så är det för honom som om du aldrig har syndat, d.v.s. om du lever och varit ärlig i din relation till honom.


När vi läser om hur Jesus frestades av Satan, så finner vi något anmärkningsvärt. I Matt 3:17 berättas om Jesus dop och om hur en röst från himlen säger, " Detta är min älskade son. Han är min utvalde". Direkt efter detta går Jesus ut i öknen. Det första djävulen säger till honom är, "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd".


Satan ifrågasatte här rösten från himlen. Rösten sa mycket tydligt, "Detta är min älskade son". Djävulen säger, är du verklig det, Guds son? Den här typen av frestelse kommer också till oss, som är Guds barn.


Den Helige Ande ger oss övertygelse om, att vi är Guds barn och vi kallar Gud vår fader. Då kommer Satan och säger, är du verkligen det? Vem skall du nu tro på? Skall du tro på känslorna, som djävulen ger dig eller på Guds oföränderliga ord. Känslorna kommer och går och varje känsla är bedräglig, men Guds ord är oföränderligt. Det är på det vi tror.


Djävulen försöker att med många lögner och med många ifrågasättanden av Guds ord få oss att känna oss fördömda. Han säger att vi är accepterade av Gud p g a våra gärningar. Det är lögn! Vi är inte accepterade av Gud på grund av våra gärningar. Vi är accepterade av Gud på grund av, att vi ångrar oss och tror på Kristus.

Vi är accepterade av Gud i Kristus. Vad menar jag med det?


Tänk dig att du en morgon inte får tid att läsa bibeln, och du rusar iväg till jobbet. Kommer du att råka ut för en olyckshändelse? Djävulen kommer att säga, att nu kan du råka ut för en olycka, eftersom du inte hann läsa bibeln. Det är vidskepelse och lögn!


Jag är inte accepterad av Gud på grund av, att jag läste bibeln på morgonen. Det enda som kan bryta min gemenskap med Gud är medveten synd, att jag avsiktligt är olydig mot Gud inom något område, där han har klargjort sin vilja för mig. Om jag medvetet har syndar, då bryts gemenskapen med Gud men inte annars.


Kanske jag inte fick tid att läsa bibeln, och jag kanske inte bad, och jag gick iväg till jobbet. Om mitt samvete är rent, och jag inte så långt jag vet medvetet har syndat, så är min relation till Gud klar.


Jag kan läsa bibeln senare under dagen. Jag kommer inte att råka ut för någon olyckshändelse. Vi skall inte tro alla dessa lögner som djävulen kommer med. Tänk vilka lögner, som djävulen kommer med i fråga om framtiden!


Vad är ängslan för något? Ängslan är ett resultat av alla de lögner, som djävulen intalar oss, om allt som kommer att hända oss i framtiden. Jag tror att nittionio procent av det vi tror kan hända oss aldrig inträffar.


Tänk på det du oroat dig för under det senaste året. De har inte inträffat i ditt liv, men du oroade dig och ödslade en massa tid kanske en massa sömn, men ingen av dessa saker, som du trodde skulle hända, har i verkligheten hänt.


Har du insett hur mycket tid och emotionell energi, som har gått åt under det senaste året, när du oroat dig för saker, som aldrig kom att inträffa? Vem var det, som orsakade all denna oro i ditt sinne? Jo, det var Satan! Det var han, som hela tiden försökte lura dig, att än det ena än det andra eländet skulle kunna hända dig, dina barn och din fru.


Låt oss ta ett beslut idag, att vi inte skall låta djävulen lura oss igen, att vi skall älska sanningen och att vi skall avslöja Satans lögner och bedrägerier.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)