62 Hat

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 62 Hatred

Vi skall se lite närmare på den farligaste saken i våra liv, som fördärvar oss nämligen synd. Synd är mycket allvarligare än sjukdom. Vi har behandlat detta tidigare i våra senaste studier, men vi vill fortsätta med det i ytterligare några avsnitt.


Vi skall i detta avsnitt behandla en annan synd, som Jesus talade om, som inte betraktas som någon synd bland många människor i världen och inte heller bland en hel del troende.


I de senaste avsnitten har vi talat om de synder, som Jesus hatade allra mest. Vi har hittills sett på tre av dem, hyckleri, stolthet och själviskhet. I världen hatar man inte hyckleri. Stolthet är inte hatat och inte heller själviskhet. De flesta tycker, att det är väl inte så allvarligt om någon låtsas lite, är lite stolt eller självisk. Alla är ju sådana.


Man tycker, att det är okey så länge man håller de tio budorden, så att det utvärtes livet ser fint ut. Olyckligtvis tänker också många troende på det sättet. Därför är många troendes liv bara bra på utsidan. Det finns inget på insidan. De är frälsta bar från synder, som syns på utsidan. Det är saker, som människor kunde bli fria från även under lagen, innan Jesus kom.


I det gamla förbundet blev människor genom de tio budorden frälsta från att mörda, från att begå äktenskapsbrott m m, men de kunde inte bli frälsta från invärtes synder, de verkligt allvarliga synderna som kan fördärva oss.


I de första sidorna i Nya testamentet läser vi i Matt 1:21, att Jesus betyder frälsare, alltså en person som vill frälsa dig från dina synder. Som jag tidigare har sagt, om vi inte förstår vad synd är, så kommer vi aldrig att förstå vad Jesus kom för att frälsa och befria oss frän. Han har kommit för att befria oss från synd, men vad är synd? Nu ser vi det lite tydligare.

Synd är att låtsas, d v s att vara en hycklare. Jesus har kommit för att befria oss från att spela roller och låtsas vara annorlunda än vad vi är.

Synd är också stolthet. Jesus har kommit för att befria oss från all sorts stolthet, fysisk stolthet, andlig stolthet, intellektuell stolthet

Jesus har också kommit för att befria oss från själviskhet, att tänka bara på oss själva.

Nu skall jag tala om hat. Många förstår inte att hat är lika allvarligt, som mord. Nya testamentet säger, att den som hatar sin broder är en mördare. 1 Joh 3:15 säger det. Om du hatar en person så är det samma sak, som om du mördade honom.


Du kanske inte har möjlighet att mörda den du hatar. Du kanske är rädd för att åka fast om du gjorde det, men du skulle inte ha något emot att någon annan mördade honom, eller att han råkade ut för någon olycka. Det är på det viset du kan inse att du hatar en person.


Ibland säger vi, jag hatar verkligen ingen människa, men fråga dig det här. Tänk på någon, som har skadat dig eller din familj, kanske någon släkting som lurat dig, kanske någon som gjort dig en verklig stor skada, någon som har förstört ditt goda rykte, någon som tryckt ner dig på jobbet kanske en chef eller kanske har din hyresvärd gjort dig någon stor skada.


Du säger, jovisst har jag förlåtit honom, men när du hör att någon stor olycka hänt honom, så känner du dig en smula lycklig. Om du känner dig lycklig, så visar det att du verkligen hatar den här personen, för du skulle aldrig bli lycklig om en stor olycka kom över din son eller dotter eller någon annan du älskar.


Du kan inte känna lycka när en katastrof eller olycka kommer över någon som du älskar. Varför blir du lycklig när det händer den här personen, som du säger att du har förlåtit? Jo, det bevisar att du hatar honom.


Din inställning kan visa sig på ett annat sätt också. När du hör att något bra har hänt den här personen, att han blivit välsignad på något sätt, fått en befordran eller liknande, så kan du känna dig en smula olycklig. Vad visar det? Jo, det visar att du verkligen hatar den personen.


Skulle du bli olycklig om något bra hände din son eller dotter. Om din son blev bäst i klassen. Skulle du då bli olycklig? Du skulle även glädja dig åt om någon annans son kom först i klassen.


När vi blir olycklig när någon välsignelse, något lyckosamt eller gott sker en annan person, så visar det att du verkligen inte älskar den personen. Du hatar honom. Du ser att hat är något verkligt djupt och inbitet i våra hjärtan. Vi lurar oss själva om vi säger att vi inte har det.


Du säger att du inte är bitter gentemot en person, men provet är det här; blir du lycklig om något dåligt händer honom eller blir du olycklig om något gott händer honom? Då är du bitter. Du skulle kunna göra upp med detta. Det här är som en skanning, som bibeln gör av ditt hjärta.


En skanning görs ofta på sjukhus numera för att få en bild av något inne i din kropp, som man inte kan se på utsidan. När läkaren ser på bilden kan han säga, det är något som är fel här. Det finns en tumör, men du svarar, det känns inte alls så. Jag tror inte det är något fel.


Då svarar läkaren, du kanske inte känner det, men här är en bild, som visar att du har en tumör. Vi måste snarast avlägsna den, vare sig du mår bra eller inte, annars kommer du att dö.


Nu vill jag säga dig, det här är en bild på hur ditt hjärta ser ut. Om du blir lycklig när någon annan misslyckas, så säger skanningen att du har en tumör. Det är bäst att du tar bort tumören, som heter bitterhet. Bitterhet och en oförsonlig attityd är barn till hat. Hat har många barn, bitterhet, avundsjuka, vrede. Dessa är barn som kommer från modern hat.


Indikationen på att du har detta hat är, som jag sa, att du blir olycklig när något bra händer en viss person. Vi måste vara känsliga och uppmärksamma, när det gäller detta. Gud är kärlek. Bibeln visar på det gång på gång.


Ge mig svaret på den här frågan. Om Gud är kärlek, vad är då satan? Till och med ett barn kan svara på den frågan. Vad är motsatsen till kärlek? Jo, det är hat. Om Gud är full av kärlek, vad är då satan full av? Jo, hat.


Så när du har hat i ditt hjärta, och hur vet du att du har det? Jo när dessa barn har blivit födda i dig, bitterhet, avund, en oförlåtande attityd. Vad bevisar det? Jo, det bevisar, att du har gemenskap med satan oavsett om du inser det eller ej.


Dessa saker är så djupt ingrodda i oss att det är omöjligt för oss at bli befriade från dem om inte Jesus frälser oss. Vet du att befrielse från hat är omöjlig. Du kan kontrollera din vrede. Du kan kontrollera din bitterhet och hålla den inom dig, men det är som att bli förstoppad.


Du kan hålla allt detta skräp inom dig, men det betyder inte att du är ren. Vad är det för mening att behålla vreden inombords och inte bli renad, eller behålla avundsjukan inom sig, och säga, att jag visar den ju inte utåt? Den finns ju fortfarande kvar därinne. Sjukdomen inom dig kommer ändå att döda dig, även om den inte har några utvärtes symtom.


Vem vet huruvida sjukdomen finns inom dig? Det vet bara du själv. Det kan vara så att ingen annan vet om det här, men du vet själv mycket väl om detta. Det är därför vi själva måste vara extremt noga, när vi upptäcker att vi har en felaktig attityd mot någon.


Den här attityden har vi vanligtvis mot någon, som har skadat oss på något sätt i det förgångna. Jesus berättar om den här personen, som grep en annan om strupen, därför att han var skyldig honom lite pengar. Själv hade han fått så mycket efterskänkt av kungen. Trots detta gjorde han sig inte av med den felaktiga oförlåtande attityden och slutade därför i fängelse för att han måste betala tillbaka allt, som han var skyldig kungen.


Vad Jesus undervisar om här är att vi skall vara noga med varje liten felaktig attityd, som vi kan tänks ha mot någon annan person. Har du en sån attityd, att du vill gripa någon om strupen, därför att du menar att han är skyldig dig något? Var försiktig här!


Jesus menar att det inte bara är en fråga om att ta bort frukten. Det gäller att göra trädet friskt. Ta inte bara lite fin frukt och häng på trädet för att lura människor att du är en god person. Kom ihåg vad Jesus sa i Matt 15:19, "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som förorenar människan. Du måste därför rena hjärtat. Roten till sjukdomen, roten till bitterhet, roten till avundsjuka, roten till en oförlåtande attityd till andra är vad som behöver tas bort om du vill bli ren. Det är detta som Jesus kom för att frälsa oss ifrån. Som jag sa tidigare, så är det omöjligt att bli fri från detta, men Jesus kan befria oss. Han har kommit för att göra det som mänskligt sett är omöjligt. Han har kommit för att befria oss från synden hat.


Först av allt måste vi bekänna, jag trodde att jag hade förlåtit den personen, men det har jag inte gjort. Jag trodde, att jag inte hade något hat i mitt hjärta mot människor. Nu inser jag att jag har det, och jag vill nu verkligen bli fri. Jag vill ta del av Guds natur, som är full av kärlek.


Jag vill få mitt hjärta renat från allt hat och alla hatets avkommor, bitterhet, avundsjuka, och allting annat och jag vill ha inom mig Guds natur, som är kärlek, överflöda i godhet och önska det allra bästa för andra människor.


Det finns en vers i bergspredikan i Matt 5, där Jesus säger, "Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade". Om du har en stor längtan i ditt hjärta efter Guds liv inom dig, att ha kärlek och att bli fullständigt fri från allt hat, så skall du finna att Gud besvarar din bön.


Det beror på din längtan. Det räcker inte med en svag bön, ja Herre jag blev en smula övertygad idag av vad du har sagt. Jag har en lite felaktig attityd gentemot den där personen. Detta är inte tillräckligt om du vill bli fri.


Du blir fri bara om du har en oerhörd längtan att bli fri. O, Gud detta är en ond sak. Tänk dig att du upptäckte att du hade aids eller cancer hur du skulle längta efter att bli frisk. Du skulle gå från den ena läkaren till den andra, från det ena sjukhuset efter det andra, desperat efter att bli frisk. När du har den sortens desperation av att bli fri från hatet och alla dess manifestationer, då kommer Jesus att befria dig.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)