08 Tro

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 08 Faith

Bibeln säger att allting är möjligt, om du tror. Omvändelse betyder att vända sig till Gud. Det finns en annan sak, som är som en tvilling till omvändelse och en förutsättning för att ta emot Guds förlåtelse och frälsning. Det är tro.


Bibeln talar mycket om tro. Jesus Kristus uppmuntrade människor när han kom till jorden att ha tro på Gud. I själva verket var det ett av hans primära teman i sin tjänst. Ha tro på Gud. Vi kan inte ta emot Guds förlåtelse, om vi inte tror. Vi behöver inte utföra något för att förtjäna förlåtelse. Förlåtelsen är allt för dyr för att kunna förtjänas genom arbete, köpas för pengar eller skaffa sig genom någon religiös prestation som mässa, pilgrimsvandring eller något sådant. Gud ger oss sin förlåtelse gratis.


Varför är den gratis? Jo därför att den är så värdefull och så dyrbar, att vi aldrig kan betala för den. Att tro är ingen komplicerad sak. Det innebär helt enkelt att sträcka ut handen och ta emot vad Gud erbjuder oss. Bibeln säger i Efesierbrevet kapitel 2 och vers 1. "Vi är frälsta av nåd genom tro". Nåd och tro är två viktiga företeelser, som vi ser komma fullt ut i det nya testamentet. Deras innebörd är enkel.


Man kan säga, att NÅD är Guds hand, som sträcks ut för att ge oss sin hjälp, välsignelse, förlåtelse och styrka för varje uppgift vi någonsin kan möta i livet. TRO är vår hand, som vi sträcks fram för att ta emot denna hjälp och dessa välsignelser från Guds hand.


Om jag skulle ge dig en bibel så måste du sträcka ut din han och ta emot den. Detta är tro, när jag sträcker fram min hand och tar emot det Gud i sin välvilja och kärlek erbjuder mig.

Jag sa i ett tidigare studium, att Gud inte tvingar något på oss, som vi inte vill ta emot, eftersom han har gett oss frihet att välja. Han vill inte ha viljelösa robotar, som bara gör vad han programmerar dem till. Han vill att vi skall göra ett val. När jag väljer att tro, har jag gjort ett val. Jag säger, "Herre, jag tror att Jesus dog för mina synder och uppväcktes från det döda, och jag tar emot honom som min Herre".


Bibeln talar mycket om den kraft, som finns i vår Herre Jesu Kristi namn. Det finns inget annat namn på jorden, genom vilket vi kan bli frälsta, genom vilket vi kan få förlåtelse. Du kan få det, om du bara sträcker ut din hand. Med andra ord, om du bara säger till Jesus "Herre Jesus, Jag är en syndare och jag vill vända mig bort från mina synder. Jag tror att du dog för mig och jag tar emot dig just nu in i mitt liv".


Det är en enkel bön. Det tar dig mindre än en minut att be den, men om du ber den på allvar, så kan du i samma stund bli ett Guds barn. Det här är ingen magisk formel. Gud förväntar sig inte speciella ord. Han är som en far. När en far lyssnar till sitt barn, bryr han sig inte om ifall barnet väjer en speciell formulering eller uttrycker sig språkligt rätt. Han tänker inte hellre på grammatiken. Han lyssnar till sitt barns ord, som ett uttryck för den längtan, som finns i hjärtat.


På samma sätt är det, när du talar till Gud. Gud lyssnar mer till ditt hjärta än till dina ord. Jesus har sagt dessa ord i Johannes kapitel 6 och vers 37. "Den som kommer till mig skall jag inte visa bort". Det betyder ingenting, vem du är. Jesus dog inte bara för vissa människor. Han dog för hela världens synder. Bibeln placerar alla människor i samma kategori oberoende av religion. Vi är alla syndare. Det är ingen skillnad på den ene eller den andre. Vi är alla födda med samma natur. Vi är alla födda långt borta ifrån Gud. Bibel erbjuder förlåtelse för alla på samma sätt och säger, att Kristus dog för allas våra synder.


Tro är alltså det sätt, på vilket vi sträcker ut vår hand och tar emot allt det Gud har lovat oss i Jesus Kristus. Det finns en vers i Efesierbrevets kapitel 1, som säger att Gud i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser.


Varför är det nu så, att vissa kristna verkar växa andligt mer än andra kristna? Orsaken är tro. Vi kan säga att Guds välsignelser är som dyrbara skatter, som har lagts ut på ett bord.


Om du går till en lunchbuffé på en restaurang så finns maten där framlagd, men ingen kommer att lägga maten på din tallrik. Du måste gå till bordet och ta vad helst du vill ha. Om du tar lite så är det ditt val. Någon har fyllt sin tallrik med allt som finns på bordet. Du kunde ha gjort detsamma, men du gjorde inte det.


Så är det med många kristna. De tar inte emot allt som Gud erbjuder dem. Det är därför, som de förblir fattiga. Tro är att se det som Gud erbjuder oss och att ta emot det.


Tänk på det löfte, som du nyss hörde i Ef.1:3, att i Jesus Kristus har Gud välsignat oss med alla andliga välsignelse, som finns i himlen. Det betyder att allt, som vi behöver för vår andliga människa finns där. Det är förlåtelse för synd, som bara är en början. Förlåtelsen, som vi talat om i tidigare studier, är till för att lägga grunden för att bygga ett underbart liv i fortsättningen.


Grunden är, uppklarandet av vår tidigare onda levnad, borttagandet av vår skuld och betalning för vår skuld. Det börjar med omvändelse och tro, att vända sig till Gud och rätta till saker, som vi gjort fel i det förgångna och motta Guds förlåtelse helt fritt, att sträcka ut sin hand och säga, "Gud du har välsignat mig med alla de andliga välsignelser, som finns i himlen genom Jesus Kristus. Jag vill ta emot dem".


Detta är den princip, som vi ser genom hela skriften. Vi läser i Matteusevangeliet kapitel 9, att två blinda män kom till Jesus och bad honom om att hela deras blinda ögon. Dom trodde att Jesus hade makt att bota dom och kom därför och bad honom om det. Nu var Jesus villig att göra det, och dom längtade efter att kunna se. Ändå ställde Jesus en fråga till dem. Han sa, "Tror ni att jag kan göra detta för er".


Det här är en princip i allt Guds handlande med oss. Han ställer en fråga till oss, när vi ber honom om något. Låt säga att du ber om förlåtelse. Det är det första vi ber om. Då frågar han dig, "Tror du att jag kan förlåta dig". Om du säger, "Nja, jag är inte så säker på det Herre", då kommer du inte att få förlåtelse.


Om dom här blinda männen, som vi läser om i Matt 9:27-30, hade svarat Jesus, "Nja vi är inte riktigt säkra på att du kan bota oss", då hade dom fått gå därifrån utan att bli hjälpta. Dom hade fått gå därifrån, utan att någon förändring skett. Förstår du den tänkta situationen. De ville ha ögonen öppnade. Jesus vill öppna deras ögon, men ingenting skulle ha hänt. Vad var det i då, som fattades? Jo tro, det är allt!


Du kan ibland komma till Gud med en väldig längtan efter något. Gud kan också ha en stor önskan att ge dig det. Du kanske tänker, om jag har en önskan, och Gud har samma önskan, så måste jag få det. Nej, det får du inte, eftersom det finns en till fråga du måste svara på. Tror du att Gud kan ge dig det? Det är den fråga Jesus ställer i Matt 9:28.


Nu svarade inte dessa blinda, "Vi är inte säkra på det". Nej, dom sa, "Ja Herre". Det var en trosviss bekännelse. "Ja Herre, vi tror att du kan göra detta!" Och vad gjorde Jesus? Han rörde vid deras ögon och sa, "Ni tror, och det skall ske er i enlighet med er tro". Lägg märke till detta. Han sa inte, "Ske er det ni önskar" inte ens "Ske er det som jag önskar" utan "Ske er, som ni tror"


Lyssna till detta min vän. Om du hade kunnat ta emot allt, som du önskade, skulle du ha fått en hel del saker från Gud vi det här laget. Och om du hade kunnat ta emot allt som Gud velat ge dig, skulle du redan nu ha fått mycket från Gud. Varför har du inte fått det? Gud önskar ge dig. Du önskar att ta emot. Ändå har du fortfarande inte fått det.


Vad är orsaken? Det är därför att du säger, "jag är inte så säker på det" när Gud säger "om du tror så skall jag ge dig det". Gud säger inte, "ske dig i enlighet med din önskan" inte hellre " i enlighet med min önskan" utan "i enlighet med din tro". Detta är vad som gör skillnaden.


Om det regnar, och du tar med dig en liten kopp ut, en annan person tar en hink och åter en annan tar ett stort kar. Vem kommer att få det mesta vattnet med sig in? Den som har tagit det stora karet. Du kan inte säga att Gud gav honom mer eller att Gud var partisk. Nej, du gick ut med en liten kopp, och det var allt du fick. Den andra personen gick ut med ett stort kar, och han fick mycket mer. Så är tron.


Guds välsignelser finns där för alla. Han har välsignat oss med alla dom andliga välsignelserna, som finns i himlen i Jesus Kristus, men alla kommer inte att få lika mycket. Det beror på din tro, d.v.s. när du visar att du menar, "Gud du är trofast".Du förstår, tro ärar Gud! Det är därför tron är så viktig. När du säger "Jag tror att det du sagt är sant" då ärar det Gud.

Jag vill, att du ber just nu. Vill du sluta dina ögon och säga; "Herre Jesus, Jag tror att du dog för mig. Just nu förlåter du mig mina synder".Om det finns något annat behov i ditt liv så säg även detta till Gud just nu. Säg,"Jag tror att du ger mig även detta, jag tror Amen".


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)