02 Gud låter det onda arbeta för det goda

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 02 God Makes Evil Work For Good

Om nu ondskan började med ängeln Lucifers fall varför förintade inte Gud ondskan från början. Gud kunde ha gjort det. Om nu satan är orsaken till allt det onda i världen, varför förintade inte Gud honom och alla demoner, så att vi skulle slippa att bli plågade av dem. Varför skall människor få lida på så många olika sätt. När nu Gud inte förintade ondskan, kan vi vara helt säkra på, att han hade en mycket god avsikt med detta.

Det är mycket vad gäller Gud, som vi inte helt kan förstå. Guds visdom är som en ocean och vårt förstånd är som en liten kopp. Koppen kan innehålla bara en liten del av innehållet i en ocean, så vi kan bara förstå en liten del. Vi kan inte förstå fullständigt, men med detta lilla förstånd, som Gud gett oss, kan vi förstå en liten del av orsaken till, att Gud inte förintade satan och varför Gud tillät att livet på jorden blev så svårt, osäkert och farligt på många sätt.

En orsak är, att om Gud hade gjort livet på jorden extremt bekvämt och lätt, skulle människor inte tänka på evigheten. Människan är inte skapad bara för ett liv på jorden, även om hon lever hundra år på den här jorden. Detta är en mycket kort period jämfört med evigheten. Växter och djur existerar inte i evighet, men när Gud skapade människan, skapade han henne för att vara en evig varelse för att leva i evighet. Din kropp kommer att försvinna från jorden efter 80-100 år, men själen i dig är evig. Den kommer aldrig att dö. När du nu en gång fötts kommer denna din själ aldrig att dö. Den existerar i evighet. Det är viktigt för dig att förstå detta.

En sak, som vi kan vara helt säkra på är, att Gud i sin oändliga visdom har tillåtit livet på jorden att vara svårt, så att vi skall tänka på honom. Även problemen, sjukdomarna, prövningarna och svårigheterna som satan och onda andar förorsakar i ditt liv har tillåtits av en kärleksfull Gud, för att få dig att vända dig till honom. På detta sätt blir också svårigheter och prövningar ett uttryck för Guds kärlek till dig. Gud är så kraftfull och allsmäktig, att han kan få till och med det onda att samverka och bidra till sina syften. Vi kan inte förstå detta. Vi kan tänka att gott är gott och ont är ont, och att bara goda saker kan bidra till Guds syfte, men Gud är så mäktig att han kan få det onda att verka fram det goda för oss. Detta är i själva verket hela bibelns budskap.

Allt ont som försiggår i världen, skall vi upptäcka, samverkar till Guds syften. Gud skapade inte det onda, men när änglar och människor blev onda, sa Gud OK och beslöt att använda detta för sina syften, och här ser vi något av Guds allsmäktiga kraft. När vi själva ser det, så stärks vår egen tro, och vi upptäcker att vi inte är rädda för det onda längre, eftersom Gud kan få det att samverka till vårt bästa.

Här är ett exempel på hur det kan ske.

Jag hörde en gång en historia om en affärsman, som hade varit väldigt nära Gud, men efter en tid gled han iväg från Gud allt eftersom hans affärer blev framgångsrika.

Han brukade gå i en viss kyrka, och dom äldste försökte upprepade gånger att tala med honom och få honom tillbaka till tron och till Gud och få honom att överlåta sig till Gud igen, men han var alltför upptagen av sina affärer. Han hade inte tid att komma till kyrkan längre, inte ens på söndagar.

Men en dag bet en giftorm den yngste av han söner, och barnet blev allvarligt sjukt. Läkarna gav upp allt hopp och fadern blev utom sig av oro. Han skickade efter en av de äldste i kyrkan för att be för pojken. Denne äldste var en klok man. Han bad så här för pojken. Tack för att du sände denna orm att bita pojken. Jag har försökt i sex år att få den här familjen att tänka på dig. Jag har aldrig lyckats, men det som jag inte kunde göra på sex år har den här ormen gjort i ett ögonblick. Den har varit mer framgångsrik. Nu när dom har lärt sig sin läxa; Gör pojken frisk, och garantera att den här familjen inte behöver någon mer orm, som påminner dem om dig igen.

Tycker du nu att ett ormbett är ont eller gott?

Utan tvekan säger vi att det är ont men; Använde Gud detta för något gott i detta speciella fall? -Ja,helt klart. Att komma bort ifrån Gud i ett begär efter pengar skulle ha förstört den här familjens liv, men det var genom att en orm gjorde något ont, som dom återvände till Gud så att deras liv kunde bli andligt välsignat. Dom kunde leva för de eviga värdena.

Här har vi ett exempel på hur Gud använder det onda för att uppnå det goda. Om det inte hade funnits giftormar i skapelsen, skulle det inte ha funnits någon, som kunde bita det här barnet, och familjen hade gått evigt förlorade. Vi ser hur Gud här använder det onda, och det är ofta samma sak med sjukdom.

Det finns människor som inte alls tänker på Gud i sina liv, förrän dom en dag tas till sjukhuset på grund av cancer eller någon annan allvarlig sjukdom. Dessa, som inte tänkt på Gud på kanske fyrtio år, börjar plötsligt att tänka på Gud.

Först måste vi dock fastställa en sak. Är det en god sak att tänka på Gud eller inte? Helt säkert. En människa som lever utan Gud i sitt liv lever utan mening och syfte. Hon kanske tjänar en massa pengar, men hon kommer att dö frustrerad. Hon kommer att dö med en tomhet. Gud har skapat oss så att Gud själv är den viktigaste faktorn i våra liv. Om vi inte tänker på Gud missar vi helt och hållet meningen med livet.

Om en människa lever 40-50 år utan att tänka på Gud, och sedan får cancer och vänder sig till honom, var denna cancer bra eller dålig? När vi ser på cancer i sig, skulle vi alla säga helt säkert: Cancer är något ont, men här är ett exempel på hur Gud använder cancer, för att få en människa att vända sig till honom. Hu är det då? Även om cancer i sig självt är ont så används den för ett gott syfte precis som ormen.

En dag kommer vi att upptäcka, när vi ser varje människas hela historia, när Jesus Kristus kommer tillbaka till denna jord, och vi står inför honom och vi hör deras berättelser, då kommer vi att inse att Gud har använt många saker för att vända människor bort från ett syndfullt liv och till honom; obotliga åkommor, sjukdomar, vilda djur, ormar och även fattigdom och många lidanden och mycket som är ont för att förmå människor att vända sig från synd till ett liv med honom och sålunda fått ett evigt hem i himlen.

Vi ser genom all dessa exempel hur Gud har använt onda saker som satan står bakom för att rädda människor från satans grepp. Där finns en människa som lever för djävulen, dömd till ett evigt öde i helvetet borta från Gud, och satan arbetar med honom och plötsligt kommer sjukdom, en ond sak som satan har orsakat i denna värld. Genom denna sjukdom vänder människan tillbaka till Gud. Alltså, den onda sjukdomen från satan används av Gud till att hjälpa en människa på rätt väg och till evig frälsning.Här ser vi det underbara sätt Gud arbetar på och hans stora makt. Vi kan också säga att Gud gör satan till en dåre, åter och åter igen. Detta är bibelns underbara budskap. Bibeln säger att Jesus kom för att omintetgöra satans gärningar i första Johannes kapitel 3 vers 8.

Vi kan säga att vi alla började livet med ett nystan utan knutar.

När vi nu tittar på detta nystan har det fått 10 000 till 10 miljoner knutar, och blir vi frustrerade och och missmodiga. Vi undrar, vad vi kan göra.

Då kommer det till oss detta underbara budskap från bibeln, att Jesus kan knyta upp varje knut. Jag vet inte hur många knutar ditt liv har blivit insnärjt i, men jag vill berätta för dig den goda nyheten att Jesus kan knyta upp varje enskild knut.

Han kan ge dig tillbaka ditt liv, som ett helt oknutet snöre, som om du blivit född nu. Du kan börja från början igen om du vänder dig till Jesus Kristus. Åkalla hans namn och säg: Herre Jesus du kom för att utplåna djävulens gärningar, utplåna dessa i mitt liv. Amen.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)