57 Att be för materiella behov

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 57 Praying For Our Material Needs

Vi skall se närmare på hemligheten med att få våra böner besvarade av Gud. Om du lyssnar noggrant och tar lärdom av det Jesus lärde ut om bön, så kan det förändra ditt liv.


Vi har i de senaste avsnitten sett på hur vi i vår bön och i våra liv skall sätt Gud främst. Vi har gjort det i enlighet med Matt 6:9-11, där Jesus talar om vår första börda att Guds namna skall bli helgat och ärat, och begäran nummer två i mitt hjärta att hans rike skall komma.


Den tredje önskan i mitt hjärta är sedan att hans vilja skall ske på jorden såsom i himlen. Tror du att många troende verkligen menar det? Många troende ber så här, som en inlärd fras från sin barndom, men de har aldrig stannat till och tänkt på vad dom egentligen säger. De gör det mycket vanliga misstaget, som Jesus talar om redan från början " att inte be som hycklarna, att inte be med tomma ord" .


Om vi nu rätt inser vad Jesus verkligen vill poängtera här, så kommer vi att upptäcka, att om vi börjar be på det här sättet, så kommer vi att bli verkligt andliga människor.

Tänk dig att din främsta önskan i livet är att Guds namn skall bli ärat, att hans rike skulle komma och att hans vilja skulle ske på jorden.


Om detta skulle vara din allra viktigaste önskan, och inte din ekonomi eller t ex din onda rygg eller liknande saker. Dessa saker finns där men de är sekundära. Kan du tänka dig vad det skulle betyda för dig själv, om du alltid bad med med Guds intressen i förgrunden, istället för att vara upptagen i första hand med alla de andra jordiska problemen. Det skulle det förändra ditt liv fullständigt. Du skulle bli en helt annan man/kvinna.


En anledning till, att Jesus säger att vi skall ha Guds intressen i första rum, är att våra övriga problem aldrig blir lösta, om vi inte sätter Gud först. Om du tänker på dig själv först och ber för det, då skulle du kanske bli av med en mängd problem, men du skulle istället få en ny hop problem.

När vi en gång har Guds intressen i förgrunden, så blir vi kanske inte av med alla problem, men Gud kommer att ingripa och låta dig triumfera mitt uppe i svårigheterna. Bibeln säger i Ps 34:19, "Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt". Världens människor möter också svårigheter, men de har ingen som räddar dom.


Vi har en fader i himlen, så lär dig att sätta Gud först i ditt liv. Ha inte din ekonomi eller ditt arbete i främst rum. Ha inte dina studier främst. Ha inte barnen främst. Ha inte heller din fru eller din man eller hem eller egendom i främsta rum. Ha Gud i främsta rum och se vilken skillnad det kommer att göra i ditt liv. Då blir du en verklig lärjunge.


När du bett om allt detta, då säger Jesus i Matt 6:11-13, att du skall be, "Ge oss idag vårt bröd för dagen, som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss".


Notera att det finns två ord, som vi aldrig finner i denna bön nämligen, jag och min/mitt. Dessa ord, som är så vanliga och viktiga i vårt språk, jag, min, mitt, mina är inte ens nämnda en enda gång.


När vi har sökt Guds namn, Guds ära och Guds rike först, så lär oss Gud att inte tänka själviskt bara på oss själva, utan tänka på våra trossyskon. Vår fader har många barn.


Är du hungrig, behöver du mat? Ja visst, men glöm inte att det finns många av Guds övriga barn, som är hungriga. Du är inte den ende. Be för dom andra också! Om du har ett överflöd av mat, glöm då inte dom andra Guds barn, som ingenting har.


Därför säger Jesus här, att när du ber säg "ge oss idag vårt bröd för dagen, som kommer", när du ber om förlåtelse "förlåt oss våra skulder och när du ber om om räddning och befrielse "rädda oss från det onda".


Vi finner att Herren inte bara försöker rädda människor från själviskhet i avseende på att Gud inte är centrum i deras liv, utan också från den självcentrering, som innebär att vi inte alls tänker på människor runt omkring oss.


I den här begäran om mat, så lär han oss inte att be om att få mat för ett helt år, utan att jag är nöjd om han ger mig tillräckligt för idag. Tänk då inte, att du inte kan ha mat hemma för nästa dag eller pengar sparade för kommande behov. Det är inte alls poängen här.


Du kan ha besparingar för dina behov i framtiden. Det är inget fel i det, men du skall vara glad och nöjd med, att Gud ger dig tillräckligt bara för idag. Det är det, som är tanken här. Det innebär, att om Gud ger dig mat bara för idag, prisa Gud.


Tack Gud för idag och för att han tar hand om morgondagen, men om du kan planera för i morgon så gör det. Det är inget fel med det. Var tacksam för det han gett och bed att han förser oss för våra omedelbara behov. "Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.


Jesus lär oss inte här att be om lyx, som t ex vår dagliga glass eller vår dagliga tårtbit. Det gäller här bara mat för dagen, bara en enkel måltid för att kropp och själ skall leva, och för att bevara mig i hälsa. "Herre, det är allt. Ge mig tillräckligt för idag. Jag är nöjd med det".


Det finns inga lustfyllda önskningar här. Jesus lärde oss att be för materiella saker när vi ber för det som är nödvändigt, inte för lyx. Du finner ingenstans i nya testamentet någon uppmuntran att be om lyx.


Men vi finner i den här bönen, som Herren själv har lärt oss, att han uppmuntrar oss att be om nödvändigheter. Jo, det är sant att din himmelske fader vet vad du behöver innan du har bett om det. Vet inte Gud att vi behöver dagligt bröd? Jo, verkligen, men varför ger han det inte då utan att vi ber?


Anledningen är att han vill ha kommunikation med oss. Han vill att vi skall ha privilegiet av en besvarad bön, när vi får vårt dagliga bröd. Det är därför som vi alltid som kristna böjer våra huvuden och tackar Gud för maten. Jag hoppas att ni alla gör det. Jag hoppas att ni i era hem inte stressar över måltiden utan att böja era huvuden och tacka Gud för maten. Det är inte för att få maten att smaka bättre eller något sådant som vi gör det. Vi gör det i tacksamhet och för att uttrycka att vi vet att det är Gud som förser oss. Nu finns det ateister och gudlösa människor i världen, som dyker ner i maten utan att tacka någon för den. Okey, låt dom göra det, men vi erkänner att det är Gud, som ger den. Gud har öppnat våra ögon för att förstå det. Dessa ateister är blinda. Dom vet inte vem det är som förser dom med mat.


Vi ber till Gud, inte för att informera honom om våra behov, för han känner redan till dem, utan för att uttrycka vårt beroende av honom även för våra materiella behov. Nu förstår vi, att det är inte fel att be om materiella saker, som vi behöver. Det kan vara kläder. Om vi behöver kläder, kan vi be om det.


Det kan vara ett hus du behöver för att bo i. Du kan be om det. Du kanske behöver utbildningsmöjligheter för dina barn. Du kan be om det, för du vill att också dom skall lära sig att förtjäna sitt uppehälle. I dom flesta länder kan man inte tjäna sitt uppehälle utan att ha en god utbildning, så det är inte fel att också be för barnens utbildning. Alla dom här sakerna finns i den lilla bönen, "Giv oss idag vårt bröd för dagen". Herre. Förse oss med vad som är nödvändigt för våra liv på denna jord.


Der är intressant att se, att denna bön om dagligt bröd kommer omedelbart efter "låt din vilja ske på jorden såsom i himlen" . När man ställer dessa två önskningar sida vid sida så kan vi uttrycka det på följande sätt. Min önskan är, att din vilja skall ske på jorden som i himlen, och för att jag skall kunna göra den ber jag om bröd för dagen, så att jag får styrka att göra din vilja.


Orsaken till att vi ber Gud om materiella saker är för att vi skall göra hans vilja och inte vår egen vilja. Det är därför det är viktigt att först be, låt din vilja ske på jorden såsom i himlen och sedan komma till våra materiella behov.


Problemet med många kristna är förstås att de bara ber för sina materiella behov utan anknytning till att göra Guds vilja under sina liv på jorden. Vi ser här att begäran för materiella kommer här, och det är inget fel med det.


Många tror att vi inte skall be Gud alls om materiella saker, att det skulle vara fel att be för materiella saker, att vi bara skall be för andliga saker. Det är inte sant. Det låter väldigt heligt, men det är i motsats till det Jesus lärde.


Till och med innan vi ber om förlåtelse för våra synder, så skall vi be för våra fysiska behov, så tänk aldrig att denna kropp skapades av satan. Våra fysiska behov är skapade av Gud, och när vi sätter Gud först i våra liv är det fullkomligt korrekt att be Gud möta alla våra materiella behov, inte lyx utan nödvändigheter.


Guds ord säger i Fil 4:19, "Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov".

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)