06 Varför Kristus måste dö

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 06 Why Christ Has To Die

Synd skiljer människan från Gud. Detta är det problem som måste tas itu med först, innan människan kan komma tillbaka in i gemenskap med Gud. Gud är en helig Gud. Han är en älskande fader. Han är en Gud full av godhet och kärlek. Men hur kärleksfull han än är, kan han inte överse med vår rebelliskhet och vår synd, eftersom han är också helig. Det är denna balans mellan Guds helighet och kärlek som många människor inte har förstått.


Tanken som många har är, att om man bara går till Gud och säger "Jag är ledsen för vad jag har gjort" så förlåter han. Men på vilken grund kan han förlåta? Om du skulle begå ett brott mot lagen och ställas inför domstol, och din jordiske far, som älskar dig sitter som domare, skulle han då kunna säga "Jag älskar dig min son och förklarar dig därför fri"?


Han älskar dig verkligen, men han sitter nu där som domare och måste döma dig skyldig. Det skulle vara orättvist av honom att låta dig gå fri. Om en människa kan vara så rättvis och rättfärdig, kan du då föreställa dig hur mycket mer rättvis och rättfärdig Gud är.


Men vad kan nu din far göra för dig? Han måste straffa dig med lagens fulla påföljd. Säg att straffet han förelägger dig är 100 000 kr i böter. Sedan stiger han ner från sitt domarsäte och kommer till dig som din far. Han skriver ut en check på bötessumman och ger den till dig. Nu är ingen orättvisa begången. Han har dömt dig till lagens fulla påföljd och sedan själv betalt straffet. Detta är det enda sättet, för Gud att kunna förlåta oss vår synd.


Det är inte bara för att vi är ledsna för våra synder, utan för att Gud i sin rättvisa har ordnat ett sätt att betala för våra synder. Detta är hela bibelns budskap. Detta är vad Jesus Kristus gjorde. Gud kom ner till jorden i personen Jesus Kristus, och betalade priset.


Gud måste i sin rättfärdighet straffa oss med lagens hela påföljd. Straffet för synd är döden. Du och jag måste dö oberoende av om våra synder är många eller få. En man som begår 1 mord blir hängd och en annan som begår 1000 mord blir också hängd. Syndernas mängd gör ingen skillnad. Om vi är skyldiga förtjänar vi döden oavsett om vi har syndat en eller flera gånger, men Gud ordnade i sin kärlek den här vägen.


Jesus Kristus kom till världen och tog vårt straff, när han dog på korset. Gud måste bli människa som du och jag. Han måste gå igenom de frestelser och den kamp, som vi som människor möter. Han dog som ett offer i vårt ställe och tog straffet för våra synder på sig själv.


Kom nu ihåg det här! Straffet för synd är inte fysiskt lidande, sjukdom, fattigdom eller att födas tillbaka till jorden i en lägre varelse eller något sådant. Straffet för synd är evig död. Det betyder att vara skild från Gud för evigt.


Vår synd är som en skuld, som vi har till Gud. Jesus betalade den skulden åt oss, när han dog. Våra goda gärningar, säger bibeln, är som smutsiga klädtrasor i Guds ögon. Vi tänker att vissa handlingar är goda och vissa är dåliga. Det är för att vi jämför oss med människor, som är ondare än vi själva.


För att ta en illustration från ett klassrum En student som uppnår 25 % i sitt prov kan betrakta sig själv som en väldigt duktig student jämfört med övriga studenter, som fått 5 %. Det kan vara sant, men han har misslyckats liksom dom andra. Alla måste sitta i samma klass nästa år fastän en har fått 20 % mer än dom andra.


När vi säger, att vi är bra, eller att någon är bra, så är det en relativ term. Jämfört med någon annan är han bra. Han har uppnått 20 % och den andre 10 %. Jämfört med allsmäktige Guds standard på 100 % har alla kommit till korta.


Därför säger bibeln att inga goda saker, som du själv har åstadkommit har något värde i Guds ögon. De är smutsiga klädtrasor. De kan inte göra dig acceptabel inför honom. Vi har en så liten förståelse av Guds standard. Därför tror vi, att om vi "gör så gott vi kan" och "sköter oss bra" så kommer att bli accepterade av honom.


Sanningen är att Guds standard vad gäller helighet är oerhört stor. Vi är alla i ett hopplöst tillstånd, varenda en av oss. Om inte ens våra goda gärningar och det bästa vi någonsin kan åstadkomma kan motsvara Guds standard, vad har vi då för hopp? Vi är hopplöst förlorade. Det är just därför som Gud har öppnat den här vägen att sända sin Son Jesus Kristus att dö för våra synder. Genom Jesu död har varje enskild människas alla synder blivit sonade. Din skuld har blivit betald.


Men liksom i illustrationen jag använde i början om fadern, så kan inte sonen bli fri, förrän han tar emot checken från fadern. Det är inte tillräckligt att fadern har skrivit ut checken. Sonen måste ta emot den. Det är det som Gud väntar på att människan skall göra.


Gud har redan betalt priset för människans synd, när Jesus dog på ett kors för tvåtusen år sedan. Men den förlåtelsen kan aldrig bli din, förrän du accepterar den. Du måste ta emot den. Du måste säga "Tack Herre Jesus för att du har dött för mig".


Förstår du nu människans dumhet, när hon inte tar emot det som fritt erbjuds henne. Tänk om sonen, efter den hårda domen, inte skulle ta emot checken på 100 000. Det illustrerar människans dårskap. Om sonen säger, jag skall betala böterna själv, då kommer han att få sitta i fängelse i åratal och ändå inte kunna betala böterna.


Detta är människans situation. En människa är inte kapabel att betala för sin synd. Det enda sättet vi kan få våra synder förlåtna är, att komma i enkelhet och erkänna våra behov och säga, "Herre jag kan omöjligt göra något själv för att sona mina synder. Jag måste få detta från dig. Jag kan inte betala den stora skuld jag har. Tack för att Jesus dog för mig. Tack för att kravet på Guds rättvisa och straffet för min synd blev avklarat, när han utlämnade sin kopp som ett offer och utgöt sitt blod.


Hur vet vi att detta offer, som Jesus gjorde har blivit accepterat av en helig Gud? Beviset är att Jesus uppväcktes från det döda efter tre dagar. Dessa två saker;- att han dog för våra synder och - att han uppstod gör bibelns budskap och det kristna evangeliet unikt. Det är olikt alla andra budskap genom dessa två saker. Vi kan säga, att alla religioner i världen lär att vi måste vara goda, vi måste vara snälla, och vi får inte skada andra. Allt detta är sant, men det finns en grund i det kristna evangeliet som är unik. Vad är det? Det är i huvudsak detta:


Det kristna evangeliet börjar inte med påbud - var god, var vänlig, ljug inte! Det kommer mycket senare. Det börjar med; Du kan inte vara god, du kan inte vara rättfärdig och inget du kan göra är acceptabelt inför Gud. Det kristna budskapet börjar därför med med, att du måste bli renad från ditt tidigare liv. Det gamla måste bort. Du måste göra upp dina gamla skulder först, innan du börjar på nytt. Gamla skulder måste bli uppklarade.


Hur går det till? Jo, Kristus dog för världens synd. Det är på det sättet, som det gamla blir uppklarat. Skulden tas bort. Beviset är att Kristus uppstod från det döda. Det finns bara en person i människosläktet, som har kommit levande ur graven och besegrat människans största fiende döden. Människan har besegrat rymden, många sjukdomar mm, men hon har aldrig kunnat besegra döden och kommer aldrig att kunna det.


Jesus besegrade döden. Det var det slutliga beviset inför mänskligheten att hans offer blev accepterat av Gud. Allt vi nu behöver göra är att tro och ta emot. Bibeln säger, att om du tror i ditt hjärta, att Gud uppväckte Jesus från det döda, och om du bekänner med din mun, att Jesus Kristus är Herre, blir du frälst. Dina synder blir förlåtna. Det är som att ta emot checken som fadern skrivit ut och säga; "Tack far för att du betalt mina böter." Jag kan nu gå ut från rättssalen totalt fri.


Bibeln säger, att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka till denna värld för att döma alla människor, som någonsin bott här. Innan den dagen kommer, måste vi vara säkra på, att våra liv står rätt till inför Gud, att våra synder är förlåtna. Detta är den inbjudan som kommer till dig idag. Vad är det du måste göra?


Erkänn att du är en syndare. Tro att Kristus dog för dina synder och uppstod igen. Ta emot honom i ditt liv och be att han förlåter dig. Erkänn honom som din Herre, säg med din mun, "Jesus Kristus är nu min Herre."


Må Gud hjälpa dig att ta detta beslut idag!


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)