58 Att be för våra andliga behov

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 58 Praying For Our Spiritual Needs

I det här avsnittet skall vi se på hur Gud besvarar våra andliga behov om vi frågar efter det i bön, hur han kan befriar dig från allt ont inflytande och all sorts ondska i ditt liv.


I bönen, som Jesus lärde sina lärjungar att be, i Matt 6:9-13 ser vi först av allt att Jesus lär dem skall sätta Gud främst, hans namn, hans rike och hans vilja. Efter detta lär han dem att be för sina egna behov, först och främst för de fysiska och materiella behoven.


Det är inget oandligt att be om detta, för om vi inte är levande fysiskt hur skulle vi då kunna göra något över huvud taget för Gud. Därför bad Jesus, "Ge oss idag vårt bröd för dagen". Det gällde nödvändigheter för att kunna leva. I vårt förra avsnittet talade vi om detta.


Nu skall vi fortsätta och tala om den andra begäran avseende oss själva, och det är, "Förlåt oss våra synder", och sedan den tredje begäran för oss själva, "befria oss från det onda."


Vi har som mänskliga varelser i grunden två problem. Ett relaterar till det förgångna och det andra till framtiden. Vi kan säga så här, i det förgångna har vi gjort så många felaktiga saker, och vi behöver förlåtelse. I framtiden är faran, att vi kan fortsätta att göra onda saker p g a vår korrupta natur.


På grund av denna fara behöver vi hjälp från Gud för att vara i stånd att övervinna det onda i vår natur, så att vi inte gör det onda i framtiden. Vi kan säga att den första begäran gäller det förgångna och den andra framtiden. Det finns dom två verkligheterna i våra liv, det förgångna och framtiden.


Den första begäran här gäller således det förgångna, "Herre. Jag har begått så många synder. Var barmhärtig och förlåt mig alla mina synder". Du behöver inte göra en lista över alla dina synder. Jag tror inte att någon kan gör en lista över de miljoner synder som man har gjort.


Vi erkänner att vi är syndare och att vi gjort så mycket, som misshagar Gud och frågar honom om han vill förlåta oss, på samma sätt som vi förlåter dem som brutit mot oss. Detta är det enda villkoret. När vi kommer till Herren och ber honom förlåta oss, är det viktigt, att vi själva har förlåtit andra, som har gjort fel mot oss.


Är det inte rättfärdigt av Gud att kräva detta av oss? Jesus berättade en gång om en kung, som efterskänkte en enorm skuld på tiotusen talenter (60 miljoner denarer) motsvarande ca tio årslöner till en man. Att få efterskänkt en skuld på en sådan förmögenhet var en oerhörd upplevelse. Mannen hoppade av glädje och ropade högt av lycka.


Sedan, berättar Jesus, att denne man gick ut på gatan hoppande av glädje och lycka och mötte en som var skyldig honom en summa på hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala vad du är skyldig, annars sätter jag dig i fängelse. Han tog honom till rätten för dessa hundra denarer och man satte honom i fängelse.


Vet du vad kungen gjorde, när han hörde om detta? Han kallade tillbaka tjänaren och sa, efterskänkte inte jag dig 60 000 000 denarer, och du kunde inte efterskänka den här mannen 100 denarer?


Nu måste du lära dig en lektion. Om inte du efterskänker andra människor deras skulder, så måste du sitta i fängelse tillsammans med den andre mannen, tills du har betalt dina sextio miljoner denarer och den andre sina hundra denarer.


Jesus säger sedan i Matt 18:35, "Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder". Jag vill säga er kära vänner, att en av de största synderna man finner bland kristna över hela världen idag, är att ha en ande som inte vill förlåta, en oförsonlig attityd.


Om du har detta gentemot en annan person, så är det här ett ställe i bibeln där Jesus säger, att din egen synd inte kommer att bli förlåten. Även om du blivit förlåten så kommer Gud att dra tillbaka denna förlåtelse och du blir oförlåten.


Har du hört talas om förlåtelse? Jo, det har du. Har du hört om oförlåtelse, att Gud drar tillbaka sin förlåtelse? Detta är betydelsen av den här berättelsen. Kungen förlät tjänaren, men senare drog han tillbaka förlåtelsen, och Jesus sa, att min himmelske fader skall göra detsamma med dig.


Att inte förlåta en annan person är ett så allvarligt brott i Guds ögon, att av alla dessa sex begäran vi talat om d v s


låt ditt namn bli helgat

låt ditt rike komma

låt din vilja ske

giv oss idag vårt bröd för dagen

förlåt oss våra skulder

fräls oss ifrån ondo


så valde Jesus ut en av dem och kompletterade och betonade den i slutet av bönen. Vet du vilken det är? Det är den om att förlåta andra. Han repeterade så här i vers 14, "Ty om ni förlåter människor deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser."


Tänk på det här en stund. Om det är någon på jorden, som ni inte har förlåtit, så skall din himmelske fader inte förlåta dig. Det är omöjligt för dig att komma in i himlen om du inte förlåtit alla här på jorden. Kära du, kom ihåg det! Det finns ingen Ingång i Guds rike utan förlåtelse för dina synder genom Jesu Kristi död.


Men den förlåtelsen ges inte till dig om det finns en enda person, som du inte förlåtit. Låt oss därför be om förlåtelse för egen del och förlåta varje person, som felat gentemot oss under hela vårt liv. Befria dem från skulden.


Det spelar ingen roll om du inte har glömt det onda. Gud har aldrig bett oss att glömma vad människor gjort. Han ber dig bara att förlåta genom enkla ord. Säg bara, jag förlåter den personen och den personen e t c. Jag kommer inte längre att anklaga dem för något, vad än dom har gjort.


Efter det kan vi gå till nästa begäran, "Och utsätt oss inte för prövning, utanrädda oss från det onda". Herre hjälp mig att hålla mig borta från frestelser, ge mig styrka. Försök inte att agera, som en modig person.


Bibeln säger, fly från äktenskapsbrott, fly från onda lustar. Försätt dig inte i onödan i situationer där du blir frestad. Nej fly från detta!


Be därför, "led mig inte in i situationer där jag möter frestelser, som är för svåra för mig att hantera. Befria mig från allt ont, speciellt syndens ondska och från korruptionen, som finns i min egen natur. Jag ber dig, befria mig från allt detta!

Allt detta begär jag för att ditt namn skall bli ärat, ty din är makten och härligheten i evighet amen!"


Låt oss de närmare på denna sista begäran, "befria oss från det onda". Återigen gäller diet inte bara mig. Det är mig plus mina trossyskon. "Befria oss från det onda för ditt rikes skull, för din äras skull. Herre, ditt namn är så vanärat, när kristna som tar ditt namn gör onda saker. Befria oss alla från det onda, från allt, som vanärar ditt namn."


Här är ett erkännande om att jag inte kan befria mig själv, på samma sätt som att man inte kan förtjäna förlåtelse. Gud måste förlåta mig. Jag kan inte befria mig själv genom självkontroll eller genom att beslutsamhet eller något sådant.


Jag måste be Gud, som är den ende, som kan befria mig, "Herre befria oss från det onda. Vi erkänner att du är den ende, som har styrkan att befria oss. Djävulen är allt för stark, lusten i vår kött är så stark. Mina ögons lust är så stark. Tungan är okontrollerbar, Herre. Vreden är alltför stark.


Befria oss från vrede, befria oss från att våra ögons lust, befria oss från bitterhet och felaktiga attityder, från att tala lögn på våra arbetsplatser. Pressen är så stark ibland, men befria oss du. Din makt och kraft har möjlighet att göra det.


Därefter avslutas bönen med det den började med, med Gud. Bibeln säger att Gud är den förste och den siste, så också i den här bönen, som Jesus lärde oss att be. När du slutat erkänn att riket är Guds, att makten är Guds och att hans är härligheten.


Det här är en ödmjuk människas bön, som erkänner att Gud är allting, och att han själv är ingenting. " Oh Gud ditt är riket, din är all makt att få oss att leva som vi bör, och din är all ära för detta. Vi vill inte ta något beröm själva för ditt verk i oss. Vi vill inte låtsas att det är vi själva, som gjort det. All ära tillhör dig."


Och så kommer det sista ordet "Amen!". Det är ett hebreiskt ord, som betyder, det skall bli så. Det är ett uttryck för tro och tillit. Liksom bönen börjar med en hjälp att tro genom att be, "vår fader", som älskar oss "som är i himlen", oh min suveräne kung i himlen, regent över universum. Det slutar också med ett uttryck för tro och tillit "Amen", som betyder "allt som jag bett och gett uttryck för, det tror jag också, att det blir. Det kommer att inträffa precis, som jag har bett om. Jag tror att ditt namn kommer att bli ärat, att ditt rike kommer, att din vilja kommer att ske på jorden som den sker i himlen, och att du kommer att möta våra behov, att du kommer att förlåta oss våra skulder, att du kommer att befria oss från allt ont och att ditt namn blir ärat.


När vi avslutar en bön med ordet "amen", så betyder det mer än en signal till andra att bönen är över. Det är ett mycket meningsfullt konstaterande. Vi säger med detta ord, "jag tror att det blir precis som den brodern säger, när jag säger amen. Det skall bli så. Det är ett uttryck för tro.


Nu behöver vi inte repetera den här bönen varje gång vi ber, men Jesus säger, be på detta sätt när ni ber. Det betyder att all vår bön skall vara centrerad i Gud och vara ett uttryck för tro och avslutas med att ge Gud äran och med ett uttryck för att Gud kommer att besvara vår bön. Må alla våra böner bli så i framtiden.
.
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)