27 Lovprisning driver ut satan

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 27 Praise Drives Satan Out

Vi skall fortsätta att se på den underbara nyckel, som Gud har givit oss för att öppna varje dörr på jorden, nyckeln att lovprisa Gud. Gud är en god Gud. Varje enskild sak som han gör och tillåter i våra liv är för vårt allra bästa.


En del av detta kan vara plågsamt och vi kanske inte kan förstå det, men det är tillrättalagt för vårt allra bästa. Det är som med våra barn. Dom vet inte alltid vad som är bra för dom. När du tvingar ditt barn, som är 4 eller 5 år att gå till skolan på måndag morgon.


Barnet kan inte förstå. Barnet skulle kanske hellre vilja vara hemma och få sova och sen bara leka. På samma sätt är det med många saker, som Gud tillåter i våra liv. Vi kanske inte förstår för att vi är omogna, men allt är tillrättalagt för vårt bästa.


Bara djävulen är ute för att förgöra oss. Jesus kom till världen och visade oss två saker. Först visade han oss vår himmelske Faders oerhörd godhet och djävulens djupa ondska, som försöker bedra oss på så många sätt.


Det finns en vers Jes 61:1, som säger oss vilken tjänst Jesus kom för att utföra. Jesus citerade faktiskt den här versen i Luk 4:18 i den allra första predikan han höll i Nasarets synagoga. Här läser vi "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig.."


Vad var det Fadern hade smort Jesus att göra? ".till att frambära ett glädjebudskap till de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet".


Jesus kom för att befria människor. Djävulen har kommit till världen för att binda människor, men Jesus kom för att befria människor. Jesus har också kommit för att som vi läser vidare i Jes 61:3 "då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande."


(I den engelska översättningen, KJV står det i stället för högtidskläder"the garment of praise ", dvs manteln av lovprisning.)


Jesus har kommit för att ge oss glädjens olja och en mantel av lovprisning istället för en ande av tungsinthet och depression. Vet du om att tungsinnets ande inte är från Gud. Det är något, som djävulen vill lägga på dig, som en mantel.


Du måste skaka den av dig. Du måste säga, "I Jesu namn står jag emot dig satan. Du kan inte lägga någon depression på mig. Jag står emot dig. Jag har blivit korsfäst med Jesus. Jesu blod har renat mitt tidigare liv fullständigt. Min skuld är borta. Du kan inte anklaga mig längre satan".


Säg de här orden till djävulen och stå emot anden av nedstämdhet och depression, som satan försöker lägga på dig. Jesus har kommit för att kasta ut den anden från ditt liv för alltid. Han vill inte bara kasta ut den och lämna dig naken. Om det vore så skulle den här depressionsklädnaden komma över dig igen. Nej, han klär dig i stället i lovsång. Det är vad som sägs här, en mantel av lovprisning istället för en bedrövad ande. Är det inte underbart!


Om du kan tro det här. Det är verkligen sant; Det är inte Guds vilja att vi någonsin skall vara deprimerade, modfällda eller på dåligt humör. Det kan komma som en frestelse, men vi skall skaka av oss det. Gud vill hjälpa oss att skaka av oss det.


Bibeln säger i 1Joh 2:6, och det är en väldigt viktig vers. Jag vet inte hur många av som känner till den. "Den som säger sig förbli i honom måste själv leva såsom han levde." Var Jesus någonsin deprimerad? Var han någonsin nedstämd eller på dåligt humör? Nej, aldrig någonsin!


En sak beträffande Jesus var, att han tog upp sitt kors varje dag och följde sin Faders vilja. Om vi väljer den vägen, så kommer den här versen att bli uppfylld i våra liv, inte bara då och då utan varje enskild dag. Vi får lovsångens klädnad istället för

nedstämdhetens ande och vi får glädjens olja istället för sorg. Det är ett underbart liv.


Låt mig gå med dig till en annan psalm. Det är psalm 8:2. Det står i Matt 21:15-16 att Jesus citerade den psalmen i templet när de små barnen ropade och prisade Gud. Det var då när Jesus red in i Jerusalem på en åsna och man tog kvistar från palmer och lade kläder på vägen för Jesus att rida på. Det var då som barnen skrek och ropa "Hosianna David son" i templet när Jesus kom dit.


Översteprästerna gillade inte allt oväsen. De trodde att det enda sättet att prisa Gud var på ett tyst och allvarligt sätt, som om en begravning ägde rum. Det finns människor även idag, som menar att det är det enda sättet man kan prisa Gud på.


Jag tror av hela mitt hjärta att det finns ett sätt att prisa Gud i tystnaden, men det finns också ett sätt som Gud accepterar, som är att prisa Gud genom höga ropa av glädje. Bibeln säger det. Höj glädjerop till Herren! Det är inte enbart det ena eller det andra som gäller.


I det här fallet var det absolut passqand av barnen att vara upprymda och att pris Gud. Har du sett hur folk hyllar och prisar dom som har vunnit en cricketmatch. Kan du se framför dig det våldsamma glädjerus, som bryter ut i publiken när Indien vinner mot Pakistan.


Hur kommer det sig att kristna inte verkar vara upprymda över att Jesus har förlåtit dem deras synder, att Jesus har besegrat djävulen, att Jesus vann seger över allting på korset, att Jesus kommer tillbaka i härlighet och ära för att etablera sitt rike på jorden. Människor sitter med långa ansikten i Guds närvaro!


Jesus var spänd på att få höra ljudet av lovprisning, så när översteprästerna kritiserade de små barnens lovprisning till Gud, citerade i Matt 21 Ps 8:3 och sa "Har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig". Psalmen lyder vidare för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige."


Vad läser vi här? Jo att lovsång är det medel Gud använder för att stänga munnen på fienden. Det är väldigt viktigt för oss att förstå. Det är genom lovprisning till Gud , som djävulens mun stängs. Ofta kan du inte få tyst på djävulen i ditt liv och i ditt hem därför att du inte prisar Gud. Jag skall säga dig att djävulen hatar lovprisning. Han hatar lovprisning i ditt hem, i ditt liv och i din församling.


Det är därför som djävulen gör människor så knarriga, knotande och besvikna mest hela tiden, för då kan han regera i deras liv och i deras hem. Satan kan inte stå ut med rop av äkta lovprisning till Gud. Det är därför han inte kan vara i himlen, för i himlen ropar och skriker alla änglar ut lovprisning till Gud. Hur kan Djävulen stå ut med att vara där.


Han stå heller inte ut att vara i en församling där alla tackar och ropar ut lovprisning till Gud och inte i ett hem där man lovsjunger Gud. Han kan inte vara i ett hjärta som lovprisar Gud.


Jesus blev så upprymd när de här barnen så högt prisade Gud, därför att det påminde honom om sitt hem himlen. Du förstår, Jesus var van vid att vara i himlen, där han i evigheten hade hört änglarna prisa Gud med röster, som av åskans dunder.


När Jesus kom till jorden och levde i Nasaret och såg så många klagande, knorrande och besvikna människor kände han sig ledsen. Då och då fick han dock vara med om situationer som den här, när barnen skrek och ropad ut lovprisning till Gud, som påminde honom om hans himmelska hem, dom här religiösa människorna kunde inte förstå det.


Dom kunde inte stå ut med det här typen av lovprisning. Vad bevisar det? Dom var i verkligheten på samma linje som djävulen. Hur är det i ditt liv? Ger du utrymme för djävulen genom en ande av knot och klagan?


Vad var det vi läste i Ps 8? Jo lovprisningen från barnen åstadkom en makt, som stängde djävulens mun och fick den hämndlystne att sluta. När vi ser oss omkring i kristenheten idag upptäcker vi att Satan har lyckats överallt på de flesta platser.


Han gör det på två sätt. Han sätter stopp för all lovprisning, som han gjort i mångas liv, hem och församlingar. Där finns inga glädjerop av lovprisning. Om han inte lyckas på det sättet har han en annan taktik. Där folk lovprisar Gud gör han dom oseriösa. Det vill säga, dom säger ord med sin mun men menar det inte i sina hjärtan.


Han lyckas på båda sätten. Det finns alltså församlingar där man inte prisar Gud alls och andra där lovprisning bara är en ritual och inte verkligt i människornas liv hela tiden utan bara på söndag morgon. Då har djävulen lyckats i båda församlingarna.


Men vad är det nu Gud söker efter? Han söker efter individer, hem och församlingar som du, som har beslutat att driva ut djävulen från ditt liv, ditt hem och din församling genom seriös lovprisning.


Varför hatar djävulen en seriös lovprisning av Gud? Jo, därför att det är på det sättet, som vi såg i Ps 8, som han kommer att förlora sin makt över dig. Tomma lovprisningsrop som inte kommer från ett heligt liv och inte från ett seriöst hjärta har inte någon makt, men om de kommer från ett hjärta som är helöverlåtet till Gud så har de en oerhörd makt.


När israeliterna tillbad den gyllene kalven och kallade den Jehova och ropade till den så hörde Moses och Joshua det på långt avstånd, men det var inte verklig lovprisning. Det var tomt. Det var omoral mitt i denna lovprisning.


Det kan också hända idag. Människor kan lovprisa Gud med hög röst och det kan vara omoral mitt i denna lovprisning till Jesus, men när den kommer rent och seriöst så kan du vara absolut säker på att den är mäktig att driva ut Satan.

Varför inte praktisera detta från och med idag.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)