04 Synd kommer av otro

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 04 Sin Comes From Unbelief

Synd vad är det? Alla religioner i världen använder ordet synd. Jag tror det är riktigt att säga, att många människor som är religiösa inte riktigt förstår vad synd är. Om du skulle fråga dem som läser bibeln, vad synd egentligen är, så är det många som inte vet det.


Först när vi förstår en sjukdom kan vi också bota den. Bibeln beskriver hur de två första människorna, som Gud skapade syndade. Dom syndade huvudsakligen, därför att dom inte trodde att Gud var en god Gud, som älskade dom, och som gav dem bud för deras eget bästa.


Gud hade placerat Adam och Eva i lustgården, där dom fick göra vad dom ville, äta vad dom ville, göra allt utom en sak. Gud förbjöd dom att äta frukten av ett speciellt träd. Gud ville testa deras lydnad. Han ville inte bara testa deras lydnad, utan också ge dem en möjlighet att välja det som var rätt, och säga nej till det som var fel. På detta sätt skulle dom utveckla sin karaktär.


Vi läser i 1:a Mosebok kapitel 3 om hur satan kom in i lustgården och frestade dem att göra det, som Gud hade sagt, att dom inte skulle göra. Han frestade dem genom att säga, att dom skulle få vissa fördelar, om dom åt av trädet. Han sa, att dom skulle bli som Gud och utveckla sin personlighet.


Det är så, satan alltid kommer. Han säger inte något om dom dåliga konsekvenserna. När han frestar en person att ta sin första drink säger han inte "du blir slutligen en slav under alkoholen, du blir en drinkare, du slösar bort dina pengar, du förstör din familj, du för fattigdom in i familjen och du gör att barnen och makan/maken får lida. Han säger ingenting om allt detta. Han säger bara; "du kommer att få en kick".


När han frestar en ung människa att ta en drog, säger han inte att du förmodligen kommer att förstöra din hjärna, förstöra ditt liv och förmodligen få en för tidig död. Du förlorar alla dina pengar, du blir förmodligen en tjuv, för att du behöver mer och mer pengar för mer och mer droger. Han säger ingenting om allt detta. Han säger bara, att du kommer att må bra och ha roligt om du tar lite av dessa förbjudna droger, och att du får en kick av dem.


Det var precis på det sättet, som satan kom till Adam och Eva i Edens lustgård. Här har vi ett exempel på, hur han kommer till alla människor idag och berättar, vad dom kommer att vinna .


När han säger till en person, att han skall stjäla, så säger han inget om alla dom tänkbara farorna; att han kan åka fast och bli inlåst i fängelse, att hans uppväxande barn kan följa hans exempel och bli tjuvar etc. Nej, han lurar personen att tänka bara på den omedelbara fördelen med att genast få pengar. Det är samma sak med otrohet. Satan säger inget om konsekvenserna utan frestar bara med det omedelbara nöjet.


Tänk på dessa saker när helst du blir frestad. En frestelse erbjuder alltid ett speciellt förbjudet nöje, men om du är förståndig, så tänker du på konsekvenserna. En förståndig person tänker alltid på framtiden och inte på det omedelbara nöjet. Han tänker, "vad blir resultatet av min handling". Om du tänker på resultatet av din handling så är det många saker du inte kommer att göra. Djur tänker inte på resultatet av sina handlingar. Djuren förstår inte konsekvenser av sina handlingar, men det gör vi. Vi ser omkring oss resultatet av hur människor förstört sig själva på grund av felaktiga handlingar.


Adam och Eva tog ett väldigt viktigt beslut den där dagen, som fick långtgående konsekvenser inte bara för dem själva, utan också för deras barn, barnbarn och alla deras efterkommande. Av detta kan vi lära oss en sak, att alla beslut vi tar i livet ger konsekvenser. Vi måste skörda vad vi sår. Det är vad bibeln säger. Många gånger är det inte bara vi som får lida av konsekvenserna utan också våra barn. Dom får skörda den bittra frukten av vad vi sått.


Det verkar åt andra hållet också. Om du sår det som är gott kommer dina barn att skörda en god frukt av det. I Adam och Evas fall blev dom utkörda ur Guds lustgård för resten av sina liv. Tro inte att de små val du gör i livet varje dag är oviktiga, och att du aldrig skördar frukt i framtiden av vad du sår idag. Det är inte sant. Djävulen kan förblinda dig och säga att något sådant inte kommer att hända. Men det kommer det att göra.


Varför tillåter Gud ändå, som vi såg i ett tidigare studium, att vi blir frestade? Jo, för att vår karaktär skall utvecklas. Han vill inte ha robotar, själlösa varelser som bara handlar utifrån vissa naturlagar. Han vill att vi skall vara moraliska varelser, som väljer det som är gott. Det är på det enda sättet, som vi kan bli Guds barn. Som moralisk varelse väljer jag det som är gott. Det är inget värde i att välja det goda om inte det också finns ett alternativ som också är attraktivt.

Om Gud hade gjort det förbjudna trädet i lustgården fult, motbjudande och fullt av törntaggar, och på allt sätt osmakligt, så hade inte Adam och Eva ens varit frestade att gå i närheten av det, men bibeln säger att trädet var mycket tilldragande. Trädet fick det att vattnas i munnen på dom, så dom längtade att äta av det. En frestelse måste vara attraktiv, annars är det ingen frestelse. Om du tycker att något i världen inte är attraktivt, kan du inte bli frestad av det.

Karaktären utvecklas utifrån frestelser som är attraktiva, och som du ändå kan förmå dig att säga nej till. Det är därför som Gud har tillåtit att så många saker i världen är attraktiva. Några av dem är förbjudna t ex en attraktiv kvinna, som inte är din fru. Henne ska du ju inte ha begär till. Att beundra hennes skönhet kan skada dig. Det kan förstöra din relation i äktenskapet.


Pengar är attraktiva, men om du sätter pengar före Gud och jagar efter pengar istället för att söka Gud, kommer detta att förstöra ditt liv. Allt vi gör, varje beslut vi tar är som att så frön. Från detta kommer en skörd. När vi ser på Adam och Evas synd, förstår vi att Gud älskade dem, gav dem deras kroppar, gav dom hälsa, gav dem liv, gav dem en trädgård och gav dem varandra.


Dom borde ha tänkt; "Gud är så god. Allt som är bra för oss, kommer han att ge oss, och om han förbjuder oss något, måste det vara av en mycket viktig orsak".

Om dom hade haft den tron, skulle dom inte ha avfallit, men dom förlorade sin tro. De trodde inte på att Gud var god, när satan sa till dom;


"Gud vill inte att ni skall bli lik honom. Det finns en orsak till, att han förbjuder er att äta av trädet. Han vill inte att ni skall utvecklas".

Dom trodde den lögnen. Det är när en människa tror satans lögner som hon faller i synd.


Synd börjar med, att en människa inte tro på Guds fullkomliga kärlek. Det leder till olydnad. Det är därför som tron på Gud och lydnad av hans bud alltid är sammankopplade i bibeln, och otro och olydnad mot Guds bud alltid hör ihop. Olydnad är en frukt av otro, liksom lydnad är en frukt av tro. Om jag t ex tror, att allt som Gud har förbjudit skadar mig, så blir jag väldigt angelägen att undvika det. Varför? Jo därför att jag tror att Gud är en god Gud, och allt vad Gud säger, att jag skall göra, lyder jag, därför att jag tror att det verkligen är för mitt bästa.

Alltså, varför lyder jag? Jo därför att jag tror. Att inte ha tro på Guds kärlek är synd och leder till olydnad. Tänk på våra barn t ex. Vi säger till dom att gå till skolan. Men när dom är små, 4-5 år är dom inte villiga, att gå till skolan. Vi måste nödga dom. Ibland går dom gråtande till skolan och tänker kanske, att mamma och pappa är så hårda, som tvingar mig att gå till skolan. "Dom älskar inte mig när jag inte får sitta hemma och leka". Men vi vet vad som är bra för dom. Dom förstår inte det själva då, men en dag, när dom växer upp, inser dom, att det mamma och pappa tvingade dom att göra, var bra för dom.


Det är på samma sätt med Gud. Om vi kan tro på honom, och inse att allt som han säger till oss är bra för oss, då vill vi lyda det. Det första steget till Gud är alltså tro, sedan kommer lydnad. Därför kan man se i nya testamentet att frälsning kommer genom tro.


Du måste tro på Gud, tro att han är god, att han är vänlig och att han är intresserad av dig. Synd är otro. Du tror inte att Gud är god. Därför gör du saker han säger att du inte skall göra, det som han genom samvetet i dig säger att du skall undvika. Du lyder inte det som han säger att du skall lyda. Varför? Därför att du inte tror.


Vi kan också säga, att synd är att välja skapade saker och oss själva och vår egen väg istället för Guds väg. Vi väljer att behaga oss själva istället för att behaga Gud. Det var vad Adam och Eva gjorde. Där fanns ett träd som skulle tillfredsställa deras egen längtan. Fastän Gud hade sagt till dom att inte äta av det frukten, så gjorde dom det.


Varför begår människor äktenskapsbrott? Det är för att dom vill gå sin egen väg. Dom vill behaga sig själva. Dom tror inte på vad Gud säger kommer att skada dom.


När vårt sinne blivit upplyst, ser vi denna sanning, att Gud är en god Gud, att allt han förbjuder oss och säger att vi inte skall ta del av, är för vårt eget bästa, och att allt han säger att vi skall göra är för vårt eget bästa. Då vill vi underordna oss Gud, underordna oss Jesus Kristus. Vi öppnar då våra hjärtan för det bibeln lär oss om Jesus och säger "Herre jag vill lyda ditt ord".


Jag vill uppmuntra dig att vända dig till bibeln och läsa den.

Vill du be och säga "Hjälp mig att ge upp allt du vill att jag skall ge upp, och att göra allt du säger att jag skall göra. Jag tror att du är en god Gud"


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)