52 Föräldrars och barns ansvar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 52 Responsibilities Of Parents And Children

Vi skall fortsätta i detta avsnitt att se på det kristna hemmet. I två tidigare avsnitt har vi talat om man och hustru och i det senaste tog vi upp frågan om att fostra barn. Hemmets relationer är ett mycket viktigt område, som vi nu skall fortsätta att ägna oss åt lite mer.


Vi skall se på det enda bud, som Gud har gett till barnen. Vet du om, att Gud gav Adam och Eva endast ett bud. Vi känner alla till de tio budord, som Gud gav till israeliterna genom Moses, men Gud gav Adam och Eva bara ett enda bud, och dom lydde inte detta enda bud.


Genom sin olydnad förde de in kaos i världen, i hemmet och i den inbördes relationen. Deras första son som växte upp blev en mördare och dödade deras andra barn. Det var tragiskt.


Nu har Gud på samma sätt givit barnen ett enda bud. Han har inte gjort det svårt för dem. Han har inte gett barnen tio bud utan bara ett. Det gavs i det gamla förbundet. Det är en del av de tio budorden, det femte.


I Ef 6:1-3 citeras detta bud, "Hedra din fader och moder". Det är det första bud, som har ett löfte med sig, och löftet är, "för att det skall gå dig väl och du skall få leva länge på jorden."


Jag vill först fråga er föräldrar, vill ni att det ska gå väl för era barn, eller vill ni att det skall gå dåligt? Vill ni att era barn skall få leva länge på jorden, eller vill ni att barnens liv skall förkortas?


Nu pratar jag inte om, att era barn skall vara friska, rika, intelligenta, begåvade eller något sådant. När det står att det "skall gå dig väl", så menas med detta, att det skall gå dem väl andligt. Även om dom arbetar som gatsopare eller springpojkar, så kan de, om de är gudfruktiga, vara stora i Guds ögon. Frågan gäller inte deras jordiska position, utan om det går väl med dem andligt sett.


Vad menas det med, att de skall leva länge på jorden? Betyder det, att dom skall leva i hundra år? Nej, Jesus levde bara i 33 år. Att leva länge betyder i nytestamentligt perspektiv att fullborda Guds plan med sitt liv, vare sig man dör i en ålder av tjugo, sextio eller hundra år.


Gud har en specifik plan för era barn. Kom ihåg det föräldrar. Förstör inte den planen genom att påverka med andra tankar i era barns sinnen, så att de tycker, att andra saker är viktigare än Guds rike och hans rättfärdighet.


Ärlighet och integritet är långt viktigare ån allt annat i världen. Fäderna uppmanas i Ef 6:4 "reta inte upp era barn". Håll inte på att irritera dem genom att tjata och skälla på dom dag och natt, "utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja".


Först och främst gäller det att ge dem instruktioner, d v s att lära dem de bibliska principerna, och för det andra att lära dem disciplin. Vi behöver tukta våra barn. Bibeln säger i Ords 22:15 "Oförnuft häftar vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort".


Var je barn föds till världen med oförnuft i sitt hjärta. Det gäller oberoende om de är barn till ateister eller till ett gudfruktigt par. Vi är alla födda med samma kött, med samma adamsnatur med en tendens att synda.


Hur kan dessa barn få oförnuftet utdrivet ur sina hjärtan? Jo, bara på ett sätt, genom tuktans ris. Det finns inget annat sätt. Föräldrar som inte använder tuktan fostrar inte sina barn på ett gudomligt sätt.


Vi behöver använda tuktans ris för att driva ut detta oförnuft. Bibeln säger att detta ris driver iväg oförnuftet. Det här är Guds sätt. Du kan lik gärna följa det här som att följa psykologer i världen och alla de tekniker, som moderna psykologer lär ut. Se vad som händer i västvärlden idag med dessa barn, som blir rebeller utan respekt för sina föräldrar. Detta är resultatet av modern psykologi och av att man ignorerar Guds ord.


Gå till de hem, där man följt den gammalmodiga undervisningen från Ords 22, och se skillnaden. Bibeln säger att du kan rädda ditt barn från helvetet genom att använda tuktans ris. Skona honom inte även om han gråter, säger bibeln.


När skall vi använda riset? Jo, när barnen inte lyder det enda bud, som Gud har givit dem. Vet du att detta är det allra viktigast vi måste lära våra barn.


Om dina barn har sönder något dyrbart för dig, t ex ett dyrbart prydnadsföremål, och det sker av misstag, tänker du straffa dem för det? Nej, det är dumt. Om det sker av rebelliskhet eller ilska, så behövs det ett straff, men om det är en olycka, så är det ingen mening i att straffa dom, även om det gäller en stor förlust för dig. Gör inte båda du och jag saker av misstag och utan ond avsikt?


Vad är det vi måste lära våra barn? Jo det enda bud, som Gud gav dem, "hedra din fader och moder". Det betyder först av allt att respektera far och mor och sedan att lyda far och mor. Vi är skyldiga att lära våra barn det.


Om du är en son eller dotter, som läser detta, låt mig säga dig, om du vill att det skall gå bra för dig, och om du vill fullfölja den livstid, som Gud har planerat för dig på jorden, så hedra din far och mor, även om du är sextiofem år och dina föräldrar fortfarande lever. Hedra dem tills du dör.


Du behöver inte lyda dem, när du en gång har lämnat hemmet och ordnat ett eget hem och själv tjänar ditt uppehälle. Jesus var lydig Josef och Maria, så länge han bodde i deras hem, och till dess han lämnade hemmet efter sitt dop.


En gång kom hans mor till honom och talade om att det fattades vin på ett bröllop, dom båda bevistade. Detta hände sedan han flyttat hemifrån. Då sa Jesus, kvinna vad har du med mig att göra. Blanda dig inte i min tjänst.


Jesus handlade inte emot skriften här. Han hedrade sin mor. Han ordnade för henne när han hängde på korset. Han tänkte på att ta hand om henne och att ordna ett hem för henne, men han lyssnade inte på henne, när han en gång hade lämnat hemmet.


Alltså, så länge du bor i ditt föräldrahem, så gäller budet "lyd dina föräldrar." Gör som de vill, såvida de inte vill, att du skall vara olydig mot Guds ord på något område. Då måste du lyda Gud, och säga som Petrus sa i Apg 5:29 "Man måste lyda Gud mer än människor".


Hedra alltid dina föräldrar. Tala aldrig illa om dem. Du kan kanske se många svagheter hos dem, dölj svagheterna. Vet du varför förbannelse drabbade Noas son Ham? När Ham såg sin fars nakenhet, gick han och berättade det för andra istället för att dölja svagheten.


Pratar du om din fars och mors svagheter, som du ser därhemma? I så fall kommer det att vila en förbannelse över dig. Detta drabbade Ham. Gör dig av med den vanan! Varför måste du exponera din fars och mors svagheter för andra människor?


Du kan be för dom, men håll det hemligt, såvida du inte behöver råd. Då kan du gå till en gudfruktig broder. Han kanske behöver veta problemet, för att kunna hjälpa dig. Detta är den enda legitima orsaken, till att avslöja felaktiga beteenden hos sina föräldrar. Att skvallra om dem drar Guds dom över våra liv.


Det här jag talar om är så viktigt. Det är så viktigt att lära sina barn lydnad. Det är nödvändigt att bryta deras trotsiga vilja och att lära dem att lyda oss som föräldrar. På det här sättet tränas dom att lyda en auktoritet, och dom får förutsättningar att i framtiden lyda Guds vilja.


Om inte barnens vilja bryts, när dom är unga, så kommer dom aldrig att kunna lyda Gud, när dom blir vuxna. Ett mirakel måste till om dom skall göra detta utan tidig träning. Det händer, men det är vårt ansvar som föräldrar att träna dom tidigt i livet.


När skall vi börja med att korrigera och tukta dem? Jo, så fort dom har möjlighet att förstå. Om dom kan förstå vad du säger när dom är ett år, då är det tid att tukta dem. Ju tidigare du kan börja desto senare kan du sluta.


När barnet är tretton år bör det vara onödigt att använda riset på detta barn, om man börjar när barnet är ett år, och man gör det i gudsfruktan och på ett helhjärtat sätt. Om du däremot slarvar, så har du problem när barnet är tretton. Då vet han inte, hur han skall tala respektfullt, lyda dig och lyda Gud.


Detta är tragedin i många kristna hem. Vad skall vi göra? Jo, ångra oss och säga, Gud var nådig mot oss. De som har barn i den tidiga åldern, ännu inte tonåringar, gör som skriften säger. Fostra dom i gudsfruktan. Lär dom att frukta Gud, och det största ni kan göra som man och hustru är att vara enade i detta.


Det går inte att vara delad i denna uppgift. Var överens om att följa skriften. Om man och hustru är oeniga, så skapar det kaos i hemmet. Det öppnar en dörr för djävulen att komma direkt in och förstöra era barn. Var enade, och djävulen finner inget gap mellan er att komma in för att attackera barnen.


Var också ett gott exempel. Säg inte åt era barn att göra det, som ni själv inte kan göra. Far och mor, var ett gott exempel, var eniga. Utifrån ett sådant liv har Gud möjlighet att leda era barn på gudfruktiga vägar.


Och till sist, föräldrar be för era barn, var och en av dem och nämn deras namn varje dag inför Gud. Gör detta genom hela livet. Be för dem varje dag, att de skall växa upp på ett gudomligt sätt.


Ert hem kommer att bli ett gudomligt hem och ett ljus mitt i en mörk värld. Detta kommer att glädja och tillfredsställa Gud.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)