33 Ödmjukheten i Jesu liv på jorden

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 33 Humility In Jesus' Earthly Life

Vi har sett, demonstrerat i Jesu liv, hur Gud vill att människan skall leva. Han är det exempel vi skall följa. Vi skall nu ytterligare studera Jesu ödmjukhet. Vi ser hur Jesus identifierar sig fullständigt med människan. Han skämdes inte för att vara människa. Bibeln säger, att han skämdes inte, för att kalla sig vår broder.


Ibland känner vi oss bättre än andra människor. Vi tycker att vi är mer utbildade, att vi hör till en högre samhällsklass m m. Allt detta har sin rot i den perverterade stolthet, som har besmittat oss allt sedan Adam syndade.


Jesus kom för att visa. att alla människor är jämlika oberoende av ras, familj, utbildning, intelligens, kultur, position i livet eller vad helst annat. Han kom och blev den minste och den lägste på den sociala skalan på sin tid i Israel.


Han kom under alla, för det var det enda sättet, för att han skulle kunna vara en tjänare till alla. Du kan inte bli någons tjänare, om du inte är villig att gå under honom. Om du vill lyfta upp någon, måste du gå under honom. Det var så Jesus kom.


Den Helige Ande har givits, för att göra vårt sinne likt Kristi sinne, med andra ord för att göra vårt tänkande precis som Jesu tänkande. Det här är ingen teori, något vi bara talar om på ett radioprogram eller i en kyrka. Det är tänkt att bli en realitet i våra liv, att vi i våra tankar inte längre betraktar oss som överlägsen någon annan mänsklig varelse, vad än hans religion, ras eller annat är. Det är bara då, som vi kan säga att Jesu ödmjukhet har börjat verka i våra tankar.


Försök besvara den här frågan. Vilka tankar har du om dig själv, när du är ensam med dig själv? Kan du svara på den frågan, vad tänker du om dig själv? Jag menar, tänker du på dig själv som en som ser bra ut, en som är klok, en som har haft lyckan att födas i en bra familj eller annat liknade?


Här kan du se hur mycket av dina tankar, som är lika Jesu tankar, och hur mycket av dina tankar, som liknar djävulens. Om du jämför dig med andra och betraktar dig själv som bättre, så är det exakt de tankar som gick genom sinnet på lucifer, som blev djävulen.


Bibeln säger i Fil 2:3, att vi måste "sätta andra högre" än oss själva, och Paulus fortsätter i detta avsnitt med att tala om hur Jesus Kristus har blivit vårt exempel.


Paulus sa en gång i Ef 3:8 "Jag är den minste av alla de heliga" . Paulus hade blivit så gripen av Jesu ödmjukhet, så att när han tänkte på sig själv så såg han sig själv som den absolut lägste bland alla troende.


Nu är det inte någon motsägelse mellan detta och att Paulus sa till korinterna att de var köttsliga. Paulus betraktade inte sig själv som köttslig. Bibeln säger oss inte att vi skall betrakta andra människor bättre än oss själva. Det skulle vara omöjligt.


Vem är den ödmjukaste människa som vandrat på jorden? Vet du svaret? Det var Jesus Kristus. Han var den ödmjukaste människa som vandrat på jorden. Ge mig nu svaret på den här frågan. Betraktade Jesus andra som bättre än sig själv? Hur skulle han kunna göra det? Han var så ren så helig. Han visste att Judas Iskariot var en djävul. Han betraktade inte andra bättre än sig själv. Ödmjukhet betyder inte att se andra som bättre än oss själva. Då skulle vi vara tvungna att tro på en lögn.


När Paulus skrev till korinterna och sa att dom var köttsliga att dom var spädbarn, såg han på dom som bättre än sig själv? Nej, vissa människor har den här falska ödmjukheten där dom kämpar och försöker betrakta andra bättre än sig själva. Det har aldrig bibeln sagt att vi skall göra.


Vad är innebörden i det som sägs i Fil 2:3? Jo, betrakta andra som viktigare än dig själv. Det är skillnad. Jesus betraktade alltid andra som mer betydelsefulla. Det är därför vi ser honom tvätta lärjungarnas fötter vid den sista måltiden. Det var en tjänst, som gjordes av tjänare på den tiden.


I ett hem hade ägaren slavar om det var ett rikt hem. Slavar betyder människor som var köpta. Dom fick ingen lön. De var lägre än tjänare. När gäster kom var det slavens jobb att ta av sandalerna och tvätta gästernas fötter rena från damm. När helst det var gäster till en måltid fanns det alltid ett tvättfat med vatten vid dörren.


När Jesus och lärjungarna kom till den sista måltiden var det ingen värd där eftersom dom bara hade ett tomt rum, men det fanns ett tvättfat där. Nu var frågan, vem skulle göra jobbet att tvätta folks fötter. Alla lärjungarna måste ha tänkt, jag tänker inte göra det.


Petrus kanske tänkte, jag blir förmodligen ledare när Jesus inte är här. Hur skall jag kunna göra en sån sak. Matteus kan ha tänkt, jag är en utbildad bokhållare. Jag kan inte syssla med att tvätta fötter på folk. Alla måste ha tänkt att dom var överlägsna dom andra på något sätt. Dom kunde omöjligt göra en slavs jobb. Det var bättre att det inte blev gjort.


Då tog Jesus tvättfatet och började tvätta deras fötter. Varför? Jo därför att han sa, ni är alla viktigare än vad jag. Dom var inte mer andliga än han. Han tänkte inte så, men han behandlade dem som viktigare. Det var en genuin tanke och handling hos honom. Han gjorde inte det här för att visa sig ödmjuk.


Ni vet, det kan finnas människor som handlar ödmjukt. Dom gör så för att visa upp att dom är tjänare och att dom är ödmjuka. Det är bara hyckleri. Gud hatar det. Jesus var äkta. Han tog verkligen den platsen att vara ingenting inför sin himmelske Fader. Det är vad ödmjukhet verkligen är. Att inta läget av att vara absolut ingenting inför Gud. Herre, jag är ingenting. Allting vad jag är har du gjort. Om du är intelligent, vem gjorde dig intelligent? Det gjorde Gud.


Det finns så många barn som föds till den här världen, som är utvecklingsstörda. Du kunde ha blivit född sådan. Du kunde ha fötts med en defekt hjärna eller en defekt kropp. Du kunde ha blivit född med polio eller med någon genetisk skada, som många barn som föds till den här världen. Vad skulle du då ha varit? Det är verkligen riktigt av oss att vara ytterst ödmjuka, när vi tänker på våra förhållanden. Vad har jag, som jag inte har fått? Bara en dåraktig människa är stolt.


Nu tog Jesus en tjänares plats, men vi vet att han gick ännu längre ner. Vad är lägre än en slav? Du svarar, ingenting är lägre än en slav. Jo, en kriminell en mördare har den lägsta platsen. Denne betraktas som lägre än en slav.


Vi vet att Jesus blev korsfäst precis som en kriminell. Vet du att korsfästelse, att döda någon på ett kors var något, som romarna reserverade för de värsta brottslingarna i Palestina. Vanliga brottslingar blev inte korsfästa, men de värsta, de mest oförbätterliga kriminella dödades genom denna hemska korsfästelseprocess, där dom fick lida och dö långsamt under flera timmars tid.


Jesus ödmjukade sig till att dö på detta sätt som en kriminella. Bibeln säger i Jesaja, att han blev räknad bland överträdare, han blev betraktad som kriminell, men eftersom det var hans Faders vilja, så accepterade han det. Han var lydig. Det är underbart att se Jesu ödmjukhet redan ifrån den tid han var ett litet barn.


Bibeln säger i Luk 2.51, att Jesus kom till Nasaret och, att han fortsatte att underordna sig Josef och Maria, och detta pågick i trettio år. Var Josef och Maria fullkomliga? Långt därifrån, de var inte bättre än något par idag.


Tänk dig ett troende genomsnittshem idag, där man och hustru strider med varandra åtminstone då och då. Josef och Maria var också sådana. De var inte perfekta människor, som aldrig syndade. Det finns inga som är så. De var syndare och ofullkomliga. De visste inte allt.


I deras hem levde nu Jesus, som var utan synd, som var fullkomlig och som aldrig gjorde något fel. Så vem skulle underordna sig vem? Man skulle kunna tänka, att Josef och Maria skulle underordna sig Jesus, att dom som var ofullkomliga skulle underordna sig den som var perfekt d v s Jesus, men det var inte så.


Istället var det Jesus som underordnade sig och var lydig de ofullkomliga fosterföräldrarna. Det är inte lätt att underordna sig den som är underlägsen oss. Kan du underordna den som är underlägsen dig?


Om du är genuint ödmjuk har du inga problem med det. Du kan underordna dig vem som helst, när du inser att du ingenting är. Ödmjukhet är hemligheten. Vi har inte problem med någon, när vi är ödmjuka. Jesus var också fullständigt nöjd med, att vara en snickare.


När han senare började sin offentliga tjänst, tog han sig inte någon titel. Han kallade sig aldrig pastor Jesus eller något liknande,. Han ville aldrig ha någon position eller titel eller någonting annat, som skulle ha upphöjt honom över vanliga människor, som han kom för att tjäna. Han blev lik sina bröder i allt.


När människor ville göra honom till kung, drog han sig undan. Han gjorde aldrig någonting för att få ära från människor. Om han helade en sjuk, sa han till honom att inte berätta för någon. Ser du hans ödmjukhet?


Jesus ville att all ära skulle ges till Fadern. Han ville aldrig dra någon till sig själv. Hans helanden var inte för att dra uppmärksamhet till sig själv. Vilken underbar bild vi har här för hur människan är ämnad att vara. Tänk hur det skulle vara om världen var full av sådana människor, men du kan påbörja detta i ditt liv nu.









(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)