25 Tro och lovprisning

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 25 Faith And Praise

Vi skall i detta avsnitt behandla en nyckel, som Gud har gett oss i sitt ord genom vilken vi kan bryta igenom många fängelsedörrar. Den nyckeln är lovprisning till Gud.

Det här är en mycket viktig del av det kristna livet, som ofta har blivit missförstådd och i de flesta fall inte alls förstådd alls.


Jag vill börja med att läsa Ps106:12, där det sägs om israeliterna, när dom såg egyptierna drunkna i Röda havet "Då trodde de hans ord, då sjöng de hans lov".

Notera sambandet mellan tro och att prisa Gud.


Vi kan säga att, när en människa har tro så prisar hon Gud, men när en människa har otro och inte tror Guds ord och Guds löften då knotar, och klagar hon, kritisera och finner fel och blir otillfredsställd, missmodig och deprimerad.


Om detta som jag nämnt finns i ditt liv, så indikerar det att, även om du tycker att du tror på Gud och på Jesus Kristus, så har du inte verklig tro på Gud. Om du verkligen trodde på hans ord så skulle du sjunga hans lov. Du skulle inte ha något i ditt liv att klaga på om du verkligen trodde Gud och på hans löften.


De israeliter vi läste om här i Psaltaren kunde prisa Gud, först när dom sett honom förgöra deras fiende mitt framför ögonen på dom. Idag i nytestamentlig tid lever vi av tro. Israeliterna i gamla förbundet levde utifrån åskådning.


Att leva utifrån åskådning menas att de först måste se det mirakel Gud gjorde för dem, och först då kunde de tro. Det sägs här i det skriftställe vi läste, att det var först efter att de sett hur Gud förgjorde deras fiender, som dom började prisa Gud.


Detta är att leva i åskådning. När alla problem är lösta, sedan stormen har gått över och när alla fiender är besegrade då prisar man Gud. Det är att leva i åskådning. Det var det enda man kunde göra i gamla förbundet. Vem som helst kan göra det, även en oomvänd hedning kan vara tacksam, när alla hans problem är lösta.


Nu i det nya förbundet när Jesus har kommit vandrar vi inte längre i åskådning utan i tro. Vi kan prisa Gud även innan vi ser att fienden har drunknat i havet. Vi kan prisa Gud medan fienden fortfarande är framför oss, som David sa "du har dukat ett bord åt mig i mina ovänners åsyn".


Det betyder att mina problem kanske inte är lösta, men jag har tro på Gud, och kan lovsjunga honom, och medan jag prisar honom finner jag att mina problem blir uppklarade. Det blir dom aldrig om vi alltid klagar och knotar. Vet du käre vän, att ju mer du klagar och knotar, desto mer ökar du på dina problem. Dom kommer inte alls att lösas.


Kanske är det så, att någon har skadat dig, och du har blivit mer och mer bitter på den här personen. Vad är det då du gör emot dig själv? Du förstör dig själv. Ju mer du befäster bitterheten i ditt hjärta, desto mer kommer den att ödelägga dig. Bitterheten förstör din kropp, dina tankar, din ande och din gemenskap med Gud.

När Gud ger oss bud är det för vårt eget bästa. De är bra för vår kropp, vår själ och vår ande.


Det är ett väldigt tydlig samband mellan tro och att prisa Gud. Vi ser det också i nya testamentet i Heb 2:12-13, där vi läser de överraskande orden, om vad Jesus själv gör mitt i församlingen.


Han säger, det är ett citat från Jesus "Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder." Ditt namn avser Faderns namn och mina bröder är du och jag. Vidare säger han "mitt i församlingen skall jag sjunga ditt lov" och "jag vill sätta min lit till honom". Notera här sambandet mellan lovprisning i vers 12 och tillit d v s tro i vers 13. Eftersom vi sätter vår tro till honom så lovsjunger vi. Det är vad vi läste i Ps 106. Här får vi veta i vers 12 och 13 att vi är Jesu yngre bröder. Han är den äldre brodern, som lovprisar Fadern i församlingens mitt. Vi är kallade att följa honom och hans exempel att tillsammans med honom upphöja vår himmelske Fader.


Gud är den verklige kungen den högste kungen av alla. Han är universums kung. Han sitter inte på någon billig tron av silver och guld. En sådan tron skulle vara för billig för honom. Vi läser i Ps 22.4 om den tron, som Gud sitter på. "Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger." Och idag är det kyrkans lovsånger.


Hur gör vi en tron för Gud? Jo, med våra lovsånger. Lovsången bygger en tron på vilken Gud sitter som konung. Det är därför, som himlen är en plats med fullkomlig lovsång, som vi läser i uppenbarelseboken. Änglarna håller alltid på att prisa Gud. Det är tronen, som Gud sitter på.


När den Helige Ande kommer in i vårt hjärta så för han himlen in i våra hjärtan och vi kan med vår lovsång bygga en tron åt Gud i våra hjärtan i våra hem och i kyrkan. När vi prisar Gud så innebär det att vi säger, Gud du är kung och här är en tron, som vi förberett för dig att sitta på.


Vill du att Gud skall finnas i ditt hjärta? Det är mycket enkelt. Bygg en tron åt Honom där. Om du vill att Gud skall finnas i ditt hem, så bygg en tron åt Honom där. Om du vill att Han skall vara i din kyrka, så bygg en tron åt Honom där. Bygg en tron av lovprisning.


Med andra ord låt ditt liv vara fyllt av en ande av lovprisning, inte nödvändigtvis alltid med ord. Vi kan inte alltid lovprisa Gud tjugofyra timma om dygnet. Vi har arbete att göra. Vi måste sova och mycket annat. Det skall vara en ande av lovprisning. Låt ditt hem vara fyllt av lovprisningens ande.


Med andra ord, ta bort all klagan och missnöjdhet från ditt liv. Fly allt detta, för det förstör den tron, som Gud skall sitta på. Å andra sidan när du knota och klagar, förlorar humöret och blir arg, så bygger du istället en tron åt satan.


Här ser du två troner du kan skapa i ditt liv och i ditt hem. Den ena är en lovprisningstron åt Gud, när du alltid tackar Gud för allt i Jesu Kristi namn. Den andra är en tron av klagan, gnäll, otillfredsställelse och missnöje, som du erbjuder djävulen att sitta på i ditt liv, vare sig det är i ditt hem, på jobbet eller i din kyrka.


Därför säger bibeln i Fil 2:12-14, att när den Helige Ande arbetar i vårt hjärta, så söker han att fullständigt ta bort allt klagande och knotande ur vårt liv, därför att han vill skapa en tron i våra hjärtan för vår himmelske Fader. Detta är vad den Helige Ande egentligen kom för att göra. Vi har tidigare levt hela vårt liv med oss själva på tronen i våra hjärtan. Det betyder att vi lyssnat till "självet". Vad "självet" velat har vi gjort. Vi har behagat oss själva, levt för oss själva. Vi har velat och vill ha det bra själva.


Så en dag bjuder vi in Jesus i vårt hjärta, men vilken plats ger vi honom där? Han kommer inte, som en besökare eller gäst, men många kristna behandlar honom dom det. Hur kan du göra en tron för Kristus för Gud i ditt hjärta? Det är genom att lova, prisa och tacka honom i alla omständigheter.


I det nya förbundet kan vi göra det. I det gamla förbundet kunde dom inte alltid göra det. Först och främst på grund av att den Helige Ande inte bodde i dom troende då. Dom kunde inte heller tacka Gud för allting, eftersom det inte fanns någon garanti för att allt skulle samverka till det bästa. Hur skall du kunna tacka Gud för allt när du inte vet om det kommer att samverka till det bästa.?


Idag är allt annorlunda. Idag bor den Helige Ande i våra hjärtan. Han har gjort det till sitt permanenta hem. Där gör Han en tron för Fadern, och Han arbetar inom oss för att befria oss från vår syndfulla natur. Han arbetar också utanför oss. Vi har fått veta från Rom 8:28 att Gud arbetar i alla omständigheter i våra liv, för att dessa skall samverka till vårt bästa.


Om allting både inom dig och utanför dig samverkar för ditt bästa, finns det då någon anledning att klaga på något? nej, ingen alls! Varför skaffar du då inte bort allt klagande i ditt liv? Här är svaret. Du tror egentligen inte på det Gud säger i Rom 8:28, att han låter allting samverka till det bästa för dig.


Det är först när vi tror det här ordet, nämligen att Gud är så allsmäktig och suverän, att han kan handskas med varje svår situation vi möter, för att åstadkomma det bästa för oss. Tror du, att något enda problem vi har, t ex en besvärlig chef eller en besvärlig hyresvärd, är för svårt för Gud att använda för att verka det goda för oss?


Naturligtvis kan Gud handskas suveränt med detta, men han kan inte göra det förrän du tror att han vill och kan detta. Då börjar du tacka och prisa honom. Säg så här till Gud;


"Herre, här är ett bevis på min tillit till dig; Jag prisa dig, jag tackar dig, jag upphöjer dig, jag erkänner att du är på tronen i himlen. Jag har inga klagomål på hur människor behandlar mig. Jag klagar inte på mina omständigheter eller på någonting i mitt liv. Jag tror att du har fullständig kontroll."


Är det tillräckligt att bara säga detta med ord? Nej, vi prisar och lovsjunger honom. När vi gör det erkänner vi att han har fullständig kontroll. Lovprisning är sättet vi använder, för att visa honom ära, och visa att vi litar på honom. När du gör det så skall du upptäcka att Gud bereder en utväg för dig i den situation du är i.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)