55 Att sätta Gud först när vi ber

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 55 Praying Putting God First

Det finns ingen som har bett och kommunicerat så mycket med Gud som Jesus Kristus, när han levde på jorden som människa och Gud hörde honom varje gång han bad. Om det är någon som kan lära oss hur man ber och kommunicerar med Gud, så är det han.


I Matt 6:1 såg vi hur vi inte skulle be. Först rensade Jesus från allt skräp, på samma sätt som man rensar och gräver upp jord innan man lägger en grund. Han rensade och tog bort skräp genom att lära ut hur man inte skall be:

1. att inte söka ära hos människor genom bönen

2. att inte be med många ord och tro att du därför Gud hör dig


När vi nu har rensat från dessa två saker och inte heller tvivlar på att Gud redan känner till våra behov, då kan vi be som Jesus lär. Han visar hur vi skall börja och säger, "Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen".


Det här är hur Jesus lärde oss att börja vår bön. Det finns ett krav, som betonas i hela nya testamentet för att vi skall kunna be så här, och det är tro. Bibeln säger i Jak 1:5-6 att när någon ber om något skall han få det (här gäller det vishet, men principen är densamma vad man än ber om) om han inte tvivlar.


"Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren."


Vi ser här att tro är en så viktig förutsättning när vi ber och begär något från Gud, så även om du har ett behov och en börda, och du har en väldig längtan efter något, så om du inte har tro säger bibeln i Jak 1:7-8 så kommer du inte att få någonting, absolut ingenting från Herren.


Många förstår ändå inte vikten av detta att tro. Okey, jag har bett och jag förmodar att Gud har hört det. Frågan är, bad du i tro? Trodde du att Gud skulle höra dig? Om du tvekar på de, är du som en ateist, som frågar sig om det överhuvudtaget finns en Gud däruppe som lyssnar på oss.


Bibeln säger i Heb 11:6 "Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns, och att han lönar dem som söker honom". Detta är tro. Först av allt måste du tro att det därute finns en Gud, som kan höra dig. För det andra att denne Gud belönar varenda person, som söker honom , vem det än är.


För att uppmuntra och stärka vår tro, så lärde Jesus oss. att börja vår bön med att säga, "Vår fader, som är i himlen", därför att i dessa två uttalanden har vi två fakta gällande Gud, som stärker vår tro.


En är att han är vår far. Han är inte direktör i ett stort företag, där vi väntar ukktanför hans dörr och hoppas få komma in. Han är ingen stor religiös ledare till vilken vi försöker få audiens, och som har en lång väntelista för besökande.


Nej, han är en älskande fader. Ett barn kan gå och träffa och tala med sin far när som helst och det kan också du. Det var vad Jesus lärde. Du kommer till vår far, en som älskar oss, bryr sig om oss, är intresserad av oss och vill hjälpa oss på alla tänkbara sätt. Den sanningen måste etableras i ditt sinne när du ber, att du talar med din far.


Som vi sa i ett tidigare studium så är det inte bara en fråga om att repetera dessa ord varje gång vi ber utan vi skall vara medvetna om realiteten i dem, att vi ber till en far, vår far.


För det andra så ber vi till en far, som bor i himlen. Det är till en Gud, som regerar i himlen och har auktoritet över hela universum som vi ber. Det är inte bara till någon som älskar oss, utan också till någon som har en sådan fantastisk makt att han styr hela universum. Han är i himlen.


När vi nu vet att han älskar oss och att han har all makt så blir vår tro stärkt. Det är två saker vi behöver veta, den ena att Gud älskar oss fullkomligt och att Gud är allsmäktig.


Båda dessa saker kommer fram i den första meningen av bönen. Vår fader, som älskar oss, som är i himlen och därför i suverän kontroll över allt som händer. Om vi inte börjar här så kommer vi inte att ha tro. När du börjar tala till Gud eller du tänker be honom om något eller säga något är det bra att ta en paus och fråga sig själv vem det är jag talar till.


När du är säker på att du talar till någon, som älskar dig intensivt och som har makt att göra vad som helst i detta universum, när du ser Guds storhet, storheten i hans makt och storheten i hans kärlek då är du redo att be. I annat fall är vår bön värdelös, därför att vi är utan tro.


Om du talar till Gud, som om du år en främling då kan du be en lång bön och ingenting händer. Min gissning är att en mängd böner, som kristna ber aldrig blir besvarade, kanske 90 procent av de eller mer, därför att det inte finns någon tro.


När det gäller världsliga saker så kanske du inbillar dig att du fått en del svar från Gud som ett resultat av bön, men Jesus säger i Matt 5, att Gud är så god att han

låter sin solen gå upp över både onda och goda, och att han låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.


De materiella välsignelserna är för alla oavsett om dom ber eller inte. Ateisten får regn på sitt lantbruk även om han inte ber om det. Jag talar alltså inte om dessa allmänna välsignelser, som alla får. Utan specifika saker du ber om, som du kan få, om du ber i tro.


"Vår fader, som är i himlen," en som älskar mig fullkomligt och en som har all makt.

Den första önskemålet i bönen är , "Låt ditt namn bli helgat". Det finns sex önskemål i bönen;

1. Låt ditt namn bli helgat

2. Låt ditt rike komma

3. Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen

4. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer

5. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem, som står i skuld till oss

6. Utsätt oss inte för prövningar, utan rädda oss från det onda


De första tre gäller Gud och de andra tre gäller oss och våra troende vänner. Vi ser här att innan vi kommer till våra egna behov, så lär oss Jesus att be rörande Guds rike och hans namn och ära. Därvid lär han oss viken av att sätta Gud först i våra liv.


Även om våra behov är desperata och väldigt stora så talar Jesus ändå om att sätta dessa i andra hand, därför att om du söker Guds rike först, så kommer du att få allt det andra också, d v s dina behov uppfyllda.


Om vi inte söker Guds rike först utan det andra, så kan vi få några av dem, men dom kommer inte att vara en hjälp eller en välsignelse. Jesus lärde oss alltså att ha Gud i centrum i våra liv och också i vår bön.


Problemet med hela den mänskliga rasen ända sedan Adams dagar är att vi har oss själva i centrum. Ett resultat av Adams synd var att hela mänskligheten blev centrerad i sig själv.


Vi tänker alltid på vad vi själva kan få ut av någonting, vilken fördel det är för mig och min familj. Även de flesta kristna lever utifrån samma princip. Hur kan detta gagna mig?


Jesus har kommit för att rädda oss från synden. Han har kommit för att frälsa oss ifrån den perverterade bedrägliga typ av religiositet, där man ger ett utvärtes intryck av att vara andlig men i sitt privata liv söker sin egen vinning lika mycket som den mest världslig affärsman. Det här är hyckleri.


Vi behöver förändra vårt sätt att tänka. Bibeln kallar det förnyelse av vårt sinne i Rom.12.2. Förnyelse av vårt sinne är något som leder oss att se på saker från Guds synpunkt först och inte från vår självcentrerade utgångspunkt.


När vi ser från Guds synpunkt så säger vi först av allt när vi ber, " Herre, vad gäller ditt namn, som är vanhedrat i världen så vill vi inte ha det så. Vi vill att ditt namn skall bli ärat och att ditt rike skall komma i världen. Världen regeras av djävulen just nu, men vi vill att du skall komma och regera i ditt rike.


Vi vill att din vilja skall ske. Världen är full av människor, som gör sin egen vilja. Jag gör också min egen vilja. Var barmhärtig mot oss och hjälp oss att göra din vilja på jorden precis som i himlen, där änglarna gör din vilja med glädje. Jag vill göra precis som dom.


När vi i första hand bryr oss om Guds rike, Guds namn och Guds vilja, då har vi lärt oss att bedja.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)