20 Ytterligare om döda gärningar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 20 Still More On Dead Works

Nu har vi kommit till det sista avsnittet, som behandlar döda gärningar, d v s gärningar som varken kan klassificeras som goda eller onda, och som gör oss religiösa istället för andliga. Här tar vi upp ytterligare två kategorier, men vi skall först påminna oss om vad vi sagt i tidigare avsnitt.


Vi har försökt förstå vad som är skillnaden mellan en andlig kristen och en religiös kristen. En religiös kristen riskerar att till slut bli en farisé. Därför är vi angelägna att förstå vad, som leder dit.


Fariséerna korsfäste Jesus. Andliga kristna däremot blir likt Jesus. Detta är inte bara en liten skillnad. Fariséerna var inte sådana som konstant levde i otukt, mord mm. De var inte onda och världsliga människor. De betraktades i själva verket som mycket andliga människor av sina egna.


Det är troligt, att även Jesu lärjungar betraktade vissa skriftlärda som andliga, innan de mötte Jesus. Föreställ dig att du hade mött Petrus två eller tre år innan han blev lärjunge och frågat honom, vem av dom du känner i stan, tycker du är en andlig person?


Jag tror att Petrus kanske hade nämnt någon av de äldste med långt skägg i synagogan. Jakob och Johannes skulle nog ha sagt detsamma, därför att dessa var människor, som dom respekterade som ledare. Dom såg hur dessa fastade, bad och bar den här lilla asken på sin panna. Dom var också ofta i synagogan, kämpade för de sanna doktrinerna, studerade bibeln kämpade för att rigoröst hålla lagen. Petrus, Jakob och Johannes tänkte förmodligen att dessa äldste var andliga människor.


Lärjungarna måste senare ha blivit chockade av att höra Jesus fördöma och utpeka dessa fariséer som huggormar och bedragare, som förtjänade att gå till helvetet. Då öppnades deras ögon och dom insåg, att det som dom trodde var andlighet i själva verket var religiositet. Att dom människor, som dom ansåg vara andliga, bara spelade upp en religiös lek.


Jag tror, att om inte den Helige Ande öppnar våra ögon kan vi göra samma misstag. Vi kan vara lika seriösa, som Petrus, Jakob och Johannes var och ändå ta miste.


När människor utövar kristen verksamhet

1. utan glädje,

2. utan kärlek,

3. utan engagemang,

4. utan tro,

5. för sin egen vinning och ära,

6. bara för att lätta samvetet

7. av rädsla gör Guds dom

8. för att få en belöning

så kan allt detta klassificeras som döda gärningar. Nästa kategori av döda gärningar är;

9. De gärningar vi gör utan att bära vårt kors

Låt oss se på ett skriftställe, som många kristna inte är så vana vid. Det är 2 Kor 4:10. Där säger aposteln Paulus " Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp". Jesu liv är världens ljus. Om jag skulle ställa frågan, vem är världens ljus. Vad skulle ditt svar bli? Min gissning är att 99 procent av alla kristna skulle ge fel svar. De skulle svara, Jesus är världens ljus, men det är fel.


Jag skall visa dig det i skriften. Jesus sa i Joh 9:5 "Så länge jag är i världen så är jag världens ljus". Lyssna noga "Så länge jag är i världen så är jag världens ljus". Så när var det Jesus sa att han var världens ljus? "Så länge.. alltså medan han var i världen. När han bad till fadern i Joh 17, sa han till sin Fader, "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig". Nu när Jesus inte längre är i världen utan i himlen, vem är då världens ljus?


Han sa att så länge han var i världen så var han världens ljus, men han är borta. Här i Matt 5:14 säger han till sina lärjungar, "Ni är världens ljus". Vem är världens ljus? Vad är det rätta svaret på frågan, vem är världens ljus idag? Svaret är vi, Jesu Kristi lärjungar. Det låter som ett häpnadsväckande anspråk, men det är exakt vad Jesus sa. Ibland måste vi ändra vårt sätt att tänka och bli mer i linje med skriften.


Vad betyder det att vi är världens ljus? Bibeln säger i Joh. 1:4, "Ordet var liv, och livet var människornas ljus". (Ordet betyder här Jesus). Världen är full av mörker och regeras av mörkrets furste satan. Mitt i detta mörker vill Gud ha ett ljus, som lyser för honom.


Tror du att människorna i världen kan se ljuset från Jesus i Jesus själv? Nej, han är i himlen. De kan inte se honom. Var kan de då se det? De måste se det i dej och mej, som lärjungar till Jesus Kristus. Om dom inte ser det i oss, så kommer dom aldrig att se det. Det är i oss, hur de ser oss reagerar i olika situationer, hur vi beter oss, hur vi handskas med pengar, hur vi talar till människor. Här ser dom om ljuset från Jesus manifesteras eller inte.


Det sägs i skriften att Jesu liv manifesteras i vår dödliga kropp. Med andra ord, ett liv som kommer ut från oss och bringar fram vissa gärningar. Om man tar en tillbringare med vatten och tömmer i ett glas, så är det skillnad om glaset bara blir fullt eller om det fylls på så att det flödar över. Vad är det för skillnad om vi applicerar det på våra liv för Gud. Finns det hos oss ett överflöd av Guds liv?


Jesus sa, att om du törstar och tror på honom så kommer strömmar av levande vatten att flyta ut från ditt innersta. Vad är skillnaden mellan strömmar, floder av vatten och vatten från en handpump. Det är en stor skillnad. Många kristnas tjänst för Gud kan liknas vi en handpump. Man pumpar och pumpar och vatten kommer bara i små mängder och bara lite då och då. Jesu tjänst för Fadern var inte så. Jesu liv var som en ström av levande vatten. Så är det också med en andefylld kristen, eftersom han är fylld av Jesu liv.


Hur kan vi då få detta liv? Bara om vi bär Jesu död, d v s tar upp vårt kors varje dag. Om jag inte tar mitt kors dagligen så flödar inte livet inifrån. Låt mig ge dig ett praktiskt exempel.


Om vi kontrollerar vår tunga från att tala argt eller vårt ansikte från att se ilsket ut men kokar av ilska och irritation på insidan, vad är det då vi gör? Vi praktiserar bara självkontroll. Vilken hedning som helst kan göra det. Du behöver inte den Helige Ande för det. Du behöver inte Jesus, som gör ett verk inom dig. Du behöver bara ha en del självdisciplin. Det är inte vad Jesus erbjuder oss. Det är bra, men det är inte det bästa.


Den helige Ande har kommit för att åstadkomma en död inom oss, som gör att det från vårt inre flödar Jesu godhet. Det blir inget kokande av ilska och irritation inom oss.


Nu har vi kommit till den sista kategorin av döda gärningar.

10. De som vi gör utifrån vårt eget mänskliga förnuft

Det bästa exemplet på detta är Martas tjänst för Jesus, som beskrivs i Luk 10.38-42. Där läser vi, att Jesus och hans lärjungar kom till Betania och Marta tjänade genom att laga mat åt dem. Är inte det en god sak att göra? Hon gjorde så, eftersom hon tyckte, att det var en god tjänst.


Låt mig läsa ur 1 Kor 4:2. Det står i levande bibel, att det viktigaste med en tjänare är att han gör, bara vad hans herre säger till honom att göra, inte vad han känner för.

Om du har en tjänare hemma på kontoret, vad vill du att han skall göra? Vill du att han skall göra det han själv känner för, även om det inte är ont utan gott, eller precis det du ber honom om?


Det här illustrerar skillnaden mellan själisk mänsklig tjänst och andlig tjänst i Guds vilja. Det är väldigt få, som förstår detta. Guds Ord skiljer själ och ande säger Heb 4:12. Själisk verksamhet är döda gärningar, d v s gärningar som kommer från mitt eget mänskliga förnuft.


Det finns ett förvånansvärt ord skrivet om Jesus i Joh 5:30, att han aldrig gjorde något på eget initiativ. Han väntade på, att få höra vad hans Fader ville, att han skulle göra. Han gjorde inte vad han själv kände för.


Abraham ville hjälpa Gud och fick Ismael, som orsakade en sådan förvirring. Om han hade lyssnat på Gud, skulle han aldrig ha gjort det. Ismael är den döda verksamhet många kristna är engagerade i idag i en allvarlig strävan att tjäna Gud men utan att söka Guds vilja.


Vad skall vi då göra? Skall vi sitta tillbakalutade och göra ingenting? Tvärtom, låt oss söka Gud. Om han älskar oss gör det ingenting om vi gör misstag. Vi utvecklas mer och i att göra andliga gärningar.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)