47 Ge tillbaka det som tillhör andra

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 47 Give Back What Belongs To Others

Vi skall se ytterligare något på det ämne vi behandlat i våra två senaste avsnitt, och det är hur kärleken till pengar och materiella saker kan fördärva oss. Var snäll och lyssna noggrant för det här påverkar ditt liv.


Jag vill gå igen till skriftställe i 1 Tim 6:9-10, som säger, "De som vill bli rika..Det gäller alltså inte alla människor, utan bara de som vill bli rika. Faller du in i denna kategori? Många människor gör det, även många kristna.


Om det här gäller dig, om du tillhör dom som vill bli rika, så lyssna kära du, därför att bibeln varnar dig i förväg för vad, som kommer att hända. "De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåliga och skadliga begär, som störtar människorna i fördärv och undergång."


Detta fördärv sker därför att, vers 10, Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande". Hör du till den kategori, som längtar efter mer och mer pengar? Vad blir resultatet av att längta efter mer och mer pengar utöver vad man behöver?


Jo, att man faller i frestelser, att man fångas i Djävulens fälla, att man snärjs av många dåraktiga och skadliga begärelser, att man råkar i fördärv och ruin, att man kommer bort ifrån tron och råkar ut för många lidanden. Vill du ha ett sådant liv?


För att hamna i detta, räcker det med att du har begär efter pengar, utöver vad du har behov av. Herren äör inte emot att vi tjänar vårt uppehälle. Han är heller inte emot att vi försöker öka vår inkomst genom att söka ett bättre jobb. Det är inte detta jag talar om här.


Det här är frågan om en passion. Kärlek är en passion, där hjärtat är intaget. Du vet vad det innebär, när en pojke och flicka är kära i varandra. De är allt för varandra. När en person älskar pengar på det här sättet och vill ha mer och mer, då är det vi talat om precis vad , som kommer att hända honom.


Satan talar inte om från början, vad som kommer att hända om man går den här vägen. Han lockar oss först genom att ge oss en liten smak av njutningen i att vara välbärgad. Det är som när folk säljer droger. Vet du hur dessa får fast människor i drogmissbruk?


Dom ger en person en liten drog i någon god dryck, ibland gratis. Det kan vara ett barn i skolan. När barnet en gång fått smak på detta så vill dom ha mer, och då säger vi att de är fångade lik en fisk fångad i nätet och dom vill ha mer och mer.


På det sätter tjänar människor, som själva är missbrukare, pengar. Dom jobbar precis, som satan gör. Han väcker din smak för pengar och materiella saker, genom att han ger oss detta bit för bit, till dess du har fört dig själv och din familj in i förödelse och ruin. Du skaffar dig skulder för att kunna köpa än det ena än det andra.


Resultatet av detta är att kristna, som skulle bygga församlingen på jorden nu har kastat bort sina liv i begär efter pengar och ägodelar. Detta är en verklighet. Många kristna har sålt sin förstfödslorätt för ett mål linssoppa, som Esau gjorde. Tänk vilken ånger dom kommer att få i evigheten.


Därför skall Ingen förståndig kristen skaffa sig förmögenhet utöver sina behov. Varför gör ändå så många kristna det? Det är mer dåraktigt att ha begär efter pengar, än att hoppa från tionde våningen på ett höghus. Dom tro att inget skall skada dom och tänker - det är väl inte så farligt att skaffa sig pengar och ägodelar.


Man tänker kanske; andra människor blir skadade, men jag kommer inte att bli skadad! Det är så här många troende förstör sig själva. Både att hoppa från tionde våningen och att ha begär efter pengar kan förstöra dig.


Om du tar vara på varningen från skriften så skyddar du dig själv, men om du hoppar från tionde våningen och säger, Gud kommer att skydda mig, då är det dårskap. Gud kommer inte att skydda den som hoppar från tempelmuren.


Nu är det möjligt för var och en att säga, Gud jag vill verkligen veta hur jag skall bli fri från det här. Jag tror att det finns många troende runt om i vår värld, som söker att bli fria.


Jag skall nu säga dig två saker, som du skall lyssna på. Båda nämns i Matt 22:21. Kommer du ihåg när någon frågade Jesus om man skulle betala skatt och Jesus sa, visa mig ett mynt och frågade, vems bild och namn är det här? De svarade, kejsarens.


Då konstaterade Jesus, "Ge då kejsaren vad tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud". Det finns två uttalanden här, som kan befria dig från begär efter pengar.Här talar Jesus om för oss vårt ansvar när det gäller materiella saker.


För det första, Jesus sa ge först till kejsaren vad som tillhör kejsare. Han sa inte ge först till Gud vad som tillhör Gud och sedan till kejsaren. Nej, låt oss få den rätta ordningen. Jesus satte inte Gud först här.


Han menade här att vi först skulle vara rättfärdiga, vad gäller det som har med pengar att göra och sedan att vi skulle vara trogna vad gäller pengar. Detta är två olika saker. En sak är högre än den andra.


Vad är det då att vara rättfärdiga när det gäller pengar? Kejsaren representerar en annan person eller regeringen. Om du har lånat pengar från någon. Kalla den personen för Cesar. Ge inte Gud dessa pengar. Gud vill inte ha dom. Betala din skuld till Cesar. Det som tillhör Cesar måste först tillbaka till Cesar först. Det var därför Jesus satte Gud so nummer två. Förstår du? Gud vill inte ha Cesars pengar. Därför skall du först betala Cesar vad som tillhör honom och sedan besluta vad du skall ge till Gud.


Jag är lessen att behöva säga att det är många troende, som har denna väldigt dåliga vana att låna pengar. Nu säger jag till alla er troende, som är skyldig andra pengar, jag vill uppmuntra er att börja ge tillbaka till Cesar det som tillhör honom, såvida inte den person det gäller har löst dig från skulden och sagt att du inte behöver betala tillbaka. Du är skyldig att betala tillbaka även om du lånat det för tjugofem år sedan. Det kanske inte var lånat. Det kanske är något som blivit stulet. Kanske har du stulit något som tillhörde en annan. Kanske har du någons bok du lånat, som du aldrig har återlämnat eller någon annan sak t ex något husgeråd, ett klädesplagg, eller en handduk. Ge tillbaka det, ge tillbaka till Cesar det som är hans.

Kanske har du tagit pengar på något kontor du jobbat. Återlämna pengarna! Skicka en sedel dit! Du kanske jobbade på ett sjukhus och tog medicin till din egen familj eller stal något annat på en arbetsplats. Ge tillbaka vad det kostade. Ge Cesar vad som tillhör honom. Du kanske åkte buss eller tåg utan att köpa biljett. Gå och köp en biljett för motsvarande avstånd. Vi måste rätta till detta som tillhör Cesar. Om du inte har gjort det, så ge inte någonting till Gud. Gud kommer inte att acceptera det. Det var därför Jesus sa det här om kejsaren. Detsamma gäller staten. Om du vid något tillfälle inte uppgav allt du tjänade när du deklarerade, så rätta till detta. Räkna ut nu i efterhand hur mycket du undanhöll i skatt och betala det. Kanske tog du vid någon utlandsresa mer tullfritt än vad som var tillåtet. Vad skall du göra nu? Jo, räkna ut vad det skulle ha kostat och betala tillbaka det till staten.


Det är här vi måste börja. Lämna tillbaka alla pengar som har erhållit på ett felaktigt sätt. Sackeus sa till Herren i Luk.19:4, jag skall betala tillbaka fyra gånger så mycket som jag tagit från människor.


Han räknade ut den förlust dom lidit när dom inte kunnat sätta in pengarna på bank och tänkte att det var säkrast att han betalade tillbaka 4 gånger mer. Sedan tänkte han på alla som han bedragit, som han inte kände. Hur skall jag kunna betala tillbaka till dom? Därför sa han, jag ger resten till de fattiga.


Om du har pengar som egentligen tillhör andra och du inte vet var dom bor idag, då måste du ge dessa till kyrkan eller till de fattiga. Även om din skuld är stor, så bli inte missmodig. Börja med att betala en liten summa varje månad. Även om du bara kan betala hundra kronor i månaden, så börja betala ändå.


Om du har ett villigt hjärta, så kommer Gud att välsigna dig från den första dagen du börjar betala tillbaka din skuld även om det tar dig femton år. Gud väntar inte tills hela skulden är betald. Gud ser till ett villigt hjärta, som är beredd att klara upp detta.


Det är ingen idé att hänga upp en tavla där det står "Gud välsigna vårt hem" om du har pengar eller saker, som du har erhållit på ett orättfärdigt sätt. Var inte skyldig någon någonting, säger bibeln i Rom 13:8.


Börja idag! Ta ett beslut nu i denna stund att ge tillbaka till varenda en, det som tillhör dem.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)