44 Gud kan ge dig vishet

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 44 God Can Give You Wisdom

I förra avsnittet talade vi om att finna trygghet i Gud som vår far. Vi skall fundera lite mer omkring detta, för jag tror, att om vi finner trygghet, så kommer flera av våra problem att lösas.


Det är underbart att se hur Gud har sörjt för varje enskilt behov vi har. När Gud skapade Adam, gav han honom vissa önskningar, som inte var syndiga t ex en önskan att äta. Adam blev därför hungrig och törstig.


Tänk om Gud hade skapat Adam med dessa önskningar utan att sörja för, att det fanns mat och vatten på jorden. Vilket förskräckligt liv det skulle ha varit. Livet hade blivit en tortyr, hunger utan mat och törst utan vatten. Vi ser, att när nu Gud lade sådana önskningar i Adam, så ordnade han också mat och vatten på jorden, och det finns mycket av detta för oss alla.


På samma sätt är det med sömn och önskan att vila. Vi behöver alla sova, och det är därför Gud har ordnat jordens förhållande till solen, så att det blir dag och natt. Gud har också gjort så, att vår kropp slappnar av och somnar, när vi är trötta.


På samma sätt är det med sexuella önskningar. Om Gud hade skapat mannen med en väldig sexuell lust men aldrig gett honom en fru, vad skulle ha hänt med Adam?

Jo, han skulle ha blivit totalt frustrerad, men när Gud skapade Adam med en sådan önskan, så Gav Gud honom också en fru.


Vad lär vi oss av allt detta? Jo, att om det finns en önskan, som Gud har skapat i våra hjärtan, så har han också ordnat så att denna önskan kan bli mött. Andligt sett är det på samma sätt.


Den längtan vi har i våra hjärtan efter Gud, vill han också fullt ut tillfredsställa. Ett av våra största behov i livet är att finna trygghet, att bli fri från ensamhet och känslan av att vara förlorad och övergiven i denna värld.


Det är lätt att känna på det sättet. Du kan leva i ett hem med en stor familj, men känna dig ensam, och du kan finnas med i en stor kyrka och känna dig ensam. I själva verket finns det många, som deltar i en liten husförsamling med fem sex personer, som är mer fria från ensamhet än en person, som finns med i en stor församling med tretusen medlemmar.


Det är inte mängden människor runt omkring oss, som tar bort ensamhet i våra liv. Om du försöker lösa ensamheten i ditt liv med att söka vänner bland människor, kommer du inte att få ett fullständigt svar. Du kommer att bli besviken en dag.


Du måste först få svaret på din ensamhet från Gud, från Jesus. Bibeln säger att det finns en vän som är närmare än en broder, och det är Jesus Kristus. När vi känner Gud som en fader, som har omsorg om oss, är vi inte längre likt en föräldralös.


Till vem skall en föräldralös gå när han har behov? Han kan gå till en farbror eller faster, men då måste han komma som en tiggare. Han vet aldrig om dom tänker hjälpa honom eller inte, och släktingarna i fråga kan behandla honom väldigt dåligt.


Om han har en far däremot, så blir han inte behandlad som en tiggare. Han kan besvära sin far med vad som helst och be om allt möjligt. En farbror och faster tvekar han däremot att fråga.


Om han har en far så är han trygg. Har han ett problem, som han inte kan lösa så kan han diskutera det med sin far. Om pappan är bortrest kan han ringa upp honom. Det är underbart att ha en jordisk far.


Det är precis på samma sätt andligt. När du har funnit Gud, som din himmelske far behöver du aldrig med känna dig ensam igen. Det är omöjligt, eftersom telefonlinjen alltid är öppen. Du kan alltid ringa upp honom varhelst du är.


Du kan berätta alla dina behov för honom. I själva verket känner han till dom redan innan du har talat med honom. Han har också ett svar på alla de problem, som du någonsin kan möta i livet.


Låt mig försäkra dig detta. Jag hoppas att du tror mig. Det betyder ingenting hur stort ditt problem är eller hur allvarligt det är. Jag säger dig i Jesu namn, att Gud har en lösning på det.


Om du vill komma till honom i tro på, att han är din fader, som önskar att hjälpa dig, så kommer han inte att förebrå dig. Jag skall nu ge dig ett underbart löfte från Guds ord, så att din tro skall vila på dessa ord.


Tro kommer ju av Guds ord. När jag säger något till dig, hur skall du då veta att jag talar sanning? Jag kanske bara säger några fina psykologiska saker, som avser att få dig att bli väl till mods, men det kommer att försvinna efter någon tid. Du mår bra några minuter eller kanske några timmar, men när du möter livets realiteter är du där igen, och måste lyssna till ytterligare ett program för att hålla dig flytande.


Jag har inte för avsikt att påverka dig psykologiskt. Här är det frågan om verkliga svar på verkliga problem i livet. Det här är Guds ord. Låt mig läsa för dig ur Jak 1:5. Vad är det som sägs här? Jo, "om någon av er brister i vishet, skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om".


Vad är vishet? Det är skillnad på vishet och kunskap. Kunskap få man genom att studera något visst ämne. Det kan vara kemi, matematik eller det kan vara bibeln. Du kan ha kemikunskaper, matematikkunskaper eller bibelkunskaper.


Du kan ha kunskaper i kemi och matematik och även i bibeln, men det hjälper dig inte när du möter vissa praktiska problem i livet. Det finns så många, som har stor bibelkunskap, men dom är fortfarande oroliga, ängsliga och spända. De grälar, strider, är avundsjuka och konkurrerar med varandra.


Bibelkunskap är då inte bättre än matematikkunskap och vetenskap, men vad är vishet? Vishet är kunskapen om Gud, som hjälper oss att finna en praktisk lösning, inte en lösning, som inte fungerar. Det skulle vara en teoretisk lösning. Nej, hos Gud finns praktiska lösningar på praktiska problem, som vi möter.


Vet du, att det är stor skillnad på att känna bibeln och att känna Gud? Tänk dig att du i din barndom blev skild ifrån din far och levde långt borta från honom i tjugofem år, och att du sedan läste en detaljerad beskrivning av hans livshistoria i en bok.


Du skulle få veta allting om din far genom att läsa den här boken, men du skulle inte känna honom. Du hade inte talat med honom på tjugofem år. Ett annat barn, som levt med sin far men aldrig läst någon bok om honom, utan bara levt med honom i fem sex år, skulle känna sin far bättre än du.


Många läser bibeln, som om det vore en biografi om sin far, och man känner inte fadern själv. Vishet är kunskap om Gud som far, och därmed har du funnit lösningen på vilket problem du än kan möta i denna stund.


Det spelar ingen roll vad det är för problem. Det kan vara ett familjeproblem, ett ekonomiskt problem eller frågor om utbildning och arbete eller bostad. Det finns så många svårigheter i den värld vi lever i. Svaret finns hos Gud.


Bibelordet vi talade om sa, "Om någon av er brister i vishet". Någon betyder vem som helst. Alltså gäller det alla. Det gäller alltså dig. Saknar du vishet för det problem du möter? Fortsättningen på versen är "skall han be till Gud".


Vad skall du göra åt dina problem? Du har sprungit omkring och rådfrågat så många men har inte lyckats lösa dina problem. Varför inte göra någonting annat? Varför inte fråga Gud? Gud kan höra dig precis där du är. Om du åkallar Gud, så kan han höra dig precis nu.


Kommer han att hjälpa dig? Ja, helt säkert, han är ju en far inte en farbror eller en granne! Även en vänlig granne skulle kunna hjälpa dig och en far ännu mycket mer. Han är också den bäste pappan av alla! Han ger dig det bästa.


Jesus sa en gång i Luk.11:11-13 " Finns det någon far bland er, som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge Helig Ande åt dem som ber honom?"


Skulle du ge ditt barn något, som är skadligt? Nej, du skulle ge honom något han behövde. Det är precis så Gud är. Han ger oss exakt vad vi behöver. Vi läser vidare i Jak 1:5 "som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse", det vill säga generöst, inte bara några droppar. Om du ber om en sked så får du full hink.


Alltså, du ber om en gnutta vishet och du får ett överflöd. Gud är sådan. Han ger också utan förebråelser. Vanliga föräldrar förebrår ofta sina barn, när dom inte förstår saker och ting, men kom ihåg att Gud aldrig förebrår oss att vi inte förstår vissa saker.


Det enda villkoret är, lyssna nu! "Men han skall be i tro utan att tvivla. Vidare får du veta att om du inte ber i tro får du ingenting.


Du kan vilja ha vishet. Gud kan vilja ge den till dig. Behovet är där. Lösningen är där, men du får den inte eftersom du ber men inte tror. Så enkelt är det. Kanske detta är anledningen till att du inte fått lösning på dina problem ännu.


Varför inte besluta dig för, att idag och framöver tro den beskrivning av Gud som Jesus uppenbarade, att Gud är din far, som känner till alla dina behov. Det kan vara fysiska behov av helande. Det kanske är ett andligt behov. Det kan vara vad som helst, kanske ett familjeproblem, som pågått i åratal. Du kanske inte kan lösa hela problemet, men kanske den del av det som besvärar dig.


Be i tro. Säg, Herre, från och med idag skall jag tro. Jag vill tro att du kommer att lösa detta problem. Varför? Jo, därför att du är min far, därför att Jesus dog för mig och jag är renad i Jesu blod. Jag är din son/Jag är din dotter. Jag har rätt att fråga dig, för du är min far.


Varför inte fråga Gud just nu. Nämn problemet, var specifik, var inte generell, var specifik och säg, detta speciella problem överlåter jag till dig och förväntar mig att du svarar mig.


Du kan vara helt säker på att Gud vill ge generöst och utan förebråelser, och Gud kommer att blir förhärligad, när svaret kommer och du ger honom äran.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)