40 Jesus var lydig Fadern

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 40 Jesus Obeyed The Father

Vi skall fortsätta att se på Jesu liv och på en annan aspekt av hans helighet, nämligen hans fullständiga lydnad för Faderns vilja, oberoende av vad det kostade honom. Ju mer vi ser på Jesu liv, desto mer förstår vi, hur vi förväntas leva på denna jord, och våra liv kommer att bli fullständigt fridfulla och i harmoni.


Har du någonsin tänkt på, vilken ordning det är i det fysiska universum. Månen och stjärnorna rör sig i en så perfekt ordning, att vi kan ställa in tiden på en miljondels sekund utifrån dem, och dom har rört sig på det sättet i tusentals år.


Du kan förutsäga var, en speciell planet kommer att vara inom en viss tid. Den varken tappar fart eller rör sig för fort. Den rör sig i den hastighet, som Gud från början har bestämt för den. Det är därför man finner en sådan perfekt ordning, när man ser på himlavalvet.


Ingen planet kolliderar med den andre. Alla rör sig i en perfekt ordning. Vad är hemligheten? Hemligheten är att de lyder Guds vilja exakt. I detta har vi ett budskap. Bibeln säger, att fastän de inte talar, så hörs deras röst över hela jorden.


Vad är det, dessa himlakroppar säger? Det är i huvudsak följande; Vi har en skapare, och vi lyder honom fullständigt. Vi har aldrig några problem. Allt fungerar bra och smidigt för oss dag efter dag, eftersom vi fullständigt lyder vår skapare.


Har du hört detta budskap frän skapelsen? Tror du att det är sant? Varför är det ett sådant kaos och en sådan förvirring i världen, kanske också i ditt liv? Det är på grund av bristen på lydnad.


Det finns endast en person, som har vandrat på denna jord, och som alltid levde i fullständig vila, i frid och i glädje, och vars liv alltid var i fullständig ordning, och som aldrig var störd över, vad andra människor gjorde eller försökte göra mot honom. Han brydde sig inte om, huruvida han fick några anhängare eller inte. Den personen var Jesus Kristus.


Hemligheten i hans liv var samma som planeternas hemlighet. Han lydde sin himmelske faders vilja exakt, helt och hållet och fullständigt. Överallt där det finns lydnad för Gud finns det också fullkomlighet och skönhet.


Överallt där det finns olydnad för Gud, finns det också kaos och fulhet. Tror du, att det är en börda för planeterna att röra sig i den bana, som Gud har bestämt för dem? Somliga är så långt bort från solen, att de är frusna, och somliga planeter är så nära att de brinner. Ingen av dem klagar. De litar på, att de är på den plats, som Gud har bestämt om dom.


Hela Jesu liv var på det sättet. Han önskade aldrig att gå till platser, som Fadern inte ville, att han skulle gå till. Hela hans liv var en demonstration av den sanningen, att i detta liv och i det kommande livet är det endast gudsfruktan, som är den bästa livshållningen. Av allt som finns, så är ett gudfruktigt liv det mest lönande.


Ingen kan vara lyckligare, fridsammare eller nöjdare än en gudfruktig människa. Gudsfruktan är en livets källa säger bibeln. Att frukta Gud är som att ha en fontän av liv inom sig.


Bibeln uppmuntrar oss i Ords 23:17 "nitälska för Herrens fruktan beständigt". Jesus levde på det sättet. Ibland tror vi, att eftersom Jesus var Guds son, så hände allt automatiskt för honom, men i Heb 5.8 kan vi läsa "fastän han var son lärde han sig lyda genom att lida.".


Varför måste han lära sig? Vi läser i den föregående versen Heb 5:7, att han blev bönhörd, inte för att han var Guds son utan för sin fromhets skull. Det var, för att han fruktade sin himmelske Fader, som hans böner blev hörda.


Det här är ett exempel för oss. På varje område vill Jesus vara ett exempel för oss. Ju heligare våra liv är, ju mer blir våra böner hörda. Varför sägs det i Jakob 5:16, att den rättfärdiges bön har kraft och gör stor verkan? Det gäller inte en bön från vem som helst utan en bön från en rättfärdig man. Ju mer gudfruktig en människa är, ju mer blir hon bönhörd.


Varför blev Jesus bönhörd? Därför att han fruktade Gud. Tro inte att Gud hör dina böner oberoende av hur du lever. Det är inte sant. Ps 66:18 säger, "Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren inte höra mig".


Ett gudfruktigt liv är det mest fruktbara och nyttiga liv, som någon människa kan leva. Hon kan möta problem, men hon kan besegra dem. Hon kan ha tusen problem men kommer att segra i alla dessa. Inte ett enda kommer att bli olöst. Hon kommer att segra i var och en av dem, om hon är gudfruktig, eftersom Gud lyssnar till de gudfruktigas bön.


Låt mig visa ett annat resultat av att vara gudfruktig. Bibeln säger i Heb.1:9, att Jesus var smord med glädjens olja. Det betyder att han var ständigt fylld med glädje och fröjd. Inte för att han var Guds son, utan för att han älskade rättfärdighet och hatade synd.


"Han var smord med glädjens olja mer än sina likar". Det betyder att han hade mer glädje och fröjd i sitt liv än alla andra troende, inte för att han var Guds son, utan för att han älskade rättfärdighet och hatade synd.


Detta kan vi applicera på oss själva. Ju mer vi älskar rättfärdighet, och ju mer vi hatar synd, desto mer kommer glädjens olja att flöda ut från våra liv. Gud kan anförtro sig bara åt en människa som är moraliskt rättfärdig. Detta är hemligheten med all andlig auktoritet.


Om du vill ha auktoritet över Satan i ditt liv, över dina omständigheter och över dina problem sök efter gudsfruktan och håll ditt samvete fullständigt rent. Vad än ditt samvete övertygar dig om, så följ det, oberoende av vad andra kristna gör. Religiösa människor på Jesu tid uppskattade inte Jesu helighet. Om du håller ditt samvete absolut rent, kommer du att få uppleva, att du får andlig auktoritet.En enda rättfärdig människa i en stad kan göra oerhörd skillnad. Det finns ett ord i Jer 5:1 som säger, att om det hade funnits en enda gudfruktig man i Jerusalem på den tiden, så hade inte stadens invånare blivit tillfångatagna av babylonierna. Är det inte en sorglig sak? Jerusalems invånare kunde ha blivit räddade genom en enda rättfärdig man, men det fanns ingen.


Sodom kunde ha blivit räddat, om det hade funnits tio rättfärdiga människor där, men det fanns inte. Det kunde ha funnits tusen, som kompromissade i Sodom och Jerusalem, men det hjälpte inte. Vad är det Gud söker efter, antal? Nej, han söker aldrig efter antal. Ett hundra troende, som kompromissar kan inte rädda en stad, men en rättfärdig kan göra det.


Man skulle kunna tro, att Jesus var en oerhörd välsignelse för synagogan i Nasaret, där han bodde, men när han predikade sitt allra första budskap där, så avbröt man honom halvvägs. Vi läser i Luk 4 att de tog honom till branten av det berg, som staden var byggd på för att störta ner honom.


Vad lär detta oss? Jo, att inte ens religiösa människor uppskattar helighet. Religiösa kristna uppskattar inte en person, som kommer med ett budskap om helighet, gudsfruktan och seger över synden och lydnad för Guds bud.


Varför blev Jesus hatad av många? Därför att han utan fruktan visade på deras synd. Han pekade på deras kärlek till pengar, deras kärlek till att bli ärade och uppskattade. Han pekade på, att de alla sökte sitt eget, och att de i första hand var intresserade av sina ritualer och att hålla futtiga små regler. De levde inte i renhet och i passion för de behövande.


Därför fick Jesus möta fiendskap från människor, avståndstagande, missförstånd, opposition, hat, kritik, förlöjligande, förföljelse, uteslutning från alla religiösa ledare. Man varnade för honom, kallade honom vid dåliga namn och till slut dödade de honom.


Allt detta för att han predikade helighet. Du ser, att resultatet av att leva ett heligt liv är inte att du får en medalj. Du blir förmodligen korsfäst. Dom skulle inte ha korsfäst honom, om han endast själv hade levt ett heligt liv och inte brytt sig om andra, men hans helighet vara sådan, att ljuset som fanns i honom exponerade mörkret, som fanns i dem. Dom beslöt att tysta honom.


Jesus sa det på detta sätt i Joh 3:19-20, och som det uttrycks i en parafras, "när ljuset kom in i denna värld, så älskade de mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Dom hatade det gudomliga ljuset, eftersom de ville synda i mörkret. Dom stannade i mörkret, för att deras synder inte skulle bli uppenbarade".


Min vän, den kristna religiösa världen idag är också på det viset. Om du vandrar i verklig helighet får du inte en medalj. Du kommer att bli hatad, förkastad, missförstådd, förföljd och förmodligen korsfäst. Därför, innan du börjar följa Herren, så gör som Jesus sa, sätt dig ner och beräkna kostnaden. Det är värt det. Låt oss gå med Jesus utanför lägret och bära hans skam.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)