38 Jesus värdesatte människor mer än saker

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 38 Jesus Valued People More Than Things

Vet du hur Gud vill att vi skall förhålla oss till människor, om vi jämför det med hur vi skall förhålla oss till saker? Han vill att vi skall älska människorna och han vill att vi skall använda de materiella tingen. Men vet du hur förhållandet är i världen idag. Människor älskar materiella saker och drar nytta av människor.


Det har blivit motsatsen till det Gud har tänkt, eftersom människan följer djävulen. Jesus är vårt exempel. Låt oss se på honom och lära oss någonting om detta. En sak som synden har gjort i den här världen är att vända uppochner på allting.


Vår värdeuppfattning är uppochnervänd. Världen är full av människor som tycker att pengar är mer värda än Gud. Med sina läppar kan de säga att Gud är viktigare än pengar, men med sina liv visar de, att det som motiverar dom och driver dom är pengar.


Tycker du inte, att en sådan värld lever uppochnervänd? Mitt i den här uppochnervända världen har Gud sänt sina barn att visa, vad som är ett rätt sätt att leva. Men hur lever Guds barn? Hur många kristna har du mött, som med sina liv visar att Gud är viktigare än pengar? Det är mycket få. Dom flesta troende människor också i vårt land visar med sina liv, att pengar är mer betydelsefullt än Gud.


Det här är ett exempel på en uppochnervänd värld. När pengar blir viktigare än Gud, blir också pengar viktigare än människor. Vi älskar pengar mer än vi älskar människor. Det är tragiskt!


Jesus har kommit för att visa oss sanningen, att Gud är viktigare än pengar, och att människor är viktigare än pengar. Om denna insikt inte är etablerad i ditt medvetande min vän, så skall jag säga dig sanningen. Ditt medvetande är fortfarande perverterat. Det är uppochnervänt.


Det materiella har blivit oss givet av Gud, för att vi skall dra nytta av det. Alla materiella saker som pengar, mat, frukt, grönsaker mm har vi fått för att använda, inte för att älska. Människor däremot har givits oss inte för att användas utan för att älskas.


Använder du människor? Vet du att världen är full av fabriker och kontor där affärsmän använder människor för sina egna syften. För att nå sina egna mål utnyttjar de människor. Naturligtvis får dom lön, så liten som möjligt, men i första hand är avsikten att främja företaget och ge ägarna fördelar.


Vi kan förstå att det förhåller sig så i affärsvärlden, men samma sak händer i många kristna organisationer och kyrkor, där så kallade kristna ledare använder människor för egen vinning. Man kan säga att sådana människor inte har förstått Jesu kärlek. De har inte förstått vad det är att värdesätta människor. De använder människor för sina egna syften. De har inte blivit omvända till ett rätt sätt att tänka. Deras sinnen har inte blivit förnyade.


Men hur var det med Jesus. Jesus utnyttjade aldrig någon för att främja sig själv. Han älskade människor. Han visste att människor var långt mer viktiga än materiella saker. Tänk på Judas Iskariot, som är ett tydligt exempel.


Judas Iskariot var kassör i lärjungateamet. När någon gav pengar, tog han hand om dem. Tänk efter, gav man pengar för att man uppskattade Judas, eller för att man uppskattade Jesus? Det är tydligt. De gav pengar, för att de uppskattade Jesu tjänst, för hans helanden och för hans förkunnelse.


Jesus gav pengarna till Judas och sa till honom att behålla dem. Det var inte alls Judas pengar. Det var pengar, som kom in på grund av Jesu tjänst. Vad gjorde Judas med pengarna? Han stal dem och använde dem för egen del.


Jesus älskade Judas. Han var villig att förlora de här pengarna för att kunna rädda Judas´ själ. Han oroade sig inte i första hand för att Judas stal de här pengarna. Han brydde sig mer om hans själ.


Det här är ett exempel på Jesu attityd mot människor. Han vill rädda människor från syndens korruption, som får dem att värdera materiella saker mer än människor. Jesus delar människors bördor. Han har vänliga ord till dem som var förlorare i livets strider och uppmuntrande ord till de nedslagna. Han betraktade inte en enda människa som värdelös.


En människa kan vara okultiverad, grov och oputsad, men hon är en människa, som behöver bli befriad, lösköpt. Jesus kom för att ge sitt liv för dem. När bibeln säger att den Helige Ande vill fylla våra hjärtan med Guds kärlek, så är det för att vi skall bli så som Jesus.


Jag vill fråga dig, som är kristen, har den Helige Ande fyllt dig? Många kristna talar om att bli fylld med den Helige Ande. Vad är beviset på att du blivit fylld med den Helige Ande?


Rom 5:5 säger, "Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den Helige Ande". Ett tecken på att du är fylld med den Helige Ande är att ditt hjärta är fullt av kärlek till människor. Då är du rättvänd. Du är inte uppochnervänd. Du värderar människor mer än materiella saker.


Jesus värderade aldrig materiella saker. Han brukade dem. Han arbetade i ett snickeri, där han brukade materiella saker hela tiden. Han arbetade under många år med dem för att tjäna sitt uppehälle.


Kan du föreställa dig, att en liten pojke från grannskapet kommer in i snickeriet en dag. Han råkar ha sönder något dyrbart, som Jesus nyss har gjort. Vad tror du Jesus gör? Tror du att han blir upprörd och skriker åt pojken och kör ut honom? Nej, jag tror att Jesus bara tar upp pojken och tröstar honom och säger, var inte orolig min vän, jag kan göra en annan.


Jesus älskade människor. Han älskade barn. Materiella saker betydde ingenting för honom. Saker var till för att användas och hjälpa människor. Han blev inte snickare för att bli rik. Nej, han älskade människor och inte saker.


När den Helige Ande förnyar vårt sinne, vet du vad som händer då. Vi ser på saker på samma sätt som Gud. Vi ser människor som Gud ser dem, och vi ser på materiella saker som Gud ser på dem.


Jag tror, att en av de viktigaste böner du behöver be om du vill vara en andlig människa är, att du ber Gud om att kunna se människor, som han ser dem och materiella saker som han ser dem.


Bibeln säger i Sef 3:17, att Gud gläder sig över sitt folk med jubel. Fundera på den versen. Gud gläder sig över människor, inte över perfekta människor. Det finns inga perfekta människor någonstans i världen. Han gläder sig över ofullkomliga människor, som har uttryckt sin önskan att älska honom i all sin ofullkomlighet.


Jesus vandrade på jorden, och han delade sin faders glädje över människor. Tänk på lärjungarna, som var tillsammans med Jesus. Dom var inte perfekta. De var vanliga stapplande syndare precis som du och jag, men Jesus såg på dem på samma sätt som fadern såg på dem.


Jesus älskade dem. Han kritiserade dem inte hela tiden för deras fel, deras fumlighet och kantighet. På grund av att han var barmhärtig på det här sättet, lyssnade folk gärna på honom, kan vi läsa i Mark 12:37. Folk upptäckte den underbara doft, som kom från hans ande, kärleken från Gud som flöt ut från hans hjärta.


Jesus var hela tiden rörd och full av medlidande när han såg sjuka människor, behövande människor, hungriga människor och människor utan herde. Han tänkte sig själv in i deras situation, och gjorde deras misär till sin egen. Det var därför han kunde trösta dem.


Du min vän kan trösta och uppmuntra andra människor, bara om du identifierar dig med dem. Det är lätt att säga ett vänligt ord, men du måste ställa dig själv i deras skor för att förstå vad de går igenom. Det var det Jesus gjorde.


Vi har använt vår fantasi så mycket i det förgångna till onda saker. Är inte det sant? Vi har använt vår fantasi till att tänka på smutsiga saker, bittra saker om andra människor och alla typer av onda saker om dem.


Nu när vi är omvända, vad använder vi fantasin till? De flesta kristna använder inte sin fantasi till något. Låt mig nämna några saker som du kan använda din fantasi till. Använd fantasin till att sätta dig in i den situation andra människor befinner sig i.

Det kan vara någon i din närhet, som lider. När du hör om det, tänk dig in i den personens liv. Det kan vara någon som lever med en besvärlig man eller någon som lever med en besvärlig fru. Någon kanske har ett besvärligt barn. Sätt dig in i deras situation och försök förstå vad dom går igenom. Använd din fantasi att föreställa dig att du är i deras skor.


Det här kan vara beviset på din kärlek. Jesus var så här empatisk. Han blev så sorgsen en gång i synagogan när man inte ville låta en man med en förkrympt arm bli helad. En annan gång såg han en änka gå i en begravningsprocession. Hennes ende son hade dött. När han gick förbi stoppade han hela begravningståget, öppnade kistan och väckte upp pojken från det döda, och gav honom tillbaka till hans mor.


Han gjorde inte under för att visa människor sin makt. Det var för att visa dem Guds kärlek. Han hade medlidande. Varje mirakel Jesus gjorde utgick ifrån hans medlidande.


Om du önskar göra under från Gud och inte har medlidande, kommer du aldrig att kunna följa Jesus. Då passar du inte för att vara hans tjänare. Jesus dog alltid från sina egna rättigheter. Han hade inga tårar för sin egen sorg och plåga, men svettades droppar av blod för vår bedrövelse.


Han bar våra bördor och blev aldrig förolämpad av någonting, som människor sa eller gjorde mot honom. Han blev inte hellre förolämpad för det, som människor missade att göra för honom.


Han kom hit för att tjäna. Han lade aldrig bördor på människor. Han kom för att bära andras bördor, för att tjäna dem, inte för att bli tjänad. Eftersom han levde så här, flödade hans kärlek ut som väldoftande parfym, och människor drogs till honom.


Varför är inte budskapet om Kristus mer accepterat i vårt land? Är det för att kristna inte söker efter att ha den här kärleken?


Dyre broder och syster, som gör anspråk på att vara kristen sök av hela ditt hjärta att få en sån här kärlek, som lik väldoftande parfym kommer fram ur ditt liv.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)