19 Flera döda gärningar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 19 Some More On Dead Works

Vi skall fortsätta vårt studium i ämnet "döda gärningar" (Heb 6:1 och Heb 9:14), Vi konstaterade tidigare, att sådana gärningar är ett kännetecken på att en människa är religiös och inte andlig.


Det är viktigt att förstå, vad det innebär att ha ett sken av gudsfruktan utan att ha dess kraft, eller med andra ord, vad det är att vara bara religiös och inte andlig. Faran vi vill uppmärksamma här är, att religiositet slutligen gör en människa till en farisé.


Andlighet är det som formar oss till likhet med Kristus. Kontrasten mellan Jesus och fariséerna är himmelsvid. Lika stor är skillnaden mellan att vara andlig och att vara religiös.


Döda gärningar är något vi behöver omvända oss ifrån, har vi sett i Heb 6:1. Vi har redan talat om fem kategorier av döda gärningar. Det är;


1. Gärningar som görs motvilligt och utan glädje

2. Gärningar som görs utan kärlek till Gud

3. Gärningar som görs utan engagemang

4. Gärningar som görs utan tro

5. Gärningar som görs för egen ära och vinning


Nästa kategori av döda gärningar, som vi skall se närmare på i detta studium är;


6. Gärningar som görs bara för att lätta samvetet

Vi har alla ett samvete. Detta stör oss, när vi gör något vi känner är fel. Rom 2:15 säger att alla människor, fastän dom inte har någon utvändig lag, så har dom ändå en lag skriven i sina hjärtan. " Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samveten och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig."


Vårt samvete utvecklas i känslighet, när vi lyssnar till den Helige Andes röst. I vissa fall kan emellertid samvetet mana oss, att göra något, och vi gör det bara för att komma ifrån samvetets påträngande röst. Vi gör det inte av kärlek till Gud, eller för att vi känner att det är något som Gud vill.


Jag vill ge dig ett exempel; Du är på väg till jobbet och du har inte läst bibeln, som du brukar. Ditt samvete säger "hallå, du har inte läst bibeln", så du öppnar din bibel, sätter dig ner, och läser några verser från Psaltaren och ditt samvete tystas. Du kan gå iväg med lättat samvete. Du hade kanske annars varit rädd för, att det skulle hände någon olycka på vägen eller något liknande.


Det här är inte andlighet. Det är vidskepelse. Det är som när människor har bibeln under kudden, för att få rena drömmar. Någon kan tänka, jag har inte bett och knäböjer och ber några minuter för att lätta sitt samvete. Detta är inte andlighet det är religiositet.


Av samma orsak kan människor gå på gudstjänst, ge sitt tionde eller ge pengar till fattiga, bara för att lätta samvetet. Allt sådant är döda gärningar. Det är inte onda gärningar. Jag menar, att be eller läsa bibeln, hur skulle det nånsin kunna vara något ont.


Nu är det en annan sak, att göra detta för att man är disciplinerad. Jag har inte sagt att man skall läsa bibeln, bara när man känner för det. Vi lever inte utifrån känslorna. Vi gör det som är rätt, oberoende av om vi känner för det eller inte.


Det är som att gå till jobbet. Du går inte till jobbet bara när du känner för det. Du säger inte till barnen att gå till skolan, bara när dom känner för det. Även när det regnar går du till jobbet men tar paraply med eller regnrock på. Det är disciplin. Du vet att det måste göras.


Vi läser inte bibeln och ber, bara när vi känner för det. De flesta av oss känner inte alltid för det. Här är det plats för disciplin i det kristna livet. Det här är inte döda gärningar. Disciplin är väldigt bra och nödvändigt för alla kristna att ha.


Att läsa bibeln, be och att ha gemenskap med Gud varje dag samt att gå på gudstjänst regelbundet tillhör det kristna livet, men det är skillnad på det, och på att göra något bara för att lätta samvetet.


Det kan också gälla evangelisation. En predikant kan tända dig när han säger, det finns miljoner som är utan Kristus! Vad gör du åt det? Varför går du inte ut?


Du beslutar dig då för att ge upp ditt jobb och ge dig ut till dessa miljoner utan någon kallelse från Gud. Du ger dig iväg till någon svår plats för att predika evangeliet, men efter en tid blir du bara frustrerad. Du har agerat utifrån en känsla och kanske för att lätta samvetet.


Är det inte en god sak att fara till någon svår plats och predika evangeliet? Det är många som farit iväg och blivit frustrerade, därför att de inte väntat på Herren. Dom försökte inte granska sina motiv och fråga sig; Varför vill jag fara? Är det för att lätta mitt samvete, eller är det, för att jag älskar Herren och förstår att det är han, som drar mig i den riktningen.


Om du inte förstå skillnaden här, kommer du att sluta med en ändlös räcka av döda gärningar. Du går runt, runt som i ett ekorrhjul år efter år och du kommer att kasta bort ditt liv.


För det sjunde så är döda gärningar;


7. Gärningar som görs utifrån rädsla för Guds dom

I Gamla förbundet ser vi att det var det enda sättet, som Gud kunde använda, för att få de flesta israeliterna att lyda honom. Du kan se det särskilt tydligt i 5 Mos 28:15 och i fortsättningen av kapitlet.


Här säger Moses, att om ni inte lyder alla de bud, som Herren här har givit er, så skall ni bli förbannade i staden och på landet och få förvirring och straff. Era fiender skall besegra er, ni skall bli fattiga och möta alla sorts problem. På det här sättet fick Gud israeliterna att lyda. Det är också på det här sättet, som vårt rättssystem i huvudsak fungerar.


När vi lyder Gud på grund av rädsla för straff, så är det bättre än olydnad naturligtvis.

Döda gärningar är också bättre än onda gärningar, men Gud säger att du måste omvända dig från att handla utifrån rädsla för straff.


Jesus säger inte som i 5 Mos 38, "om du vill undvika straff så håll mina bud". Nej! Han säger, "om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud". Det är stor skillnad mellan det som betonas i gamla förbundet, och det som Jesus säger här i Joh 14:15. Många kristna har inte förstått att det är en väldig skillnad mellan det gamla och det nya förbundet.


Motivet, det som får mig att göra en sak, är det som betyder något för Gud, och det är också det, som gör oss andliga eller religiösa. Om vi t ex undviker att ljuga för att vi är rädda för att bli avslöjade, så är det ett bra motiv, men det är inte det bästa motivet.


Jesus undvek inte att lyda därför att han var rädd för att bli ertappad, utan för att det skulle var att vanhedra sin Fader. Det var i motsatsförhållande till Guds natur. Det var därför han undvek det.


Föreställ dig att en läkare säger till dig, att du på grund av bitterhet och en oförsonlig attityd till andra, lider av astma, reumatism eller migrän, och att han också uppmanar dig att ge upp din felaktiga attityd och istället bli positiv gentemot andra för att bli frisk. Du kommer kanske att följa hans råd. Varför? Jo för att bli frisk. Du vill inte bli straffad p g a din oförsonlighet och bitterhet.


Det här är då inte en handling till Guds ära. Det är en död gärning. Vi skulle kunna ge många fler exempel på handlingar vi gör för att inte bli straffade. Du vill undvika en sjukdom, eller du vill inte bli dömd av Gud. På grund av en självisk rädsla för dom, kan vi undvika att göra många saker. På det här sättet kan vi leva ett rättfärdigt och riktigt liv, men det är ändå inte andlighet.


Nu har vi kommit till nästa kategori av döda gärningar. Dessa finner vi också i 5 Mos 28. De är motsatsen till dem vi nyss behandlat. Det är;


8. Gärningar som görs i avsikt att få en belöning

Det här är ett sätt, som vi använder när vi uppfostrar barn. Vi säger, om du gör färdigt ditt hemarbete får du choklad, eller om du blir bäst i klassen får du en cykel, och vi får dom att arbeta flitigt. I det gamla förbundet var Gud tvungen att handskas med israeliterna på det här sättet.


Gud säger genom Moses i 5 Mos 28:1-14, att om du noga följer alla mina bud, skall du bli välsignad i staden och på landet. Du skall bli välsignad i din kropp, jag skall välsigna dina barn, dina djur och dina åkrar skall vara fruktsamma, du skall få regn, och jag skall ge dig framgång på så många sätt.


Gud var tvungen att belöna israeliterna på det här sättet, för att få dom att hålla buden. Det finns mycket av detta även ibland kristna. Petrus ställde en fråga till Jesus i Matt 19:27. Det var i samband med händelsen med den rike ynglingen, som vägrade att ge upp allt det han ägde för att följa Jesu.


Petrus jämförde sig med ynglingen och undrade, vad skall vi få, för att vi har lämnat allt och följt dig. Jag har lämnat mina nät, mitt arbete och trygghet som fiskare i Galiléen. Vad skall jag få ut av allt detta?


Jesus besvarade frågan med berättelsen om en man, som anställde arbetare till sin vingård i Matt 20:1-16. Han anställde dem i fem omgångar under dagens lopp. Det väsentliga i den liknelsen är, det ser vi om du läser den noga, att de första fyra grupperna av arbetare hade en överenskommelse om att få en viss summa i lön när arbetet var slut. Den sista gruppen människor var dom enda, som kom och arbetade utan att få något löfte om lön.


Att dom inte fick löfte om lön, var den huvudsakliga skillnaden mellan denna sista grupp i jämförelse med alla som kom före. Vad blev resultatet? Den sista gruppen jobbade bara i en timme, medan de tidigare grupperna arbetade i upp till12 timmar. I slutet ser vi att arbetsgivaren belönade den sista gruppen först. Dom får också tolv gånger så mycket lön som den första, i förhållande till den tid dom arbetat. Den sista gruppen fick en denar per timma. Den första gruppen fick bara en tolftedels denar per timma.


Här besvarar Herren frågan från Petrus. Liknelsen illustrerar, att om du tjänar Gud och tänker på, vad du kommer att få ut av det, så kommer du att bli sist. Om du tjänar villigt och med glädje, utan att tänka på vad du kommer att få i gengäld, så blir du först.


Gärningar som görs för att få belöning är döda gärningar. De enda sorters gärningar som Gud vill ha, är de som görs villigt och med glädje. Kvalitén betyder mycket mer för Gud än kvantiteten. Han vill ha vårt tjänande som en respons av kärlek och tacksamhet från oss. Han vill inte, att vi tjänar honom av plikt, rädsla eller för att få belöning.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)