17 Döda gärningar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 17 Dead Works

Vi skall fortsätta vårt studium i ämnet, religiös eller andlig. Idag skall vi se speciellt på begreppet döda gärningar.


Nya testamentet talar om köttets gärningar i Gal 5:19. Vi vet alla, vad det är; omoral, strider, avundsjuka, vredesutbrott mm. Vi vet att en sann kristen, en andlig person inte kan ha dessa synder. Dessa är så påtagligt syndiga, att det är svårt för en kristen att praktisera någon av dem, utan att bli djupt överbevisad i sitt samvete.


Dessa gärningar är inte farliga i den meningen, att dom vilseleder oss. Dom är onda, men en god sak med dem är, att vi är medvetna när vi begår dem. Vårt samvete säger oss det omedelbart. Till och med en världsligt sinnad persons samvete besvärar honom när det gäller t ex omoral.


Döda gärningar, som nya testamentet talar om, är mera förrädiska. Heb 6:1 t ex säger, att vi måste omvända oss från döda gärningar. I gamla testamentet finns det ingenting om döda gärningar. Där finns goda gärningar och onda gärningar. Där finns bara gott och ont.


I nya testamentet däremot har vi goda gärningar, onda gärningar och döda gärningar. Goda gärningar är de som behagar Gud, onda gärningar är de som nämns i Gal 5 som köttets gärningar. Vad är då döda gärningar?


Döda gärningar är gärningar, som verkar goda till det yttre, men som kommer ur ett korrupt motiv eller görs av en felaktig orsak. Därför är de som en smutsig klädnad i Guds ögon. Det är som om någon, som hade spetälska gav dig ett friskt äpple att äta med sin hand full av spetälska. Skulle du vilja ta det och äta det? Äpplet skulle kanske var gott, men det är infekterat av leprabakterier.


Det är på samma sätt när vi ger goda saker till Gud, som är besmittade av orena motiv. Det kan handla om bön eller om att sjunga en solosång på ett möte. Om din ambition är att få ära själv, så är det varken en ond eller god gärning utan en död gärning. Det är viktigt för oss att förstå detta.


Det är allmänt känt bland troende att Jesu blod renar oss från all synd, 1 Joh 1: 7, men det är mindre känt det Hebr 9: 14 säger, nämligen att Jesu blod också renar oss från döda gärningar, så att vi kan tjäna Gud på ett rätt sätt. Det är därför mycket viktigt, att vi har en klar förståelse av, vad döda gärningar är. Så låt oss se på vad det är frågan om.


Döda gärningar är för det första sådana gärningar, som görs utan glädje, med andra ord sådant som sker av tvång eller av fruktan för straff. Så kan det vara med tiondegivandet för många kristna. De ger inte med glädje. De ger, därför att någon pastor har sagt, att om dom inte ger tiondet, så blir dom straffade och välsignelserna uteblir. De ger alltså av rädsla och inte av glädje.


Gud är inte intresserad av detta manipulerande. 2 Kor 9:7 säger "Gud älskar en glad givare". Jes.64:5 säger, att Gud möter den, som övar rättfärdighet med glädje. I 5 Mos.28:47-48 talar Gud om för israeliterna, varför dom blir straffade. Det är för att dom inte tjänat Gud med ett glatt hjärta. Det får som konsekvens, att dom nu måste tjäna fienden. Gud låter Israel komma i slaveri vid flera tillfällen i historien, därför att dom inte tjänade Herren med glädje.


Guds rike är inte bara rättfärdighet. I Rom 14:17 ser vi klart och tydligt att Guds Rike också är glädje och frid i den Helige Ande. Med andra ord, om du bara utövar rättfärdighet utan glädje och frid i Anden så tjänar du egentligen inte Guds Rike.


Du fullgör då bara en legalistisk religiös verksamhet men är ändå inte andlig. En andlig människa är en, som urskiljer och avslöjar dessa döda gärningar och tar avstånd ifrån dem, ja han stänger sitt hjärta för dem genom Kristi blod.


De som verkligen gläder Gud, är de som gör rättfärdiga gärningar med ett glatt hjärta. Om vi tar tiondegivandet t ex. Detta var påbjudet i lagen i det gamla förbundet. Och inte nog med det. Du skulle ge andra offer utöver tiondet. Sammanlagt skulle du ge mellan 15 och 20 procent av din inkomst till Gud.


Det är intressant att Jesus aldrig nämnde om tiondet med ett undantag i Matt.23 i sitt samtal med fariséerna. Här visar han, att han ser på tiondegivandet som en gammaltestamentlig ordning, som var ok då men inte på bekostnad av barmhärtighet, rättvisa och trohet. Jesus gav aldrig detta som ett bud till de människor, som kommit in under det nya förbundet. Därför ser vi aldrig efter Apg 2 någon anvisning om tiondegivande.


Varför finns det inga anvisningar i nya testamentet? Jo därför att i gamla förbundet var det viktigt med kvantitet, dvs hur mycket du gav till Gud. I nya förbundet handlar det om kvalitet, dvs på vilket sätt du ger din gåva. Storleken på det du ger är av mindre betydelse.


I Mal 3:10 framgår det, att om man inte gav tionde, så var man olydig. Detta var i det gamla förbundet. När vi kommer till det nya förbundet är det slut med tiondegivandet. Gud vill se oss ge med glädje.


Hur kan det då komma sig att så många kristna känner sig tvingade att ge tionde. Jo på grund av att församlingsledningen vill ha in pengar. Det är många kristna, som betalar men utan glädje. Kassören är glad, men Gud är inte glad.


Det kan ju vara en god disciplin att ge tio procent. Ja, det kan vara helt rätt, men om du ger det motvilligt, så blir Gud inte glad. Ge hellre en procent men glädje än tio procent under tvång. Kristna ledare älskar dem, som ger mycket, men Gud älskar glada givare. Många kristna ledare lever fortfarande i gamla förbundet.


Den nytestamentliga principen är inte, att ge, så mycket du kan. Principen nu är att ge så mycket du kan ge med glädje. Stanna där. Gud vill bara ha det du kan ge med glädje. Han vill nämligen ha glada barn.


Visst är det sant, att om jag ger mycket, så får jag mycket tillbaka, men om jag ger mycket och motivet är att jag vill ha mycket tillbaka, då är det en död gärning. Vi ser idag hur ledare och pastorer med sina kollekttal orsakar, att troende att på detta sätt gör sig skyldiga till döda gärningar.


När det gäller att ge pengar till Gud, så kan det alltså bli något du måste be om förlåtelse för p g a, att du har haft fel motiv. Du gav av girighet eller under tvång. Detta ser vi klart, att det är fel i 2 Kor 9:7, där det står "inte av tvång".


Det är fel av kristna ledare att genom övertalning och andra påtryckningar få människor att ge pengar. Gud är helt annorlunda än vad många kristna är på detta område. Gud utövar inte påtryckningar eller tvång på det sättet.


Ett annat område, när det gäller döda gärningar, är när något görs utan kärlek. Ta ett nygift par. Allt dom gör för varandra är av kärlek. Allt kvinnan gör i hemmet, lagar mat, tvättar mm gör hon av kärlek till sin man. Tjugo år senare kan det vara så, att hon fortfarande lagar mat och tvättar mm men inte längre av kärlek.


Jesus sa "Älska Gud av allt ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft". Detta är det första och viktigaste budet. Om du inte håller det, så är alla gärningar värdelösa. Tänk på vad Jesus sa till församlingen i Efesus, att allt ert arbete är värdelöst, för ni har förlorat den första kärleken.


Tänk på Petrus i Joh 21, när Jesus kallar honom på nytt. Vad var det Jesus frågade honom? Jo en enda sak. "Älskar du mig?". Jesus sa också, att om ni älskar mig, så håller ni mina bud (Joh.14:23, 15:10). Han sa inte, om ni är rädda för mig, så håller ni mina bud.


Det som är gjort av rädsla är döda gärningar. Det som görs av kärlek är en levande gärning. Du kan göra en god gärning, och Gud kan ändå inte ha bruk av den, om den görs utifrån rädsla eller med ett själviskt motiv. Han vill att vi skall älska honom, och utifrån denna kärlek lyda honom. Utifrån kärlek skall vårt tjänande ske.


Vi kommer att fortsätta på temat "döda gärningar" i nästa avsnitt.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)