35 Jesus segrade över synden

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 35 Jesus Overcame Sin

Vi skall fortsätt att se på Jesu liv, som är det perfekta exemplet, som Gud har gett oss här på jorden. Det demonstrerar hur Gud vill att människan skall leva. I det här avsnittet skall vi se på Jesu helighet och hans renhet.


Gud är helig och han säger i 3 Mos 11:44 "Ni skall vara heliga, ty jag är helig". Detta skriftställe citeras också i 1 Pet 1:16. Men för oss som är mänskliga varelser skapade med fri vilja, så kan helighet bara komma genom att vi segrar i prövningar genom att säga nej till frestelser.


Vi är inte heliga utifrån vårt arv. När vi föds är vi syndiga genom arvet. Adam var inte heller helig när han skapades. Han var oskyldig, men han var tvungen att välja Gud, alltså säga nej till frestelser, för att kunna bli helig.


På samma sätt är det för oss idag. För att bli heliga måste vi bli frestade. I själva verket är detta avsikten med frestelser. Frestelser och prövningar är inte tänkta att leda oss till synd. Tvärtom är de menade att leda oss till helighet. Helighet är att vara andligt frisk och stark.


Varför går vi till gym och tränar med tyngdlyftning och annat för att stärka kroppen på olika sätt? Detta är inget lätt jobb utan en stor ansträngning. Varför går man igenom en så stor ansträngning? Man är t o m villig att betala för det. Varför?


Jo, man vill ha en spänstig kropp. Vi vet, att en spänstig kropp får vi bara genom att gå igenom fysiska ansträngningar och möta fysiskt motstånd. All utrustning på ett sådant gym är till för att låta olika delar av kroppen möta ansträngningar. En person, vars muskler inte möter ansträngningar, blir fet och slapp.


När en läkare ger en fet och slapp människa råd, för att denne skall bli av med sin fetma, så föreslår han träning, med andra ord råder han honom att utsätta sina muskler för motstånd och ansträngning.


Nu är det exakt samma princip på det andliga området. Vi måste möta motstånd, och vi måste utsättas för påfrestningar för att övervinna och bli andligt spänstiga och starka, med andra ord för att bli heliga.


Det är därför bibeln säger i Jak 1:2 "Skatta er bara lyckliga, när ni utsätts för prövningar", d v s var glada när ni utsätts för prövningar. Det här är inte den vanliga förståelsen av hur man möter prövningar. De flesta tänker; "Oj, en prövning. Jag önskar att jag aldrig hade råkat ut för det här".


Det är samma sak som när en fet man säger; "Oj, vilken ansträngning. Jag vill inte träna. Det är så mycket arbete och så mycket problem med det". Vad blir resultatet? Han blir aldrig muskulös.


En kristen som säger; "jag vill inte möta några prövningar eller frestelser", han kan aldrig bli en andligt muskulös person. Det är omöjligt. Helighet kommer bara om du är villig att säga nej till frestelser. Så vad säger bibeln i Jakob 1:2 i en annan översättning? Jo,"betrakta det som idel glädje, när ni utsätts för allehanda prövningar"


Det är, som när en fet man kommer in på ett gym och med glädje betraktar alla redskap där. Han börjar träna, och gradvis försvinner fettet från hans kropp, och han kommer ut därifrån efter ca ett år och är en frisk och muskulös man. Var inte det bra! Skulle han inte ha betraktat det som enbart glädje, när han utsatte sina muskler för ansträngning?


Det är precis samma sak, som Jakob säger här. Eftersom vi inte har förstått det här, så tänker vi, att den bästa vägen alltid är att undvika prövningar och frestelser. Det är inte den bästa vägen.


Det som överraskar oss är att även Jesus, som är utan synd måste bli frestad. Det är verkligen ett mysterium. Varför måste han bli frestad och prövad? I Matt kapitel 4 läser vi att djävulen kom och frestade honom. Tre av frestelserna nämns där, och i Heb 4:15 får vi veta, att han var frestad på allt sätt som vi, men att han inte syndade, inte ens en enda gång.


Det är förvånande att Jesu Kristus, Guds perfekte syndfrie son också var föremål för frestelser på varje område. Bibeln säger i Heb 6:20 i 1917 års översättning, att Jesus är vår förelöpare. Förelöpare är en som har sprungit loppet framför oss och visat oss den bana vi skall följa.


Som den som har gått före oss, säger han till oss idag, Följ mig! Bibeln säger i Heb 12:1-2 parafraserat; Låt oss se på honom, som sprungit det här loppet framför oss, och låt oss löpa efter honom, och vers 3-4; Tänk på honom som har uthärdat så mycket fiendskap från syndare, och som till döds stod emot synden.


Jesus utstod varje frestelse, som kan möta en människa. Han var frestad på varje punkt, som vi är, och han segrade som människa i Andens kraft. Om han hade mött frestelserna bara i egenskap av Gud, skulle det inte ha varit något stort med det. Bibeln säger ju faktiskt att Gud inte kan frestas. Det är vad som sägs i Jak 1:13.


Jesus måste ha givit upp det gudomliga privilegiet, när han vandrade på jorden som människa. Annars hade han inte kunnat bli frestad, och därmed kunna vara ett exempel för oss. Om han hade övervunnit frestelser i Guds kraft och sedan sagt till oss, att vi också skulle göra det, då hade det varit, som i följande exempel;


En far sitter i sin bil och kör iväg i 80 km i timman och säger till sin lille son att springa efter honom på vägen. Är inte det rätt komiskt? Det är som om Jesus skulle säga, följ mig, men själv vara immun mot frestelser.


Nej, Jesus kunde frestas. Han mötte frestelserna i egenskap av människa, och övervann dem i den Helige Andes kraft. Det är samma kraft som erbjuds oss. Det är det som ger oss hopp. När du möter frestelser, så vill djävulen stjäla detta hopp från dig, genom att säga, nej du kan inte vinna över detta. Du kommer alltid att bli besegrad.


Då kan du fråga dig, hur övervann Jesus frestelser? Det gjorde han som Gud. Är det vad bibeln säger? Nej, hur segrade Jesus? Jo, genom att citera Guds ord. Du kan övervinna Satan på samma sätt.


Bibeln säger, att om du tar Andens svärd som är Guds ord, så kan du också driva bort Satan. I den Helige Andes kraft bad Jesus om hjälp och segrade. Om vi idag måste möta någon frestelse, som Jesus aldrig mötte, då skulle vi kunna säga till Jesus, du förstår inte vad jag möter. Men nu kan vi aldrig säga det, därför att han vet hur det är. Bibeln säger i Heb 4:15 att han känner med oss i vår svaghet.


En sak som Jesus demonstrerade under sitt liv på jorden var, att vi kan genom Andens kraft, som människor lyda varje bud från Gud. Om vi inte gör det är det därför att vi inte är så helhjärtade, som Jesus var.


Det är därför bibeln säger i 1 Joh 2:6 "Den som säger, att han förblir i honom, måste själv leva, så som han levde". Är det möjligt? Om det inte vore möjligt, skull det inte finnas en sådan uppmaning i skriften. Levande bibel säger, "Var och en som kallar sig kristen måste leva såsom Kristus levde". Är det verkligen sant?


Jesu Kristi liv var en demonstration av, hur vi skall leva. Nu kanske vi inte kan säga att vi lever som Jesus. Varken du eller jag har i själva verket mött någon, som har levt som Jesus Kristus. Men om vi har hans liv som vår målsättning, och om vi litar till den Helige Andes hjälp, så kan vi arbeta fram mot denna fullkomlighet och säga, Herre, jag vill leva, som du gjorde..


Den Helige Ande kommer då att förvandla oss från härlighet till härlighet. Paulus sa, att han själv inte hade nått dit, men att han strävade mot detta. Han säger i Fil 3:14 "jag löper mot målet, för att vinna det pris däruppe, som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus". Paulus ville leva som Jesus levde. Han gjorde detta till sitt mål, och bit för bit närmade han sig målet.


En person som inte har något mål, han kommer aldrig att avancera. Om du skall klättra uppför ett berg och inte har bergets topp som mål, vad kommer då att hända? Du kommer att vara på marknivån även efter 25 år, men om du har bergets topp som mål, så kommer du att komma högre och högre upp och bit för bit bli lite mer lik Kristus för varje år. Detta är kristen tillväxt.


Hur segrade Jesus? När han mötte frestelser, och han fick verkligen uppleva dessa fullt ut, så stod han emot dem i Andens kraft. Han dog i sig själv och segrade. Bibeln säger i 1 Pet 4:1 "väpna er med hans sätt att tänka".


Det kan bli ett missförstånd här, om man inte inser syndens innebörd. Kärnan i all synd är huvudsakligen att göra sin egen vilja. Om detta är syndens innebörd. Vad är då innebörden av helighet? Jo, att förneka sin egen vilja och göra Guds vilja. Det är helighet.


Vi läser i Joh 6:38 att Jesus sa "Ty jag har inte kommit ner från himlen, för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig." Alltså, inte för att synda utan för att göra hans vilja. Det är helighet. I Getsemane trädgård sa han, "ske inte min vilja utan din".


Jesus gav upp sin mänskliga vilja som ett offer. Han sa, jag vill aldrig göra min egen vilja. Det är vad som menas med att han aldrig syndade. Han gjorde aldrig sin egen vilja. Vi kan lätt se egenviljan hos små barn. De kan vara väldigt envisa och egensinniga. Den sturskheten är synd.


Jesus varnade sina lärjungar i Getsemane. Han sa, bed ty kroppen är svag. Anden kan vara villig att leva ett heligt liv, men kroppen är svag. Det är därför vi behöver den Helige Andes kraft, just för att stå emot vår egen vilja och göra Guds vilja.


Gör det här till ditt mål käre vän. Tro idag att det är möjligt för dig att leva ett heligt liv, att klättra högre och högre upp på det här berget och bli mer och mer likt Jesus Kristus.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)