60 Stolthet och högmod

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 60 Pride

Vi skall se ytterligare på vad synd är. Synd är det som förstör oss mer, än vad sjukdom gör. Synd är det som har fört kaos och förvirring in i världen. För att få en lösning på kaos och förvirring också på det individuella planet gäller det först och främst, att människor blir räddade från synd. Det är långt viktigare för oss än att bli helad från våra sjukdomar.


Inser du att synd är allvarligare än sjukdom? Om du fick höra ett budskap om, att Jesus kan hela dig från alla dina sjukdomar, och att Jesus kan frälsa dig från alla dina synder. Vilket av dessa erbjudanden skulle du föredra, om du fick välja?


Tänk dig att Jesus skulle uppenbara sig för dig och säga följande. Jag kan antingen frälsa dig från alla dina synder, eller också kan jag hela dig från alla dina sjukdomar. Vad skulle du välja? Jag tror att de flesta människor på jorden, även många troende skulle välja helande från alla sjukdomar.


Orsaken är, att de aldrig har förstått hur allvarlig synden är. Den förödelse synden förorsakar i vår själ är osynlig. Det är därför, som vi inte inser hur hemsk den är. Det är som, när en rökare får sina lungor förstörda. Han ser inte detta. Om han skulle kunna se det, skulle han förmodligen sluta röka.


På samma sätt är det med synd. Vi ser inte den allvarliga skada den gör, förrän den har förstört oss fullständigt. Det är därför, som nya testamentets budskap inte i första hand handlar om att Jesus kan hela dig från alla dina sjukdomar, utan att Jesus kan frälsa dig från dina synder.


Namnet Jesus betyder inte helare utan frälsare, se Matt 1:21. Han har kommit för att frälsa oss från alla våra synder. Visst helar han sjuka, men det är sekundärt. Han kom i första han för att frälsa oss från våra synder. Om vi skall bli befriade från våra synder, så måste vi förstå vad synd är. Vad är det vi skall bli befriade från? Sjukdom förstår vi, men vad är synd?


Vi såg i vårt förra studium att det finns synder, som Jesus fördömde, som är mycket allvarligare än de synder, som räknas upp i de tio budorden. Det är invärtes synder. Vi talade i förra avsnittet om hyckleri.


Idag skall vi se på en annan synd, som Jesus talade om, som är långt mer allvarlig än någon av dem, som räknas upp i de tio budorden. Det är synden högmod eller stolthet. I Luk 18 berättar Jesus en liknelse.


Liknelsen handlar om två personer, som går till templet för att be. Den ene är farisé, och den andre är skattindrivare. Skatteindrivare har genom tiderna ofta varit bedragare, som lurat pengar av människor, och alla vet, att dom som gör så är syndare.


Fariséer var dom, som utifrån sett verkade vara de allra heligaste. I Luk 18:11 säger farisén, "Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tulldrivaren där". Sedan räknade han upp allt han brukade göra. Han fastade två gånger i veckan, han betalade tionde o s v.


Tullindrivaren däremot, som stod avsides sa, "Gud var nådig mot mig syndare". Jesus sa då om tullindrivaren, "det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre".


Vad var felet med farisén, som gjorde att Gud fördömde honom? Jo, det var högmod. Högmod var det, som gjorde djävulen till en djävul. Han var en ängel, en fullkomlig skapelse. Så snart högmod kom in i hans hjärta, så blev han en djävul. Det tog inte ens en sekund. Det var omedelbart. Genast när tanken kom i hans hjärta kastade Gud ut honom.


Bibeln säger i 1 Petr 5:5, att Gud står emot de högmodiga. Gud strider alltid mot högmodiga människor. Varhelst Gud ser stolta människor, så går han emot dem och strider mot dem, eftersom det är i kontrast till Guds natur att vara stolt och högmodig.


Det är på samma sätt som, om du vore en mycket hygienisk och renlig människa, så skulle du hata smuts, skräp och avskräde. En gris hatar inte smutsigt och orent vatten. Varför hatar du det? Varför reagerar du omedelbart mot snusk och avskräde, medan en gris inte gör det?


Jo, detta har med naturen att göra. Nu har vi inte en omedelbar reaktion mot högmod, eftersom det är en del av vår natur. Vi är som grisen. Vi tycker att det är okey att vältra oss i beundran.


Guds natur däremot är tvärt om. Han hatar stolthet och högmod. Bibeln säger, att Jesus ödmjukade sig. Han kom ner från himlen till jorden och blev en tjänare och demonstrerade därmed, hurdan Guds natur är, nämligen ödmjuk och ringa. Han visade genom detta, hur människan skall vara.


Gud skapade människan till att vara ödmjuk. När människan är högmodig, så är det satans natur hon har, d v s det som Gud hatar och står emot. Det är synd, när du är stolt över någonting. Om du är stolt över ditt utseende, så är det synd. Jesus kom för att befria dig från denna synd, så att du aldrig mer blir stolt över ditt utseende. Du kan se bra ut. Det är inget fel i det, men om du är stolt över det, då smutsar du ner ditt vackra utseende.


Hur är det med intelligens? Det är inte fel att vara intelligent. Du kan vara världens intelligentaste människa med det högsta IQ:et av alla. Det är ingenting fel med det, men om du är stolt över det, ja bara en enda liten smula stolt, så är det en synd.


Om du är stolt över det hus du bor i, stolt över vad du har åstadkommit i livet, stolt över din position i samhället eller kanske stolt över den familj du tillhör, så är allt detta synd. Om inte Jesus har befriat dig från denna synd, så måste jag säga att Jesus inte har blivit din frälsare. Vad är det han har befriat dig från?


Många människor vill bli befriade från helvetet, men vet du att bibeln nästan aldrig talar om att bli befriad från helvetet. Bibeln talar en istället en hel del om att bli befriad från synd och från Guds dom över synden. Var i bibeln finner du någon vers om att bli räddad från helvetet? Nästan aldrig, de flesta skriftställen, som handlar om frälsning talar om att bli frälst från synd.


Det första löftet i nya testamentet lyder i Matt 1:21, "Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder" inte från deras sjukdomar eller från helvetet.


Räddning från helvetet är slutresultatet av att bli frälst eller befriad från synd. Om du blir befriad från synd blir du automatiskt befriad från helvetet. Det är detsamma som att säga, att om du blir befriad från en livshotande sjukdom, så blir du befriad från döden.


För att bli befriad från helvetet måste du alltså veta vad synd verkligen är. Stolthet är synd. Det är att söka ära från människor och att ta åt sig ära för det, som Gud har gett oss som en fri gåva. Bibeln säger i 1 Kor 4:7, "Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du, som om det inte var en gåva?".


Tänk på det här en stund. Tänk på allt, du har i ditt liv, ett trevligt utseende, intelligens, ett arbete, ett hem. Du har inte detta beroende på något, som inte Gud har gett dig. Du är född med en viss intelligens, född i en viss familj. Det var ingenting, som du själv valde.


Vad äger du, som du inte själv har fått? Att du har åstadkommit något är p g a att Gud har hjälpt dig under lång tid. Tänk på den som föddes blind eller döv. Om du hade fötts på det viset, då hade du inte åstadkommit det du har gjort, så vad har du, som du inte har fått?


Hur är det med dina bibelkunskaper t ex? Människor kan vara stolta över sina bibelkunskaper. Det är en synd. Att ha bibelkunskaper är inte synd, men att vara stolt över det är synd. Den förkunnare, som blir inbjuden överallt i världen, och som blir stolt över sin förmåga, är den störste syndaren av alla. Det är inte på grund av det han predikar, utan för att han är stolt över hur bra han talat och över hur många som lyssnat och uppskattat hans förkunnelse.


Du kanske har en stor kyrka och är stolt över att du har en av de största församlingarna i stan, och att din kyrka växer mer än andra församlingar. Det är inget fel med att den växer, men om du är stolt över det, är du ond.


Jesus kom för att frälsa oss från stoltheten. Stolthet finns liksom hyckleri inte med i de tio budorden, men det är en synd, som Jesus kom för att frälsa oss ifrån. Jesus talade om dem, som sökte berömmelse från människor, när dom offrade, när dom bad och när dom fastade. Vad är detta? Allt detta är stolthet, och Jesus sa till sina lärjungar, att dom inte skulle vara som dessa.


Närhelst vi ser ner på andra, så har vi stolthet. Tänk på berättelsen om den förlorade sonen. Vad var problemet med den äldre brodern i berättelsen? Jo, han såg ner på sin yngre broder. Han jämförde sig med honom och menade sig vara bättre.


Närhelst du jämför dig själv med någon annan och tänker, vilken fantastisk person du är, hur mycket renare och heligare du är, så börjar du snart bli stolt över det. Kanske är du heligare än den andre, men du är stolt över det. Du kanske säger, tack Gud för att jag inte är som dom där i den andra församlingen. Även när du är stolt över den församling du tillhör, så är det synd.


Det är inget fel att tillhöra en bra församling, men om du är stolt över det, så är det en synd. Det kan finnas mycket syndig stolthet i de bra saker vi gör och i det vi äger. Stolthet och högmod är en synd, som finns i våra mest religiösa och andliga aktiviteter. Det är synder, som man många gånger inte vet om eller tänker på.


Jesus hatar synd. Föreställ dig att du har något i ditt liv, som Jesus hatar. Vill du inte bli befriad från det? Be Gud just nu att han visar de områden i ditt liv, där du har stolthet, för detta förstör dig. Be Jesus att han befriar dig från detta just nu.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)