49 Gud binder samman man och hustru

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 49 God Binds Husband And Wife Together

I det här avsnittet skall vi se på någonting väldigt viktigt och avgörande. Det är Guds plan för ett fullkomligt äktenskap. Jag tror, att detta är en mycket ödesdiger fråga i den tid vi lever i.


Fariséerna kom en gång till Jesus, läser vi i Matt 19:3, för att testa honom och frågade, "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?" Jesu svar var, "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna". Han fortsatte sedan med att säga, att de två skulle bli ett.


De är alltså inte längre två utan ett kött. Det Gud har sammanfogat får ingen människa åtskilja. Vad jag vill, att du skall se här är, att även om Moses under det gamla förbundet hade tillåtit skilsmässa, som också fariséerna påpekade i Matt 19:7, så var detta en temporär ordning.


Vad Jesus sa var, att om ni vill veta Guds perfekta vilja, så gå tillbaka till hur allting var från början, i vers 4 "Har ni inte läst, att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna". Om vi vill veta, vad Guds vilja är för en man och en kvinna, så måste vi gå tillbaka till 1 Mos 2, som Jesus citerar här. "Därför skall en man överge sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett", så därför kommer inte skilsmässa på fråga.


Tråkigt nog är många äktenskap olyckliga också bland kristna, som förväntas vara världens ljus. De har inte separerat, så att de bor på olika håll, men de är skilda andligt. Man kan bo i samma hem i tjugo år men vara som två olika individer, och då uppfyller man inte Guds avsikt med sitt äktenskap.


Guds avsikt är, att de två skall bli ett. Detta är Guds plan, att två skall bli ett. Vi behöver se, varför två inte blir ett. Vi går tillbaka till början i 1 Mos 2. Vi läser att det inte var Adam, som gick till Gud och sa, Herre jag känner mig ensam. Vill du vara snäll och ge mig en hustru.


Nej, det intressanta är, att det var Gud som sa, i vers 18 när han tittade på mannen, "Det är inte gott att mannen att är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom."


Varför skapade inte Gud Adam och Eva samtidigt? Det kunde han lätt ha gjort. När han tog stoff från jorden för att skapa Adam, kunde han ha skapat Eva på samma gång och andats in livsanda i dem båda samtidigt, så att de kunde ha sett på varandra, som det första dom såg, när deras ögon öppnades.


Varför gjorde Gud först Adam ensam, för att en liten stund senare låta honom somna, för att ta ett revben från honom och skapa en kvinna? Det finns en orsak. Det är något andligt, som Gud vill säga till både Adam och Eva, och som är hemligheten med, att två kan bli ett. Vad är det?


Jo, när Gud skapade Adam, och hans ögon öppnades, och han fick liv, vem var den första person han såg? Du vet svaret. Det var Gud. Han mötte Gud och talade med Gud. Han hade ingen hustru då. Det var bara han och Gud.


Långt senare fick han en hustru. Vad var det Gud försökte lära Adam genom detta? Jo, han försökte lära Adam en viktig sak, att han själv alltid måste vara först i Adams liv. Innan du möter din fru måste du umgås med mig. Du måste värdera mig högre, än du värderar din hustru. Det var därför Gud först skapade Adam ensam, och umgicks med honom innan Eva fanns till.


Vad skall vi lära oss av detta? Jo, under hela vårt liv, även om du varit gift i 50 eller 75 är, så måste Gud alltid varje dag vara först. Många börjar med sina hustrur först, när dom har blivit förälskade i varandra. I några fall är det föräldrarna, som är först, men låt mig ta upp det senare.


Nu skall vi tala om skapandet av Eva. Gud lät en sömn komma över Adam, en djup sömn står det i 1 Mos 2:21, så att han inte skulle kunna vakna, och han tog ett av hans revben och gjorde en kvinna av revbenet.


När Gud hade skapat Eva och hon fick livsande och för första gången öppnade sina ögon, vem var det då hon såg först? Det var inte Adam. Hon kände inte ens till Adams existens. Hon trodde att hon var den enda skapade varelsen. Hon visste inget om Adam.


Hennes ögon öppnades, och hon såg Gud, exakt det som hände när Adam skapades. Adam var i djup sömn någon annanstans i trädgården. Han visste ingenting om Evas existens och Eva visste inte att Adam fanns.


Eva mötte Gud. Gud var den första personen, som talade till henne. Först senare förde Gud henne fram inför Adam. Vad var det Gud försökte lära Eva här? Jo, samma sak som han hade försökt lära Adam. Jag måste vara den förste i ditt liv. Du måste ha gemenskap med mig först, innan du har gemenskap med din man.


Förstår du det nu, Guds plan för ett fulländat äktenskap? Adam måste först ha gemenskap med Gud, innan han relaterade till Eva. Eva måste först ha gemenskap med Gud innan hon hade gemenskap med Adam. Allt finns nedskrivet här. Det var så här Gud menade från början.


När båda parterna söker Gud först i sina personliga liv, vet du vad som händer då? Jo, de blir svetsade samman. Gud är den största bindande kraften i universum. När han fogar två personer samman, är det omöjligt för någon att separera dem. Inget kan skilja dem åt inte Djävulen, inte demonerna, inte något i världen, inga omständigheter, ingen fattigdom och inte ens döden.


Om Gud inte är där för att hålla man och hustru samman, så hålls de samman av andra krafter, och de andra krafterna är inte lika starka. Det finns en reklamannons för ett speciellt starkt lim, som visar hur två elefanter drar åt varsitt håll och försöker dela på något, som är limmat med det aktuella limmet. Dom lyckas inte med det.


En man och hustru, som Gud har svetsats samman, är en starkare förening än föreningen i detta exempel. Inga elefanter, inga demoner inga människor kan skilja dem åt, men de måste ha Gud emellan sig. Han är en den bäste sammansvetsaren. Det är Gud emellan dem, som svetsar samman, så inget kan skilja dem åt.


Därför måste du, som är gift vara mycket noga med, att ingenting utom Gud får komma emellan dig och din partner. Vad är det, som är den sammanbindande kraften i många äktenskap? Hos unga människor är det ofta utseendet. En ung man kan välja sin fru, därför att hon är vacker.


Utseendet är inte till räckligt, för att hålla ett par samman i femtio år. Se på alla de här kändisäktenskapen, som ingås utifrån ett vackert utseende. Efter tre månader så strider och grälar dom. Det håller inte.


Vi är inte emot ett vackert utseende. Gift dig för all del med en vacker flicka, men det är inte den viktigaste faktorn. Det kan aldrig hålla ihop ett äktenskap. En flicka väljer ofta mannen, för att han har ett bra jobb, är från en fin familj eller har mycket pengar. Många pojkar i Indien väljer en flicka för den stora hemgiftens skull. Tror du att något av detta kan hålla samman ett äktenskap? Det är omöjligt.


Den ordning som Gud visade från början, är den rätta ordningen, som kan hålla samman ett äktenskap. Den ordningen är att Gud skall vara först, och att var och en av parterna skall ha en relation med Gud, som är större än deras relation till varandra.


Med andra ord om du är make, så får du inte försöka bli först i din frus liv. Din önskan måste vara, att hon ger Herren sin första och största tillgivenhet. Om du är hustru, så måste Herren vara den förste i din makes liv, och du måste komma i andra hand.


Man och hustru får den bästa gemenskapen med varandra, om den här ordningen råder. Bibeln säger i 1 Joh 1:7 "men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra". Gud själv är ljuset.


Vad är det nu, som istället för Gud kan komma emellan en man och en hustru? Det kan vara föräldrar. I 1 Mos 2:24 läser vi, "Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött."


Lägg märke till vad som sägs här. Man måste lämna något när man skall hålla sig till något nytt. Om man försöker bli ett utan att lämna tidigare bindningar, så kommer det inte att fungera. Det fanns ett enda bud som gavs innan synden kom in i världen. Det var, "Lämna din fader och moder". Detta tål att begrunda.


Jag vill fråga dig, som är gift. Har du lämnat din far och mor? Nu menar jag inte fysiskt. Vi skall ju ha omsorg om våra föräldrar ända tills den dag de dör. Vi skall hedra vår fader och moder, men låt dem inte komma emellan i ditt äktenskapliga liv.


Du måste lämna dem känslomässigt. Dom uppfostrade dig under många år, och det är bra, men nu när du är gift, så måste du lämna dem. Många unga män har inte lämnat de emotionella bindningarna till sina föräldrar, och därför är det så mycket förvirring i deras äktenskap.


Likadant är det med många kvinnor. Dom har fortfarande omogna känslomässiga bindningar till sina föräldrar. De har därför inte kunnat förenas med sin man, som Gud vill. Tragedin är, att Gud inte är först i deras liv, och att föräldrar felaktig påverkar deras äktenskapliga liv.


Det kan också vara jobbet, som är så viktigt för en av parterna, att det kommer emellan och hindrar föreningen. Allt annat än Gud som kommer emellan man och hustru är ödesdigert för relationen. Det kan vara pengar. Det kan vara barnen, eller något annat.


Vad är nu svaret för att få ett lyckligt äktenskap? Här är svaret:

Ha Gud främst i varje situation. Vandra i ljuset och döm dig själv, och du kommer att få en sammanbindande kraft i ditt äktenskap.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)