37 Jesus uppskattade alla människor

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 37 Jesus Valued All People

Idag skall vi begrunda ett ord, som många människor använder, men som dom flesta inte förstår. Det är ordet kärlek. Sann kärlek är osjälvisk, men den kärlek som många tänker på är egentligen självisk lust.


Vi skall se på vad det är att verkligen älska sett i ljuset av Jesus liv. När vi talar om helighet, så tänker de flesta människor på helighet som torr och stel religion, frånstötande, hård och strikt. Det är inte den helighet, som Jesus visade upp.


Gud är helig, absolut helig, men bibeln säger att Gud är kärlek. Sann helighet är fullkomlig kärlek. Jag vill säga det igen. Sann helighet är fullkomlig kärlek. Om du har helighet utan kärlek, så är det inte Jesu helighet du har. Det är den så kallade helighet, som fariséerna hade. Det är självrättfärdighet.


Du har kanske ett disciplinerat liv, betalar dina skatter, beder, läser din bibel och ger tionde. Du gör så mycket, men du är som ett skelett, och kan inte attrahera människor. Människor tycker inte om ett skelett.


Tänk dig, att du går på en mörk gata en natt, och du ser ett skelett komma gående mot dig. Vad skulle du göra? Skulle du känna för att springa emot det och omfamna det, eller skulle du springa därifrån?


Det var så fariséerna var. Dom vanliga människorna kände, att dom ville dra sig undan från fariséerna. Olyckligtvis är det så, många självrättfärdiga kristna är. Även många kristna, som menar sig tillhöra speciellt rättrogna och bra församlingar, och säger att dom inte tillhör någon död kyrka, även sådana kan var som skelett. Människor drar sig ifrån dom. Dom är som fariséer, men Jesus var inte lik dem.


Vi behöver vara heliga. Vi behöver ha sanningen, men bibeln säger i Joh 1:14 att Guds härlighet kunde ses i Jesus, som var full av nåd och sanning. Det fanns en balans hos honom.


Se på din kropp. Behöver vi ben eller inte? Om du inte hade ben skulle du inte kunna stå upp. Du skulle heller inte kunna sitta ner. Du skulle vara som en geléklump, som en manet utan ben inuti.


Andligt sett är många människor som maneter. De kompromissar. De har ingen övertygelse. De står inte för sanningen. De står inte för helighet. De är som människor utan ben. Det är verkligen inte Guds vilja.


Men å andra sidan, om du är bara ben, som ett skelett, så skrämmer du iväg människor, men nu har Gud gjort kroppen så vacker. Vad är det som gör vår kropp så attraktiv? Jo, att benen är täckta med kött. När du säger att någon ser bra ut eller att en flicka är söt, vad menar du då?


Det är inte skelettet du menar, för om man tar bort köttet, så ser skelettet likadant ut som hos den fulaste människan i världen. Det är köttet utanpå skelettet, som är så vackert format att det gör en person attraktiv.


Om man applicerar detta på det kristna livet, så är det inte bara sanningen utan nåden och sanningen, som gör en person attraktiva. Det är både kärlek och helighet. Gud är kärlek och Gud är ljus. Dessa två är oskiljbara. Sann helighet är full av kärlek, och sann kärlek är fullkomligt ren.


Vissa människor kan mena, att de har stor kärlek till alla, men om dom inte lever i renhet och rättfärdighet, så är det inte fråga om gudomlig kärlek utan sentimentalitet. Människor som menar sig vara heliga men inte är barmhärtiga och kärleksfulla är heller inte gudomliga utan bara fariséer.


Hur var det med Jesus? Han var varken ett skelett eller en manet. Han hade hela sanningen. Han stod för allt som lagen stod för. Ja mer än vad fariséerna gjorde, men han var inte bara ben. Benen var övertäckta med kött, som Gud hade tänkt att en människan skulle vara.


Detta är den balansen, den gudomlig härlighet, som den Helige Ande har kommit för att kommunicera till dig och mig. Inte för att göra dig till ett skelett, som driver bort människor. Inte heller vill Gud att vi skall vara formlösa maneter, som bara kompromissar och är beredda att passa in i varje typ av öppning.


Vi läser att Jesus talade sanning, men han gjorde det i kärlek. Hans ord hade auktoritet, men de var också nådefulla. När det står att Gud är kärlek, betyder det inte, att han bara handlar kärleksfullt. En person kan handla kärleksfullt men inta vara kärleksfull i hjärtat. Det kan vara enbart en yttre handling, bara för att göra intryck på andra.


Jesus gick inte bara omkring och agerade kärleksfullt. Kärlek kom från djupet av hans hjärta. Vi kan hjälpa de fattiga och göra gott, men ha heligheten och ödmjukheten bara på ytan, som en rock man kan ta av och på. Vi kan imitera någon, men sakna kärlek i hjärtegrunden. Jesus sa om den som trodde på honom att "från hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram".


Den andefyllda människans är en människa, utifrån vilkens inre strömmar ödmjukhet, helighet och kärlek. Våra tankar och våra attityder skall vara heliga och kärleksfulla inte bara våra ord och handlingar. Våra ord och vårt agerande kan vara bara diplomati.


När vi gör något eller säger något till en person, så ger våra ord och tankar en viss "doft och smak" från vårt liv. Andra kan lätt upptäcka den. Ord och handlingar betyder ingenting om våra tankar och vår attityd till någon fortfarande är kritisk och självisk.


David säger om Gud i Ps 51:8 efter det han hade syndat, "Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden". Gud vill att kärlek skall flöda från våra hjärtan. Det var så det var för Jesus. När vi ser på hans liv, kan vi förstå vad den Helige Ande vill göra i våra liv.


Låt mig säga först av allt, att om du älskar en person så värderar du honom högt. Jesus satt ett högt värde på alla människor. Han brydde sig inte om ifall de var kultiverade, intelligenta, smarta, kloka eller rika.


Det är väldigt lätt att uppskatta kultiverade och rika människor, men en gudomlig människa uppskattar alla människor, vare sig dom är klädda i kostym och slips eller om dom är tiggare.


Kan du värdera en tiggare som en av Guds skapelser, som en som är skapad till Guds avbild? Vet du att bibeln säger i Jak 3:9, att alla människor är skapade till Guds avbild.


Hur är det nu med den här tiggaren med sin smutsiga klädsel och sin asociala och ohyfsade stil? Är han skapad till Guds avbild? I så fall skall du respektera honom.


Jesus respekterade alla människor. Han gjorde ingen skillnad mellan den rike och den fattige, mellan den bildade och obildade, den kultiverade och den asociale eller ens mellan den rättfärdige och syndaren. Han uppskattade all, för alla var de skapade av Gud. Alla var älskade av Gud. Han kom för att dö för alla.


Vi kanske tycker att det är tillräckligt att vi älskar våra troende vänner i kyrkan vi tillhör, men Jesus älskade alla människor. Tror du att Jesus bara helade dem, som trodde på honom som frälsare? Nej, han helade många människor, som inte var intresserade av, att få något mer från honom än just helandet.


Det var så hans hjärtelag var. Jesus föraktade ingen för att denne var fattig, olärd eller ful. Nej, Jesus sa en gång, att hela världen inte var lika värdefull som en enda människas själ. Det var så han värderade en människa.


Om du tar alla dina skatter; aktier, hus, mark, bankkonto, guldtackor, din bil eller vad helst du har, och värderar det, så var för Jesus en enda människas själ värd mer än allt detta, ja ännu mer än detta. Han sa att den var värd mer än hela världen.


Han var verkligen glad åt varje människa och värderade henne högt. Han såg hur varje människa var bunden av Satan, och vilseledd. Han längtade efter att frigöra dig och mig. Han älskar oss så mycket, att han var beredd att betala det ultimata priset, döden, för att befria oss från syndens grepp över våra liv.


Det var på grund av, att han var villig att dö för oss människor och rädda oss från våra synder, som han hade rätt att predika så kraftfullt mot synden. Jesus vände sig till fariséerna och sa, "ni huggormars avföda". Kan du och jag säga det till religiösa människor, om dom är så hemska som fariséerna?


Ja, du kan säga det, om du älskar dom tillräckligt för att dö för dom. Annars kan du inte säga det. Vilken dåre som helst kan träda fram och säga dom orden, men att säga det i Jesu ande är en helt annan sak.


Vi har inte rätta att predika mot synd, om vi inte är villiga att göra något för att rädda människor från deras synder. De här är vad som menas med att tala sanning i kärlek. Att tala sanning är lätt. Vem som helst kan göra det. En del människor tänker. Jag är en stor profet. Jag skall säga sanningen, men om vi vill likna Jesus, måste vi göra det i kärlek.


Låt oss se på Jesu liv mera noggrant och se hur hans kärlek verkligen kom från hjärtat. Låt oss be den Helige Ande att fylla våra hjärtan med samma kärlek.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)