11 Guds Ord hjälper oss att övervinna satan

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 11 God's Word Helps Us Overcome Satan

Vi skall tala om det vapen, som Gud har gett oss, med vilket vi kan övervinna vår andliga fiende djävulen. Det vapnet är Guds Ord.


Guds Ord är, som vi sett tidigare i 1 Pet.1:23, likt en säd, som föder oss på nytt. Vi såg också i de första verserna i det andra kapitlet i samma brev, att Guds Ord är som mjölk, som hjälper oss att växa. Guds Ord förändrar oss.


Vidare läser vi i Ef. 6:16, att Guds Ord är som ett svärd, ett Andens svärd med vilket vi kan slåss mot satan. Andens svärd är Guds Ord. Det är ett underbart vapen, som Gud har gett oss för att stå emot satan. Många troende är missmodiga. Vet du varför? Därför att dom inte känner till, hur dom skall använda svärdet, när satan kommer och attackerar dem med missmod.


Många troende lever under fördömelse och skuldkänslor. Varifrån kommer dom? Inte kommer dom från Gud. Lever du med en känsla av skuld och fördömelse?


Känner du dig osäker om huruvida Gud har accepterat dig, om han älskar dig, om han har förlåtit dina synd eller om ham fortfarande håller ditt förflutna emot dig? Det här är sättet, som satan använder för att trakassera och plåga troende. Runt hela världen är troende tyngda av skuldkänslor, som dom inte skulle behöva ha. Hur kan man övervinna satan? Hur kan du övervinna satan?


Vad du än upplever som försöker få dig bort ifrån Gud, som missmod, fördömelse skuldkänslor, kan övervinnas om du tar Guds Ord som vapen. T ex om du inte är säker på, om Jesus Kristus har accepterat dig. Tänk dig att djävulen kommer till dig och säger, "Du tror att Jesus har godtagit dig, men Jesus är allt för helig för att acceptera en syndare som du".


Vad skall du göra, när han säger så? Tänker du argumentera med honom? Jag kan tala om, att du kommer att bli besegrad. Du kan inte argumentera mot satan. Han är allt för intelligent för dig.


När han frestade Jesus Kristus, sa han till honom, "Om du är Guds son gör då dessa stenar till bröd" (Matt.4:3). Han frågade med andra ord, "Är du verkligen Guds son?" Om han kunde ställa en sådan fråga till Jesus Kristus själv, tror du då inte, att han försöker med dessa frågor till dig?


Naturligtvis kommer han att göra det. Han vill få dig att tvivla på att du är ett Guds barn. Hur skall vi segra här? Vi behöver Guds Ord. Här är ett Ord, som du kan använda, Joh.6:37. Jesus säger här, "Den som kommer till mig skall jag inte visa bort".


När jag var en ung man och bad Jesus komma in i mitt liv, så levde jag i många

år, inte i många dagar, inte i många månader utan i många år med tvivel på, att Jesus verkligen hade accepterat mig. Under alla dessa år när jag levde i tvivel, gjorde jag inga som helst andliga framsteg i mitt liv. Det kanske är så för dig.


Men en dag kom i mitt liv för över trettioåtta år sedan, när jag trodde det här Ordet, och jag kunde säga till satan, "Jesus har tagit emot mig precis som jag är, eftersom han har sagt, att den som kommer till mig skall jag inte visa bort". Jag sa "Herre Jesus jag har kommit till dig, och från och med idag tror jag, att du inte har visat bort mig". Det var som att kasta ut ett ankare.


Efter detta har jag inte under dessa trettioåtta år drivit iväg från den positionen. Jag önskar att du vill ta emot detta Ord, och att du från och med idag tror, att om du har kommit till Jesus, det spelar ingen roll om du är den största syndaren i världen, så säger Jesus "Jag skall verkligen inte kasta ut dig". Det finns en försäkran i dessa ord, och du behöver inte längre tro djävulens lögner.


Säg till djävulen, "Jesus säger att han verkligen har accepterat mig". Nå, vem kommer du att tro på från och med idag, Jesus eller djävulen? Detta är ditt val. Om du vill fortsätta att tro på djävulen så kan ingen hindra dig, men om du vill tro Guds Ord, tag då upp svärdet och djävulen kommer att fly från dig, och du kommer inte att ha något tvivel under resten av ditt liv, att Jesus har accepterat dig.


Andra kan ha ett annat problem. Du kan tänka på en särskild synd, som du gjorde dig skyldig till i ditt förra liv, som är mycket hemsk och mycket allvarlig t ex äktenskapsbrott eller mord. Det kan vara en förskräcklig sak. Du kanske tänker, att de mindre allvarliga synder du begått har Gud förlåtit dig för, men dessa förskräckligt onda saker, som kanske ingen vet något om utom du själv, dom kommer Gud alltid ihåg, när han tänker på dig. Kan det vara så för dig?


Om någon t ex hade dödat din son, och du är nådefull nog att förlåta honom, så skulle du alltid komma ihåg varje gång du såg honom; det var han som dödade min son, även om du hade förlåtit honom.


Ser Gud på oss på det sättet, att varje gång han ser oss, så tänker han på oss, som den som gjorde alla dessa onda saker för tjugo år sedan, för tio år sedan eller för en vecka sedan?


Vad säger bibeln? Svaret är åter igen att känna Guds Ord. Satan kommer att komma till dig med alla dessa plågsamma tankar. Hans avsikt är att hålla dig långt borta från Gud. Du kan inte segra över honom med argument, psykologi eller några sådana saker. Du måste citera Guds Ord. Vet du vad Jesus sa varje gång han frestades av satan? Han sa bara, "Det är skrivet" med andra ord, Guds Ord säger så här …


Den andra gången när Jesus frestades, när han sa, "Guds Ord säger.." så kom satan och citerade Guds Ord även han. Då sa Jesus, "Det är också skrivet …"

Varje gång i dessa tre frestelser i öknen, så övervann Jesus satan bara genom att citera skriften, inga diskussioner, inga argument, ingenting.


Eva diskuterade och argumenterade med satan och du vet vad som hände. Hon föll.

Det gjorde aldrig Jesus. Han bara citerade Guds Ord. Och det är vad du också behöver göra. Här är ett löfte från Heb.8:12.


Gud säger, "Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg". Gud lovar här, att han inte bara skall förlåta våra synder, det är i sig underbart. Han lovar också, att han skall glömma bort våra synder.


Det betyder, att när Gud ser på mig, kommer han inte att hålla något emot mig, av de synder jag begått i mitt förflutna, inte för några som jag begick för 40 år sedan, och inte för några jag begick igår. Om jag har bekänt mina synder, så säger bibeln i 1Joh 1:9, att Gud är trofast, så att han förlåter oss våra synder, och att Jesu blod renar oss från all synd.

Detta är mäktiga vapen, dessa Ord från Gud. Dom är som svärd. Man kan säga att bibeln är en depå med många svärd. Du måste välja det svärd, som är lämpligt för just den attack, som satan kommer med.


När han påminner dig om, att du har syndat så mycket i det förgångna, så kan du säga, "Jesu blod har renat mig från all synd". Satan är en stor åklagare. Han försöker anklaga, trakassera och förvirra troende, för att hindra dom att vara lyckliga. Många troende går omkring med bedrövad uppsyn. Det är inte Guds vilja för dig min vän. Tror du att Gud vil,l att du skall gå omkring på den här jorden med en bedrövad uppsyn? Hur skall du någonsin kunna dra någon till Kristus om du gör det?


Hur skall du kunna vara lycklig? Du kan inte psykologiskt arbeta upp glädje. Du måste veta att dina synder är förlåtna, att du är accepterad av Kristus och att Gud inte kommer ihåg dina synder längre. Nu vill jag leda dig ett steg ytterligare.


Det är inte bara att Gud förlåter våra synder och att Gud inte längre kommer ihåg våra synder. Det finns ett ord "rättfärdiggjord", som används i Romarbrevet, att Gud har rättfärdiggjort oss. I Rom 5:1 sägs "Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tro" Ordet rättfärdiggjorda betyder förklarade rättfärdiga. Det betyder att Gud har förklarat att du är en rättfärdig person.


Låt oss använda en illustration. Föreställ dig att jag har blivit anklagad för ett brott och jag tas till rätten och domaren säger, "OK, du har blivit benådad". Jag är glad, för att jag kommit ut och blivit förlåten, men jag hänger fortfarande med huvudet och skäms, därför att jag har blivit anklagad för ett förskräckligt brott. Men då säger domaren, efter att ha gått igenom alla bevis igen, "Jag tror inte att du alls är skyldig. Det finns inget behov av nåd eftersom du är rättfärdig".


Nu har jag kommit ifrån den här rättegången, inte som en benådad brottsling, utan som en som kan lyfta sitt huvud. Detta är vad rättfärdiggörelse betyder. Det är mer än förlåtelse. Många kristna har inte förstått det. Gud förlåter inte bara. Han rättfärdiggör. Han förklarar mig rättfärdig. Med andra ord, han klär mig i Jesu rättfärdighet. Han lägger Jesu rättfärdighet över mig, som en kappa.


Kan du föreställa dig hur Jesu godhet klär dig. Hur ser du ut, när du är klädd med Jesu godhet.? Jag kan säga dig. Du är perfekt. Tror du det? Ja ha, det är där vi har problemet! Du tror det inte. Då kommer det aldrig att bli verklighet. Det står "..rättfärdiggjorda genom tro".


Tror du, att Gud har lagt Jesu godhet över dig? Tacka honom för det. Stå emot satan med dessa vapen, Guds Ord av tro, och säg just nu;


"Jag har blivit accepterad. Jag har blivit förlåten. Gud ställer mig inte längre till svars för mitt förflutna. Jag har blivit rättfärdiggjord. Jag är en rättfärdig person, klädd med Jesu rättfärdighet. Jag är lika ren inför Gud, som Jesus själv är.


Detta är de vapen, som gör att satan flyr från oss.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)