30 Lovprisning öppnar låsta dörrar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 30 Praise Opens Closed Doors

Vi skall ta ytterligare ett studium om lovprisning, denna underbara nyckel, som kan öppnar varje dörr. Den nyckeln kan befria oss ur fängelseliknande situationer.


I vårt förra studium läste vi 2 Krön 20. Där finns en av bibelns finaste illustrationer av, hur en ande av lovsång kan besegra fienden. Vi kan bli befriade i olika situationer, när vi är snärjda av problem, som vi inte klarar av att handskas med.


Tro genererar alltid lovprisning. Jesus sa, att om du tror skall ingenting vara omöjligt för dig. Om du förlitar dig på Gud, blir du aldrig besviken. Människor kan göra dig besviken, men det gör aldrig Gud.


Gud kan ta tid på sig att svara på din bön och dröja med att lösa dina problem och öppna fängelsedörren, men han kommer att göra det en dag. Han vill inte att hans barn skall vara bundna. Han vill att dom skall vara fria i sin ande.


I sin kropp kan de vara bundna. Paulus blev fängslad. Petrus blev också fängslad. De blev till och med dödade, men i sin ande var de fria. Gud vill att du i din ande alltid skall vara fri som fågeln i skyn, lyfta som örnen och flyga mot himlens sky.


Det sker genom en ande av lovsång. Du kan se hur örnen ta sats, lyfter vingarna och seglar iväg. Det är en illustration av en kristen, som lovprisar Gud av hela sitt hjärta.


Det är två eller tre saker jag vill påpeka för dig ur 2 Krön 20. Josafat var omringad av så många fiendehopar, att det var allt för många för honom att handskas med. Gud tillåter sådana situationer i våra liv, när vi blir totalt hjälplösa och svaga.


En gång när Jesus talade om bön, beskrev han den troende, som en stackars hjälplös gammal änka, som hade blivit plågad av fienden (Luk 18)


Kan du föreställa dig den här bilden. En stackars hjälplös änka har trakasserats av en stark eller flera starka män, och hon har ingen i hemmet, som försvarar henne. Hon vet inte vad hon skall göra. Dessa män pressar henne kanske på hyran och vänder upp och ner på huset.


Hon går nu till en domare och ber honom om hjälp. Vad är detta för bild av den troende? Är det en stark superman? Nej det är en hjälplös änka, som Jesus liknar oss vid. Är vi troende sådana? Ja det är vi!


Gud har gjort oss troende svaga i världen, så att vi skall vara beroende av honom.


I gångna tider kastades de troende åt lejonen. Dom kunde inte försvara sig fysiskt mot det mäktiga imperium som Romarriket var, men i sin ande var de fria. Gud tillåter oss att vara svaga. Varför?

Det är bara när vi är svaga, som vi kan utöva tro på Gud. Annars tenderar vi att lita till våra egna resurser.


Gud tillät så många fiender att omringa Josefat, att han sa, Herre vi är hjälplösa! Om bara någon enstaka fiendemakt hotat, så skulle han aldrig ha sagt så. Gud tillät så många att komma att han ropade, Gud vi är hjälplösa! Vi kan inte klara det här!


När du är besegrad av synden, övervunnen av satan, då säger du, att det är, därför att du är svag. Nej min vän, det är för att du är stark! Det är därför du blir besegrad. Om du vore svag, skulle du vända dig till Gud och få hjälp, och du skulle bli en segrare.


Bara svaga människor kan ge Gud sann lovprisning. Starka människor prisar sig själva. En stark person är en, som har bestämda åsikter, talar starkt med skarpa ord till människor och är snabb att döma andra. Är du en sån person? Då är du inte svag.


En svag person kan du se på ett sjukhus. Han har sonder i näsa och mun. Han är hjälplös och är knappt kapabel att tala. Det är en svag person. Du kan inte höra honom kritisera andra i det läget.


Det är när han bli frisk och stark, som han börjar klaga på allting. Han klagar på sköterskor, läkare och på sina ovänner och släktingar. Han börjar tala skarpa ord och döma andra. Så gör han, när han har repat sig och är stark, men han säger inte ett ord, när han ligger där hjälplös.


Hur är det med dig? Är du stark? Det är starka personer, som blir besegrade. Vi läser i 2 Kor 12:9 " i svagheten blir kraften störst". Det är därför Gud tillåter oss att bli svaga. När du argumenterar och diskuterar med människor, hur är du då? Är du svag eller stark?


Du är stark! Starka människor är ett lätt mål för satan. Han vinner alltid slaget mot dem som argumenterar. Det var så han vann slaget mot Eva. Gud tillåter oss alltså att bli svaga. Berättelsen om Lasarus i Joh 11 lär oss detta.


När Jesus fick budet om att Lasarus var döende, så stannade han ändå kvar, där han var, innan han begav sig till Lasarus. Varför gjorde han det? Så länge Lasarus bara var sjuk, hade han ännu en viss styrka. Gradvis försvann hans styrka, tills han en dag dog. Då hade han blivit verkligt svag. Då uppväckte Gud honom!


Vad är det för lektion vi får här? Jo, att Gud måste göra oss svaga, innan han kan göra sitt arbete i oss. När Josafat kom till det maktlösa läget och sa i vers 12, "vi vet inte vad vi skall göra, men våra ögon är på dig" med andra ord, vi förväntar oss att du utverkar befrielse för oss. Då agerade Gud!


Det finns tre kategorier av troende i världen. Lyssna noga och se efter vilken kategori du tillhör.


1. De som har ett oerhört förtroende för sig själva. De är starka, de kan bibeln, de ber, de fastar och har en stor tilltro på sin egen kapacitet. Här finns också dom som inte ber och fastar men ändå är väldigt starka i sig själva och äger en kraftfull personlighet. Denna kategori av människor kan inte åstadkomma något bestående verk för Gud.

2. De som inte har något förtroende för sig själva och inte heller för Gud. Dessa kan säga, att dom inte har någon kraft, att dom är svaga, att dom är hopplösa syndare som inte duger till någonting. Dom tror inte heller att Gud kan göra något i dem eller genom dem. Dessa är också oanvändbara för Gud.


3. De som inte har något förtroende för sig själva men totalt förtroende för Gud. Det är dom som säger likt Josefat, vi har ingen kraft, vi har inget förstånd, men vi litar på dig Herre! Vi vet inte hur vi skall handskas med den här situationen, men vi litar på att du tar hand om den! Det här är människor, som är verkligt användbara för Gud.


Tänk nu bara på, att det inte räcker med, att du bara säger, att du är svag, för att ditt problem skall bli löst. Du måste också ha tillit till Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Att bara erkänna att vi är svaga, odugliga till allt och oförståndiga, det är inte ödmjukhet. Det är bara otro. Jesus bekände aldrig någonting sådant, men han var ändå den ödmjukaste person, som någonsin vandrat på jorden.


Ödmjukhet är när du slutligen säger, JAG FÖRSTRÖSTAR PÅ DIG GUD! . Vet du vad profeten sa i 2 Krön 20:15? Det var en profet genom vilken Gud sände ett budskap. Han sa, "Frukta inte och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds." och i vers 17 "Men därvid blir det inte er sak att strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla och se på, hur Herren räddar er."


Till vilka talar Gud sådana ord idag? Jo, till dem som säger, Vi är svaga men vi litar på dig. De skall aldrig, aldrig bli besvikna eller stå där med skam. Vi har ett underbart löfte i Rom 9:33. Den sista delen av denna vers lyder. " Men den som tror på den (stötestenen =Herren Jesus) skall inte stå där med skam". Vilken underbar vers! Du som tror på Herren skall aldrig bli besviken.


Nu gick dom ut, och vi ser här hur fienden blev grundligt besegrade i 2 Krön 20. Vi kan se ett annat exempel på det här i Jona 2. Du känner till den här berättelsen om Jona. Han var olydig mot Gud och gick ombord på ett skepp, som inte skulle föra honom dit Gud ville. Då stoppade Gud honom genom att få besättningen att kasta honom överbord. En stor fisk svalde honom. Vi läser om detta i Jona 2:1. "Men Herren sände en stor fisk, som slukade Jona. Och Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter."


Vad gjorde Jona under dessa tre dygn? Det berättas inte. Kanske kämpade han för att komma ut ur fiskens buk. Kanske kravlade och kämpade han för att komma ut men halkade gång på gång tillbaka. Det sägs dock i kapitlets nästa vers att Jona bad. Efter de tre dygnen började han bedja.


Ofta gör vi likadant. När vi blir låsta i något problem, så börjar vi inte med att be utan kämpar för att ta oss ur situationen, ibland i flera dagar eller veckor. När allting misslyckas, då börjar vi be. Det var också vad Jona gjorde. Gud låter oss kämpa tills vi kommer till slutet av oss själva.


Vi ser hur Jona ber och ber utan att något händer. Det är den andra saken vi känner igen, men slutligen i vers 10 börjar han tacka Gud. Han säger "Men jag vill offra åt dig med högljudd tacksägelse" och då ser vi i vers 11 "Och på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land".


När var det Herren befallde fisken att göra detta? Jo, när Jona började prisa Gud. Detta är uppfyllelsen av Ps 50:23, att den som offrar lovets offer bereder en väg, så att Gud skall kunna visa honom sin befrielse.


Låt oss slutligen se på ytterligare ett exempel i Apg 16, där vi läser om aposteln Paulus och Silas, när dom satt i fängelse. Vad gjorde dom i fängelset? Istället för att klaga och knota började de prisa Gud. När dom prisade Gud, läser vi i vers 25-26, att Gud öppnade fängelsedörrarna. Återigen ser vi en uppfyllelse av löftet.


Min vän, nyckeln till varje fängelsedörr, till varje situation du är i finns i Guds hand. Om du prisar honom och slutar klaga, så kan han öppna varje dörr. Det finns ingen dörr, som inte Herren kan öppna. Mirakler sker när du börjar prisa Gud i tro på och i tillit honom.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)