39 Jesus var inte populär

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 39 Jesus Was Unpopular

Idag skall vi ytterligare betrakta Jesu liv på jorden, som en modell för det heliga liv, som han vill att vi skall leva. När vi har sett på Jesu liv har vi förstått att han blev inte bara sänd för att dö för våra synder.


Det sätt han levde på jorden är också en demonstration av hur Gud vill att människan skall leva. Vi har sett på Jesu ödmjukhet. Vi har också sett lite på hans helighet.


Det var ett liv, som segrade över synden. Det var ett liv av renhet. Vad var källan till detta. Jesu helighet kom från att han mediterade på Guds ord. Vi läser i Lukas 2 att när han var tolv år gammal, så visste han tillräckligt från skriften för att till och med kunna mäta sig med dom mest lärda i sin tid.


Kom ihåg att det på den tiden inte fanns någon tryckt bibel, som vi har idag. Människor hade ingen bibel i sina hem. Bibeln det gamla testamentet var handskrivet. Endast synagogan i byn eller i staden kunde ha en kopia. Även rika människor kunde ha bara delat av bibeln i hemmet.


Så det var bara de som lyssnade noga när rabbinerna i synagogan undervisade som kunde veta vad skriften sa. Jesus lyssnade noga under sin uppväxt, och kom ihåg att han hade lagt av sig sin gudomlighet, när han kom som ett litet barn.


Hans uppväxt var precis som för oss. Han växte till i kunskap i skriften. På detta sätt blev Jesus också ett exempel för oss när det gäller att ta in Guds ord. Genom denna meditation av ordet förstod han vad Fadern menade och ville på samma sätt, som vi kan förstå det.


Han såg att Guds ord talade mer än vad som var skrivet på Ytan. Han grävde djupt. Bibeln säger att när du gräver som om du sökte efter gömda skatter, så är det bara då som du får kunskap om Gud.


För att inhämta vanlig bibelkunskap kan du läsa skriften som en vanlig lärobok och få kunskap, men att lära känna Gud är en helt annan sak. Detta fick Jesus gör inte bara genom att han läste ordet utan också p g a att han var lydig det han fick lära sig

från ordet.


En del läser bara ordet för att få ett budskap att förkunna, speciellt gäller det predikanter. Det finns en stor fara i att lära in från böcker och band för att få intressanta predikningar.


Det bästa sättet att förbereda en predikan är att först och främst lyssna in vad Gud vill säga till dig personligen. Lyd detta, så att det blir verklighet i ditt eget liv. Tala sedan ut det, som ett budskap till andra. Då har ordet tagit gestalt i dig.


Guds Ord är som ett tveeggat svärd. Ena sidan av svärdet måste först träffa dig själv

och den andra sidan av svärdet är till för att avslöja synd hos andra.


När Jesus mediterade över Guds ord fann han att det var mycket där, som var i fullständig kontrast till vad som praktiserade av människor på hans tid. Det var inte bara meditation på ordet utan också vad han fick veta genom den Helige Ande. Jesus var ju fylld av den Helige Ande.


Jesus levde precis som vi. Hans helighet kom utifrån meditation på Guds ordet och genom att han var fylld av den Helige Ande. Jesus var beroende av den Helige Ande. Om vi följer i hans fotspår kommer vi också att få uppenbarelser från ordet och vårt liv utvecklas i helighet, genuin helighet i linje med Guds avsikt.


Bibeln säger att vårt sinne skall bli förnyat och det sker genom meditation på Guds ord, och när han såg att ordet visade på en viss standard, då predikade han det även om det var i motsats till gängse traditioner och ritualer.


Jesus uppförde sig inte som en skolad skriftlärd. Han uppträdde, som en som fått del av Guds hellighet genom ett fördolt liv med Fadern. Han hörde Guds tilltal genom Anden och han talade ut detta som en profet och inte bara som en predikant. Han proklamerade ordet troget och med kraft.


Det var detta som gjorde att han kunde avslöja världslighet och hyckleri hos fariséerna. Andra människor såg inte detta. Dom beundrade de skriftlärd och var blinda för deras falskhet. Dom trodde att fariséerna var mycket andliga, men Jesus inte bara avslöjade deras hyckleri utan också deras felaktiga teologi och tolkning av skriften.


Jesu helighet kunde man se genom att han aldrig sökte att bli populär genom sin förkunnelse. Det är en oerhörd frestelse när du är en förkunnare att försöka bli populär, särskilt om du är ute efter pengar för dina predikningar. Om du predikar sanningen blir du inte populär och får då heller inga kallelser, men om du anpassar dig och predikar det människor vill höra är du inte trogen mot Guds ord.


Alla som predika Guds ord måste göra det profetiskt som Guds talesmän. Vår trofasthet måste märkas både i vårt liv och i våra ord. Vi måste vara absolut sanna mot Gud. Helighet måste manifesteras genom att inte försöka tillfredsställa människor utan att tillfredsställa Gud.


I Matt: 22:16 kan vi läsa i en parafras, "Vi vet att du predikar sanningen oberoende av konsekvenserna, utan fruktan eller för att få favör". Om du är predikant, så vill jag ställa en personlig fråga.


Kan det sägas om din predikan att den är i enlighet med Matt 22:16, att du predikar Guds Ord troget oberoende av konsekvenserna och utan fruktan och önskan att få någon fördel?


Detta är den sorts predikan vårt land behöver i alla kyrkor. Det var sådan Jesus var, och om vi ser på Jesus och vill vara som honom på detta område. Jesus hade en oerhörd nitälskan för renheten i Guds hus.


När människor slog honom och ryckte honom i skägget, behandlade honom illa och kallade honom djävulens son så blev han aldrig arg. Han sa aldrig någonting. Han bara accepterade det. Man kunde göra vad som helst mot Jesus personligen, och han sa ingenting utan bara förlät, men när han såg att Guds hus blev nedsmutsat genom att människor försökte göra pengar i religionens namn då var han en annan person.


Det står om honom i Joh 2:15, att han gjorde en piska och jagade ut månglarna ur templet och sa, "sluta upp med att göra min Faders hus till en saluhall. Då kom lärjungarna ihåg vad som var skrivet i skriften i gamla testamentet. Nitälskan för ditt hus skall förtära mig".


Rättfärdighetens vrede brann i honom. Känner du till vad Ef 4:26 betyder, när det står "Vredgas men synda inte". Det är en uppmaning där att vredgas. Vi tänker alltid på vrede, som en synd. Vrede är en synd i vissa situationer. I andra situationer är det som det står i detta bibelord, att vi måste vredgas.


Hur skall vi se skillnaden i Jesu liv? Varför blev han inte arg när dom slog honom, talade illa om honom, ryckte av honom skägget, spottade på honom, korsfäste honom. Han blev inte arg. Han sa bara "Fader förlåt dom" .


När var han arg? Han blev arg när Guds hus vanhelgades, när fattiga människor exploaterades, när fariséerna inte ville tillåta att en man med förtvinad hand att bli helad på en sabbaten.


Vi förstår att den sorts vrede, som vi måste ha, är när vi ser hur Guds hus och Guds namn vanhelgas, när vi ser hur fattiga utarmas. När skall vi aldrig bli arga? När människor skadar oss, utnyttjar oss och gör allt ont mot oss och förtalar oss. I allt som gäller oss själva skall vi aldrig bli arga.


Tyvärr är det precis tvärt emot i världen. Det är tragiskt, men människor som tillhör världen blir arga när det gäller dem själva men bryr sig inte om att Guds namn vanäras i kyrkan. Detta är precis motsatsen till hur det var med Jesus. Han blev arg bara när det gällde Guds hus.


Det finns en vrede som är helig och en vred som ä r syndig. När Jesus använde piskan den där gången i templet brydde han sig inte om huruvida folk missförstod honom. Han brydde sig inte heller om vad hans lärjungar tänkte om honom. Han brydde sig bara om renheten i Guds hus. Han hade inte tappat kontrollen över sig själv.


Han hade fullständig kontroll över sig själv, men han var inte diplomatisk. Han gick inte fram till dom som växlade pengar och sa; Mina herrar vill ni vara snälla och ta bort era bord. Nej, han sa aldrig någonting sådant. Han knuffade omkull borden och fick mynten att sprida sig hit och dit och jagade ut oxarna, fåren och fåglarna ur sina burar.


Det var inte särskilt gentlemannamässigt att göra, men när det gällde renheten i Guds hus var Jesus passionerad. Han kom med ett svärd och han använde det outtröttligt för att skära av och såra, och på det viset visade sig Guds härlighet, så heligheten i Jesu liv förorsakade mycket missförstånd, opposition och förföljelse.


Det är på samma sätt även idag. Du kommer inte att bli populär om du lever ett heligt liv. Jag menar att om du bara tänker i termer av att betala dina skatter, tvätta folks fötter, göra det som är rätt och aldrig avslöja synd, så kan du bli populär.


Men om du följer Jesus hela vägen, så kommer din helighet att blottlägga synd. Bibeln säger i Ef 5, att vi med våra liv måste stå emot och avslöja mörkrets gärningar. Jesu liv var det vackraste, det mest välordnade, det fridsammaste, och det lyckligaste liv, som världen någonsin hade sett, därför att han vara bara intresserad av att behaga Gud. Han var inte intresserad av att behaga en enda människa. Han brydde sig inte om folks åsikter.


Vet du att du och jag kan leva ett sånt liv? Längta du efter ett sådant liv? Varför inte böja ditt huvud just nu när du lyssnar och be en enkel bön och säg;


Herre Jesus, jag har försökt att behaga människor allt för mycket. Förlåt mig! Hjälp mig att följa dig och söka efter att behaga bara dig, att tänka på vad du vill ha och vad du önskar. Amen.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)