59 Hyckleri

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 59 Hypocrisy

Vilka var de synder, som Jesus hatade mest? När vi ser synd som sjukdom, ja allvarligare än sjukdom lär vi oss att hata synd mer än vi hatar sjukdom. Jesus kom för att avslöja de synder, som ruinerar våra liv.


Vi skall nu gå till Matt 1:21, där det talas om anledningen till att Jesus kallades Jesus, när han föddes, som liten baby. Här sägs det "du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder". Jesus betyder frälsare. Han skulle frälsa eller rädd från synder.


Om du vill veta, vad det är att bli frälst från synd, så måste du veta vad synd är. I många människors sinne är synd ett mycket vagt begrepp. Det är otydligt vad synd egentligen är.


Om man sa att du skulle bli räddad från cancer eller från TBC eller räddad ur en grop du fallit i skulle du veta direkt vad det betyder, men när man säger räddad från synd, hur uppfattar du det? Det beror på hur man definierar synd.


Om du tror att synd bara är att bli drucken eller att spela, att förstöra en massa pengar eller att ha en massa kvinnor eller liknande då kan du ju tro att du är frälst om du inte gör dessa saker.


Om du bara går efter de tio budorden, där man talar om grova synder som mord, äktenskapsbrott, tjuveri, falskt vittnesbörd i rätten för att skada en annan person och liknande saker. Jag tror at de flesta människor i världen säger att dom inte gör dessa

synder och därför menar att dom inte behöver någon frälsning. Många behöver inte alls Jesus.


Men när vi läser evangelierna finner vi att Jesus talade om vissa andra synder, som inte alls fanns bland dom tio budorden. När vi ser vad Jesus lärde så finner vi att synd inte i första hand är något utvändigt.


Ett mangoträd är ett mangoträd även om det inte producerar mango. Det kan vara sterilt men det är fortfarande ett mangoträd. När det är produktivt så ger det mango inte äpplen eller kokosnötter.


På samma sätt är synd, som ett träd. Huruvida dess frukt kommer ut ifrån det eller inte gör ingen skillnad. Sunden finns därinne. Den finns i hjärtat. Jesus sa att det är ifrån hjärtat, som det kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott och allt liknande.


Det var därför Jesus talade om, att hellre ta i tu med synden i hjärtat än att ta itu med synden när den kommit fram. När vi ser på Jesu undervisning i sin helhet, så finner vi att det fanns vissa synder, som människor inte anser vara allvarliga, men som Jesus lyfte fram och talade emot.


I Jes 55:8-9 säger Gud, "Se mina tankar är inte era tankar". Det kan tillämpas på många områden. Guds tankar om synd är annorlunda än människors tankar om synd. Människor tar inte synd så allvarligt. Människor tror att synd bara är dom här yttre gärningarna.


Gud talar om en mängd andra saker, som är synd. Nummer ett bland dem är hyckleri. I det gamla testamentet finner man knappast något fördömande av hyckleri. Det är väldligt ovanligt.


Profeterna talade för det mesta om äktenskapsbrott, avgudadyrkan och snikna begärelser. Dessa var de huvudsakliga synderna, men när Jesus kom så talade han mycket mer om hyckleri, även om han talade om det andra också.


När en kvinna, som blev avslöjad med äktenskapsbrott drogs fram inför honom ville han inte stena henne. Han räddade hennes liv. Det var en tjuv, som hängde bredvid honom på korset. Han förlät honom och tog med honom till paradiset.


Men när Jesus mötte religiösa ledare, de äldste och föreståndarna för synagogan på den tiden, fariséerna så fördömde han dom på ett chockerande sätt, på grund av att de var hycklare.


Han sa gång på gång, t ex i Matt 23:13, "Ve er ni skriftlärde och fariséer". Ve er, är ett ord, som i gamla testamentet betyder förbannelse. Förbannelse över er! De skriftlärde och fariséerna var ledare för synagogorna på den tiden. Det var dom, som hade studerat på bibelskolor och blivit religiös ledare. Hycklare!


I vers 15 säger Jesus igen, Förbannelse över er skriftlärde och fariséer! och samma sak i vers 16, 23, 25, 27 och i vers 29. Sju gånger upprepar Jesus förbannelsen. Så många gånger fördömer han dem för deras hyckleri. I vers 33 kallar han dem, "Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?


Man finner aldrig att Jesus talar så till en prostituerad eller till en mördare, men Jesus talar så till de mest religiösa på sin tid, som läste bibeln varje dag från Första Mosebok till Malaki varje dag, och som ägnade sig mycket åt fromma handlingar.


Här ser vi hur Jesus hatade hyckleri mer än allt annat. Det här är vad han strävade efter att fördöma. Orsaken var det Jesus sa i Mark 7:6, "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig".


Vad var det som Jesus hatade. Det var att de sa så många underbara saker till honom med sina läppar, men deras hjärtan var långt borta från honom. Dom tycktes vara överlåtna till Herren, men i sina hjärtan var de intresserade av sig själva, sina pengar och andra saker och de sökte sin egen vinning men låtsades vara heliga.


Vad var det hos prostituerade och mördare som var bättre? Det var inte deras utvärtes liv utan det faktum att de var ärliga. De som var mördare låtsades inte, att dom inte var det. De prostituerade erkände att de var prostituerade. De låtsades inte att de var heliga.


Vi finner att Jesus hatade att man låtsades, t ex att låtsas vara helig när man ber, att använda heliga ord, som får oss att verka heliga och ödmjuka. Det kan vara en lögn. Att vara hycklare är att vara en lögnare. Det är att ge ett intryck inför människor att man är mycket andlig när man egentligen inte alls är det.


Vet du, att en av de första synder ett barn lär sig och begär är att ljuga. Dom begår inte mord, äktenskapsbrott och liknande först. Det är lögnen, som kommer först i deras liv. Dom börjar att vilseleda sina föräldrar.


Efterhand som vi växer upp utvecklar vi denna konst att lura andra, genom att ge människor ett intryck av oss, som inte i verkligheten är sant. Vi lurar dem. När du sen blir en kristen, så utvecklar du den förmågan ännu mer, genom att låtsas vara mycket andlig, i avsikt att göra intryck på dem.


Det här är den synd, som Jesus hatar allra mest. Kommer du ihåg liknelsen, som Jesus beskrev, om dom tio jungfrurna, som gick ut för att möta brudgummen. Vad var skillnaden mellan dem. Utifrån sett var alla jungfrur. Det betyder att det utvärtes livet vara likadant för alla tio. De bar likadana vita dräkter. De gick alla ut för att möta brudgummen. Det var ingen skillnad vad detta beträffar. Det var exakt likadant för alla, men det var en stor skillnad invärtes.


Invärtes d v s kanske i en ficka ii någon av dessa klänningsvåder så hade fem av dem olja, extra olja att fylla på lamporna med när de började dö ut. Från början hade alla tio sina lampor brinnande. När lamporna började dö ut, läser vi att bara fem av dem hade olja.


Vad lär oss denna liknelse? Jo, att ha ett liv som bara i utvärtes måtto är bra gör oss inte beredda att möta Herren när han kommer. Vi måste också ha ett fördolt liv. Det är vad oljeflaskan symboliserar. Oljan symboliserar den Helige Ande Vi måste ha ett fördolt liv i gemenskap med Gud, ett inre livet med Gud där kärleken till Herren är tydlig, ren och helhjärtad.


Det är alltså inte tillräckligt att vara en jungfru, att ha ditt yttre liv i ordning. Fem av jungfrurna blev kvarlämnade när brudgummen kom, bara därför att de inte hade den inre flaska med olja.


Vad var det Jesus betonade här? Jo, om du är en hycklare kommer du inte med när Jesus hämtar sin brud. Vad var den första synd, som blev dömd i den första kyrkan? Ananias och Safira blev inte dömda för mord, äktenskapsbrott eller något sådant. Nej, det var för hyckleri. De låtsades vara andliga, när de i verkligheten inte var det.


Det här är en lektion för oss. Ananias och Safira lurade ingen människa. De skadade ingen människa. De kom till kyrkan och låtsades att de var helöverlåtna till Gud, fast de egentligen inte var det. Inser du hur mycket Jesus hatar detta? De blev dödade.


Låt oss lära oss av detta att hyckleri är det som Jesus hatar mer än allting annat.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)