65 Att ljuga

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 65 Lying

Vi skall se på en egenskap hos människan, som kanske är den mest utbredda, och som orsakar mycket förstörelse och skada i relationer, och som är något vi inte kan besegra utan hjälp från Gud. Varje mänsklig varelse faller i denna synd. Bara Gud kan befria oss.


I Joh 8:44 sa Jesus till de judar, som trodde på honom, till de som trodde på ett intellektuellt sätt, "Ni har djävulen som fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första börja, och han står utanför sanningen, eftersom sanningen inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och en lögnens fader".


Det är förvånande att Jesus kunde säga så till människor, som uppenbarligen hade trott på honom, enligt vers 38 i samma kapitel. Det finns en tro på Jesus, som är intellektuell. Den människa som tror så förblir djävulens barn.


Idag är det få, som är djärva nog att säga detta till andra, men Jesus sa det, i det vi nyss citerat, "Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar". Jesus sa inte detta för att förolämpa eller förbanna dem, utan för att visa hur de kunde bli lösta ur denna belägenhet och istället bli Guds barn.


Dom kunde inte bli befriade, förrän dom fick veta vad dom verkligen var. Inte förrän vi inser vad vi är, kan Gud befria oss. Jesus sa vidare i vers 44, Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen, eftersom sanningen inte finns i honom.


Här ser vi ett kännetecken, som Satan har. Det finns inte någon sanning i honom, och att han inte står i sanningen. Sen fortsätter Jesus, "När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och en lögnens fader". Han talar utifrån sin egen natur, eftersom han är en lögnare och också lögnens fader.


På samma sätt, som vi såg i ett tidigare studium, att Gud är kärlek och Satan är hat, så säger Jesus, att han själv är sanningen, och att djävulen är en lögnare. Djävulen står inte i sanningen och det finns ingen sanning i honom. När helst han talar en lögn, så talar han utifrån sin egen natur. Det är hans natur att ljuga, för han är en lögnare.


All lögn har sitt ursprung i Satan, eftersom han är dess fader. Om du ljuger så kommer lögnen från fadern Satan och du är modern. När du ljög, gav du ditt hjärta och din tunga till Satan, för att producera ett barn, som kallas lögn.


Gud är aldrig fader till lögn. Det är därför det är så viktigt att lära sig, när man blir en kristen, att alltid tala sanning. Jesus sa i Matt 5:37 rörande detta, "Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda."


Tidigare i vers 34 har han sagt, "Ni skall inte svära någon ed alls". Vi behöver inte svära någon ed, t ex lägga handen på bibeln och bedyra vid Gud, att vi talar sanning. Om man gör det, så säger man egentligen, för det mesta ljuger jag, men just nu talar jag sanning.


Jesus menar, ni skall tala sanning hela tiden, så att ni inte behöver svära någon ed alls. Ett uttalande under ed skall inte vara mer trovärdigt än ett uttalande utan ed. Ni skall alltid tala sanning. Allt annat är ont.


Vad är det första Gud kräver av oss, när vi kommer till honom? Det är inte fullkomlighet, inte renhet, inte godhet, inte kärlek eller något liknande. Det finns bara en sak han kräver när vi kommer till honom, och det är ärlighet.


I Jer 3:13 säger Gud genom profeten, "Må du bara besinna din missgärning, att du har varit avfällig från Herren din Gud", och lite längre ner i vers 14, "vänd om ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte herre. Så vill jag hämta er .. och föra er till Sion". Översatt till nytestamentliga förutsättningar säger han, jag vill före er till en äkta gemenskap i Kristus, om ni bara vill erkänna era missgärningar. Med andra ord, var ärlig!


Vad var det kvinnan, som blev avslöjad med äktenskapsbrott hade? Jo, hon var ärlig. Hon hade inget annat värde. Hur var det med tjuven, som hängde på korset? Han sa, jag förtjänar detta. Han erkände att han var en brottsling, som förtjänade döden. Den andre tjuven var inte villig att erkänna det. Han sa, hjälp oss ner från korset. Vi förtjänar inte att dö.


Den senare kom till helvetet, inte för att han var en brottsling, utan för att han var oärlig. Den förste var lika brottslig och kanske värre, men han var ärlig när han sa, jag förtjänar det här. Han kom till paradiset.


Paradiset är inte gjort för fullkomliga människor. Det är till för ärliga människor. Det är till för människor, som är villiga att tala sanning. Den första synd, som nämns i bibeln är lögnen. Vi läser i 1 Mos 3:1 om den fösta synden. Det är inte den synd Eva begick, när hon åt av trädet, som Gud hade förbjudit. Det finns en synd, som nämns före detta. Det är en synd, som inte begicks av människor, utan av Satan.


"Han sade till kvinnan: Skulle då Gud ha sagt: Ni skall inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: Vi får äta av frukten från de andra träden i lustgården, men av frukten från det träd, som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ni skall inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan: Ingalunda skall ni dö …"


Detta var en lögn. Det är den första synden, som nämns i skriften. Lögnen är följande: Du kommer inte att dö. Du kan låta bli att lyda Gud, och du kommer inte att bli straffad. Du kommer inte att gå till helvetet. Synden får inget straff.


Detta är den lögn, som bedrog Eva och som har bedragit hela mänskligheten i tusentals år. Det finns pastorer, som bejakar synden i syndares liv. Det finns också pastorer, som bejakar synden i de troendes liv. Dom säger, om du har tagit emot Herren, så kommer du till himlen hur mycket du än syndar.


Bibeln säger i Pred 8:11, "Därför att domen inte strax går över vad ont som görs, får människorna dristighet att göra vad ont är". Det är på grund av att Gud inte straffar omedelbart, som människor fortsätter att leva i synd.

Djävulen ljuger och säger, "du kommer inte att straffas. Titta på alla dom andra runt omkring dig. Titta på de synder dom gör. Se på alla troende, som gör så mycket fel, och dom klarar sig undan straff."


Nu har dom i verkligheten inte klarat sig undan. Guds dom och bestraffning har bara inte kommit än. Det är hela förklaringen. Det här är en lögn, som Satan lurar människor med överallt, att du kan synda utan att behöva lida för det.


Bibeln säger i Rom 8:13, att om du lever efter köttet kommer du sannerligen att dö, men Satan säger, "nej, ni kommer inte att dö, eftersom Gud är barmhärtig och nådig. Om du ber Jesus komma in i ditt liv, så kommer du inte att dö, även om du lever efter köttet." Detta är ett bedrägeri!


Sanningen är, att om du lever efter köttet kommer du att dö. Det är ingen tvekan alls om det. Satan är en lögnare, och han försöker överföra den naturen till sina barn. Det är mycket lätt för en troende att bli infekterad av detta också. Närhelst du säger en lögn så erbjuder du dig själv till Satan.


Den sista synd, som nämns i bibeln är i Upp 22:15. Där talas det om dem, som kommer att vara utanför staden på den sista dagen. Alla dom som älskar synden och lever i den kommer att stå utanför.


Har du sett det här förut, att den första och den sista synden, som nämns i bibeln är att ljuga. Att ljuga är en mycket allvarlig synd, att ljuga för Gud och att ljuga för människor. Varje lögn har skapats av Satan.


Petrus sa till Ananias i Apg 5:3, "Ananias, hur har Satan kunna fylla ditt hjärta, så du försöker lura den Helige Ande". Ananias blev dödad på grund av denna synd. Det var den första synd, som dömdes i den tidiga kyrkan. Att ljuga är oerhört allvarligt.


Därför är det en av de viktigaste uppgifter vi har som föräldrar, att lära våra barn, att sluta tala lögn. Våra barn är födda med vår natur. Dom är benägna att ljuga, om inte vi som föräldrar visar att sanningen är väldigt viktig. Som föräldrar måste vi alltid se till, att göra det vi sagt, och det vi lovat, såvida inte någon omständighet uppstår, som förhindrar oss att göra det. Då förstår barnen, att vi ser det som väldigt viktigt, att alltid vara pålitlig.


Att tala sanning är en kvalitet ett värde, som vi måste slåss helhjärtat för. Den Helige Ande är en sanningens ande, och om du vill vara sanningsenlig, så måste du be den Helige Ande att fylla dig och döda den här vanan att ljuga i ditt tal.


Om du gör det, så kommer Gud att ge dig urskiljningsförmåga, så att du ser vilka lögner Satan försöker lura oss med.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)