72 Guds plan för dem som misslyckats

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 72 God's Plan For Those Who Have Failed

Vi skall i detta avsnitt se på några ord av uppmuntran till dem, som känner att deras liv har varit ett misslyckande. Det finns så många människor, som tycker att de har rört till sina liv så illa, så att de undrar, vad de idag kan göra för Gud i detta läge.

Det finns ett hoppets budskap i Guds ord för sådana människor. Det finns så många troende bröder och systrar, som tror att de inte kan fullfölja Guds fullkomliga plan för sina liv nu, på grund av att de har syndat och missat Gud vid något tillfälle tidigare i livet.

Dom tänker så här, att om jag då, när jag var ung, hade gett mig helt till Gud och levt i hans fullkomliga vilja, då kanske det hade varit möjligt, men nu har jag trasslat till mitt liv så totalt, så vad kan jag göra nu?

Utifrån logiken och vårt mänskliga förstånd, så låter detta rätt, men låt oss se i skriften, och du skall upptäcka att Guds tankar är helt annorlunda. Det finns hopp även för dig.

Lägg märke till först och främst hur bibeln börjar. "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord". Detta står att läsa i 1 Mos 1:1. Skapelsen var fullkomlig och perfekt. Det måste ha varit så eftersom allt som Gud skapar är perfekt.

Men några av änglarna, som Gud hade skapat avföll. Det beskrivs i Jes 14:12-15 och Hes 28:13-18. När detta skedde läser vi i 1 Mos 1:2, att jorden blev formlös, öde, tom och mörk.

Men vad gjorde Gud sedan? Han lämnade inte jorden i det tillståndet. Det står att Guds Ande började röra sig över jorden och Guds ord gick ut. Gud omskapade jorden. Han arbetade på denna formlösa, tomma och mörka massa och gjorde något så vackert av denna röra, att han i slutet av sitt skapande kunde säga i 1 Mos 1:21, att det var gott.

Vad får vi för lektion i detta det första kapitel i bibeln? Jo, även om djävulen har gjort ett kaos i ditt liv, så om du överlåter dig till Guds ord och till den Helige Ande, så kan Gud göra något underbart av ditt liv. hur mycket du än har misslyckats. Du kan se här i det första kapitlet, hur Gud upprepade gånger sade, och det blev till.

Innan Lucifers fall måste Gud ha haft en perfekt plan för himlarna och jorden, men när Lucifer syndade måste den planen sättas åt sidan, men Gud skapade om jorden och gjorde något bra av det hela. och se vad som hände.

Gud skapade mannen och kvinnan, och han hade en fullkomlig plan för Adam och Eva. I Guds fullkomliga plan för dem var det inte tänkt. att dom skulle äta av det förbjudna trädet. Tvärtom sa Gud, ni skall inte äta av frukten på det trädet, men dom åt av det och spolierade Guds plan.

Om vi nu utgår från logik och förnuft, så måste vi säga, "ja-ha nu kan dom inte fullfölja Guds fullkomliga plan, och nu måste vi gå till Guds näst bästa plan", men vad är det vi läser? Jo, Gud kom tillbaka till Adam och Eva sedan dom hade syndat och sa till dem, var inte oroliga, jag kommer att lösa det här problemet.

Gud sa, jag skall sända min säd genom kvinnan. Säd refererar till Kristus, som skall komma och trampa sönder ormens, djävulens huvud och omintetgöra hans makt över er. Här talar han om Jesus, som skall dö för våra synder och segra över Satan på Golgata kors.

Nu undrar jag, vad är ditt svar på denna fråga? Var Jesu död del av Guds perfekta plan för oss i all evigheten, eller var det inte det? I Upp 13:8 talas om lammet, som blev slaktat från världens grundläggning. Var detta i Guds medvetande från evig tid, eller var det Guds näst bästa plan? Hur många av er vågar säga, att Jesu död på korset var Guds näst bästa plan?

Var inte detta en perfekt plan? Jo, det var det, men ändå om man går till 1 Mos 3 så måste man logiskt säga, att Jesus måste dö därför att Adam och Eva föll. Om Adam och Eva inte hade syndat, hade det inte funnits något behov alls av, att Jesus skulle dö på korset.

Var detta Guds perfekta plan eller inte? Vi hade inte känt till Guds kärlek, om Adam inte hade syndat. Då hade det inte funnits något Golgata kors. Vad är svaret? Man blir konfunderad, därför att vårt mänskliga förnuft inte kan fatta detta.

Även om en människa har misslyckats, så kan Gud ändå fullborda sin perfekta plan. Mänskligt förnuft räcker inte till här. Det kämpar förgäves. Det är därför bibeln säger i Ords 3:5 "Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd".

Om Gud skulle verka enligt mattematisk logik, då skulle vi vara tvungna att säga, att Jesu kommande till världen var Guds näst bästa plan. Det är hädelse. Det är del av Guds perfekta plan, och Gud gör inga misstag. Gud som känner slutet redan från början, och som tyst planerar för oss i kärlek, i hans plan finns det rum för våra misstag.

Han vet att vi kommer att fela, och han tillåter oss att fela, och han har gjort en fullkomlig plan för oss. Detta är uppmuntrande ord, som gäller för dig. Guds perfekta plan för Adam var säkert inte att dom skulle äta av kunskapens träd, men eftersom han visste slutet redan från början, visste han att dom skulle falla, så han hade redan gjort en plan, som räknade med detta fall.

Det är på samma sätt i ditt liv. Det finns många saker i ditt liv, som Gud inte ville att du skulle göra, men vet du, i sin stora kärlek till dig och i sin visdom har han gjort spelrum för detta felande och kan fortfarande leda dig in i sin perfekta plan.

Guds vägar är inte våra vägar, och hans tankar är inte våra tankar, så låt inte din logik och ditt förnuft säga, att du kan inte kan fullborda Guds fullkomliga vilja i ditt liv.

Guds budskap till oss i dessa första sidor i skriften är, att han kan ta en människa som fallit och gör någonting underbart av hennes liv, och fortfarande se till att hon fullföljer hans perfekta plan för sitt liv.

Det här budskapet, som vi kan utläsa av de första sidorna i bibeln får vi aldrig glömma. Om du har misslyckats, så kan Gud resa upp dig och fullborda inte sin andra eller tredje bästa vilja för ditt liv utan sin fullkomliga plan.

På grund av detta, är det viktigt för dig, att du ger resten av ditt liv helt och hållet till Gud. Våra misstag kan, fastän de inte är en del av Guds plan, tillåtas kanske för att ge oss en lärdom.

Vi kan t ex inte lära oss ödmjukhet utan att ha gjort många misstag. När vi försöker få seger över en viss synd, och vi misslyckas gång på gång, då inser vi till slut, att vi inte klarar det utan Guds hjälp.

När vi t ex ser på Petrus, så var hans misstag en del av hans träning för ledarskap. Herren kunde inte få Petrus förkrossad genom att undervisa honom, men när Petrus förnekade Herren tre gånger, vilket säkert inte var Guds fullkomliga vilja, så uppnåddes detta, att Petrus blev bruten.

Detta var Guds fullkomliga vilja, att han skulle bli krossad. Gud kan således använda misstag för att åstadkomma något gott. Ett av de största problemen Gud har med oss är att kunna välsigna oss utan att vi blåser upp oss och blir stolta.

Om du t ex får seger över vrede och sedan blir stolt, så har du fallit i en ännu djupare grop än vreden i sig. Det inte viktigt bara att få seger över synden, utan också att förbli ödmjuk när man vunnit seger, och hur sker det? Jo, bara om Gud tillåter oss att misslyckas många gånger.

En äkta seger återföljs alltid av ödmjukhet. En annan sak är, att om vi har misslyckats många gånger, kan vi aldrig förakta en annan person, som är svag, eftersom vi vet hur vi själva har misslyckats.

Nu menar vi inte, att man därför skall fortsätta synda. Paulus talar om detta i Rom 3:7-8, "Men om min lögn ökar Guds härlighet genom att framhäva hans sannfärdighet…." Om vi fullföljer den tanken så innebär det, att ju sämre vi är, desto mer gillar Gud oss.

Nej vi säger inte att vi måste synda, utan vi säger, att om vi syndar, så är det inte omöjligt för Gud att fullborda sin plan för våra liv. Alla som Gud har använt har felat, Petrus, Paulus, Johannes, Jakob, du och jag ja, alla. Gud kallar inte människor, som aldrig gör misstag i sina liv.

Om Gud har kunnat fullfölja sin perfekta plan bara för dem, som aldrig gör några misstag, då måste vi säga att Jesus Kristus är den enda person som någonsin har fullföljt Guds perfekta plan för sitt liv, ingen annan.

Stora gudsmän har inte alltid berättat för oss om sina misstag, men de har också felat. Nu är frågan, om du kan tro detta eller inte. Om du inte kan tro detta utan säger, nej, nej det är inte möjligt i mitt liv, då fungerar det inte. Om du däremot kan tro följande;

Herre det finns inget, som är omöjligt för dig. Du kan ta den röra jag har gjort av mitt liv och göra något underbart och fullfölja din fullkomliga plan i mitt liv.

Om du tror detta, då kan det också ske i överensstämmelse med din tro. Tänk på berättelsen om den förlorade sonen, som slösade bort så många år och även faderns pengar. När han kom tillbaka, så säger bibeln, att han fick den finaste dräkten och den bästa platsen i sin fars hus. Vad betyder det här? Jo, det är ett budskap om att Gud kan resa upp en person, som misslyckats med sitt liv och göra något underbart av det.

Tänk på berättelsen om mannen, som gick ut för att leja arbetare. Han gick ut klockan sex på morgonen och sedan klockan fem på eftermiddagen. De som han lejde sist hann bara arbeta en timme av den tolv timmar långa arbetsdagen. Med andra ord hade dessa slösat bort nittio procent av dagen utan att arbeta, ändå fick dom sin lön först av alla när arbetsdagen var slut. Vad lär vi oss av denna berättelse i Matt 20:de kapitel?

Vi lär oss att Gud kan göra något även av dom, som har förstört nittio procent av sina liv. Ingen är så hopplös, att Jesus inte kan göra något av honom. Jesus kom för att utplåna djävulens verk, läser vi i 1Joh 3:8. Jesus kan lösa alla knutar, som djävulen har åstadkommit i ditt liv.

Lyssna inte på djävulens lögner, när han säger, att det är omöjligt. Om du tror honom, då blir det omöjligt, men om du tror Gud, som kan ta det krossade kärlet och som en krukmakare skapa ett nytt, då kommer det nya att bli fullbordat i ditt liv trots all fel, synder och misstag.

Du kan få en ny början, och även om du gjort tusen nystarter tidigare, så gör den ettusenförsta omstarten idag. Gud kan göra något underbart med ditt liv. Ge Gud äran idag genom att tro att det är sant, och en dag i evigheten skall Gud visa upp dig, som en person som var misslyckad, men från vilken han fick stor ära genom dennes liv på jorden.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)