48 Att ge allt till Gud

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 48 Giving Everything To God

Nu skall vi se på ett skriftställe, som talar om för oss, hur vi skall bli befriade från Mammons fälla och tjäna Gud med hela vårt hjärta.


Pengar är en underbar tjänare men en förskräcklig herre. Det är på samma sätt med eld, som är en väldigt bra tjänare, så länge man har den under kontroll i gasspisen men en förskräcklig herre, när man tappat kontrollen, och den bränner ner hela huset.


Jesus sa i Matt 22:21, "Ge då till kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud". Detta lär oss för det första att vara rättfärdiga i fråga om pengar och för det andra att vara trogna i fråga om pengar.


Att vara rättfärdig är att ge tillbaka till människor vad som rätteligen tillhör dem. Om du har lånat pengar. Ge tillbaka dem! Om du har lurat någon. Betala tillbaka det! Om du har lurat skatteverket på inkomstskatt. Ge det tillbaka!


Om du inte gör det, kommer du att dras med en boja runt fötterna i hela ditt liv. Du kommer inte att kunna springa en kristens lopp. Ordna upp det nu! Det är bättre att få Guds välsignelse än att sitta fast i pengar, som inte är dina.


Vet du om att om du bara har en pyttesumma, som är orättfärdigt förtjänad, så kommer detta att vara en förbannelse för dig och för dina barn. Du kommer inte att vara redo för Herrens återkomst om du inte har ordnat upp allting här på jorden. Nej, vi får inte ha en krona hos oss, som vi har lurat till oss på ett orättfärdigt sätt eller stulit.


Romarbrevet 13:8 säger "Stå inte i skuld till någon". Vi skall undvika allt lånande så långt det är möjligt. Undvik att komma i skuld. Det är en dålig vana. Var nöjd med vad Gud gett dig och lev inom ramen för det.


Annonser i tidningarna säger, köp nu och betala senare. Det är det säkraste sättet att bli skuldtyngd. Låt mig ge dig en annan uppmaning, spara nu och köp senare, när du har tillräckligt med pengar.


Jag vill klargöra någonting här. Om man köper t ex en bil eller ett hus genom att teckna ett avbetalningslån, och det du köpt är knutet till lånet är det ok, eftersom man har det du köpt som säkerhet. Om du inte kan betala huset eller bilen så tar säljaren tillbaka objektet och du har ingen skuld kvar.


Om du däremot lånar pengar till något, som förbrukas och försvinner t ex en examens- eller bröllopsfest då är det inte alls bra. Människors slaveri under Mammon syns i Indien allra tydligast vid bröllop. Där kan du se köttslighet, girighet och ärelystnaden skamlöst exponerad.


Om man tänker på systemet med hemgift, som praktiseras i Indien, så är det inte bara bland icke troende utan också bland troende, som man frågar efter hemgiften innan man väljer sin fru. Detta förekommer i nästan varje kristet samfund.


Den som frågar efter hemgift, innan han avgör huruvida detta är den flicka Gud vill att han skall gifta sig med, vanhedrar Jesus. Den personen kan inte vara en Jesu lärjunge. Hur kan man få veta Guds vilja om giftermålet genom att fråga hur mycket fadern kan betala i hemgift? Den som gör så tjänar Mammon! Det hjälper inte om du är pastor eller präst. Guds ord uppmuntrar inte detta förfarande.


Om du skulle fråga Jesus i det här ärendet, hur skulle du då säga när du bad? Skulle Jesus svara, gå och be pappan om lite mer hemgift? Kan du föreställa dig att Herren Jesus skulle säga en sån sak? Varifrån får du ett sådant råd? Jo, det kommer från oomvända människor. Vi skall inte ens förvänta oss ett hemgift.


Tänk också på vilket slöseri med pengar det är vid många bröllopsmottagningar. Det är inget fel med att ha en bra bröllopsmottagning, om du har råd till det. Jesus själv gjorde extra vin för gästerna på ett bröllop, men jag känner troende som har lånat pengar för att ha en påkostad mottagning och sedan blivit skuldsatta i åratal. Är inte det ett tolkigt sätt att börja ett äktenskap? Detta är ondska. Är det inte långt bättre att i ett sådant fall ha en enkel mottagning?


Tävla inte med någon stor familj, som hade en dyr mottagning för sitt bröllop, Låna inte pengar för att visa, att du också kan ha en sådan stor mottagning. Du kanske säger, men om jag har en enkel mottagning, vad kommer människor att säga? Varför inte istället fråga dig, vad skulle Gud säga? Är du mer rädd för människors åsikt än för Guds åsikt? Tror du att Gud vill att du skall starta ditt äktenskapliga liv med en skuld?


Det här skall vara vår standard. Vi skall inte komma i skuld, så långt det är möjligt. Någon gång kan du komma i en nödsituation och behöva låna från någon. Jag menar en nödsituation, som du inte hade förväntat dig, men då måste du anstränga dig att betala tillbaka det så fort som möjligt.


Guds ord är väldigt tydligt i Rom 13:8 "Stå inte i skuld till någon". Var nöjd med vad du har. Tävla inte med någon annan troende. När vi nu har lärt oss att vara rättfärdiga i fråga om pengar så skall vi fortsätta med att vara trogna.


Vad betyder det att vara trogen i fråga om pengar? Jo, ge till Gud det som tillhör Gud. Det är den andra saken Jesus säger. Vad är det som tillhör Gud? Många svara att det är tiondet. Ja, i det gamla förbundet var det tio procent.


I det nya förbundet säger Jesus, att om ni inte försakar allt, kan ni inte vara mina lärjungar. Hur mycket är allt? Jo, det är hundra procent. Tänk om din fru eller din man skulle säga, tio procent av min lön är för oss, men resten ger jag bort till någon annan.


I det gamla förbundet var inte människor gifta med Gud, som vi är med Jesus. De var tjänare. Tjänare kan ge tio procent till sin Herre, men vi är inte tjänare. Vi är bruden. Vi är hustrun. Tjänare och herre har inte en gemensam ekonomi, men det har en man och en hustru.


Jesus sa i till Fadern i Joh 17:10, "Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt". Det är vad vi också säger som kristna, Herre allt mitt är ditt, inte bara tio procent. Vet du vad Jesus säger då? Han säger, allt mitt är ditt.


Är det inte underbart, att du ger din lilla del till Gud, och han ger dig miljoner. Är det inte underbart att ha ett konto gemensamt med Gud, men du kan inte ha ett konto gemensamt med Gud om du ger tio procent. Du måste ge allt.


Du måste säga, Herre först och främst så tillhör allt, som jag har dig i alla fall. 1 Kor 10:26 säger, "jorden och allt vad den rymmer tillhör Herren". Har du läst detta? Alla byggnader, allt land, allt guld, allt silver, allting på jorden tillhör Gud.


När du inser detta, så tycker du inte längre, att du gör Gud en stor tjänst, när du ger allt till honom. Nej, du ger honom det som tillhör honom. Om du har tjänat en massa pengar då frågar jag dig, är det inte Gud, som gett dig intelligens, förmåga och kvalifikationer för att göra detta vare sig det är i ett yrke, i affärer eller något annat?


Glöm inte 2 Mos 8:17-18, "Du må inte säga vid dig själv; Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom". Utan du må komma ihåg att det är Herren din Gud, som ger dig kraft att förvärva rikedom". Glöm aldrig att det är Herren, som ger dig kraft att tjäna pengar.


Du kunde ha varit förlamad. Du kunde ha varit utvecklingsstörd. Du kunde ha varit sjuk eller för dum för att kunna tjäna pengar. Glöm inte att alla pengar du tjänat i ditt liv har Herren hjälpt dig att tjäna, så dina pengar är inte dina egna. Hur du än ser på detta, så inser du att det inte kan vara dina egna pengar.


Nu betyder inte detta, att du måste ta allt du tjänar och ge till Herrens verk. Nej, det är inte det jag menar. Vi ger honom det, för det första därför att det tillhör honom, och för det andra, därför att vi älskar honom. Vi säger då, Herre detta är ditt, tala om för mig hur mycket jag kan spendera för mig själv.


Tror du inte att Gud vill att du skall bo i ett trevligt hus? Tror du att Gud vill, att du skall bo i slummen? Nej, det är inte så. Jag tror inte det, för Jesus levde inte i slummen. Hemmet där Jesus bodde i Nasaret var inte ett smutsigt slumområde.


Gud vill att du skall ha bra mat, bra kläder, bra bostad åt hela din familj. Han vill att du skall använda dina pengar till alla dessa saker. Det är inget fel med detta. Att ge hundra procent till Gud innebär inte att ge allt till hans verk, och själv bo på gatan.


Nej, men jag måste förstå, att jag är en förvaltare, en som hanterar en annans pengar. Fastän jag har tjänat pengarna, så skall jag inse att det är Guds pengar, som jag förvaltar på ett troget sätt. Det här synsättet är det enda säkra, för att bli befriad från Mammons makt i sitt liv.


Jesus säger i Luk 16:11-12, Om ni inte har varit trogna ifråga om den ohederlige Mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde. Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?"


Nu talar vi inte om rättfärdighet i fråga om pengar utan om trofasthet. Vi har ju redan talat om det förra i tidigare avsnitt. Att vara trogen betyder att du säger, Herre, jag vill inte slösa med pengar på onödiga saker till mig själv.


Jag vill vara vis, när jag spenderar pengar och inte leva lyxigt utan enkelt, så att jag har över att ge till ditt verk, att tjäna dig och leva för dig.


Vet du vad Gud ger oss i utbyte, när vi är trogna på det här sättet? Jo, han ger oss himmelrikets sanna rikedomar. Det är uppenbarelser från hans ord samt likhet med Kristus. Detta får vi om vi lär oss att vara enkla i våra utgifter och inte slösa bort det, som Gud har gett oss.


Orsaken till att många är andligt fattiga är, att de inte är trogna i fråga om pengar eller också har de inte varit rättfärdiga i fråga om pengar.


Vill du fatta ett beslut just nu och säga, Herre jag vill inte bara ge tillbaka till kejsaren det som tillhör kejsaren utan också ge till dig det som tillhör dig.(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)