09 Den Helige Andes gåva

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 09 The Gift Of The Holy Spirit

Vad säger bibeln om de förutsättningar Gud ger för vår framtid? Vi har som människor i huvudsak två problem. Alla har samma problem oberoende av religion, kultur, språk, utbildning eller förmåga att förstå. Vi kan förenkla dessa två problem genom att placera dem i två kategorier.


En kategori är problem relaterade till vårt förgångna. Det är vår skuld, våra misstag och vår synd. Den andra kategorin är problem relaterade till vår framtid. Hur skall vi hantera det som kommer utifrån vår natur i framtiden. Kommer det att bli en upprepning av all de gamla misstagen i vårt tidigare liv? Kommer vi att var tvungna att komma till Gud gång på gång och be om förlåtelse för samma gamla synder, som vi har bett om flera gånger tidigare, eller har Gud vidtagit några åtgärder, så att vi nu kan segra på de områden vi misslyckats tidigare?


De goda nyheterna är, kan vi se i bibeln, att Gud har ordnat något för vårt framtida nya liv. Han har inte bara ordnat en lösning för våra tidigare fel, misstag, och synder genom Jesu död på korset. Det var en fullständig och fullbordad åtgärd för att ta itu med det förgångna.


Han har också gjort något för att förhindra, att vi gör samma misstag om och om igen i framtiden. Det gör han genom att erbjuda oss den Helige Andes gåva. Jesus sa till sina lärjungar, när han var på jorden och strax innan han togs upp till himlen, "Det är bra för er att jag går bort, för när jag går bort skall jag sända den Helige Ande från himlen till er för att bo i era hjärtan".

Den Helige Ande är Gud, Guds helige ande som bor i den som blivit född av Gud. Den Helige Ande är en gåva, som Gud ger gratis till oss, i samma utsträckning som han ger förlåtelse för synd. Första dagen, som det kristna budskapet förkunnades i denna värld, var för 2000 år sedan. Detta beskrivs i Apostlagärningarna kapitel 2. Det var under den judiska pingsthögtiden när många judar hade samlats i Jerusalem. Aposteln Petrus trädde fram och förkunnade det glada budskapet, evangelium, om att Kristus hade dött och uppstått igen från det döda och återvänt till himlen och att han hade utgjutit Den Helige Ande, som nu hade fyllt de 120 som var samlade till bön denna dag i Jerusalem.


Sedan sa han till alla de tusental människor, som lyssnade till honom, dessa ord återgivna i Apostlagärningarna kapitel 2 vers 38. Han sa "omvänd er". vi har konstaterat vad detta är. "och låt er alla döpas". Det betyder att bli doppad i, döpt i vatten som en symbol för ett avbrott från det gamla, en begravning av den gamla människan och en uppståndelse av den nya människan. Dopet är en symbol, för att min gamla människa är död och begraven, och att jag nu är en ny människa i Jesus Kristus. Sedan fortsatte han "så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den Helige Ande som gåva". Det är alltså frågan om två gåvor. Den första är förlåtelse för våra synder, det gäller vårt tidigare liv. Den andra gåvan är Den Helige Andes gåva. Den är Guds åtgärd för framtiden. Nu är båda våra problem avklarade, det förgångna likväl som framtiden. Omhändertagandet av skulden för vårt förgångna och åtgärden för att ge oss styrka när vi möter frestelser och problem i framtiden.


Många, många kristna tror, att Gud bara har åtgärdat våra gamla problem. Som jag sa i vårt tidigare studium, så kan du bara ta emot från Gud, det som du har tro för. Om du inte tror, kan du inte ta emot. Om du t ex inte tror att Gud vill ge dig styrka att möta problem i framtiden, kommer du inte att få den styrkan. Du kan önska att få den. Gud kan också vilja ge den till dig, men du kan fortfarande inte få den om du inte tror.


Alla gåvor från Gud tas emot genom enkel tro. Det är inte för att vi förtjänar dem. Ingen av oss förtjänar ens den minsta gåva från Gud. Vi förtjänar ingenting annat än helvetets eld. Alla förtjänar att dömas. Alla förtjänar att brinna i helvetet för evigt. Detta därför att vi har syndat. Vi har syndat medvetet. Vi har vanärat Gud.


Därför har Gud placerat hela mänskligheten, hela den mänskliga rasen under synd, så att han kan förbarma sig över var och en av oss. Detta är Guds väg, att placera oss alla under synd, så att vi alla är i samma kategori, så att ingen kan skryta i förhållande till den andre och säga "Jag är bättre än du". Har du tänkt på hur många människor det finns i världen som tycker att dom är bättre än andra. Det är, därför att dom inte sett sig själva med Guds ögon.


Det är, som jag sa i ett tidigare studium, som med eleven som tyckte att han var bättre än den andre men inte lyckats tillräckligt för att få börja i nästa klass. Allting är relativt. I Guds ögon har vi alla misslyckats, men han ger oss fritt tillåtelsen att flytta till nästa klass. Det är förlåtelse. Han ger oss också styrka att möta problemen med vår egen syndfulla natur, de problem vi kan möta i en värld, som fortfarande är under förbannelse. Denna styrka är Den Helige Andes gåva. Det är Guds egen närvaro, som kommer in i vårt hjärta, som bor i vårt hjärta och ger oss styrka inifrån.


När Jesus var på jorden kunde han bara uppmuntra och styrka människor från utsidan. Han gick med lärjungarna. Han talade med dem, men han kunde vara bara på ett ställe samtidigt. När han var i Galiléen kunde han inte vara i Jerusalem, och om han var i Jerusalem, kunde han inte vara i Galiléen. Om han var i Palestina kunde han inte vara i Indien. Det skulle ha varit förskräckligt, om det hade fortsatt på det viset för evigt. Då skulle vi alla ha behövt vara där, Jesus var. Inte ens detta skulle ha hjälpt oss, för hur många tusen skulle ha kunnat vara när honom i så fall.


Därför sa Jesus till sina lärjungar, att det är bättre för er att jag går bort, för när jag går bort skall jag sända min Helige Ande, som skall bo i era hjärtan. Detta skall göra mig närvarande i hela världen. Alla mina lärjungar skall kunna få den Helige Ande i alla delar av världen, och ha Jesus närvarande hos sig vart dom än är, och inte bara detta. Istället för att vara vid sidan av dem, är han nu inom dem. Det är ju mycket bättre.


Det var ju så med lärjungarna, att även fastän Jesus var med i tre och ett halvt år, och även fastän han undervisade, uppmuntrade, utmanade, tillrättavisade och välsignade dem på så många sätt, så ser vi ändå att efter tre och ett halvt år så tävlade de ändå med varann, om vem som skulle ta över ledarskapet sedan Jesus hade dött. Dom tävlade fortfarande med varandra om ära och om positioner. Deras inre problem kunde inte klaras upp ens med Jesu fysiska närvaro.


Jesu fysiska närvaro kunde bara åtgärda deras utvärtes problem omkring dem. Om det var storm så kunde han stilla den. Om det var brist på mat för att mätta massorna kunde han åtgärda det. Om det var slut på vin vid ett bröllop kunde han förvandla vatten till vin.


Problem utanför människan kunde lösas, men invärtes problem som var långt mer allvarliga, synden i deras hjärtan, kunde inte åtgärdas, så länge Jesus var utanför dem. Det är en annan orsak till att det var bra att Jesus gick bort till himlen, eftersom han sände den Helige Ande, som är den tredje personen i den treenige Guden, för att bo i våra hjärtan. Jesu närvaro kommer på detta sätt inuti oss, genom den Helige Ande.


Hur tar vi emot den här gåvan? Jo, på exakt samma sätt, som vi tar emot förlåtelse för synd. Petrus sa (Apg.2:38); Omvänd er, bekänn er tro genom dopet i Jesu Kristi namn och ni kommer att få förlåtelse för era synder, och den Helige Ande som gåva. Det finns inga extra omständigheter, som krävs. Det finns ingen sorts examen för att bli fylld med den Helige Ande.


Detta är början på det kristna livet. Många kristna har trott att mottagandet av den Helige Ande, att bli fylld med den Helige Ande är något som kommer mycket senare i det kristna livet. Nej, samma dag du börjar det kristna livet skall du ta emot förlåtelse för synder och bli fylld med den Helige Ande. Du öppnar ditt hjärta och tar emot det,.


Det kan liknas vid följande. Du går till en affär där någon redan har köpt åt dig och betalat ett två-volyms uppslagsverk. Du går hem med en bok ( en volym) och upptäcker att du inte fått allt. Vad gör du, när du upptäcker att det skulle ha varit två böcker? Jo, du går tillbaka till affären och säger: "Jag är lessen, jag tog inte den andra boken". Du tar nu den eftersom den är betald för.


Petrus erbjöd förlåtelse för synd och den Helige Andes gåva till de människor som omvände sig. Det är vad Gud erbjuder oss idag. Hebréerbrevet 4:16 säger "Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp." Två saker erbjuds här 1. förbarmande 2. nåd. Förbarmande och nåd är här inte samma sak. Förbarmande refererar till förlåtelse för våra synder för det förgångna. Vi behöver förlåtelse. Vi har alla syndat.


Nåd refererar till Guds kraft, som skall hjälpa oss att bli segrare i dagar, som kommer. Det refererar till framtiden. Det sägs alltså här i Heb.4:16, Låt oss komma frimodigt fram till nådens tron, så att vi får ta emot barmhärtighet för det förgångna och nåd genom den Helige Ande för att hjälpa oss att möta allt som kan komma i vår väg i framtiden, frestelser, problem, misslyckanden och vad det än kan vara. Är det inte underbart goda nyheter, att Gud har ordnat för oss både för den tid som varit och för de dagar, som kommer. Allt vi behöver göra är att tro.


Jag vill inbjuda dig just nu att komma. Tveka inte. Han inbjuder dig. Säg; "Gud jag tror att du har tagit itu med mitt förgångna. Jag tror också, att du vill styrka mig för att möta framtiden. Jag vill att du fyller mig med din Helige Ande. Jag vill att du fyller mitt hjärta med din kraft, med tro så att jag kan möta kommande dagar".

Tro och detta skall ske dig!


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)